ทำไมฉันเห็นข้อความ "ไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงาน" ใน Excel ได้อย่างไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางครั้ง ข้อความต่อไปนี้ทำให้คุณสามารถแทรก หรือซ่อนคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน

กล่องข้อความไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงานได้

ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ อ้างอิงไปยังตารางต่อไปนี้สำหรับการแก้ไขปัญหา

ปัญหา

ทำไมจึงเป็นเช่น และสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับ

คุณไม่สามารถแทรกแถวหรือคอลัมน์

ข้อความ "ไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงาน" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามแทรกแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีต และตัวเลือกที่ไม่มีสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ) ถูกเลือกไว้ภายใต้ส่วนสำหรับวัตถุ แสดง ในตัวเลือกของ Excel นี่คือปัญหาที่ทราบบางเวอร์ชันของ Excel แม้ว่าไม่มีเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น จำเป็นต้องตั้งไปโดยบังเอิญ ด้วยการกดเฉพาะคีย์ลัด (CTRL + 6)

ถ้าต้องการแก้บัก คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจากสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ) เมื่อต้องการทั้งหมด วิธีเร็วที่สุดในการทำสิ่งนี้เป็น ด้วยการกด CTRL + 6

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในตัวเลือกของ Excel เมื่อต้องการทำเช่นนั้น

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

    หมายเหตุ: ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

  2. บนแท็บขั้นสูง เลื่อนการตั้งค่าตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ ภายใต้สำหรับวัตถุ แสดง เลือกทั้งหมด แทนที่จะไม่มีสิ่งใด (ซ่อนวัตถุ)

    ตัวเลือกสำหรับการแสดงและการซ่อนวัตถุในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel

อาจว่า คุณตั้งใจซ่อนวัตถุในเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหลายวัตถุในเวิร์กบุ๊กของคุณ เลือกเมื่อต้องการซ่อนวัตถุเหล่านั้นอาจทำให้เวิร์กบุ๊กตอบสนองเพิ่มเติม ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณสามารถใช้คีย์ลัด (CTRL + 6) เมื่อต้องการสลับระหว่างการซ่อน และการแสดงวัตถุนั้น

คุณไม่สามารถแทรก หรือซ่อนคอลัมน์

ถ้าข้อความ "ไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงาน" (หรือข้อความไม่ยอมรับในทำนองเดียวกัน) จะยังคงปรากฏแม้แต่หลังจากนำการแก้ไขปัญหาก่อนหน้า อาจเนื่องจากมีวัตถุเช่นข้อคิดเห็น รูป หรือแผนภูมิในเซลล์ไปทางส่วนท้ายของตารางในแผ่นงาน

จำนวนคอลัมน์คุณสามารถซ่อน หรือแทรกจะถูกจำกัดจำนวนของคอลัมน์ระหว่างขอบขวาของวัตถุและคอลัมน์สุดท้ายในแผ่นงาน (คอลัมน์XFD ) ถ้าตัวเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน หรือแทรกที่ใดก็ได้บนแผ่นงานอื่น เป็นขนาดใหญ่กว่าตัวเลขดังกล่าว จะถูกย้ายวัตถุนั้นปิดเวิร์กชีต และคุณจะเห็นข้อความ

พูด คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการค้นหามีวัตถุและตัวใดตัวหนึ่งลบ หรือย้ายได้ต่อไปอยู่ที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการค้นหาวัตถุ:

  • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วย้ายไปที่เซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ กด END ทางแล้ว กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรลง

  • เมื่อต้องการไปยังเซลล์บนเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ คลิก CTRL + END

  • เมื่อต้องการค้นหา และเอาข้อคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว กด F5 ในกล่องโต้ตอบไปยัง คลิกพิเศษ เลือกข้อคิดเห็น แล้ว คลิ กตกลง เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการค้นหาวัตถุกราฟิก รวมถึงแผนภูมิและปุ่ม กด F5 ในกล่องโต้ตอบไปยัง คลิกพิเศษ เลือกวัตถุ แล้ว คลิ กตกลง เมื่อคุณพบวัตถุ คุณสามารถลบ หรือย้ายข้อความนั้น

หมายเหตุ: ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณแทรก หรือซ่อนคอลัมน์ ปัญหาเดียวกันสามารถเกิดขึ้นสำหรับแถว แม้ว่านั้นจะไม่ทั่วไปได้เนื่องจากขีดจำกัดแถวขนาดใหญ่ใน Excel 2007 ซึ่งทำให้เป็นไปได้น้อยที่คุณได้ในตำแหน่งวัตถุที่ส่วนท้ายสุดของแผ่นงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามซ่อนคอลัมน์ใน Excel: "ไม่สามารถเลื่อนวัตถุออกจากแผ่นงาน"ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×