ทำให้เคลื่อนไหว word บนสไลด์ใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวบนสไลด์เพื่อเน้นจุดใดจุดคำ ๆ เดียว คุณสามารถนำไปใช้สั่นสะเทือน คลื่น หรือลักษณะพิเศษเน้นอื่น ๆ ลงในข้อความภายในรูปร่าง กล่องข้อความ หรือข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับข้อความทั้งหมดบนสไลด์ ดังนั้น การให้เคลื่อนไหวคำ ๆ เดียว ทำตามขั้นตอนพื้นฐาน:

 1. แทรกรูปร่าง และเพิ่มข้อความ

 2. จัดรูปแบบข้อความ

 3. จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

ตัวอย่างต่อไปนี้ให้รายละเอียดสำหรับแต่ละขั้นตอนเหล่านี้

แทรกรูปร่างที่ มีข้อความ

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกรูปร่าง >สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก หรือที่ใดก็ได้บนสไลด์ของคุณเมื่อต้องการแทรกรูปร่าง

 2. Ctrl + คลิกรูปร่า คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความคุณต้องการให้เคลื่อนไหว ในตัวอย่างของเรา เราจะพิมพ์WOW !

  แก้ไขข้อความในรูปร่างเพื่อระบุว่า WOW!

จัดรูปแบบข้อความ

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ นำการจัดรูปแบบใด ๆ เช่นการตั้งค่าฟอนต์หรือสี ที่คุณต้องการ ตัวอย่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์   สีฟอนต์ เพื่อเลือกสีอื่น

จัดรูปแบบรูปร่าง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปร่าง และในบานหน้าต่างคุณสมบัติทางด้านขวา ไปยังรูปร่าง >ตัวเลือกรูปร่าง

  จัดรูปแบบรูปร่างในบานหน้าต่างคุณสมบัติทางด้านขวา
 2. ภายใต้เติม เลือกไม่เติม

 3. ภายใต้เส้น เลือกไม่มีเส้น

 4. วางรูปร่างดังนั้นเป็นข้อความที่คุณต้องการ ภาพนิ่งของคุณในขณะนี้มีลักษณะดังนี้:

  จัดแนวข้อความรูปร่างกับข้อความปกติเพื่อให้ดูเหมือนกัน

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความ

ตอนนี้มาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลอยเข้ามา และหมุน ข้อความ

 1. เลือกข้อความรูปร่าง และคลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

 2. คลิกลอยเข้ามา ในพิเศษ

  เลือก ลอยเข้า บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว
 3. เลือกข้อความอีกครั้ง แล้วคลิกหมุน ในลักษณะพิเศษเน้น บานหน้าต่างคุณสมบัติภาพเคลื่อนไหว ขณะนี้มีลักษณะดังนี้:

  ตั้งค่าตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างคุณสมบัติ
 4. (เลือกได้) ในบานหน้าต่างคุณสมบัติภาพเคลื่อนไหว เลือกขั้นตอนแต่ละภาพเคลื่อนไหว และปรับการตั้งค่าตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ และการกำหนดเวลา ตามที่จำเป็น เรียนรู้เพิ่มเติม

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว เลือกภาพเคลื่อนไหวแรก แล้วคลิกเล่นจาก

ดูเพิ่มเติม

ชี้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่มีการเคลื่อนไหวทีละครั้ง

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เปลี่ยน หรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

แทรกรูปร่างที่ มีข้อความ

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า นั้นแล้ว เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในงานนำเสนอของคุณ ลากตัวชี้เพื่อสร้างสี่เหลี่ยม แล้ว พิมพ์คำว่าWOWในสี่เหลี่ยม

จัดรูปแบบข้อความ

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ นำการจัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์   ปุ่ม สีฟอนต์ แล้ว คลิ กสีเข้ม เช่นสีดำ

จัดรูปแบบรูปร่าง

รูปร่างที่มีสีเติมและแผนภูมิเส้นเกี่ยวข้องกับพวกเขา เมื่อต้องการทำให้คำว่า "WOW" คล้ายกับข้อความอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องลบสีเติมและแผนภูมิเส้น

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

  เส้นขอบสีฟ้าปรากฏอยู่รอบ ๆ รูปร่าง รูปร่างควรมีลักษณะคล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  รูปร่างที่เลือกพร้อมด้วยข้อความ

 2. ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกสีเติม แล้ว คลิ กไม่เติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกบรรทัด แล้ว คลิ กไม่มีเส้น

  รูปร่างในตอนนี้ควรมีไม่มีการเติมและไม่มีแผนภูมิเส้น และควรมีลักษณะคล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้

  รูปร่างที่เลือกที่มีข้อความและรูปแบบใหม่

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความ

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์เน้น คลิกสีฟอนต์

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เน้น

 3. ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ และจากนั้น ภายใต้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนเมนูป็อปอัพคุณสมบัติ คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 4. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว กลุ่ม แสดงตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: 

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ เช่นความเร็วหรือวิธีการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว ความ เร็ว หรือวิธีการเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

ชี้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่มีการเคลื่อนไหวทีละครั้ง

เปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว ความเร็ว หรือวิธีการเริ่มต้น

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงหรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×