นับจำนวนหรือวันที่ตามเงื่อนไข

เมื่อต้องการนับจำนวนหรือวันที่ที่ตรงตามเกณฑ์ข้อเดียว (เช่น เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ) ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เมื่อต้องการนับจำนวนหรือวันที่ที่อยู่ภายในช่วง (เช่น มากกว่า 9000 และน้อยกว่า 22500 พร้อมกัน) คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS หรือ คุณสามารถใช้ SUMPRODUCT

ตัวอย่าง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

พนักงานขาย

ใบกำกับสินค้า

กิตติ

15,000

กิตติ

9,000

สิทธิชัย

8,000

สิทธิชัย

20,000

กิตติ

5,000

ณัทธร

22,500

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=COUNTIF(B2:B7,">9000")

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับจำนวนเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่มีจำนวนมากกว่า 9000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"<=9000")

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับจำนวนเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่มีจำนวนน้อยกว่า 9000 (4)

=COUNTIFS(B2:B7,">=9000",B2:B7,"<=22500")

ฟังก์ชัน COUNTIF (พร้อมใช้งานใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) จะนับจำนวนเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 9000 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 22500 (4)

=SUMPRODUCT((B2:B7>=9000)*(B2:B7<=22500))

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะนับจำนวนเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 9000 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 22500 (4) คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ใน Excel 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า ที่ไม่มี COUNTIFS

วันที่

11/3/2011

1/1/2010

31/12/2010

30/6/2010

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=COUNTIF(B14:B17,">1/3/2010")

นับจำนวนเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่มีค่ามากกว่า 1/3/2010 (3)

=COUNTIF(B14:B17,"31/12/2010")

นับจำนวนเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่มีค่าเท่ากับ 31/12/2010 (1) ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับในเกณฑ์ ดังนั้น จึงไม่มีเครื่องหมายเท่ากับที่นี่ (สูตรจะทำงานกับเครื่องหมายเท่ากับถ้าคุณใส่ไว้ ("=31/12/2010")

=COUNTIFS(B14:B17,">=1/1/2010",B14:B17,"<=31/12/2010")

นับจำนวนเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่มีค่าระหว่าง (รวม) 1/1/2010 และ 31/12/2010 (3)

=SUMPRODUCT((B14:B17>=DATEVALUE("1/1/2010"))*(B14:B17<=DATEVALUE("31/12/2010")))

นับจำนวนเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่มีค่าระหว่าง (รวม) 1/1/2010 และ 31/12/2010 (3) ตัวอย่างนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฟังก์ชัน COUNTIFS ที่เริ่มมีให้ใช้งานใน Excel 2007 ฟังก์ชัน DATEVALUE จะแปลงวันที่เป็นค่าตัวเลข ซึ่งฟังก์ชัน SUMPRODUCT สามารถใช้งานได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×