ทำให้สเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อทำให้สเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สเปรดชีต Excel ที่มีงบรายรับรายจ่ายและแผนภูมิแท่ง

บุคคลที่ตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาจะสามารถเข้าใจข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel และแผนภูมิของคุณโดยคำนึงถึงการเข้าถึง

Windows: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้สเปรดชีต Ecxel สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อความแสดงแทนที่หายไปในสเปรดชีต ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 2016

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูเวิร์กบุ๊กอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อต้องการค้นหาความคมชัดของสีพอ ใช้ตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาข้อความในกระดาษคำนวณของคุณเป็นเรื่องยากเมื่อต้อง การอ่าน หรือเมื่อต้อง การแยกความแตกต่างจากพื้นหลัง

ถ้าสเปรดชีตของคุณมีข้อความและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันมาก จะมีผู้ใช้มากขึ้นที่สามารถดูและใช้เนื้อหาได้

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน และนำแผ่นงานว่างออก

เมื่อต้องการค้นหาว่าแผ่นงานทั้งหมดที่มีเนื้อหาในเวิร์กบุ๊กมีชื่อที่เป็นคำอธิบายและมีแผ่นงานว่างหรือไม่ ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ลบแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในสเปรดชีต Excel ของคุณในOffice 365:

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพ เช่นรูปภาพ จอ ไอคอน วิดีโอ และตัว แบบสามมิติ เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูป และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับรูปภาพ
  • เลือกรูปแบบ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปภาพ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับรูปร่าง
  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในทั้งรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของรูปร่าง หรือ กราฟิก SmartArt และไม่มีรูปร่างแต่ละรายการ หรือส่วน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotChart

 1. คลิกขวาที่ PivotChart

 2. เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับ PivotCharts

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมาย PivotChart และบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ทำให้การแสดงภาพตกแต่ง

ถ้าการแสดงภาพของคุณจะใช้สำหรับตกแต่ง เช่นเส้นขอบข้อที่เพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่ใช่ข้อมูล คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินเสียงว่า สิ่งเหล่านี้ใช้สำหรับตกแต่ง เพื่อให้พวกเขารู้ว่า พวกเขาไม่มีข้อมูลสำคัญใด ๆ ไม่ เมื่อเอกสารถูกส่งออกไปยังไฟล์ PDF องค์ประกอบตกแต่งจะถูกทำเครื่องหมายภายในไฟล์ PDF ที่แท็กสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งข้ามไว้ โดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. คลิกขวาที่ภาพ

 2. เลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน บานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน จะเปิดทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. เลือกกล่องข้อความDecorative เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับองค์ประกอบตกแต่ง

สลับเปิด และปิดข้อความแสดงแทนโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการแทรกรูปภาพ คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถเพียงได้อย่างง่ายดายเปิดขึ้นอีกครั้ง

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >ความง่ายในการเข้าถึง

 2. ในส่วนของข้อความแสดงแทนอัตโนมัติ เลือก หรือยกเลิกเลือกตัวเลือกข้อความแสดงแทนให้ฉันที่สร้างโดยอัตโนมัติ และ แล้ว เลือกตกลง

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในสเปรดชีต Excel ของคุณในOffice 2019:

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพ เช่นรูปภาพ จอ ไอคอน วิดีโอ และตัว แบบสามมิติ เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูป และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับรูปภาพ
  • เลือกรูปแบบ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปภาพ

  เคล็ดลับ: ประหยัดเวลา และเพิ่มข้อความแสดงแทนระบบรูปที่สร้างโดย ในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน เลือกสร้างคำอธิบายสำหรับฉัน แก้ไขข้อความแสดงแทนโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้น

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับรูปร่าง
  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในทั้งรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของรูปร่าง หรือ กราฟิก SmartArt และไม่มีรูปร่างแต่ละรายการ หรือส่วน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotChart

 1. คลิกขวาที่ PivotChart

 2. เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับ PivotCharts

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมาย PivotChart และบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ทำให้การแสดงภาพตกแต่ง

ถ้าการแสดงภาพของคุณจะใช้สำหรับตกแต่ง เช่นเส้นขอบข้อที่เพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่ใช่ข้อมูล คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินเสียงว่า สิ่งเหล่านี้ใช้สำหรับตกแต่ง เพื่อให้พวกเขารู้ว่า พวกเขาไม่มีข้อมูลสำคัญใด ๆ ไม่ เมื่อเอกสารถูกส่งออกไปยังไฟล์ PDF องค์ประกอบตกแต่งถูกทำเครื่องหมายภายในไฟล์ PDF ที่แท็กสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งข้ามไว้ โดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. คลิกขวาที่ภาพ

 2. เลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน บานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน จะเปิดทางด้านขวาของเนื้อความของเอกสาร

 3. เลือกกล่องข้อความDecorative เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับองค์ประกอบตกแต่ง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในกระดาษคำนวณExcel ของคุณใน Office 2016:

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้วางข้อความลงในเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น แล้วปล่อยให้ชื่อเรื่องว่างเปล่า ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่รวมทั้งโปรแกรมผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt

 2. เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ตัวเลือกรูปร่าง ให้เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง

 2. เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ตัวเลือกรูปร่าง ให้เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotChart

 1. คลิกขวาที่ PivotChart

 2. เลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ > ตัวเลือกแผนภูมิ > ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิที่อธิบายแผนภูมิ PivotChart ที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีต Excel สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำบนหน้าจอคือหน้าต่างขนาดเล็กที่แสดงข้อความอธิบายเมื่อคุณวางตัวชี้บนไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ลิงก์

 3. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง จะมีเนื้อหาของเซลล์ที่คุณเลือกแสดงอยู่ นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ใหม่

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้เพิ่ม URL ไฮเปอร์ลิงก์

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์ข้อความของคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. คลิก ตกลง > ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมโดยใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์ เลือกเซลล์ที่มีข้อความ แล้วเลือก หน้าแรก > สีฟอนต์ > อัตโนมัติ

  เมนูสีฟอนต์ใน Excel สำหรับเดสก์ท็อป Windows
 • ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์สเปรดชีต และค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจะตรวจสอบข้อความในสเปรดชีตกับสิ่งต่อไปนี้:

  • สีของหน้า

  • พื้นหลังเซลล์

  • ไฮไลต์

  • สีเติมกล่องข้อความ

  • การแรเงาย่อหน้า

  • สีเติม SmartArt

  • หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และลิงก์

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือตาราง ในกลุ่ม ตัวเลือกสไตล์ตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

 3. พิมพ์ส่วนหัวคอลัมน์

สกรีนช็อตของกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง ที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ใหม่ที่คุณทำเครื่องหมายให้เป็นตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัว

 4. เลือก ตกลง

  Excel จะสร้างแถวส่วนหัวที่มีชื่อเริ่มต้น คอลัมน์1คอลัมน์2 และต่อๆ ไป

 5. พิมพ์ชื่อที่เป็นคำอธิบายใหม่สำหรับแต่ละคอลัมน์ในตาราง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบสร้างตาราง ที่เลือกกล่างกาเครื่องหมายตารางของฉันมีส่วนหัวไว้”>>

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อสั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผ่นงาน แล้วกด Enter

สกรีนช็อตของรายการเมนูเปลี่ยนชื่อ

ลบแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้วเลือก ลบ

 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ลบ

สกรีนช็อตของรายการเมนูลบ

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Mac: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้สเปรดชีต Ecxel สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อความแสดงแทนที่หายไปในสเปรดชีต ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 2016

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน และนำแผ่นงานว่างออก

เมื่อต้องการค้นหาว่าแผ่นงานทั้งหมดที่มีเนื้อหาในเวิร์กบุ๊กมีชื่อที่เป็นคำอธิบายและมีแผ่นงานว่างหรือไม่ ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ลบแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในกระดาษคำนวณของคุณExcel ในOffice 365:

หมายเหตุ: สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปภาพ

  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบรูปภาพ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปร่าง

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมด ไม่ภายในหนึ่งส่วน

  • เลือกรูปร่าง เลือกรูปแบบรูปร่าง >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายของบริบทกับบุคคลที่ไม่สามารถดูและรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวากราฟิก SmartArt เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปร่าง

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งกราฟิก SmartArt ไม่ภายในหนึ่งส่วน

  • เลือกกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมาย theSmartArt กราฟิกและบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotTable

 1. คลิกขวา PivotTable และเลือกตัวเลือก PivotTable...

  เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งแผนภูมิ ไม่ภายในหนึ่งส่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable... เลือกข้อความแสดงแทน

 3. บนแท็บข้อความแสดงแทน พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับ PivotTable ในกล่องข้อความชื่อเรื่อง

 4. ในกล่องข้อความคำอธิบาย พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายตารางและบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกตกลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

ทำเครื่องหมายเป็นตกแต่ง

ถ้าการแสดงภาพของคุณจะใช้สำหรับตกแต่ง และเพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่ให้ คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน ตัวอย่างของวัตถุที่ควรถูกกำหนดให้เป็นตกแต่งคือ อักษรดัดแปลงเส้นขอบ บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินว่า วัตถุเหล่านี้ใช้สำหรับตกแต่งให้ทราบว่า พวกเขาไม่หายไปข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่ภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

  • เลือกภาพ เลือกแท็บรูปแบบ สำหรับ visual การ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายDecorative เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีหลายรายการสำหรับตกแต่ง คุณสามารถแก้ไขได้ในชุด เลือกทั้งหมด เปิดบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน คลิ กDecorative

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในกระดาษคำนวณของคุณExcel ในOffice 2019:

หมายเหตุ: สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปภาพ

  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบรูปภาพ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปร่าง

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมด ไม่ภายในหนึ่งส่วน

  • เลือกรูปร่าง เลือกรูปแบบรูปร่าง >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายของบริบทกับบุคคลที่ไม่สามารถดูและรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวากราฟิก SmartArt เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel 365 เมนูสำหรับรูปร่าง

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งกราฟิก SmartArt ไม่ภายในหนึ่งส่วน

  • เลือกกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมาย theSmartArt กราฟิกและบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotTable

 1. คลิกขวา PivotTable และเลือกตัวเลือก PivotTable...

  เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาที่ใดก็ภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งแผนภูมิ ไม่ภายในหนึ่งส่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable... เลือกข้อความแสดงแทน

 3. บนแท็บข้อความแสดงแทน พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับ PivotTable ในกล่องข้อความชื่อเรื่อง

 4. ในกล่องข้อความคำอธิบาย พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายตารางและบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกตกลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ คลิกขวาคำ และเลือกตัวเลือกจากรายการ

ทำเครื่องหมายเป็นตกแต่ง

ถ้าการแสดงภาพของคุณจะใช้สำหรับตกแต่ง และเพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่ให้ คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน ตัวอย่างของวัตถุที่ควรถูกกำหนดให้เป็นตกแต่งคือ อักษรดัดแปลงเส้นขอบ บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินว่า วัตถุเหล่านี้ใช้สำหรับตกแต่งให้ทราบว่า พวกเขาไม่หายไปข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่ภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

  • เลือกภาพ เลือกแท็บรูปแบบ สำหรับ visual การ >ข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายDecorative เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีหลายรายการสำหรับตกแต่ง คุณสามารถแก้ไขได้ในชุด เลือกทั้งหมด เปิดบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน คลิ กDecorative

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในกระดาษคำนวณของคุณExcel ในOffice 2016:

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพ เช่น รูปภาพและภาพหน้าจอ เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปภาพ > ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง > ตัวเลือกรูปร่าง > ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง > ตัวเลือกรูปร่าง > ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotChart

 1. คลิกขวาที่ PivotChart

 2. เลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ > ตัวเลือกแผนภูมิ > ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของพื้นที่ข้อความแสดงแทนของบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิที่อธิบาย PivotChart ที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีต Excel สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

 1. คลิกขวาที่เซลล์

 2. เลือก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL ปลายทาง

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์คำแนะนำบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ ตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

 3. พิมพ์ส่วนหัวคอลัมน์

สกรีนช็อตของตัวเลือกสไตล์ตารางบนแท็บตาราง ที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ใหม่ที่คุณทำเครื่องหมายให้เป็นตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัว

 4. เลือกตกลง
  Excel สร้างแบบแถวส่วนหัว มีชื่อเริ่มต้นColumn1, Column2 และอื่น ๆ

 5. พิมพ์ชื่อที่เป็นคำอธิบายใหม่สำหรับแต่ละคอลัมน์ในตาราง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบสร้างตาราง ที่เลือกกล่างกาเครื่องหมายตารางของฉันมีส่วนหัวไว้

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อสั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผ่นงาน

สกรีนช็อตของรายการเมนูเปลี่ยนชื่อ

ลบแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน

 2. เลือก ลบ

สกรีนช็อตของรายการเมนูลบ

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

iOS: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้สเปรดชีต Ecxel สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม ที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แถวส่วนหัว ให้แตะ

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

คำสั่งตัวเลือกสไตล์ ที่เลือกแถวส่วนหัวไว้

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. แตะสองครั้งที่แท็บแผ่นงาน

 2. เมื่อต้องการแทนที่ชื่อแผ่นงานที่เลือก ให้พิมพ์ชื่อสั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่เลือก แสดงตัวเลือกการเปลี่ยนชื่อ

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Android: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้สเปรดชีต Ecxel สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยภาพและตารางทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเอกสาร ในข้อความแสดงแทน อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและกล่าวถึงข้อความที่มีอยู่พร้อมกับจุดประสงค์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพในสเปรดชีต Excel ของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพเช่นรูปภาพและภาพหน้าจอเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปภาพ ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะลูกศรขึ้นที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. เลื่อนลงไปยังคำสั่ง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปร่าง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะลูกศรขึ้นที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. เลื่อนลงไปยังคำสั่ง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ แผนภูมิ ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะลูกศรขึ้นที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. เลื่อนลงไปยังคำสั่ง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายและชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บแผนภูมิ

ทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะลูกศรลงที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แถวส่วนหัว ให้แตะ

  เคล็ดลับ: เมื่อตัวเลือกถูกเลือก จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

แท็บตาราง ที่เลือกแถวส่วนหัวไว้

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ใหม่ที่คุณทำเครื่องหมายให้เป็นตาราง

 1. ไฮไลต์เซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ หน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะลูกศรขึ้นที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ

 3. แตะ หน้าแรก > แทรก

 4. แตะคำสั่ง ตาราง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางมีส่วนหัว

ตาราง ที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายตารางมีส่วนหัวไว้

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. แตะแท็บแผ่นงานค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อสั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่เลือก แสดงคำสั่งเปลี่ยนชื่อ

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

แอป Windows 10: วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำให้สเปรดชีต Excel เข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางใหม่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ใหม่ที่คุณทำเครื่องหมายให้เป็นตาราง

 1. ไฮไลต์เซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ แทรก ให้แตะไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะ หน้าแรก > แทรก

 3. แตะตัวเลือก ตาราง เพื่อเปลี่ยนเซลล์ที่เลือกให้เป็นตาราง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางมีส่วนหัว

ใช้ส่วนหัวในตารางที่มีอยู่

ระบุแถวหัวเรื่องในช่วงของเซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นตาราง

 1. วางโฟกัสบนเซลล์ใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ให้แตะไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แถวส่วนหัว ให้แตะ

  เคล็ดลับ: เมื่อตัวเลือกถูกเลือก จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. แตะแท็บแผ่นงานค้างไว้ จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. เมื่อต้องการแทนที่ชื่อแผ่นงานที่เลือก ให้พิมพ์ชื่อสั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผ่นงาน

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Office Online: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้สเปรดชีต Excel Online สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสเปรดชีต Excel Online ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยภาพและตารางทั้งหมด

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าใน Excel Onlineเพื่อค้นหาอินสแตนซ์ของข้อความแสดงแทนในกระดาษคำนวณหายไป

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในตาราง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในตารางเป็นวิธีการเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในข้อความแสดงแทน อธิบายเนื้อหาของตารางและเจตนาของอย่างสั้น ๆ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูเวิร์กบุ๊กอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

ตั้งชื่อแท็บแผ่นงานทั้งหมดให้ไม่ซ้ำกัน และนำแผ่นงานว่างออก

อ่านขื่อแท็บแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณ แล้วตรวจสอบว่าแต่ละแผ่นงานมีเนื้อหา

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อแผ่นงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กชีต ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กและนำทางในเวิร์กบุ๊ก

ใส่ชื่อมีความหมายสำหรับเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

ลบแท็บแผ่นงาน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Excel Online เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางซ้อน หรือแถวหรือคอลัมน์เปล่า

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น แถวหรือคอลัมน์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวในตาราง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและแผนภูมิ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปและแผนภูมิในกระดาษคำนวณExcel Online ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง ใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Excel

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ใส่ข้อความในเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น และปล่อยให้ชื่อเรื่องเป็นช่องว่าง ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอหลักรวมถึงโปรแกรมผู้บรรยาย

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

 1. คลิกขวารูปภาพ จากนั้นเลือก ข้อความแสดงแทน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ข้อความแสดงแทน

 2. แก้ไขข้อความในกล่องข้อความ คำอธิบาย

 3. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนที่มีเขตข้อมูลชื่อและคำอธิบาย

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาแผนภูมิ จากนั้นเลือก ข้อความแสดงแทน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ข้อความแสดงแทน

 2. เพิ่มข้อความใส่กล่องข้อความ คำอธิบาย

 3. เลือก ตกลง

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ตาราง และแท็บแผ่นงานสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำให้การเชื่อมโยงหลายมิติ ตาราง และแท็บแผ่นงานในสเปรดชีตExcel Online สามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาที่เซลล์

 2. เลือก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ในข้อความแสดง พิมพ์ข้อความที่บุคคลที่จะคลิกที่ แล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของลิงก์ที่คุณต้องการใช้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน URL ให้พิมพ์หรือวางที่อยู่

  • ใน วางในเอกสารนี้ ให้พิมพ์ตำแหน่งของเซลล์ที่คุณต้องการลิงก์ ตัวอย่างเช่น A6

  • ใน อีเมลแอดเดรส ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสในรูปแบบ someone@example.com

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณสามารถใส่ข้อมูลสำหรับข้อความที่จะแสดงและ URL ระบุตำแหน่งในเอกสาร หรืออีเมลแอดเดรส

ใช้ส่วนหัวในตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้เลือก ตาราง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัว

 4. เลือกตกลง
  Excel Online สร้างแบบแถวส่วนหัว มีชื่อเริ่มต้นColumn1, Column2 และอื่น ๆ

 5. พิมพ์ชื่อที่เป็นคำอธิบายใหม่สำหรับแต่ละคอลัมน์ในตาราง

หมายเหตุ: ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ในการเพิ่มหัวกระดาษไปยังเซลล์ในตารางที่มีอยู่

สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบสร้างตารางที่ทำเครื่องหมายกล่องกาเครื่องหมายเอาไว้สำหรับตัวเลือกที่เรียกว่า “ตารางของฉันมีส่วนหัว”

ใส่ชื่อมีความหมายสำหรับเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. เลือก บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ สร้างชื่อที่บอกเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลในไฟล์ หากเป็นไปได้ ให้ใส่วันที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ

 3. (ไม่จำเป็น) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ไฟล์ที่มีอยู่

 4. เลือก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ แล้วเลือก ตกลง

สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถใส่ชื่อไฟล์และตัวเลือกสำหรับแทนที่ไฟล์ที่มี

เปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อย่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแท็บที่ใช้อธิบายเนื้อหา

 3. เลือก ตกลง

สกรีนช็อตแสดงเมนูที่แสดงหลังจากการคลิกขวาบนแท็บแผ่นงานที่มีตัวเลือกให้แทรก ลบ เปลี่ยนชื่อ เรียงลำดับใหม่ ซ่อน หรือเลิกซ่อนแผ่นงาน

ลบแท็บแผ่นงาน

 1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน

 2. เลือก ลบ

 3. เลือก ตกลง

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Excel Online

 1. เลือกแท็บ รีวิว

 2. เลือก ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 3. รีวิวผลลัพธ์ในตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง ผลลัพธ์ที่ถูกจัดประเภทโดยยึดตามความร้ายแรงของปัญหาที่พบ ดังนี้:

  • ข้อผิดพลาด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ยากมากหรือไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้ทุพพลภาพ

  • คำเตือน เนื้อหาที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ทุพพลภาพ

  • เคล็ดลับ เคล็ดลับจะช่วยให้คุณทราบว่า แม้ว่าบุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าใจเนื้อหา แต่อาจสามารถจัดระเบียบหรือนำเสนอให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา

 4. แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบการเข้าถึงจะตรวจสอบปัญหาทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ในเอกสารของคุณ สำหรับการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดเอกสารของคุณในแอปสำหรับเดสก์ท็อปและใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงบนเดสก์ท็อปสำหรับ Windows หรือ Mac

สกรีนช็อตแสดงแท็บรีวิวที่มีการชี้เคอร์เซอร์ไปยังตัวเลือกตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×