ทีม Microsoft แป้นพิมพ์ลัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับMicrosoft Teams

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดทั่วไป

นำทางลัด

ส่งข้อความทางลัด

โทรศัพท์ทางลัด

ทางลัดทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงคีย์ลัด

Alt +/

ไปที่การค้นหา

Alt+E

เริ่มการสนทนาใหม่

Alt+N

เปิดวิธีใช้

Alt+H

เปิดการตั้งค่า

Alt+G

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Shift+Ctrl+F6

ปิดกล่องโต้ตอบ หรือย้ายโฟกัสกลับไป

Esc

นำทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกิจกรรม

Alt+1

เปิดการสนทนา

Alt+2

เปิดทีม

Alt+3

เปิดการประชุม

Alt+4

เปิดไฟล์

Alt+5

ไปยังรายการก่อนหน้า

Alt + ขึ้นแป้นลูกศร

ไปยังรายการถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปยังแท็บก่อนหน้า

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังแท็บถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ส่งข้อความทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายโฟกัสไปยังกล่องเรียบเรียง

C

ขยายกล่องเรียบเรียง

Alt+X

ส่งข้อความเมื่อมีขยายกล่องเรียบเรียง

Ctrl+Enter

เปิดเมนู emoji

Alt+Q

การแนบไฟล์

Alt+A

เริ่มบรรทัดใหม่

Shift+Enter

โทรศัพท์ทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ยอมรับการโทร

Ctrl+Alt+A

ปฏิเสธการโทร

Ctrl+Alt+D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

Ctrl + Alt + C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Alt+V

ปิด หรือเปิดเสียงเสียง

Ctrl+Alt+M

เปิดวิดีโอ หรือปิด

Ctrl + Alt + O

สลับไปยัง หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl+Alt+F

หัวข้อนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับMicrosoft Teams บน Mac

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดทั่วไป

นำทางลัด

ส่งข้อความทางลัด

โทรศัพท์ทางลัด

ทางลัดทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงคีย์ลัด

ตัวเลือก +/

ไปที่การค้นหา

เลือก + E

เริ่มการสนทนาใหม่

เลือก + N

เปิดวิธีใช้

เลือก + H

เปิดการตั้งค่า

เลือก + G

ไปยังส่วนถัดไป

คำสั่ง + F6

ไปยังส่วนก่อนหน้า

คำสั่ง + shift + F6

ปิดกล่องโต้ตอบ หรือย้ายโฟกัสกลับไป

Esc

นำทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกิจกรรม

เลือก + 1

เปิดการสนทนา

เลือก + 2

เปิดทีม

เลือก + 3

เปิดการประชุม

เลือก + 4

เปิดไฟล์

เลือก + 5

ไปยังรายการก่อนหน้า

เลือก + ขึ้นแป้นลูกศร

ไปยังรายการถัดไป

เลือก + ลูกศร

ไปยังแท็บก่อนหน้า

เลือก +ลูกศรซ้ายแป้นลูกศร

ไปยังแท็บถัดไป

แป้นลูกศรเลือก +ลูกศรขวา

ส่งข้อความทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายโฟกัสไปยังกล่องเรียบเรียง

C

ขยายกล่องเรียบเรียง

เลือก + X

ส่งข้อความเมื่อมีขยายกล่องเรียบเรียง

คำสั่ง + ใส่

เปิดเมนู emoji

เลือก + Q

การแนบไฟล์

เลือก + A

เริ่มบรรทัดใหม่

Shift+Enter

โทรศัพท์ทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ยอมรับการโทร

คำสั่ง + เลือก + A

ปฏิเสธการโทร

คำสั่ง + เลือก + D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

คำสั่ง + เลือก + C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

คำสั่ง + เลือก + V

ปิด หรือเปิดเสียงเสียง

คำสั่ง + เลือก + M

เปิดวิดีโอ หรือปิด

คำสั่ง + เลือก + O

สลับไปยัง หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

คำสั่ง + เลือก + F

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×