ทำไมถึงมีปัญหาในการกรอกรายละเอียดที่อยู่เมื่อไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา?

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายละเอียดดังต่อไปนี้จะเอาไว้เป็นตัวช่วยชี้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการกรอกรายละเอียดที่อยู่ หรือการแจ้งเตือนระบุที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องสำหรับในประเทศสหราชอณาจักร

ในช่องชื่อบริษัทของคุณนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกชื่อบริษัทของคุณนั้น ให้จำไว้ว่า:

 • จะต้องมีทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือตามมาด้วยอักขระพิเศษ , / - + ' & " _

  ข้อควรระวัง: ถ้าคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) ไม่มีชื่อบริษัท + เครื่องหมายไว้

 • จะต้องมีจำนวนอักขระอยู่ทั้งหมด 80 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

 • จะไม่สามารถขึ้นต้นชื่อด้วยอักขระพิเศษได้

ในช่องหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านนั้น ให้จำไว้ว่า:

 • จะต้องมีทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือตามมาด้วยอักขระพิเศษ - / [ ]

 • จะต้องขึ้นต้นด้วยหมายเลขเท่านั้น

 • จะต้องมีจำนวนอักขระอยู่ทั้งหมด 20 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

 • สามารถใส่อักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กได้

ในช่องชื่อบ้านของคุณนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกชื่อบ้านของคุณนั้น ให้จำไว้ว่า:

 • จะต้องมีทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือตามมาด้วยอักขระพิเศษ , / - + ' & " _

 • จะต้องมีจำนวนอักขระอยู่ทั้งหมด 50 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

 • จะไม่สามารถขึ้นต้นชื่อด้วยอักขระพิเศษได้

ในช่องชื่อถนนนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกชื่อถนนนั้น ให้จำไว้ว่า:

 • จะต้องมีทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือตามมาด้วยอักขระพิเศษ , / - + ' & " _

 • จะต้องมีจำนวนอักขระอยู่ทั้งหมด 50 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

 • จะไม่สามารถขึ้นต้นชื่อด้วยอักขระพิเศษได้

ในช่องชื่อเมืองนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกชื่อเมืองนั้น ให้จำไว้ว่า:

 • จะต้องมีทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือตามมาด้วยอักขระพิเศษ , / - + ' & " _

 • จะต้องมีจำนวนอักขระอยู่ทั้งหมด 50 ตัว หรือน้อยกว่านั้น

 • จะไม่สามารถขึ้นต้นชื่อด้วยอักขระพิเศษได้

ในช่องหมายเลขไปรษณีย์นั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่?

หากพบว่ามีปัญหาในระหว่างการกรอกรหัสไปรษณีย์ ให้จำไว้ว่า

 • รหัสไปรษณีย์จะมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และช่องว่างเท่านั้น

 • โดยจะต้องมีตัวอักษร ตัวเลข และช่องว่างอยู่ทั้งหมด 8 ตัวหรือน้อยกว่านั้น

 • โปรดจำไว้ว่าหากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร (U.K.) คุณ ต้อง กรอกรหัสไปรษณีย์ในรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งตัวอักษร A = ตัวอักษร A-Z สัญลักษณ์ # = ตัวเลขจาก 0-9 และ _ (ขีดล่าง) = ช่องว่าง ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

  รูปแบบ

  ตัวอย่าง

  AA#A_#AA

  EC3B 2BD

  A#A_#AA

  E1W 1AP

  A#_#AA

  F1 2AG

  A##_#AA

  C44 8HT

  AA#_#AA

  DR3 6HG

  AA##_#AA

  FN35 1TH

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อกำหนดการติดต่อฉุกเฉินนั้น

จะใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของทาง PSTN สำหรับ Skype for Business Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×