นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่า คุณต้องการค้นหาข้อความที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าตัวเลขที่มีอยู่ในช่วงกี่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์มี ข้อความค่าสุทธา กิตติ กิตติ กิตติมีค่าที่ไม่ซ้ำกันสองค่านั่นคือสุทธาและกิตติ ถ้าช่วงมีตัวเลข5, 6, 7, 6ค่าไม่ซ้ำกันเป็น 5, 6 และ 7

เมื่อต้องการนับค่าที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น ให้ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ร่วมกันตามที่แสดงในเวิร์กชีตตัวอย่างด้านล่าง

  • ใช้ฟังก์ชัน IFเพื่อกำหนดค่า 1 ให้กับแต่ละเงื่อนไขที่เป็นจริง

  • ใช้ฟังก์ชัน SUMเพื่อบวกค่าที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด

  • ใช้ฟังก์ชัน FREQUENCYเพื่อนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันนี้ละเว้นข้อความและค่าศูนย์ สำหรับเหตุการณ์แรกของค่าระบุ จะส่งกลับตัวเลขเท่ากับจำนวนครั้งของค่านั้น สำหรับแต่ละค่าเดียวกันหลังแรก ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่า 0

  • ใช้ฟังก์ชัน MATCHเพื่อส่งกลับตำแหน่งของค่าข้อความในช่วง ฟังก์ชัน FREQUENCY ใช้ค่าผลลัพธ์เพื่อใช้ประเมินหาค่าข้อความสอดคล้องกัน

  • ใช้ฟังก์ชัน LENเพื่อค้นหาเซลล์ที่ว่างเปล่า เซลล์ว่างที่มีความยาว (จำนวนอักขระ) ของ 0

ตัวอย่าง

คัดลอกตารางนี้ไปที่เซลล์ A1 ในเวิร์กชีตเปล่าใน Excel เพื่อทำงานกับตัวอย่างของสูตรที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ข้อมูล

ข้อมูล

986

สุทธา

กิตติ

563

67

789

235

สุทธา

กิตติ

689

789

กิตติ

143

56

237

67

235

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

นับจำนวนของค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ B2:B10 (ซึ่งต้องไม่มีเซลล์ว่าง) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""),IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (6)

หมายเหตุ: 

  • สูตรในตัวอย่างนี้ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ เลือกแต่ละเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร กด F2 จากนั้น กด Ctrl + Shift + Enter

  • เมื่อต้องการดูฟังก์ชันที่ประเมินทีละขั้น ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตร แล้วบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ประเมินสูตร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×