ที่อยู่ IP เรียงลำดับใน Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายถึงขั้นตอนในการเรียงลำดับที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลAccess

บทนำ

ถ้าคุณทำงานกับที่อยู่ IP คุณอาจได้ทราบว่า คุณจะไม่เป็นซับซ้อนเป็นการทำงานกับข้อความหรือตัวเลขใหม่ นี่คือเนื่องจากที่อยู่ IP จริง ๆ คือ ชุดของค่าตัวเลขสี่ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.), ซึ่งแต่ละค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 255 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลก่อนที่จะใช้การเรียงลำดับใด ๆ

MachineID

Employee

ตำแหน่งที่ตั้ง

IPAddress

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1

เรียงลำดับที่อยู่ IP ใน Access ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจาก Access ไม่มีชนิดข้อมูลพิเศษสำหรับจัดเก็บที่อยู่ IP แม้ว่าจะเป็นที่อยู่ IP เพียงคอลเลกชันของตัวเลข คุณไม่สามารถเก็บไว้ที่อยู่ IP ในเขตข้อมูลตัวเลข เนื่องจากเป็นเขตข้อมูลตัวเลขสนับสนุนเฉพาะเดียวทศนิยมจุด (.), ในขณะที่อยู่ IP ประกอบด้วยสามจุด (.) นั่นหมายความว่า คุณต้องเก็บอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ

เนื่องจากคุณเก็บไว้ที่อยู่ IP ในเขตข้อมูลข้อความ คุณไม่สามารถใช้ปุ่มเรียงลำดับที่มีอยู่แล้วภายใน Access เพื่อเรียงลำดับอยู่ในแบบที่สื่อความหมาย ปุ่มเรียงลำดับเรียงลำดับค่าในเขตข้อมูลข้อความตามลำดับตัวอักษร เสมอแม้ว่าอักขระเป็นตัวเลข กล่าว อยู่จะเรียงลำดับตามตัวเลขหลักแรก จาก นั้นตามสองหลัก และอื่น ๆ แทนด้วย ตัวเลขค่าที่สร้างขึ้นอยู่ ตารางต่อไปนี้แสดงอยู่จากเรียงตามลำดับตัวอักษรบนเขตข้อมูล IPAddress ตารางก่อนหน้า

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40

แสดงอยู่ที่เริ่มต้น ด้วย 1 ก่อนอยู่ที่เริ่มต้น ด้วย 2 และอื่น ๆ ตารางต่อไปนี้แสดงอยู่ในที่ถูกต้องเรียงลำดับ

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวข้องในการเรียงลำดับดังกล่าวได้ง่ายขึ้น คุณตัดอยู่ IP เป็นส่วนตัวเลขที่สี่ อยู่ต้องเรียง ตาม ส่วนแรก แล้วสำหรับแต่ละค่าในส่วนแรก แล้ว ตามด้วยส่วนสอง และอื่น ๆ ตารางแสดงแต่ละส่วนในคอลัมน์อื่น และ เนื่องจากคอลัมน์ค้างไว้ค่าตัวเลขอย่างง่าย จะกลายเป็นการเรียงลำดับคอลัมน์จากซ้ายไปขวาเป็นไปได้น้อย ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

PartI

PartII

PartIII

PartIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23

เรียงลำดับสี่ส่วนแยกต่างหากคือ เคล็ดลับหลังการเรียงลำดับที่อยู่ IP ในขั้นตอนที่ตามหลัง คุณสร้างแบบสอบถามที่ นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ IP มีคอลัมน์จากการคำนวณสี่ที่แต่ละคอลัมน์จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของค่าที่อยู่ คอลัมน์จากการคำนวณแรกจะเก็บส่วนตัวเลขแรกของอยู่ ที่สองจากคำนวณคอลัมน์จะเก็บส่วนที่สองเป็นตัวเลขของอยู่ และอื่น ๆ แทนที่จะเรียงลำดับระเบียน โดยเขตข้อมูล IPAddress แบบสอบถามจะเรียงลำดับระเบียน โดยสี่คอลัมน์จากการคำนวณ

สร้างคิวรี

คุณจะสร้างแบบสอบถามเลือก IPAddresses เรียงลำดับที่แสดงระเบียนเรียงลำดับของที่อยู่ IP ที่มีชื่อ สมมติว่า ฐานข้อมูลปัจจุบันมีตารางที่ชื่อ MachineDetails ที่มีเขตข้อมูลข้อความชื่อ IPAddress

 1. คลิกสร้าง >ออกแบบคิวรี หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกออกแบบแบบสอบถาม

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง บนแท็บตาราง คลิกMachineDetailsนั้นแล้ว คลิกเพิ่ม ปิดกล่องโต้ตอบ

 3. ลากเขตข้อมูล MachineID และ IPAddress ไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

 4. ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณ ในคอลัมน์แรกที่ว่างทางด้านขวา พิมพ์นิพจน์PartI: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1)))ในแถวเขตข้อมูล นิพจน์ที่ส่งกลับอักขระก่อนหน้าคาบเวลาแรก (.) ในเขตข้อมูล IPAddress

  ขณะนี้ ตรวจทานนิพจน์ เนื่องจากคุณไม่ทราบจำนวนหลักประกอบขึ้นส่วนแรกของอยู่ คุณใช้ฟังก์ชันInStrเพื่อค้นหาตำแหน่งของคาบเวลาแรก ลบ 1 (การแยกงวด) ส่งกลับจำนวนหลักในส่วนแรก คุณใช้หมายเลขนี้กับฟังก์ชันซ้ายจะแยกอักขระที่ เริ่มต้นจากอักขระอยู่ซ้ายสุด จาก IPAddress เขตข้อมูล สุดท้าย โทรของคุณฟังก์ชันValเพื่อแปลงอักขระส่งกลับ โดยฟังก์ชันซ้ายเป็นตัวเลข ขั้นตอนสุดท้ายนี้จำเป็นเนื่องจากข้อความเป็นชนิดข้อมูลเบื้องหลัง

 5. บันทึกคิวรี ด้วยการคลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน เป็นความคิดดีเพื่อทำสิ่งนี้หลังจากแต่ละขั้นตอนระดับกลาง

 6. เพิ่มคอลัมน์สำหรับส่วนที่อยู่สอง ในคอลัมน์ทางด้านขวาของ PartI พิมพ์PartII: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1))ในแถวเขตข้อมูล นิพจน์ที่ส่งกลับอักขระที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่สอง และแรกในเขตข้อมูล IPAddress

  ตรวจทานนิพจน์อีก เนื่องจากคุณไม่ทราบจำนวนหลักประกอบขึ้นส่วนสองของอยู่หรือเป็นเหมือนกับที่ส่วนที่สองเริ่มต้น (เนื่องจากคุณไม่มีส่วนแรกระยะ), คุณสามารถใช้ฟังก์ชันInStrเพื่อค้นหาตำแหน่งของรอบระยะเวลา คุณใช้ฟังก์ชันMidจะแยกอักขระตัวที่ตามแต่คาบเวลาแรกนำหน้าระยะเวลาที่สองออก สุดท้าย เรียกฟังก์ชันValเพื่อแปลงอักขระส่งกลับ โดยฟังก์ชันMidจะเป็นตัวเลข ขั้นตอนสุดท้ายนี้จำเป็นเนื่องจากข้อความเป็นชนิดข้อมูลเบื้องหลัง

 7. เพิ่มคอลัมน์สำหรับส่วนที่อยู่สาม ในคอลัมน์ทางด้านขวาของ PartII พิมพ์PartIII: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1))ในแถวเขตข้อมูล นิพจน์ที่ส่งกลับอักขระที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่สอง และสามในเขตข้อมูล IPAddress

  ตรวจทานนิพจน์อีก เนื่องจากคุณไม่ทราบจำนวนหลักประกอบขึ้นส่วนสามของอยู่หรือเป็นเหมือนกับที่ส่วนที่สามเริ่มต้น (เนื่องจากคุณไม่ทราบว่าระยะแรก และสองส่วน), คุณสามารถใช้ฟังก์ชันInStrเพื่อค้นหาตำแหน่งของรอบระยะเวลา จากนั้นคุณใช้ฟังก์ชันMidจะแยกอักขระที่ตามช่วงเวลาที่สอง แต่ทันใดรอบระยะเวลาสาม สุดท้าย เรียกฟังก์ชันValเพื่อแปลงอักขระส่งกลับ โดยฟังก์ชันMidจะเป็นตัวเลข ขั้นตอนสุดท้ายนี้จำเป็นเนื่องจากข้อความเป็นชนิดข้อมูลเบื้องหลัง

 8. เพิ่มคอลัมน์สำหรับส่วนที่สี่ และขั้นสุดท้ายที่อยู่ ในคอลัมน์ทางด้านขวาของ PartIII พิมพ์PartIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) ในแถวเขตข้อมูล นิพจน์ที่ส่งกลับอักขระที่ตามช่วงเวลาสุดท้าย

  ตรวจทานนิพจน์อีก คีย์รีจิคือการ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของระยะเวลาที่สาม และแยกอักขระทั้งหมดที่ตามแล้ว เนื่องจากคุณไม่ทราบว่าเป็นเหมือนกับช่วงเวลาสามอยู่ที่ใด คุณโทรฟังก์ชันInStrสามครั้งเพื่อค้นหาตำแหน่งของระยะเวลาที่สาม คุณใช้ฟังก์ชันLenเพื่อคำนวณจำนวนหลักในส่วนที่สี่ จำนวนส่งกลับตัวเลขแล้วใช้กับตัวฟังก์ชันขวาเพื่อแยกอักขระที่ออกจากส่วนที่ถูกต้องของเขตข้อมูล IPAddress สุดท้าย เรียกฟังก์ชันValเพื่อแปลงอักขระส่งกลับ โดยฟังก์ชันMidจะเป็นตัวเลข ขั้นตอนสุดท้ายนี้จำเป็นเนื่องจากข้อความเป็นชนิดข้อมูลเบื้องหลัง

 9. ตั้งค่าในแถวเรียงลำดับ ของคอลัมน์จากการคำนวณสี่ทั้งหมดเป็นน้อยไปหามาก

  สิ่งสำคัญ    แถวเรียงลำดับ ของคอลัมน์ IPAddress ต้องถูกเว้นว่างไว้

  ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามค่าของเขตข้อมูลอื่น ๆ อยู่นอกเหนือจากวางเขตข้อมูล ไปทางซ้ายหรือขวาของคอลัมน์จากการคำนวณสี่ทั้งหมด วางการจัดเรียงเขตข้อมูลอื่น ๆ ระหว่างคอลัมน์จากการคำนวณ

 10. ขั้นตอนถัดไปคือการ ซ่อนคอลัมน์จากการคำนวณสี่จากแผ่นข้อมูล แต่ก่อนที่คุณ ทำที่ สลับไปยังแผ่นข้อมูลดูเพื่อดูผลลัพธ์ของนิพจน์ในคอลัมน์จากการคำนวณ ตารางต่อไปนี้แสดงคอลัมน์คุณจะเห็นในมุมมองแผ่นข้อมูล

  MachineID

  IPAddress

  PartI

  PartII

  PartIII

  PartIV

  3

  1.198.3.93

  1

  198

  3

  93

  4

  32.183.93.40

  32

  183

  93

  40

  5

  104.30.244.2

  104

  30

  244

  2

  6

  104.244.4.1

  104

  244

  4

  1

  2

  104.244.253.29

  104

  244

  253

  29

  1

  123.4.245.23

  123

  4

  245

  23

 11. สลับกลับไปยังมุมมองออกแบบ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง ของคอลัมน์จากการคำนวณสี่ทั้งหมด ซึ่งป้องกันคอลัมน์จากการคำนวณจากถูกแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 12. เลือก ระบุเกณฑ์สำหรับยกเว้นระเบียนจากแบบสอบถาม

 13. สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูระเบียนในเรียงลำดับ คุณจะเห็นเรียงลำดับอย่างถูกต้องของอยู่ IP เรียงลำดับระเบียน

ใช้เพิ่มเติมสำหรับที่อยู่ IP เรียงลำดับ

ตรวจสอบที่อยู่ IP ในระหว่างการป้อนข้อมูล

ถ้าคุณต้องการตรวจสอบที่อยู่ โดยไม่มีการเขียนโค้ด คุณสามารถทำได้เพื่อจำกัดขอบเขต โดยการตั้งค่าคุณสมบัติรูปของเขตข้อมูลเพื่อ#ได้### ได้ #,### ได้ #,###; 0; " "และคุณสมบัติรูปแบบของเขตข้อมูลอยู่ IP เพื่อ& & & & & & & & & & & &

รูปแบบการป้อนข้อมูลทำอะไรได้บ้าง เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ในเขตข้อมูลอยู่ รูปแบบการป้อนข้อมูลป้องกันไม่ให้คุณใส่อักขระอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขและช่องว่างระหว่างช่วงเวลาสาม ถ้าส่วนที่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลข double-digit ปล่อยหลักสามว่าง หรือพิมพ์ช่องว่างแทน โปรดสังเกตว่า รูปแบบการป้อนข้อมูลนี้ไม่ต้องเตือนผู้ใช้ถ้า เขาข้ามพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งส่วนต่าง ๆ ของอยู่ หรือชนิดช่องว่างเท่านั้นแทนที่เป็นค่าตัวเลข ตัวอย่างเช่น, " 345 ออก 3. "จะถูกยอมรับเป็นที่อยู่ถูกต้อง

รูปแบบการแสดงทำอะไรได้บ้าง เมื่อคุณพิมพ์เสร็จ และปล่อยให้เขตข้อมูล เอาช่องอยู่ในรูปแบบการแสดง และแสดงเฉพาะตัวเลขและช่วงเวลา ดังนั้น ถ้าคุณพิมพ์ " 354.35 .2 .12 ", อยู่จะแสดงเป็น "354.35.2.12" โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณคลิกภายในอยู่ หรือกด F2 (เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข) เมื่อมีเลือกอยู่ ช่องว่างที่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการคัดลอกอยู่ ย้ายไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าหรือควบคุม กด TAB เพื่อเลือกรูปแบบที่อยู่ แล้ว คลิกคัดลอก โดยการทำเช่นนี้ คุณจะคัดลอกที่อยู่สตริงที่ประกอบด้วยช่องว่างไม่ได้

เรียงลำดับระเบียนในฟอร์มหรือรายงาน โดยที่อยู่ IP

ถ้าคุณต้องการสร้างฟอร์มหรือรายงานที่ระเบียนถูกเรียงลำดับตามที่อยู่ IP พื้นฐานวัตถุใหม่บนคิวรีที่เรียงลำดับที่อยู่ก่อนหน้านี้อธิบายไว้ แทนบนตารางที่จัดเก็บอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×