ทีมและช่องทางต่าง ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ทีมและช่องทางต่าง ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เดสก์ท็อปหรือ web app ผู้ใช้ได้อย่างไร ดูทีมและช่องทางต่าง ๆ ในแอปเดสก์ท็อปและบนเว็บ

ทีมคือ กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่แตกต่างกัน ช่องทางต่าง ๆ จะเหมือนกับ chatrooms สำหรับทีมของคุณทั้งหมด จัดระเบียบช่องทางต่าง ๆ ของคุณตามหัวข้อ สถาน project หรือสาขา คุณจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทีมเมื่อต้องการเพิ่มสมาชิก แต่ทุกคนในทีมสามารถเพิ่มช่องทางต่าง ๆ

ในหัวข้อนี้

ทำงานในทีม

เพิ่มผู้เยี่ยมชมกับทีม

ทำงานในช่องทางต่าง ๆ

ทำงานในทีม

เมื่อคุณชอบทีม นั้นปรากฏอยู่ในรายการที่ทีมของคุณ แตะทีม และไปที่ด้านล่างของรายการของทีมและช่องทางต่าง ๆ แตะทีมทั้งหมด (Android และ Windows Phone) หรือดูทีมงานทั้งหมด (iOS) จากนั้น แตะโปรด เลือกรายการเป็นรายการโปรด สำหรับทีมหรือทีมที่คุณต้องการบ่อย

การจัดลำดับทีมของคุณ ไปยังรายการของทีมบนเดสก์ท็อปหรือเว็บแอป จากนั้นคลิ กและลากชื่อทีมใดก็ได้ในรายการของทีมของคุณ

เมื่อต้องการ @mention บางคนในช่อง แตะ@ ในกล่องเรียบเรียง แล้วพิมพ์ชื่อของพวกเขา นั่นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียกความสนใจของผู้อื่นในการสนทนา

วิธีดีที่สุดในการทำให้แน่ใจว่า บุคคลอื่นในทีมของคุณเห็นข้อความของคุณคือการ @mention เหล่านั้น พิมพ์@ ก่อนที่ชื่อของบุคคลอื่นและพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการเรียกความสนใจของทีมทั้งหมดของคุณ ชนิด@team หรือ@general ก่อน ข้อความของคุณและเพื่อนร่วมทีมของคุณทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือน พิมพ์@channel ก่อนแจ้งให้ทราบข้อความของคุณทั้งหมดของทีมสมาชิกที่มี favorited ที่ช่องทางการเกี่ยวกับข้อความของคุณ

เพียงแค่ทั่ว @team และ @channel กล่าวถึงต้องเปิดใช้งาน โดยเจ้าของทีม

คุณสามารถเข้าถึงบัตรที่ติดต่อของบุคคลอื่นได้จากรูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา

Android

ในการสนทนาหรือแชนเนล ให้แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคนอื่นเพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา ในการสนทนากลุ่ม ให้แตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในส่วนหัวของรายละเอียดการสนทนา จากที่นั่น ให้แตะรูปภาพโปรไฟล์ของบุคคล

iOS

ในแชนเนล แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคนอื่นเพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา จากการสนทนา ให้แตะชื่อในส่วนหัวของรายละเอียดการสนทนา จากที่นั่น ให้แตะรูปภาพโปรไฟล์ของบุคคล

Windows Phone

ในแชนเนล ให้แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคนอื่นเพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา จากการสนทนา ให้แตะส่วนหัวของการสนทนาเพื่อดูผู้เข้าร่วม

ตัวเลือกเจ้าของทีมเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มตลอดเวลา ดังนั้น ให้ตรวจสอบกลับ

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (ถัดจากชื่อของทีม) เมื่อต้องการทำดังนี้:

  • จัดการสมาชิก

  • จัดการช่องทางต่าง ๆ

  • ปล่อยให้ทีม

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (ถัดจากชื่อของทีม) เมื่อต้องการทำดังนี้:

  • เพิ่มสมาชิก

  • ดูสมาชิก

  • ช่องทางต่าง ๆ ของมุมมอง

Windows Phone

เจ้าของทีมบน Windows Phone แอปเดสก์ท็อปหรือ web มีเครื่องมือที่เลือกในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความบนเดสก์ท็อปที่ทำงานในทีม

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าทีมจากแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะมีผลในแอปโทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อบนเดสก์ท็อปฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าทีมได้อย่างไร

คุณไม่สามารถสร้างทีมงานใหม่บนโทรศัพท์มือถือได้ ในขณะนี้ ครื่อเหนือการแอปของคุณเดสก์ท็อปหรือบนเว็บในขณะนี้ในการรับ ball ย้อน และดูบทความนี้บนเดสก์ท็อปฉันจะสร้างทีมใหม่ได้อย่างไร

สมาชิกในทีมทั้งหมดได้รับการแจ้งให้ทราบว่า พวกเขาได้ถูกเพิ่มลงในทีม คุณสามารถ @mention ชื่อทีมของคุณผ่านช่องทางการทั่วไปเพื่อรับการสนทนาที่เริ่มต้นใช้งาน

เจ้าของทีมที่มีการกล่าวถึง @team เปิดใช้งาน

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการสมาชิก

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >ดูสมาชิก ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถทำให้บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของทีม โดยแตะโปรไฟล์ผู้ใช้ แล้วเลือกทำให้เจ้าของ

Windows Phone

เมื่อต้องการดูเจ้าของทีม ไปยังแอปเดสก์ท็อปและบนเว็บในขณะนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทความนี้บนเดสก์ท็อป:จะทำให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของทีมหรือดูว่าใครกำลังเป็นเจ้าของทีมได้อย่างไร

เจ้าของทีมสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทีมในเดสก์ท็อปหรือ web app ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของทีม ขณะนี้คุณทราบว่าการพูดคุยกับบุคคลที่ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร ดูบทความนี้บนเดสก์ท็อป:ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าทีมได้อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มสมาชิกของทีมถ้าคุณเป็นเจ้าของทีม

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการสมาชิก เลือกเพิ่มสมาชิก เพิ่มปุ่มบุคคล แล้วพิมพ์ชื่อของบุคคล

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >เพิ่มสมาชิก พิมพ์ชื่อของบุคคลนั้น

Windows Phone

คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในทีมแอปบนเดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์เคลื่อน สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทความนี้บนเดสก์ท็อป:ฉันจะเพิ่มการเป็นสมาชิกในทีมได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลหลายคนลงในทีมที่มีอยู่ ไปยังแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อบนเดสก์ท็อป:ฉันจะเพิ่มบุคคลหลายคนในทีมได้อย่างไร

วิธีดีที่สุดในการทำให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เห็นข้อความของคุณคือการ @mention เหล่านั้น

พิมพ์@ ก่อนชื่อ และเลือกบุคคลคุณต้องการกล่าวถึงจากรายการ หรือพิมพ์ชื่อของพวกเขา ตัวเลขปรากฏถัดจากช่องทางคุณกล่าวถึงใน และผู้ได้รับการแจ้งให้ทราบในกิจกรรมของพวกเขาตัวดึงข้อมูล

ปุ่มกิจกรรมที่มีการแจ้งเตือนสองรายการ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถจริง ๆ เอาบุคคลออกจากทีมของคุณ

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการสมาชิก แตะตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ถัดจากชื่อของบุคคล แล้วเลือกเอาผู้ใช้

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >ดูสมาชิก จากนั้นแตะชื่อของบุคคลนั้น และเลือกเอาออกจากทีม

Windows Phone

คุณสามารถเอาสมาชิกในทีมแอปบนเดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์เคลื่อน สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทความนี้บนเดสก์ท็อป:วิธีทำจะเอาบุคคลออกจากทีมได้อย่างไร

ได้เสมอดีเพื่อออกจากบุคคลอยู่เหนือ

บนอุปกรณ์ Android แตะที่ทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >ออกจากทีม มิฉะนั้น ถ้าคุณต้องการปล่อยให้ทีม คุณสามารถทำได้ในแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อบนเดสก์ท็อปฉันฉันปล่อยทีมได้อย่างไร

คุณไม่สามารถลบทีมจาก mobile app นั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าของทีมเท่านั้นสามารถทำได้ในแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ

คุณสามารถสร้างเฉพาะทีมงานใหม่บนเดสก์ท็อปหรือเว็บแอปในขณะนี้ แต่เรากำลังทำงานในการเพิ่มตัวเลือกนี้เมื่อต้องการโทรศัพท์มือถือ

ถ้าคุณไม่สามารถสร้างทีมบนเดสก์ท็อป อาจเป็น เพราะองค์กรของคุณได้ตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานการสร้างทีมสำหรับกลุ่มบุคคลที่จำกัดเท่า นั้น

ทีมของคุณจำเป็นต้องชื่อใหม่ได้อย่างไร ที่เสร็จสิ้นแล้ว ในแอปเดสก์ท็อปหรือเว็บ (และ โดยเจ้าของทีมเท่านั้น) ข่าวดีคือ ตอนนี้คุณทราบว่าอยู่ที่ใดและการพูดคุยกับบุคคลที่

เพิ่มผู้เยี่ยมชมกับทีม

เข้าถึงของผู้เยี่ยมชมจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Android และกำลังเกิดขึ้นสำหรับ iOS เร็ว ๆ นี้

ข่าวดีซึ่งขณะนี้คุณสามารถเพิ่มผู้เยี่ยมชมกับทีมของคุณ แต่คุณไม่สามารถทำได้จาก mobile app ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อปฉันจะเพิ่มผู้เยี่ยมชมกับทีมได้อย่างไร

หมายเหตุ: ผู้เยี่ยมชมจำเป็นบัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียนสำหรับ Office 365

เจ้าของทีมสามารถตั้งค่าสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชม แต่เฉพาะจากแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับ rundown แบบเต็ม ไปยังบทความบนเดสก์ท็อปฉันจะตั้งค่าสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชมได้อย่างไร

เมื่อต้องการสลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมและบัญชีผู้ใช้คนอื่น ๆ แตะเพิ่มเติม แล้วสลับบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชีผู้ใช้คุณต้องการ

วิธีรวดเร็วที่สุดในการดูว่า ทีมของคุณมีผู้เยี่ยมชมใด ๆ ที่มีการ ตรวจสอบด้านล่างส่วนหัวของการสนทนา

คุณสามารถทราบว่า บุคคลอื่นเป็นผู้เยี่ยมชม โดยการค้นหาทุกชื่อของพวกเขาปรากฏขึ้นทั้งคำว่า "ผู้เยี่ยมชม" ปรากฏหลังจากนั้นได้ คุณยังสามารถดูบทบาทของทุกคนในแท็บสมาชิก ของทีม

เมื่อคุณเพิ่มผู้เยี่ยมชม เฉพาะชื่อของพวกเขาจะถูกเพิ่มลงในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อมูลอื่น (เช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อเรื่อง) ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

จำเป็นต้องทำงานกับบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างไร เพิ่มเป็นผู้เยี่ยมชม! ผู้เยี่ยมชมสามารถมีส่วนร่วมในช่องทางต่าง ๆ การสนทนา แผนภูมิ และการ ประชุม พวกเขาสามารถแชร์ไฟล์ในช่องทางต่าง ๆ เพิ่มช่องทางต่าง ๆ ของใหม่ และใช้ Wiki

ความสามารถ

สมาชิกของทีม

ผู้เยี่ยมชม

สร้างช่องทาง

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

มีส่วนร่วมในการแชทส่วนตัว

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

เข้าร่วมการสนทนาในช่องทางการสื่อสาร

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

แชร์ไฟล์ช่องทางการสื่อสาร

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

แชร์ไฟล์

เครื่องหมายถูก

เพิ่มแอป (เช่นแท็บ bots หรือตัวเชื่อมต่อ)

เครื่องหมายถูก

สามารถได้รับเชิญ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ใด ๆ ทำงาน หรือโรงเรียนสำหรับ Office 365

เครื่องหมายถูก

สร้างทีม

เครื่องหมายถูก

ลบ หรือแก้ไขข้อความโพสต์

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

ค้นหา และเข้าร่วมคนสาธารณะ

เครื่องหมายถูก

ติดประกาศในช่องทางตัวทั่วไป

เครื่องหมายถูก

เครื่องหมายถูก

มุมมองแผนผังองค์กร

เครื่องหมายถูก

ทำงานในช่องทางต่าง ๆ

ช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วยการสนทนาที่คุณมีกับบุคคลในทีมของคุณ คุณยังสามารถดูไฟล์ที่มีแชร์บุคคลในช่องทางตัวและเปิดไฟล์กับแอปของคุณได้ติดตั้ง เมื่อต้องการดูไฟล์ในช่อง แตะที่แท็บ >ไฟล์

เมื่อคุณชอบช่อง ยังคงสามารถมองเห็นได้ในรายการของทีมของคุณ เมื่อคุณทำตามช่อง คุณได้รับการแจ้งให้ทราบในกิจกรรมของตัวดึงข้อมูลสำหรับกิจกรรมใหม่ทั้งหมดสำหรับช่องทางการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชนเนล ดูสัญญาณคืออะไรใช่ไหมบทความบนเดสก์ท็อป

เมื่อคุณชอบช่อง ยังคงสามารถมองเห็นได้ในรายการของทีมของคุณ แตะทีม และไปที่ด้านล่างของรายการทีม แล้ว แตะที่ดูทีมงานทั้งหมด (iOS) หรือทีมทั้งหมด (Android และ Windows) แตะ เลือกรายการเป็นรายการโปรด โปรด อยู่ถัดจากแชนเนลหรือช่องทางต่าง ๆ ที่คุณต้องการบ่อย

เมื่อคุณทำตามช่อง คุณได้รับการแจ้งให้ทราบในกิจกรรมของตัวดึงข้อมูลสำหรับกิจกรรมใหม่ทั้งหมดสำหรับช่องทางการ

Android

ไปยังแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อปวิธีทำฉันติดตามช่องทางการได้อย่างไร

iOS

แตะทีม และเลือกช่องทางการ ในส่วนหัวแชนเนล แตะติดตาม ทำตามปุ่มแชนเนล และเลือกช่องทางติดตาม

Windows Phone

แตะทีม และเลือกช่องทางการ ในส่วนหัวแชนเนล แตะเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อของช่องทาง และเลือกช่องทางติดตาม

เฉพาะช่องทางต่าง ๆ ของคุณโปรดจะมองเห็นได้จากรายการทีมของคุณ และช่องทางตัวหนาเป็นช่องทางการใช้งานอยู่ที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ถ้าช่องทางการแสดงตัวเลข ที่แสดงจำนวนครั้งที่ คุณไม่ได้@กล่าวถึง

รายการแชนเนลกับชื่อที่เป็นตัวหนาและนับจำนวนตัวเลข

สำหรับการกล่าวถึง @teams คุณจะเห็นนี้ทีมไอคอน ปุ่มทีม กิจกรรมของคุณในตัวดึงข้อมูล

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในกิจกรรมของตัวดึงข้อมูลเมื่อบุคคล @mentions คุณหรือตอบกลับการสนทนาที่คุณอยู่ใน

ถ้าชื่อของทีมหรือชื่อแชนเนลปรากฏเป็นตัวหนา ซึ่งหมายความว่า มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ถ้าช่องทางการแสดงตัวเลข ที่แสดงจำนวนครั้งที่ คุณไม่ได้@กล่าวถึง

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการช่องทางต่าง ๆ

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >ช่องทางต่าง ๆ ของมุมมอง

Windows Phone

แตะทีม ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการของช่องทางต่าง ๆ ของทีมของคุณ และเลือกช่องทางต่าง ๆ ทั้งหมด

ทุกคนในทีมของคุณสามารถดูชื่อเจ้าของทีมและสถานะปัจจุบันของทุกคน

บน iOS หรือ Android แตะที่ทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (iOS) หรือ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (Android) อยู่ถัดจากทีมตั้งชื่อ และเลือกมุมมองสมาชิก

บน Windows Phone ไปยังแอปเดสก์ท็อปหรือเว็บเพื่อดูบุคคลที่กำลังในทีมของคุณ สำหรับรายละเอียด ดูฉันทราบออกที่อยู่ในทีมของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการค้นหาการสนทนารวมคุณ แตะกิจกรรม ปุ่มกิจกรรม มี คุณสามารถดู @mentions ทั้งหมดของคุณและการแจ้งเตือนอื่น ๆ แตะการแจ้งให้ทราบเพื่อไปยังจุดนั้นในการสนทนาโดยตรง

ข้อความใหม่ให้แก่บุคคล@กล่าวถึงในการสนทนา

ทุกคนในทีมสามารถสร้างช่องทางการ

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการช่องทางต่าง ๆ จากนั้นเลือกเพิ่ม ปุ่ม เพิ่ม และใส่ชื่อและคำอธิบาย

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >ช่องทางต่าง ๆ ของมุมมอง จากนั้นเลือกเพิ่ม ปุ่ม เพิ่ม ในส่วนหัว และใส่ชื่อและคำอธิบาย

Windows Phone

ไปยังแอปเดสก์ท็อปหรือเว็บเพื่อสร้างแชนเนลใหม่ เมื่อถูกสร้างขึ้น ช่องใหม่คุณจะเห็นได้ในแอปโทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อปฉันจะสร้างช่องทางการได้อย่างไร

เมื่อเจ้าของทีมเพิ่มบุคคลลงในทีมของตน พวกเขาได้ทันทีในการเข้าถึงของช่องทางต่าง ๆ ทั้งหมด (และสามารถข้ามในเวลาใด ๆ พวกเขาเช่น)

Android

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการสมาชิก จากนั้นเลือกเพิ่มสมาชิก เพิ่มปุ่มบุคคล และใส่ชื่อของบุคคล

iOS

แตะทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >เพิ่มสมาชิก ใส่ชื่อของบุคคลนั้น

Windows Phone

ไปยังแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อปฉันจะเพิ่มการเป็นสมาชิกในทีมได้อย่างไร

ในขณะนี้เราไม่มีช่องทางต่าง ๆ ของส่วนตัว แต่เรากำลังทำงานกับเอกสาร เมื่อต้องการทำให้เป็นส่วนตัวในระหว่าง คุณสามารถสร้างทีมใหม่ (ภายในแอปเดสก์ท็อปหรือ web) และเชิญผู้ชมที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้ผู้อื่นทราบว่า คุณได้สร้างแชนเนล @mention เหล่านั้นภายในช่องทางตัวและพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนนั้น นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างช่องใหม่ ข้อความปรากฏในช่องทางตัวทั่วไปของทีมที่ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการทำให้เข้าร่วม

ต้องการเปลี่ยนชื่อของช่องทางการได้อย่างไร

บนอุปกรณ์ Android แตะที่ทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการช่องทางต่าง ๆ จากนั้นแตะตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ถัดจากชื่อของช่องทาง และเลือกช่องทางการอัปเดต

บน iOS และ Windows Phone สมาชิกในทีมสามารถเปลี่ยนชื่อแชนเนลจากแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อป:ฉันจะเปลี่ยนชื่อช่องทางการได้อย่างไร

เฉพาะเจ้าของทีมสามารถลบช่องทางต่าง ๆ และเมื่อคุณลบช่อง นอกจากนี้คุณจะสูญเสียประวัติการสนทนาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ส่วน OneNote ที่เกี่ยวข้องกับแชนเนลนั้นจะยังคงแสดงขึ้นในไซต์ SharePoint ของทีมของคุณ

บนอุปกรณ์ Android แตะที่ทีม >ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >จัดการช่องทางต่าง ๆ จากนั้นแตะตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ถัดจากชื่อแชนเนล และเลือกลบช่อง

เจ้าของทีมบน iOS และ Windows Phone สามารถทำเช่นนั้นจากแอปเดสก์ท็อปหรือบนเว็บ สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทความบนเดสก์ท็อป:ฉันจะลบช่องทางการได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×