นอร์มัลไลซ์ข้อมูลของคุณโดยใช้ตัววิเคราะห์ตาราง

นอร์มัลไลซ์ข้อมูลของคุณโดยใช้ตัววิเคราะห์ตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล บางครั้งข้อมูลต้นฉบับไม่ได้ถูกแยกออกอย่างถูกต้องเป็นตารางที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Access ข้อมูลจำเป็นต้องนอร์มัลไลซ์ คือต้องแยกออกเป็นตารางต่างๆ โดยตารางหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกันด้วยส่วนสำคัญของข้อมูล ตัววิเคราะห์ตารางสามารถช่วยเหลือคุณด้วยงานที่สำคัญนี้ โดยบน Ribbon ให้คลิก เครื่องมือฐานข้อมูล จากนั้นในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้คลิก วิเคราะห์ตาราง ตัวช่วยสร้างจะเริ่มทำงานและนำคุณเข้าสู่กระบวนการ

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป (.mdb หรือ.accdb) เท่านั้น

ตารางสองตารางสร้างจากตารางหนึ่งตาราง และคิวรีจะนำข้อมูลกลับมารวมกัน

1. ตารางต้นฉบับ

2. ตารางที่สร้าง โดยตัววิเคราะห์ตาราง

3 กคิวรีที่สร้าง โดยตัววิเคราะห์ตาราง

4. ค้นหารายการ

ถ้าฐานข้อมูล Microsoft Access ของคุณ มีตารางที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล ให้ใช้ตัววิเคราะห์ตารางเพื่อแยกข้อมูลลงในตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่าการนอร์มัลไลซ์

ตัววิเคราะห์ตารางแบ่งตารางหนึ่งตารางที่มีข้อมูลที่ทำซ้ำเป็นตารางที่แยกกันหลายตาราง ซึ่งข้อมูลแต่ละชนิดจะถูกเก็บไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งนี้จะทำให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอัปเดตได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดขนาดฐานข้อมูลลงด้วย หลังจากที่ตัวช่วยสร้างแบ่งข้อมูลแล้ว คุณยังคงสามารถดูและทำงานกับข้อมูลได้ในที่เดียว โดยมีตัวช่วยสร้างสร้างคิวรีขึ้นมาให้

คุณสามารถใช้คิวรีเพื่ออัปเดตข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางพร้อมกันได้ คิวรียังมีฟีเจอร์ประหยัดเวลาอื่นๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลด้วย

  • ถ้าคุณเปลี่ยนเขตข้อมูลที่ถูกทำซ้ำในคิวรี ระเบียนทั้งหมดพร้อมกับค่านั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคุณกำลังอัปเดตเพียงหนึ่งเขตข้อมูลในตารางต้นแบบของคิวรีนั้น

  • จากตารางใหม่ คิวรีสืบทอดมาจากเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าเขตข้อมูลด้วยการเลือกค่าจากรายการแทนที่จะต้องพิมพ์ค่าอย่างถูกต้อง รายการการค้นหาค้นหาค่าจากตารางต้นแบบ เมื่อค่าเดียวกันถูกนำไปใช้กับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียน การเลือกค่าจากรายการแต่ละครั้งจะทำให้คุณมั่นใจในความถูกต้องและความสอดคล้องกันได้

  • ฟอร์มและรายงานที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกยึดตามตารางต้นฉบับจะโดยอัตโนมัติจะยึดตามคิวรีเดี๋ยวนี้ เนื่องจากตัวช่วยสร้างกำหนดชื่อของตารางต้นฉบับลงในคิวรี และเปลี่ยนชื่อตาราง

  • ฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ที่ยึดตามคิวรีจะสืบทอดการอัปเดตเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ฟอร์มและรายงานใหม่จะสืบทอดรายการการค้นหาด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×