ทำไมคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มบน Ribbon จึงถูกปิดใช้งาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

คุณพยายามเพิ่มตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX ลงในแผ่นงานของคุณ แต่คำสั่งในกลุ่ม ตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา หรือปุ่มคำสั่งตัวควบคุมบางปุ่มที่ควรพร้อมใช้งานจากคำสั่ง แทรก ถูกปิดใช้งาน

สาเหตุและการแก้ไข

ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

  • ตัวควบคุมต่อไปนี้ไม่พร้อมใช้งานในสมุดงาน Excel และดังนั้นจึงปรากฏเป็นสีจางเสมอ ตัวควบคุมเหล่านี้จะถูกใช้กับแผ่นกล่องโต้ตอบของ Excel รุ่น 5.0 เท่านั้น

ปุ่ม

ชื่อ

รูปปุ่ม

เขตข้อมูลข้อความ

รูปปุ่ม

รายการแบบผสม - แก้ไข

รูปปุ่ม

รายการแบบหล่นลงแบบผสม - แก้ไข

รูปปุ่ม

เรียกใช้กล่องโต้ตอบ

  • ขณะนี้ Excel อาจอยู่ในโหมดป้อนข้อมูลสำหรับเซลล์ จึงทำให้คำสั่ง แทรก ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเข้าสู่โหมดป้อนข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับเซลล์ที่ตัวควบคุมไม่เปิดเผย หรือเส้นตารางถูกซ่อนไว้และคุณไม่สามารถเห็นได้ง่ายว่าเซลล์อยู่ในโหมดป้อนข้อมูล

    เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้กด ESC เพื่อออกจากโหมดป้อนข้อมูลของเซลล์

  • คุณอาจตั้งค่า ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ไว้ในส่วน การตั้งค่า ActiveX สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด ของศูนย์ความเชื่อถือ

    เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้การตั้งค่าที่จำกัดน้อยลง

  • คุณอาจกำลังพยายามเพิ่มตัวควบคุม ActiveX ในเอกสารที่มีการเซ็นชื่อโดยผู้เผยแพร่ที่ไม่น่าเชื่อถือ

  • ไม่มีการเปิดใช้งานคำสั่งคุณสมบัติ รูปปุ่ม สำหรับป้ายชื่อ รูปปุ่ม ,ปุ่ม รูปปุ่ม และตัวควบคุมฟอร์ม รูปปุ่ม กล่องกลุ่ม

  • คุณสมบัติ รูปปุ่ม และคำสั่ง รูปปุ่ม แสดงโค้ด ถูกปิดใช้งานถ้า Excel ไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบ และคุณได้เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×