ที่เก็บไฟล์ในชั้นเรียนของ Microsoft

ชั้นเรียนของ Microsoft มีที่เก็บไฟล์สองตำแหน่ง: ไฟล์สำหรับชั้นเรียนจะถูกเก็บไว้ใน SharePoint ของชั้นเรียน และไฟล์ของนักเรียนจะแนบไว้ใน OneDrive ของนักเรียน

ไฟล์สำหรับทั้งชั้นเรียน

เมื่อต้องการดูไฟล์ทั้งหมดที่ครูเพิ่มลงในชั้นเรียน ให้ลงชื่อเข้าใช้ในชั้นเรียนของ Microsoft บนเว็บ (http://classroom.microsoft.com) จากนั้นเลือก ไฟล์ จะเป็นการเปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ซึ่งแสดงเอกสารสำหรับชั้นเรียน ในโฟลเดอร์ งานที่มอบหมาย มีโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมายแต่ละชิ้น ไฟล์ทีครูผู้สอนแนบไว้กับงานที่มอบหมายทั้งหมดจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เหล่านั้น

ไฟล์ของนักเรียน

ในฐานะนักเรียน เมื่อต้องการดูไฟล์ที่แนบกับงานที่คุณได้รับมอบหมาย ให้ลงชื่อเข้าใช้ในชั้นเรียนของ Microsoft บนเว็บ (http://classroom.microsoft.com), จากนั้นเลือก OneDrive จาก ตัวเลือกแอป ใน OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ ชั้นเรียน จากนั้นเลือกโฟลเดอร์สำหรับชั้นเรียนที่คุณสนใจ งานที่มอบหมายแต่ละชิ้นจะมีโฟลเดอร์ของตนเอง ซึ่งคุณจะพบไฟล์ที่คุณแนบในนั้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×