ทำไมฉันจึงไม่สามารถเลือกตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX ได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาการ

เลือกตัวควบคุมคือในบางครั้งยุ่งยาก และไม่

สาเหตุ

อาจมีหลายเหตุผลนี้:

 • เนื่องจากตัวควบคุมฟอร์มสามารถประกอบด้วยข้อความ หรือวัตถุอื่น (เช่นรูป), เมื่อคุณพยายามที่จะเลือกตัวควบคุม คุณอาจไม่สามารถเลือกตัวควบคุมทั้งหมดถ้าคุณไม่วางตัวชี้บนเส้นขอบควบคุมอย่างแม่นยำ

 • ถ้า Excel ไม่อยู่ในโหมดออกแบบ เมื่อคุณพยายามที่จะเลือกตัวควบคุม ActiveX คุณอาจเริ่มการกระทำ เช่นเรียกใช้แมโคร หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยไม่ตั้งใจ

 • ตัวควบคุมหลายตัวจะถูกวางไว้ใกล้กับแต่ละคน

การแก้ปัญหา

ขั้นแรก กำหนดชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการเลือก เนื่องจากมีอยู่สามชนิดของตัวควบคุมและวัตถุที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่ซ้ำกัน คุณอาจไม่ทราบแน่นอนชนิดของตัวควบคุมที่เป็นเพียง โดยดูที่ข้อความนั้น เมื่อต้องการกำหนดชนิดของตัวควบคุมที่คุณกำลังทำงานกับ คลิกขวาตัวควบคุม และสังเกตแล้ว ต่อไปนี้:

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง กำหนดแมโคร ตัวควบคุมนั้น คือ ตัวควบคุมฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงเมนูทางลัดที่ถูกต้องสำหรับกล่องกลุ่มตัวควบคุมฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกขอบเขตของกล่องกลุ่ม และไม่ได้ภายในกล่องกลุ่ม

 • ถ้าเมนูทางลัดประกอบด้วยคำสั่งคุณสมบัติ ตัวควบคุมนั้นคือ ตัวควบคุม ActiveX และ Excel อยู่ในโหมดออกแบบ

 • ถ้าเมนูทางลัดประกอบด้วยคำสั่งแก้ไขข้อความ วัตถุนั้นคือ วัตถุเครื่องมือการวาด

แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • สำหรับตัวควบคุมฟอร์ม คลิกตัวควบคุม และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขอบควบคุมจะถูกแสดง

  เส้นขอบของตัวควบคุม

 • สำหรับตัวควบคุม ActiveX:

  1. ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน แสดงแท็บนั้น:

   1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

   2. ในรายการดรอปดาวน์กำหนด Ribbon เอง เลือกแท็บหลัก

   3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Excel อยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ

   โหมดออกแบบ

 • เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมหลายตัวที่มีอยู่ในตำแหน่งใกล้กับแต่ละคน ย่อ/ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อขยายมุมมอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขยาย หรือ ย่อเอกสาร งานนำ เสนอ หรือแผ่นงาน

อาการ

เลือกตัวควบคุมคือในบางครั้งยุ่งยาก และไม่

สาเหตุ

อาจมีหลายเหตุผลนี้:

 • เนื่องจากตัวควบคุมฟอร์มสามารถประกอบด้วยข้อความ หรือวัตถุอื่น (เช่นรูป), เมื่อคุณพยายามที่จะเลือกตัวควบคุม คุณอาจไม่สามารถเลือกตัวควบคุมทั้งหมดถ้าคุณไม่วางตัวชี้บนเส้นขอบควบคุมอย่างแม่นยำ

 • ถ้า Excel ไม่อยู่ในโหมดออกแบบ เมื่อคุณพยายามที่จะเลือกตัวควบคุม ActiveX คุณอาจเริ่มการกระทำ เช่นเรียกใช้แมโคร หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยไม่ตั้งใจ

 • ตัวควบคุมหลายตัวจะถูกวางไว้ใกล้กับแต่ละคน

การแก้ปัญหา

ขั้นแรก กำหนดชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการเลือก เนื่องจากมีอยู่สามชนิดของตัวควบคุมและวัตถุที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่ซ้ำกัน คุณอาจไม่ทราบแน่นอนชนิดของตัวควบคุมที่เป็นเพียง โดยดูที่ข้อความนั้น เมื่อต้องการกำหนดชนิดของตัวควบคุมที่คุณกำลังทำงานกับ คลิกขวาตัวควบคุม และสังเกตแล้ว ต่อไปนี้:

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง กำหนดแมโคร ตัวควบคุมนั้น คือ ตัวควบคุมฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงเมนูทางลัดที่ถูกต้องสำหรับกล่องกลุ่มตัวควบคุมฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกขอบเขตของกล่องกลุ่ม และไม่ได้ภายในกล่องกลุ่ม

 • ถ้าเมนูทางลัดประกอบด้วยคำสั่งคุณสมบัติ ตัวควบคุมนั้นคือ ตัวควบคุม ActiveX และ Excel อยู่ในโหมดออกแบบ

 • ถ้าเมนูทางลัดประกอบด้วยคำสั่งแก้ไขข้อความ วัตถุนั้นคือ วัตถุเครื่องมือการวาด

แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • สำหรับตัวควบคุมฟอร์ม:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมเส้นขอบ ซึ่งมีรูปแบบเส้น แสดงอยู่:

   กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแบบจุด

   แทนที่เป็นเส้นขอบข้อความ ซึ่งมีรูปแบบการขีด:

   กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแรเงา .

  2. ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเลือกตัวควบคุมทั้งหมด:

   1. คลิกขวาตัวควบคุม แต่ให้คลิกคำสั่งบนเมนูทางลัดออก

   2. กด Esc

 • สำหรับตัวควบคุม ActiveX:

  1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภทเป็นที่นิยม ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Excel อยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 • เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมหลายตัวที่มีอยู่ในตำแหน่งใกล้กับแต่ละคน ย่อ/ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อขยายมุมมอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขยาย หรือ ย่อเอกสาร งานนำ เสนอ หรือแผ่นงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×