นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่า คุณต้องการค้นหาข้อความที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าตัวเลขที่มีอยู่ในช่วงกี่ ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์มี ค่าข้อความในสุทธา กิตติ กิตติ กิตติมีสองค่าไม่ซ้ำกันนั่นคือสุทธาและกิตติ ถ้าช่วงมีตัวเลข5, 6, 7, 6ค่าไม่ซ้ำกันเป็น 5, 6 และ 7

เมื่อต้องการนับค่าที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น ให้ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ร่วมกันตามที่แสดงในเวิร์กชีตตัวอย่างด้านล่าง

  • ใช้ ฟังก์ชัน IF เพื่อกำหนดค่า 1 ให้กับแต่ละเงื่อนไขที่เป็น TRUE

  • ใช้ ฟังก์ชัน SUM เพื่อเพิ่มค่าที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด

  • ใช้ ฟังก์ชัน FREQUENCY เพื่อนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันนี้จะละเว้นค่าที่เป็นข้อความและค่าศูนย์ เมื่อค่าค่าหนึ่งปรากฏเป็นครั้งแรก ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าตัวเลขเท่ากับจำนวนครั้งที่ค่านั้นปรากฏ ในแต่ละครั้งที่ค่าเดียวกันนั้นปรากฏหลังจากปรากฏครั้งแรก ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าศูนย์

  • ใช้ ฟังก์ชัน MATCH เพื่อส่งกลับตำแหน่งของค่าที่เป็นข้อความในช่วง ฟังก์ชัน FREQUENCY จะใช้ค่าผลลัพธ์เพื่อประเมินค่าที่เป็นข้อความที่สอดคล้องกัน

  • ใช้ ฟังก์ชัน LEN เพื่อค้นหาเซลล์ว่าง เซลล์ว่างมีความยาว (จำนวนอักขระ) เป็น 0

ตัวอย่าง

คัดลอกตารางนี้ไปที่เซลล์ A1 ในเวิร์กชีตเปล่าใน Excel เพื่อทำงานกับตัวอย่างของสูตรที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ข้อมูล

ข้อมูล

986

สุทธา

กิตติ

563

67

789

235

สุทธา

กิตติ

689

789

กิตติ

143

56

237

67

235

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

นับจำนวนของค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ B2:B10 (ซึ่งต้องไม่มีเซลล์ว่าง) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""),IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (6)

หมายเหตุ: 

  • สูตรในตัวอย่างนี้ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ เลือกแต่ละเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร กด F2 จากนั้น กด Ctrl + Shift + Enter

  • เมื่อต้องการดูฟังก์ชันที่ประเมินทีละขั้น ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตร แล้วบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ประเมินสูตร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×