นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าข้อความหรือค่าตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นกี่ครั้งในช่วงเซลล์ ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าช่วง เช่น A2:D20 มีค่าตัวเลข 5, 6, 7 และ 6 นั่นคือเลข 6 เกิดขึ้นสองครั้ง

 • ถ้าคอลัมน์มีคำว่า "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth" และ "Dodsworth" นั่นคือมี "Dodsworth" ปรากฏขึ้นสามครั้ง

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในหัวข้อนี้ถูกถ่ายใน Excel 2016 โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Excel ของคุณ หน้าจออาจจะแสดงผลแตกต่างกันไป แต่ฟังก์ชันการทำงานจะยังคงเหมือนกัน

มีวิธีนับจำนวนครั้งของที่ค่าเกิดขึ้นอยู่หลายวิธี

นับจำนวนครั้งที่ค่าหนึ่งเกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนครั้งที่ค่าเฉพาะปรากฏในช่วงของเซลล์

ตัวอย่าง COUNTIF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนตามเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะคล้ายกับฟังก์ชัน COUNTIF ที่มีข้อยกเว้นสำคัญหนึ่งข้อคือ: COUNTIFS ช่วยให้คุณนำเกณฑ์ไปใช้กับเซลล์ในช่วงหลายช่วง และนับจำนวนครั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด คุณสามารถใช้ได้ถึง 127 คู่ช่วง/เกณฑ์ด้วย COUNTIFS

ไวยกรณ์สำหรับ COUNTIFS คือ:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

ตัวอย่าง COUNTIFS

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อนับจำนวนช่วงหลายๆ ช่วงและเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNTIFS

นับจำนวนตามเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT และ IF ร่วมกัน

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่ามีพนักงานขายที่ขายสินค้าชนิดหนึ่งๆ กี่คนในบางภูมิภาค หรือคุณต้องการทราบว่าพนักงานขายคนหนึ่งสามารถขายได้เกินค่าหนึ่งๆ มากเท่าใด คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IF และ COUNT ร่วมกันได้ นั่นคือคุณใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบเงื่อนไขก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IF เป็นจริง คุณถึงจะใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนเซลล์

หมายเหตุ: 

 • สูตรในตัวอย่างนี้จะต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับ Windows หรือ Excel 2016 for Mac และต้องการเปลี่ยนสูตรหรือสร้างสูตรที่คล้ายกัน ให้กด F2 จากนั้นกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อทำให้สูตรืนค่าผลลัพธ์ที่คุณคาดหวัง ใน Excel for Mac เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้ คำสั่ง +Shift+Enter.

 • เชื่น เพื่อให้สูตรเหล่านี้ใช้ได้ อาร์กิวเมนต์ที่สองสำหรับฟังก์ชัน IF ต้องเป็นตัวเลข

ตัวอย่างฟังก์ชัน COUNT และ IF แบบซ้อนกัน

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNT และ ฟังก์ชัน IF

นับจำนวนครั้งของข้อความหรือค่าตัวเลขหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ฟังก์ชัน IF และ SUM ร่วมกัน ฟังก์ชัน IF จะทดสอบค่าในเซลล์บางเซลล์ก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของการทดสอบเป็น True ฟังก์ชัน SUM จะรวมค่าที่ผ่านการทดสอบเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างที่ 1: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันด้านบนระบุว่า ถ้า C2:C7 มีค่า Buchanan และ Dodsworth ฟังก์ชัน SUM จะแสดงผลรวมของระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข สูตรพบสามระเบียนสำหรับ Buchanan และหนึ่งระเบียนสำหรับ Dodsworth ในช่วงที่ระบุ และแสดงผลเป็น 4

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่างที่ 2: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันด้านบนระบุว่า ถ้า D2:D7 มีค่าน้อยกว่า $9000 หรือมากกว่า $19,000 ดังนั้น SUM ควรแสดงผลรวมของระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไข สูตรพบสองระเบียนใน D3 และ D5 ที่มีค่าน้อยกว่า $9000 และ D4 และ D6 ที่มีค่ามากกว่า $19,000 และแสดงผลเท่ากับ 4

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่างที่ 3: SUM และ IF ซ้อนกันในสูตร

ฟังก์ชันด้านบนระบุว่า ถ้า D2:D7 มีใบแจ้งหนี้สำหรับ Buchanan น้อยกว่า $9000 ดังนั้น SUM ควรแสดงผลรวมของระเบียนที่ตรงตามเงื่อนไข สูตรพบ C6 ที่ตรงตามเงื่อนไข และแสดงผลเท่ากับ 1

หมายเหตุ: สูตรในตัวอย่างนี้ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ซึ่งหมายความว่าคุณกด F2 จากนั้นกด Ctrl+Shift+Enter ใน Excel for Mac เวอร์ชันก่อนหน้าจะใช้ คำสั่ง +Shift+Enter.

นับจำนวนครั้งที่ค่าหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้ PivotTable

คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อแสดงยอดรวมและนับจำนวนค่าที่เกิดขึ้นโดยไม่ซ้ำกัน PivotTable เป็นวิธีการแบบโต้ตอบที่สรุปข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อขยายและยุบระดับของข้อมูลเพื่อเน้นไปที่ผลลัพธ์ของคุณและเจาะลึกลงในรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับพื้นที่ที่คุณสนใจ นอกจากนี้ คุณสามารย้ายแถวเป็นคอลัมน์ หรือคอลัมน์เป็นแถว ("การหมุน") เพื่อดูจำนวนนับของจำนวนครั้งที่ค่าแสดงขึ้นใน PivotTable ดูตัวอย่างสถานการณ์สมมติของสเปรดชีตยอดขาย ที่คุณสามารถนับมูลค่ายอดขายสำหรับกอล์ฟและเทนนิสสำหรับเฉพาะไตรมาสได้

 1. ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ลงในสเปรดชีต Excel

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับ PivotTable
 2. เลือก A2:C8

 3. คลิก แทรก > PivotTable

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable ให้คลิก เลือกตารางหรือช่วง แล้วคลิก เวิร์กชีตใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

  PivotTable ว่างเปล่าจะถูกสร้างขึ้นในแผ่นงานใหม่

 5. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. ลาก กีฬา ไปยังพื้นที่ แถว

  2. ลาก ไตรมาส ไปยังพื้นที่ คอลัมน์

  3. ลาก ยอดขาย ไปยังพื้นที่ ค่า

  4. ทำซ้ำขั้นตอน c.

   ชื่อเขตข้อมูลจะแสดงเป็น SumofSales2 ทั้งในพื้นที่ของ PivotTable และค่า

   ในขั้นตอนนี้ บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable จะมีลักษณะดั้งนี้:

   เขตข้อมูล PivotTable
  5. ในพื้นที่ ค่า ให้คลิกดร็อปดาวน์ข้างๆ SumofSales2SumofSales2 แล้วเลือก การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า

  6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า ให้ทำดังต่อไปนั้:

   1. ในส่วน สรุปเขตข้อมูลค่าโดย ให้เลือก นับจำนวน

   2. ในเขตข้อมูล ชื่อแบบกำหนดเอง ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น นับจำนวน

    กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า
   3. คลิก ตกลง

  PivotTable จะแสดงจำนวนนับของระเบียนสำหรับกอล์ฟและเทนนิสในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 พร้อมๆ กับตัวเลขยอดขาย

  PivotTable

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับ Excel หรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชันของ Excel

ฟังก์ชันเชิงสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×