ทำไมฉันจึงไม่สามารถเลือกตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX ได้

อาการ

การเลือกตัวควบคุมบางครั้งก็เป็นเรื่องยากและไม่อาจคาดเดาได้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 • เนื่องจากตัวควบคุมฟอร์มอาจมีข้อความหรือวัตถุอื่นๆ อยู่ (เช่น รูป) ดังนั้นเมื่อคุณพยายามเลือกตัวควบคุม คุณอาจไม่ได้เลือกทั้งตัวควบคุม ถ้าคุณไม่ได้วางตำแหน่งตัวชี้อย่างแม่นยำบนเส้นขอบของตัวควบคุม

 • เนื่องจาก Excel ไม่อยู่ในโหมดออกแบบ เมื่อคุณพยายามเลือกตัวควบคุม ActiveX คุณอาจเริ่มการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การเรียกใช้แมโครหรือการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 • ตัวควบคุมหลายตัววางตำแหน่งอยู่ใกล้กัน

การแก้ปัญหา

ก่อนอื่นให้ระบุชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการเลือก เนื่องจากมีตัวควบคุมและวัตถุที่แตกต่างกันสามชนิด ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่ซ้ำกัน คุณจึงไม่อาจทราบแน่ชัดว่าตัวควบคุมนั้นเป็นตัวควบคุมชนิดใดจากลักษณะที่ปรากฏ เมื่อต้องการระบุชนิดของตัวควบคุมที่คุณกำลังทำงานด้วย ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วสังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง คุณสมบัติ แสดงว่าตัวควบคุมนั้นคือตัวควบคุม ActiveX และ Excel อยู่ในโหมดออกแบบ

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง กำหนดแมโคร ตัวควบคุมนั้นคือตัวควบคุมฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงเมนูทางลัดที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฟอร์มของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นรอบรูปของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่ภายในของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง แก้ไขข้อความ วัตถุนั้นคือวัตถุเครื่องมือการวาด

จากนั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • สำหรับตัวควบคุมฟอร์ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นขอบของตัวควบคุมซึ่งมีลวดลายจุดแสดงอยู่ดังนี้

   กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแบบจุด

   แทนเส้นขอบของข้อความซึ่งมีลวดลายเส้นแรเงาดังนี้

   กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแรเงา .

  • ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเลือกทั้งตัวควบคุม

   1. คลิกขวาที่ตัวควบคุม แต่อย่าคลิกคำสั่งบนเมนูทางลัด

   2. กด ESC

 • สำหรับตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

   แสดงแท็บ นักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Excel อยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนาในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิด โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 • เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมจำนวนมากที่วางตำแหน่งอยู่ใกล้กัน ให้ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายมุมมอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือแผ่นงาน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×