ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหวใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจและการเน้นให้กับงานนำเสนอของคุณ ด้วยการเคลื่อนไหวกราฟิกหรือกลุ่มข้อความเพื่อที่จะติดตามเส้นทางการตั้งค่าบนสไลด์

เลือกเส้นทางกำหนดไว้ล่วงหน้า และปรับเปลี่ยนให้พอดีกับความต้องการของคุณ หรือวาดภาพเคลื่อนไหวเส้นทางแบบกำหนดเองของคุณ:

ใช้เส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใช้เส้นทางแบบกำหนดเอง

ใช้เส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในกรณีส่วนใหญ่ หนึ่งภาพเคลื่อนไหวเส้นทางพื้นฐานการใช้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มดอกเบี้ยลงในสไลด์ของคุณ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะนำไปใช้ภาพเคลื่อนไหวเส้นทางแบบเปิดกับกราฟิก ใช้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้นทาง จากนั้น เราจะใช้ทิศทางของเส้นทางย้อนกลับ เพื่อดูลักษณะขั้นสุดท้ายที่เราต้องการ

ตัวอย่าง: การเคลื่อนไหวเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้านำไปใช้กับกราฟิก

 1. บนสไลด์ที่ว่างเปล่า คลิกแทรก >รูปร่าง >สี่เหลี่ยม (หรือรูปร่างอื่นถ้าคุณต้อง), แล้ว คลิกในมุมซ้ายบนของสไลด์เพื่อแทรก

 2. เมื่อยังคงเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหว > เส้นทางการเคลื่อนไหว แล้วคลิก หมุน ภายใต้ พื้นฐาน

  นำเส้นทางภาพเคลื่อนไหวบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ไปใช้
 3. หลังจากภาพเคลื่อนไหว อย่างเสร็จ และคลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กลงขวา

 4. ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปเหนือจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรคู่ที่มีเส้นผ่าน จากนั้นคลิ กและลากไปมุมขวาล่างของสไลด์

  ลากมุมของเส้นทางภาพเคลื่อนไหวเพื่อปรับขนาด
 5. ขั้นสุดท้าย ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ > ย้อนกลับทิศทางของเส้นทาง

  ควบคุมการคลิกเส้นทางเพื่อย้อนกลับ

  ตอนนี้ภาพเคลื่อนไหวจะย้ายกราฟิกจากจุดที่มองเห็นได้ยากที่สุดบนสไลด์ (ขวาล่าง) ไปที่จุดที่มองเห็นได้ง่ายที่สุด (ซ้ายสุด)

ใช้เส้นทางแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการวาดภาพเคลื่อนไหวแบบเส้นทางแบบกำหนดเอง เลือกวัตถุคุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว แล้วคลิกภาพเคลื่อนไหว >เส้นทางการเคลื่อนไหว จากนั้นเลือกตัวเลือกภายใต้กำหนดเอง วิธีการวาดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นที่คุณเลือก

ถ้าคุณเลือกเส้นโค้ง หรือรูปแบบอิสระ: ปุ่มภาพเคลื่อนไหวที่มีเส้นทางแบบโค้งหรือรูปแบบอิสระ

 1. คลิกที่จุดเริ่มต้น แล้ว คลิกทุกครั้งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเปลี่ยนทิศทาง

 2. ดับเบิลคลิกเพื่อจบการทำงาน

ถ้าคุณเลือกเส้นทางเส้น หรือเขียน: เส้นทางของเส้นหรือการเขียนการเคลื่อนไหว

 • คลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้เพื่อวาดรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วปล่อยปุ่มเมื่อคุณวาดเสร็จ

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางแบบกำหนดเองที่คุณวาดเสร็จแล้ว:

 • กดปุม Control ค้างไว้แล้วคลิก หรือคลิกขวาที่เส้นทางแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิก แก้ไขจุด

  เส้นทางการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในโหมด แก้ไขจุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ทำงานกับเส้นทางการแก้ไขในโปรแกรมกราฟิกก่อน คุณอาจพบว่าได้ง่ายขึ้นเพื่อลบเอฟเฟ็กต์ และวาดอีกครั้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเส้นทางการเคลื่อนไหวไปใช้กับวัตถุหรือข้อความ

วาดเส้นทางแบบกำหนดเอง

ปรับเปลี่ยนเส้นทางของภาพเคลื่อนไหว

ย้อนกลับทิศทางของเส้นทางเคลื่อนไหว

ปิด หรือเปิดเส้นทาง

ย้ายเส้นทางเคลื่อนไหวบนสไลด์

นำเส้นทางการเคลื่อนไหวไปใช้กับวัตถุหรือข้อความ

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการนำการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การเคลื่อนไหว คลิกเส้นทาง และภายใต้พื้นฐาน หรือที่ซับซ้อน คลิกชนิดของเส้นทางการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: 

  • ลูกศรที่แสดงเส้นทางเคลื่อนไหวเมื่อคุณกำลังแก้ไขภาพเคลื่อนไหวที่ ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ผู้ชมของคุณในระหว่างการนำเสนอสไลด์

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

วาดเส้นทางการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการนำการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การเคลื่อนไหว คลิกเส้นทาง แล้ว คลิ กวาดเส้นโค้งวาดอิสระ วาดเส้น หรือวาดเขียน

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เคลื่อนไหว

 3. เมื่อต้องการวาดเส้นทางการเคลื่อนไหวที่คุณเลือก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

วาดเส้นโค้ง

คลิกตำแหน่งบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทาง แล้ว ย้ายตัวชี้ที่เส้นขอบ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปลายเส้นโค้งแบบในเส้นทาง ดับเบิลคลิกที่ตลอดเมื่อต้องการหยุดการวาดเส้นทาง

วาดเส้นทางอิสระที่มีเส้นตรง

คลิกตำแหน่งบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทาง ย้ายตัวชี้ในทิศทาง การวาดเส้น แล้ว คลิกที่จุดใด ๆ ที่คุณต้องการสร้างมุม หรือ คลิกแล้ว ค้างเมาส์เป็นของคุณย้ายเมาส์ในทิศทางใดก็ได้เพื่อวาดเส้นทางที่ปรากฏรูปมือวาด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระหว่างวิธีการวาดเหล่านี้ ดับเบิลคลิกที่ตลอดเมื่อต้องการหยุดการวาดเส้นทาง

วาดเส้น

คลิกตำแหน่งบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทาง ปุ่มเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้ไปในทิศทางการวาดเส้นตรง ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อหยุดการวาดเส้นทาง

วาดเส้นทางปรากฏรูปมือวาด หรือแบบ

คลิกตำแหน่งบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นทาง ปุ่มเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้ไปในทิศทางใดก็ ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อหยุดการวาดเส้นทาง

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณต้องการให้เส้นโค้งหรือเส้นทางอิสระเพื่อเสร็จสิ้น ที่จะเริ่มต้นใช้งาน (หรือที่เรียกว่า "ปิด" เส้นทาง), คลิกจุดเริ่มต้นของเส้นทางการหยุดการวาดเส้นทาง แทนที่จะคลิกสองครั้ง หรือปล่อยปุ่มเมาส์

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ปรับเปลี่ยนเส้นทางของภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กแก้ไขจุด

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 4. ลากจุดแก้ไขบนภาพเคลื่อนไหวเส้นทางเพื่อปรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ย้อนกลับทิศทางของเส้นทางเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กย้อนกลับทิศทางของเส้นทาง

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ปิด หรือเปิดเส้นทาง

เส้นทางการเคลื่อนไหว "ปิด" ถ้าเส้นทางสิ้นสุดที่จะเริ่มต้นใช้งาน เส้นทางการเคลื่อนไหว "เปิดอยู่" ถ้าจะสิ้นสุดลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่นกว่าที่จะเริ่มต้นใช้งาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดเส้นทางทด

ควบคุม คลิกเส้นทางการเคลื่อนไหวบนสไลด์ ค้างไว้แล้ว บนเมนูทางลัด คลิกเส้นโค้งเปิด

ปิดเส้นทางแบบเปิด

ควบคุม คลิกเส้นทางการเคลื่อนไหวบนสไลด์ ค้างไว้แล้ว บนเมนูทางลัด คลิกเส้นโค้งปิด

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ย้ายเส้นทางเคลื่อนไหวบนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนสไลด์ เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. วางตัวชี้เหนือเส้นทางเคลื่อนไหวจนกว่าจะกลายเป็นแบบ ตัวชี้รูปมือ นั้นแล้ว ลากเส้นทางเคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งใหม่

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

เปลี่ยน หรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหว word บนสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×