นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถนำสีไปใช้โดยยึดตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่นค่าที่ซ้ำกัน ค่าที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด เช่นมากกว่า 100 หรือเท่ากับ "รายได้" กับเน้นกฎของเซลล์และกฎอันดับแรก/สุดท้าย ของเซลล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงอันดับเซลล์แต่ละวิธีกับช่วงของค่าต่าง ๆ ด้วย แถบข้อมูล ระดับสี และ ชุดไอคอน จัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นแบบไดนามิก ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของคุณค่า การจัดรูปแบบจะปรับโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ด้วยระดับสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

หมายเหตุ: ก่อนหน้า Excel 2007 กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจำเป็นต้องถูกสร้างขึ้น ด้วยสูตร และได้รับการสนับสนุนระดับที่สามเท่านั้น เนื่องจาก Excel 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมีกฎกำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่ง่ายต่อการนำไปใช้ และสามารถสนับสนุนได้ถึง 64 ระดับ ถ้าคุณมีสถานการณ์ที่จัดรูปแบบที่ไม่สามารถสร้าง ด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วคุณสามารถยังคงใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ในหัวข้อนี้ เราจะสาธิตหลาย ๆ วิธีนำบางอย่างของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพียงแค่โปรดทราบว่า มีหลักพันของชุดข้อมูลอื่นที่คุณสามารถสร้าง ดังนั้นคุณควรทดลองใช้ได้จนกว่าคุณพบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณควรน่าประทับใจของผู้ชมของคุณ เนื่องจากไม่ยากที่จะนำรูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ มากว่า คุณทำให้ผู้อื่นทราบว่าคุณกำลังพยายามที่จะแสดง

คุณสามารถเน้นรายการที่ซ้ำกันในคอลัมน์ของข้อมูล:

ตามเงื่อนไขจัดรูปแบบค่าที่ซ้ำกันถูกเน้น

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบค่าที่ซ้ำกัน ด้วยสี เช่นคอลัมน์ชื่อพนักงานในกรณีนี้

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >เน้นกฎของเซลล์ >ค่าที่ซ้ำ กัน

  ค่าที่ซ้ำกัน

 3. เลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือก จาก นั้นคลิกตกลง เพื่อจัดรูปแบบเซลล์

  เน้นตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อมูลที่ซ้ำกัน

ตอนนี้ช่วงจะจัดรูปแบบ ด้วยถูกเน้นเป็นสีคุณเลือกรายการที่ซ้ำกัน

เรียงลำดับตามสี

คุณสามารถใช้การค้นหาซ้ำขั้นตอนไกล โดยเรียงลำดับรายการของคุณด้วยสี นี้สามารถทำให้ง่ายต่อการใช้เป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซ้ำกัน เช่นลบออก

 1. คลิกตำแหน่งใด ๆ ในช่วงของข้อมูล และ บนแท็บข้อมูล คลิกเรียงลำดับและกรอง >เรียงลำดับ

 2. เลือกชื่อของพนักงานสำหรับตัวเลือกการเรียงลำดับตามเรียงลำดับ >สีของเซลล์ จากนั้นกดลำดับ > เลือกสีเรียงลำดับ >บนสุด และคลิกตกลง

ข้อมูล > เรียงลำดับ > เรียงลำดับตามตัวเลือกสี

เรียงลำดับตารางจะจัดกลุ่มข้อมูลซ้ำกันที่ด้านบน:

มีค่าซ้ำไปยังด้านบนของรายการเรียงลำดับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เลือกรายการ 10 อันดับแรก สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วหุ้นด้านบนสุดในช่วง เช่นลูกค้า 10 บนสุดในรายการโดยยึดตามลำดับที่ ในทำนองเดียวกัน คุณอาจเลือกด้านล่างรายการ 10,อันดับแรก/สุดท้าย 10% หรือค่าเฉลี่ย Above/Below ได้ คุณสามารถเปลี่ยน 10 กับค่าใดก็ตามที่คุณต้องเมื่อคุณได้เลือกกฎ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เรากำลังเน้น performances รายได้ 10 ด้านบน

ตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบรายการ 10 อันดับแรกนำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงคุณต้องการจัดรูปแบบ ในตัวอย่างข้างต้น นั่นคือคอลัมน์รายได้

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >กฎอันดับแรก/สุดท้าย >รายการ 10 อันดับแรก

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบการจัดรูปแบบ 10 อันดับแรกตามเงื่อนไข
 3. คุณสามารถปรับจำนวนของตัวเลือกที่คุณต้องขึ้น หรือลง และสีเติม

  เลือกรายการ 10 อันดับแรกในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงแถบข้อมูล Excel วาดแถบในแต่ละเซลล์ที่มีความยาวสอดคล้องกับค่าของเซลล์สัมพันธ์กับเซลล์ในช่วงที่เลือก

นำไปใช้กับช่วงแถบข้อมูลของจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ในกรณีนี้ จึงคอลัมน์รายได้ด้วยเช่นกัน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >แถบข้อมูล > เลือกไล่ระดับสี หรือสีเติมแบบทึบ สไตล์ที่คุณเลือกเอง

  แกลเลอรีสไตล์แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการหลังจากนำแถบข้อมูลของคุณ เพิ่งเลือกคอลัมน์ และบนแท็บข้อมูล คลิกเรียงลำดับและกรอง แล้วเลือกตัวเลือก เรียงลำดับอย่างรวดเร็วน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับอย่างรวดเร็วจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือเรียงลำดับ

ใช้ชุดไอคอน คุณสามารถมองเห็นได้ระบุที่ค่าอยู่ภายในช่วงบางอย่างบนตัวเลขหรือระดับสีเปอร์เซ็นต์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เรากำลังแสดงประสิทธิภาพให้กับเป้าหมายที่มีค่าบวก ไอคอนบวกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข , กลาง ไอคอนกลางจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และไอคอนลบ ไอคอนลบที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไข ภูมิภาค

เงื่อนไขการจัดรูปแบบชุดไอคอนนำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงคุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >ชุดไอคอน > เลือกไอคอนตั้งค่าลักษณะที่คุณเลือกเอง

  ตามเงื่อนไขจัดรูปแบบชุดไอคอนตัวเลือก
 3. Excel จะพยายามแปลข้อมูลของคุณ และจัดรูปแบบตาม แต่ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถไปที่แท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >จัดการกฎ > เลือกไอคอนกฎการตั้งค่า >แก้ไขกฎ แล้ว ปรับส่วน"แสดงไอคอนตามกฎต่อไปนี้" ในกรณีนี้ เรากำลังตั้งค่ากฎเพื่อให้สิ่งมากกว่า 45,000 เป็นบวก ใด ๆ ระหว่าง 40000 และ 45,000 เป็นกลาง และสิ่งที่น้อยกว่า 40000 เป็นลบ

  โต้ตอบของตัวเลือกที่ชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

ใช้ระดับสี คุณสามารถเน้นค่าจะแสดงเป็นช่วง และเปรียบเทียบสูงและต่ำ ในกรณีนี้ม.ค.มิย

 1. เลือกช่วงที่มีค่าคุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >ระดับสี > เลือกระดับที่คุณเลือกเอง ในกรณีนี้ เราใช้ระดับสีเขียวสีเหลือง - สีแดง

  ระดับสีแดง เหลือง เขียว

ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบลงในเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ แถว คุณสามารถทำได้กับสูตรการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ได้ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางเพียงแค่เป็น เลือกเซลล์ช่วงของข้อมูล และไปที่หน้าแรก >สไตล์ >จัดรูปแบบเป็นตาราง > เลือกสไตล์ของตัวเลือกของคุณจากแกลเลอรีสไตล์ และ Excel จะแปลงข้อมูลของคุณลงในตารางอย่างรวดเร็ว

แกลเลอรีลักษณะตาราง Excel

ถ้าคุณต้องการการจัดรูปแบบตาราง แต่ไม่ได้การทำงานเพิ่มเติมของตาราง คุณสามารถแปลงตารางกลับไปเป็นช่วง คลิกตำแหน่งใด ๆ ในช่วงตาราง จาก นั้นคลิกแท็บเครื่องมือตาราง บนRibbon >ออกแบบ >เครื่องมือ >แปลงเป็นช่วง

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ที่นี่:สร้างหรือลบตาราง Excel ในเวิร์กชีตได้

ถ้าไม่มีตัวเลือกต่าง ๆ ข้างบนคือสิ่งที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของคุณเอง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > สร้างกฎ

  กฏการจัดรูปแบบใหม่

 3. สร้างกฎของคุณ และระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบของ แล้วคลิกตกลง คุณยังสามารถดูใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถเสมอถามผู้เชี่ยวชาญในชุมชนของข้อมูลทางเทคนิค Excelได้รับการสนับสนุนในชุมชนหรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เริ่มใช้งานด่วน: จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ใช้เพื่อเน้นวันที่ใน Excel การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×