นับจำนวนตัวเลขหรือวันโดยยึดตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อนับจำนวนตัวเลขหรือวันที่ตรงตามเงื่อนไขเดียว (เช่นเท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ) ใช้ฟังก์ชันCOUNTIF เมื่อต้องการนับตัวเลขหรือวันที่อยู่ภายในช่วง (เช่นมากกว่า 9000 เดียวกันเวลา และน้อยกว่า 22500), คุณสามารถใช้ฟังก์ชันCOUNTIFS มาระหว่าง คุณสามารถใช้ SUMPRODUCT เกินไป

ตัวอย่าง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

พนักงานขาย

ใบกำกับสินค้า

กิตติ

15,000

กิตติ

9,000

สิทธิชัย

8,000

สิทธิชัย

20,000

กิตติ

5,000

ณัทธร

22,500

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=COUNTIF(B2:B7,">9000")

ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า 9000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"<=9000")

ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่า 9000 (4)

= COUNTIFS(B2:B7,">=9000",B2:B7,"<=22500")

ฟังก์ชัน COUNTIFS (พร้อมใช้งานใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B2:B7 มากกว่า หรือเท่ากับ 9000 และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 22500 (4)

= SUMPRODUCT ((B2:B7>=9000) * (B2:B7 < = 22500))

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะนับจำนวนของเซลล์ในช่วง B2:B7 ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่มากกว่า หรือเท่ากับ 9000 และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 22500 (4) คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ใน Excel 2003 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า COUNTIFS อยู่ไม่พร้อมใช้งาน

วันที่

3/11/2011

1/1/2553

31/12/2553

6/30/2010

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= COUNTIF(B14:B17,">3/1/2010")

นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B14:B17 กับข้อมูลมีมากกว่า 3/1/2553 (3)

=COUNTIF(B14:B17,"12/31/2010")

นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B14:B17 เท่ากับ 12/31/2553 (1) เครื่องหมายเท่ากับไม่จำเป็นในเกณฑ์ ดังนั้นจึงไม่ถูกรวมไว้ที่นี่ (สูตรจะทำงาน ด้วยเครื่องหมายเท่ากับถ้าคุณรวม ("= 12/31/2010")

= COUNTIFS(B14:B17,">=1/1/2010",B14:B17,"<=12/31/2010")

นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่อยู่ระหว่าง (รวม) 1/1/2553 และ 12/31/2553 (3)

= SUMPRODUCT ((B14:B17>=DATEVALUE("1/1/2010")) * (B14:B17 < =DATEVALUE("12/31/2010")))

นับจำนวนของเซลล์ในช่วง B14:B17 ที่อยู่ระหว่าง (รวม) 1/1/2553 และ 12/31/2553 (3) ตัวอย่างนี้ทำหน้าที่เป็น substitute สำหรับฟังก์ชัน COUNTIFS ที่ถูกนำมาใช้ใน Excel 2007 ฟังก์ชัน DATEVALUE แปลงวันที่เป็นค่าตัวเลข ซึ่งฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะสามารถทำงานกับแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×