นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าข้อความหรือค่าตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นกี่ครั้งในช่วงเซลล์ ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าช่วง เช่น A2:D20 ประกอบด้วยค่าตัวเลข 5, 6, 7 และ 6 เลข 6 เกิดขึ้นสองครั้ง

 • ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วย "สุทธา" "สมบัติ" "สมบัติ" และ "สมบัติ" "สมบัติ" เกิดขึ้นสามครั้ง

มีวิธีนับจำนวนครั้งของที่ค่าเกิดขึ้นอยู่หลายวิธี

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนครั้งที่ค่าเฉพาะปรากฏในช่วงของเซลล์

ตัวอย่าง COUNTIF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน COUNTIF

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะคล้ายกับฟังก์ชัน COUNTIF ที่มีข้อยกเว้นสำคัญหนึ่งข้อคือ: COUNTIFS ช่วยให้คุณนำเกณฑ์ไปใช้กับเซลล์ในช่วงหลายช่วง และนับจำนวนครั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด คุณสามารถใช้ได้ถึง 127 คู่ช่วง/เกณฑ์ด้วย COUNTIFS

ไวยกรณ์สำหรับ COUNTIFS คือ:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

ตัวอย่าง COUNTIFS

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อนับจำนวนช่วงหลายๆ ช่วงและเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNTIFS

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่ามีพนักงานขายที่ขายสินค้าชนิดหนึ่งๆ กี่คนในบางภูมิภาค หรือคุณต้องการทราบว่าพนักงานขายคนหนึ่งสามารถขายได้เกินค่าหนึ่งๆ มากเท่าใด คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IF และ COUNT ร่วมกันได้ นั่นคือคุณใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบเงื่อนไขก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IF เป็นจริง คุณถึงจะใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนเซลล์

หมายเหตุ: 

 • สูตรในตัวอย่างนี้จะต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับ Windows หรือ Excel 2016 for Mac และต้องการเปลี่ยนสูตรหรือสร้างสูตรที่คล้ายกัน ให้กด F2 จากนั้นกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อทำให้สูตรืนค่าผลลัพธ์ที่คุณคาดหวัง ใน Excel for Mac เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้ คำสั่ง +Shift+Enter.

 • เชื่น เพื่อให้สูตรเหล่านี้ใช้ได้ อาร์กิวเมนต์ที่สองสำหรับฟังก์ชัน IF ต้องเป็นตัวเลข

ตัวอย่างฟังก์ชัน COUNT และ IF แบบซ้อนกัน

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNT และ ฟังก์ชัน IF

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ฟังก์ชัน IF และ SUM ร่วมกัน ฟังก์ชัน IF จะทดสอบค่าในเซลล์บางเซลล์ก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของการทดสอบเป็น True ฟังก์ชัน SUM จะรวมค่าที่ผ่านการทดสอบเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 1: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันด้านบนระบุว่า ถ้า C2:C7 มีค่า Buchanan และ Dodsworth ฟังก์ชัน SUM จะแสดงผลรวมของระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข สูตรพบสามระเบียนสำหรับ Buchanan และหนึ่งระเบียนสำหรับ Dodsworth ในช่วงที่ระบุ และแสดงผลเป็น 4

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่างที่ 2: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันด้านบนระบุว่า ถ้า D2:D7 มีค่าน้อยกว่า $9000 หรือมากกว่า $19,000 ดังนั้น SUM ควรแสดงผลรวมของระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไข สูตรพบสองระเบียนใน D3 และ D5 ที่มีค่าน้อยกว่า $9000 และ D4 และ D6 ที่มีค่ามากกว่า $19,000 และแสดงผลเท่ากับ 4

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 3: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันข้างต้นระบุว่า ถ้า D2:D7 มีใบแจ้งหนี้สำหรับสุทธาสำหรับค่าน้อยกว่า $9000 จากนั้น กด SUM ควรแสดงผลรวมของระเบียนที่เป็นไปตามเงื่อนไข สูตรค้นหาว่า C6 ตรงกับเงื่อนไข และแสดง1

หมายเหตุ: สูตรในตัวอย่างนี้ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ซึ่งหมายความว่า คุณกดF2จากนั้น กดCtrl + Shift + Enter ใน Excel for Mac เวอร์ชันก่อนหน้าใช้ คำสั่ง + Shift + Enter

คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อแสดงผลรวม และนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำ PivotTable เป็นแบบโต้ตอบการสรุปข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อขยาย และยุบระดับข้อมูล การเน้นผลลัพธ์ของคุณ และเจาะดูรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับพื้นที่ที่เป็นประโยชน์กับคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถย้ายแถวกับคอลัมน์ หรือคอลัมน์ไปยังแถว ("ให้") เพื่อดูการนับจำนวนวิธีหลายครั้งค่าที่เกิดขึ้นใน PivotTable เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์สมมติของกระดาษคำนวณยอดขาย ซึ่งคุณสามารถนับจำนวนค่าที่ขายมีสำหรับการขายกอล์ฟและ Tennis สำหรับไตรมาสที่เฉพาะเจาะจง

 1. ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ลงในสเปรดชีต Excel

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับ PivotTable
 2. เลือก A2:C8

 3. คลิก แทรก > PivotTable

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable ให้คลิก เลือกตารางหรือช่วง แล้วคลิก เวิร์กชีตใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

  PivotTable ว่างเปล่าจะถูกสร้างขึ้นในแผ่นงานใหม่

 5. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. ลาก กีฬา ไปยังพื้นที่ แถว

  2. ลาก ไตรมาส ไปยังพื้นที่ คอลัมน์

  3. ลาก ยอดขาย ไปยังพื้นที่ ค่า

  4. ทำซ้ำขั้นตอน c.

   ชื่อเขตข้อมูลจะแสดงเป็น SumofSales2 ทั้งในพื้นที่ของ PivotTable และค่า

   ในขั้นตอนนี้ บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable จะมีลักษณะดั้งนี้:

   เขตข้อมูล PivotTable
  5. ในพื้นที่ ค่า ให้คลิกดร็อปดาวน์ข้างๆ SumofSales2SumofSales2 แล้วเลือก การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า

  6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า ให้ทำดังต่อไปนั้:

   1. ในส่วน สรุปเขตข้อมูลค่าโดย ให้เลือก นับจำนวน

   2. ในเขตข้อมูล ชื่อแบบกำหนดเอง ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น นับจำนวน

    กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า
   3. คลิก ตกลง

  PivotTable จะแสดงจำนวนนับของระเบียนสำหรับกอล์ฟและเทนนิสในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 พร้อมๆ กับตัวเลขยอดขาย

  PivotTable

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัด Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×