ที่อยู่ IP สำหรับเว็บไซต์ของฉันภายนอก Office 365 คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีเว็บไซต์และต้องการให้อยู่ที่เดิม แต่คุณก็ต้องการใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณกับอีเมลบน Office 365 Small Business การรับส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของคุณจาก Office 365 (เมื่อต้องการเรียนรู้ว่าทำไม ให้ดูที่หัวข้อนี้: ทำไมฉันจึงต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จ)

เราจำเป็นต้องใช้ระเบียน DNS เพื่อเปลี่ยนเส้นทางบุคคลไปยังเว็บไซต์ของคุณเพราะเป็นวิธีที่ที่โดเมนและ DNS ทำงาน และในการสร้างระเบียน DNS เราจำเป็นต้องทราบที่อยู่ IP ของเว็บไซต์ของคุณหรือชื่อโดเมนแบบเต็ม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อชี้ไปยังไซต์ของคุณจาก Office 365

เราจำเป็นต้องใช้อะไรนั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่กำลังโฮสต์เว็บไซต์ของคุณในขณะนั้น บางครั้งผู้ให้บริการการโฮสต์เว็บไซต์จะมีที่อยู่ IP แบบคงที่เดี่ยวที่ใช้กับเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่โฮสต์อยู่โดยไม่ซ้ำกัน เช่น 192.168.100.1 ในกรณีนี้ คุณต้องใช้ที่อยู่ IP สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ข้อควรระวัง: ถ้าผู้ให้บริการโฮสต์เว็บของคุณมีที่อยู่ IP สำหรับเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นแบบIP คง นั่นคือ จะต้องระบุที่อยู่ IP ที่ชี้ไปที่เว็บไซต์ของคุณแทนที่จะไม่พร้อมใช้งานที่ถูกกำหนดให้กับที่อยู่เว็บไซต์ที่แตกต่างกันเสมอ เว็บโฮสต์บริษัทสามารถยืนยันนี้สำหรับคุณ ในบางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อรับที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

บางครั้ง แทนที่จะใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ บริษัทจะใช้วิธีอื่นเพื่อระบุเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ เช่น ใช้ชื่อโดเมนแบบเต็ม โดยจะแตกต่างจากชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ ชื่อโดเมนแบบเต็มเป็นเพียงแค่ชื่อที่อยู่ ที่บางบริษัทโฮสต์เว็บไซต์ ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างนี้ sites.<web hosting company>.com

สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณได้รับชื่อโดเมนแบบเต็มสำหรับเว็บไซต์ของคุณแทนที่จะเป็นที่อยู่ IP และเราใช้ชื่อโดเมนแบบเต็มเพื่อเปลี่ยนเส้นทางบุคคลไปยังไซต์ของคุณ คุณควรทราบว่าถ้ามีบุคคลพิมพ์ชื่อโดเมนของคุณโดยไม่มี “www.” บุคคลนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น http://fourthcoffee.com จะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง http://www.fourthcoffee.com

  • คุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ดูให้แน่ใจว่า ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณภายนอก Office 365 เมื่อ www มีอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×