ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สมุดบันทึก OneNote ที่มีหน้าโครงการ Contoso ที่แสดงรายการที่ต้องทำและแผนภูมิแท่งภาพรวมรายจ่ายรายเดือน

บุคคลที่ตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาจะสามารถเข้าใจบันทึกของคุณได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณสร้างสมุดบันทึก OneNote ของคุณโดยคำนึงถึงการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้ผู้ที่มองไม่เห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสำคัญในรูปภาพและรูปภาพอื่นๆ เช่น คลิปอาร์ต กราฟิก SmartArt และรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ

เพิ่มข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ใช้คำอธิบายสั้นๆ แต่ใส่คำอธิบายถึงสิ่งสำคัญเกี่ยวกับรูปภาพ

ถ้าคุณต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในข้อความเนื้อหา

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์จากข้อความ “คลิกที่นี่” ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกส่วนในสมุดบันทึก และนำส่วนที่ว่างออก

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแท็บส่วน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในสมุดบันทึก ทำให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสมุดบันทึกและนำทางผ่านสมุดบันทึก

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บลบส่วน

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สีอย่างเดียวในการสื่อความหมาย สร้างข้อความที่จำลองความหมายของสีหรือลักษณะทางความรู้สึกอื่นๆ

หากต้องการหลีกเลี่ยง ให้ใช้สิ่งอื่นๆ ที่สื่อข้อมูล เช่น รูปร่างหรือป้ายชื่อ ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาการใช้เครื่องหมายถูกสีเชียวเพื่อระบุความสำเร็จและ X สีแดงเพื่อระบุความล้มเหลว แทนที่จะใช้การแรเงาสีเขียวและสีแดง

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในสมุดบันทึกของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านจะอ่านข้อความโดยแบ่งตัวอักษรและคำได้อย่างยากลำบาก ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจมองว่าบรรทัดข้อความถูกบีบอัดลงในบรรทัดด้านล่าง หรือตัวอักษรที่อยู่ติดกันผสานกัน

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • ใช้ฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • รวมถึงพื้นที่ว่างให้เพียงพอระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

ซอฟต์แวร์โปรแกรมอ่านหน้าจอจะจำว่าสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในเป็นหัวเรื่อง และสามารถประกาศหัวเรื่องให้ผู้ฟังทราบ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์โปรแกรมอ่านหน้าจอจะเปิดใช้งานให้ผู้ใช้นำทางตามหัวเรื่อง เมื่อต้องการทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านบันทึกย่อ ให้ใช่ลำดับหัวเรื่องตามตรรกะและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ภายใน OneNote

นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องในการอ่าน เช่น ความผิดปกติในการอ่าน จะต้องพึ่งพาหัวเรื่องเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดโครงสร้างข้อมูล และแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่ง่ายต่อการประมวลผล

เมื่อต้องการทำให้การนำทางง่ายขึ้น ให้จัดระเบียบหัวเรื่องตามลำดับที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 แทนที่จะใช้หัวเรื่อง 3 หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2

ใช้หัวเรื่องเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

เมื่อต้องการค้นหาหัวเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลำดับตรรกะ ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุส่วนหัวของคอลัมน์

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนทับกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์ถูกผสานหรือแยก โปรแกรมอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับและไม่สามารถมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตารางหลังจากจุดดังกล่าวได้ เซลล์เปล่าจะตารางอาจทำให้ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว โปรแกรมอ่านหน้าจอยังใช้ข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์ด้วย

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก คลิปอาร์ต และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำอธิบายรูปภาพได้

 1. คลิกขวารูปภาพในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ข้อความแสดงแทน…

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายในเขตข้อมูล ทำให้สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: กรอกทั้งในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกอ่านต่างกันไปในโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ต่างกัน

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนใน OneNote ที่มีข้อความตัวอย่างในเขตข้อมูลชื่อเรื่องและคำอธิบาย

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และข้อความสามารถเข้าถึงได้

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์และข้อความในสมุดบันทึก OneNote ของคุณให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายกับข้อความของคุณเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก ลิงก์ บน Ribbon

 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล ข้อความเพื่อแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือนิพจน์ที่ไม่มีความหมายที่คล้ายกัน ข้อความลิงก์ควรอธิบายหน้าปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่กระชับ

 4. เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ URL ลงในเขตข้อมูล ที่อยู่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกและวางที่อยู่ หรือใช้ปุ่ม เรียกดูเว็บ หรือ เรียกดูไฟล์ ใน OneNote เพื่อระบุตำแหน่งหน้าหรือไฟล์ปลายทาง

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบลิงก์ใน OneNote มีสองเขตข้อมูลเพื่อกรอก: ข้อความเพื่อแสดงและที่อยู่
 5. คลิก ตกลง

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บส่วนที่มีชื่อเรื่องที่มีความหมายและถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่ถูกต้อง

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่

  สกรีนช็อตของเมนูตามบริบทที่เลือกตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ

แท็บลบส่วน

หากต้องการช่วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและผู้ใช้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ให้นำแท็บส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการนำออก แล้วเลือก ลบ

  สกรีนช็อตเมนูตามบริบทสำหรับการนำส่วนออก
 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิก ใช่

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในเมนู หน้าแรก คุณสามารถเลือก เช่น ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นและฟอนต์ประเภท Sans-Serif คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ตัวหนาเพื่อเน้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมในโหมดความคมชัดสูง ให้ใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สีฟอนต์ แล้วคลิก อัตโนมัติ

  สกรีนช็อตตัวเลือกสีฟอนต์ในเมนู หน้าแรก

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในเพื่อสร้างเค้าโครงของหน้าสมุดบันทึกสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่รบกวนส่วนของข้อความที่มีฟอนต์ขนาดใหญ่และตัวหนาที่เป็นหัวเรื่องจนกว่าจะนำสไตล์ที่มีอยุ่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความสำหรับหัวเรื่อง

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้เลือกสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 2

  สกรีนช็อตการเลือกสไตล์หัวเรื่องจากเมนู หน้าแรก

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อข่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการนำทาง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  สกรีนช็อตรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในเมนู หน้าแรก
 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

ใช้รายการจัดลำดับ

ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้รายการที่มีลำดับเลขเพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การใส่ลำดับเลข

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ลำดับเลข ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน การเรียงลำดับเลข

  สกรีนช็อตของตัวเลือกรายการลำดับเลขในเมนู หน้าแรก
 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

เพิ่มหรือลดพื้นที่ว่างระหว่างประโยคและย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความยากในการอ่าน

 1. เลือกส่วนของข้อความเพื่อปรับเปลี่ยน

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การจัดแนวย่อหน้า

 3. คลิก ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า... แล้วพิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: ค่าระยะห่างย่อหน้าใน OneNote จะทำตามตรรกะที่แตกต่างกันมากกว่าค่าใน เช่น Word ใน OneNote คุณจำเป็นต้องใส่จำนวนเต็ม (เป็นพอยต์) สำหรับทั้งขนาดฟอนต์ปัจจุบันและระยะห่างบรรทัดที่ต้องการ เช่น หากต้องการเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าของฟอนต์ Calibri ขนาด 11 ให้ใส่ 27 ลงในเขตข้อมูล ระยะห่างระหว่างบรรทัดอย่างน้อย

  สกรีนช็อตตัวเลือกระยะห่างย่อหน้าในเมนู หน้าแรก

ใช้ส่วนหัวของตาราง

เพิ่มส่วนหัวลงในตารางของคุณเพื่อช่วยให้โปรแกรมอ่านหน้าจอติดตามคอลัมน์และแถว

 1. ในตารางของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนแถวแรก

 2. ในเมนู เครื่องมือตาราง ให้คลิก แทรกด้านบน

 3. คลิกขวาแถวที่แทรกในตาราง และเลือก ตาราง ตรวจสอบว่าได้เลือก แถวส่วนหัว แล้ว

 4. กลับไปยังตารางของคุณแล้วพิมพ์หัวเรื่องของคอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้ผู้ที่มองไม่เห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสำคัญในรูปภาพและรูปภาพอื่นๆ เช่น คลิปอาร์ต กราฟิก SmartArt และรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเนื้อหา ในข้อความแสดงแทน ให้อธิบายย่อๆ เกี่ยวกับรูปภาพและเนื้อหาของรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์จากข้อความ “คลิกที่นี่” ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกส่วนในสมุดบันทึก และนำส่วนที่ว่างออก

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแท็บส่วน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในสมุดบันทึก ทำให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสมุดบันทึกและนำทางผ่านสมุดบันทึก

เปลี่ยนชื่อแท็บส่วน

ลบแท็บส่วน

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สีอย่างเดียวในการสื่อความหมาย สร้างข้อความที่จำลองความหมายของสีหรือลักษณะทางความรู้สึกอื่นๆ

หากต้องการหลีกเลี่ยง ให้ใช้สิ่งอื่นๆ ที่สื่อข้อมูล เช่น การเพิ่มตัวหน้าหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า เช่น เพิ่มเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสีเพื่อให้บุคคลรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นสีก็ตาม

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในสมุดบันทึกของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้สามารถรับประสบการณ์การเคลื่อนไหวของคำบนหน้า หรือข้อความที่เรียกใช้พร้อมกัน (การบีบอัดบรรทัดข้อความในบรรทัดด้านล่าง) นอกจากนี้ยังสามารถผสานข้อความหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • ใช้ฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • รวมถึงพื้นที่ว่างให้เพียงพอระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำ ช่องว่างขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

หากต้องการทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านบันทึกย่อ ให้ใช่ลำดับหัวเรื่องตามตรรกะและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ภายใน OneNote

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

เมื่อต้องการค้นหาหัวเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลำดับตรรกะ ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก คลิปอาร์ต และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำอธิบายรูปภาพได้

 1. คลิกขวารูปภาพในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ข้อความแสดงแทน…

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายในเขตข้อมูล ทำให้สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: กรอกทั้งในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกอ่านต่างกันไปในโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ต่างกัน

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับ Mac Sierra.

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และข้อความสามารถเข้าถึงได้

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์และข้อความในสมุดบันทึก OneNote ของคุณให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายกับข้อความของคุณเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก ลิงก์ บน Ribbon

 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล ข้อความเพื่อแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือนิพจน์ที่ไม่มีความหมายที่คล้ายกัน ข้อความลิงก์ควรอธิบายหน้าปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่กระชับ

 4. เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ URL ลงในเขตข้อมูล ที่อยู่ คุณสามารถคัดลอกและวางที่อยู่จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ใน Mac
 5. คลิก ตกลง

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บส่วนที่มีชื่อเรื่องที่มีความหมายและถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่ถูกต้อง

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่

  เมนูบริบทส่วนที่เน้นการเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บลบส่วน

หากต้องการช่วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและผู้ใช้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ให้นำแท็บส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการนำออก แล้วเลือก ลบส่วน

  เมนูบริบทส่วนใน Mac ที่เน้นการลบชื่อส่วน
 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิก ใช่

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในเมนู หน้าแรก คุณสามารถเลือก เช่น ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นและฟอนต์ประเภท Sans-Serif คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ตัวหนาเพื่อเน้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมในโหมดความคมชัดสูง ให้ใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สีฟอนต์ แล้วคลิก อัตโนมัติ

  เมนูสีฟอนต์แบบดึงลงใน OneNote for Mac

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในเพื่อสร้างเค้าโครงของหน้าสมุดบันทึกสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่รบกวนส่วนของข้อความที่มีฟอนต์ขนาดใหญ่และตัวหนาที่เป็นหัวเรื่องจนกว่าจะนำสไตล์ที่มีอยุ่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความสำหรับหัวเรื่อง

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้เลือกสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 2

  เมนูสไตล์หัวเรื่องใน OneNote for Mac

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อข่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการนำทาง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เมนูรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบดึงลงใน Mac

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

ใช้รายการจัดลำดับ

ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้รายการที่มีลำดับเลขเพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การใส่ลำดับเลข

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ลำดับเลข ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน การเรียงลำดับเลข

  เมนูรายการลำดับเลขแบบดึงลงใน Mac
 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

เพิ่มหรือลดพื้นที่ว่างระหว่างประโยคและย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความยากในการอ่าน

 1. เลือกส่วนของข้อความเพื่อปรับเปลี่ยน

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การจัดแนวย่อหน้า

 3. คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการใช้งาน

  เมนูการจัดแนวย่อหน้าแบบดึงลงใน Mac

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึกใน OneNote for iOS ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้ผู้ที่มองไม่เห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสำคัญในรูปภาพและรูปภาพอื่นๆ เช่น คลิปอาร์ต กราฟิก SmartArt และรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเนื้อหา ในข้อความแสดงแทน ให้อธิบายย่อๆ เกี่ยวกับรูปภาพและเนื้อหาของรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์จากข้อความ “คลิกที่นี่” ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกส่วนในสมุดบันทึก และนำส่วนที่ว่างออก

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแท็บส่วน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในสมุดบันทึก ทำให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสมุดบันทึกและนำทางผ่านสมุดบันทึก

เปลี่ยนชื่อแท็บส่วน

ลบแท็บส่วน

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ

ใช้สิ่งอื่นๆ ที่สื่อข้อมูล เช่น การเพิ่มตัวหน้า เช่น เพิ่มเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสีเพื่อให้บุคคลรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นสีก็ตาม

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

หลีกเลี่ยงการใช้สไตล์การจัดรูปแบบข้อความต่างๆ ที่มากเกินไป

บุคคลที่มีความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้สามารถรับประสบการณ์การเคลื่อนไหวของคำบนหน้า หรือข้อความที่เรียกใช้พร้อมกัน (การบีบอัดบรรทัดข้อความในบรรทัดด้านล่าง) นอกจากนี้ยังสามารถผสานข้อความหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำ ช่องว่างขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบภายใน

หากต้องการทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านบันทึกย่อ ให้ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ภายใน OneNote for iOS

จัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณลงในกลุ่มตรรกะขนาดเล็ก ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับรายการที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ ใช้รายการจัดลำดับสำหรับรายการที่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก คลิปอาร์ต และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำอธิบายรูปภาพได้

 1. แตะรูปภาพค้างไว้ในสมุดบันทึกของคุณ และในเมนูบริบท ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ ข้อความแสดงแทน

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายในเขตข้อมูล ทำให้สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อม ให้แตะ เสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: กรอกทั้งในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกอ่านต่างกันไปในโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ต่างกัน

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนใน iPhone

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และข้อความสามารถเข้าถึงได้

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์และข้อความในสมุดบันทึก OneNote for iOS ของคุณให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังส่วนข้อความอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแถบเมนู ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะปุ่มแทรกลิงก์

  ปุ่มลิงก์ในแถบเมนูใน iPhone
 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล แสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือนิพจน์ที่ไม่มีความหมายที่คล้ายกัน ข้อความลิงก์ควรอธิบายหน้าปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่กระชับ

 4. พิมพ์ URL ของไฮเปอร์ลิงก์ลงในเขตข้อมูล ที่อยู่

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางที่อยู่

 5. แตะ เสร็จสิ้น

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ใน iPhone

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บส่วนที่มีชื่อเรื่องที่มีความหมายและถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่ถูกต้อง

 1. ในสมุดบันทึก ให้แตะแท็บส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อค้างไว้ และในแถบเมนู ให้แตะปุ่มเปลี่ยนชื่อ

  ปุ่มเปลี่ยนชื่อส่วนในแถบเมนูใน iPhone
 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วแตะ เสร็จสิ้น

แท็บลบส่วน

หากต้องการช่วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและผู้ใช้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ให้นำแท็บส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้แตะแท็บส่วนที่คุณต้องการนำออกค้างไว้ และในแถบเมนู ให้แตะปุ่มนำออก

  ปุ่มนำส่วนออกในแถบเมนูใน iPhone
 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้แตะ ลบ

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

นำการจัดรูปแบบข้อความไปใช้

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแถบเมนู คุณสามารถเลือก ตัวอย่างเช่น ฟอนต์ตัวหนาหรือตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้เพื่อเน้น แตะตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก

  ปุ่มข้อความตัวหนาบนแถบเมนูใน iPhone

เปลี่ยนชนิดและขนาดฟอนต์

 1. ในมุมมอง สมุดบันทึก ให้แตะไอคอนตั้งค่า

  ปุ่มตั้งค่าในสมุดบันทึกใน iPhone
 2. ใน การตั้งค่า ให้แตะ แก้ไขและดู

 3. เลือกขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่และชนิดฟอนต์ sans-serif

  เปลี่ยนตัวเลือกชนิดและขนาดฟอนต์ในการตั้งค่าใน iPhone

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความต่อเนื่องเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อข่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการนำทาง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. บนแถบเมนู ให้แตะปุ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ปุ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนแถบเมนูใน iPhone
 3. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้รายการลำดับเลขสำหรับรายการที่มีลำดับ เพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความต่อเนื่อง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. บนแถบเมนู ให้แตะปุ่มลำดับเลข

  ปุ่มรายการลำดับเลขบนแถบเมนูใน iPhone
 3. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

จัดแนวย่อหน้าของคุณไปทางซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคำ

 1. เลือกส่วนของข้อความเพื่อปรับเปลี่ยน

 2. ในแถบเมนู ให้แตะปุ่มจัดแนวชิดซ้าย

  ปุ่มจัดชิดซ้ายในแถบเมนูใน iPhone

ดูเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึก OneNote for Windows 10 ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้ผู้ที่มองไม่เห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสำคัญในรูปภาพและรูปภาพอื่นๆ เช่น คลิปอาร์ต กราฟิก SmartArt และรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเนื้อหา ในข้อความแสดงแทน ให้อธิบายย่อๆ เกี่ยวกับรูปภาพและเนื้อหาของรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์จากข้อความ “คลิกที่นี่” ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกส่วนในสมุดบันทึก และนำส่วนที่ว่างออก

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแท็บส่วน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในสมุดบันทึก ทำให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสมุดบันทึกและนำทางผ่านสมุดบันทึก

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บลบส่วน

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สีอย่างเดียวในการสื่อความหมาย สร้างข้อความที่จำลองความหมายของสีหรือลักษณะทางความรู้สึกอื่นๆ

ใช้สิ่งอื่นๆ ที่สื่อข้อมูล เช่น การเพิ่มตัวหน้า เช่น เพิ่มเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสีเพื่อให้บุคคลรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นสีก็ตาม

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

หลีกเลี่ยงการใช้สไตล์การจัดรูปแบบข้อความต่างๆ ที่มากเกินไป

บุคคลที่มีความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้สามารถรับประสบการณ์การเคลื่อนไหวของคำบนหน้า หรือข้อความที่เรียกใช้พร้อมกัน (การบีบอัดบรรทัดข้อความในบรรทัดด้านล่าง) นอกจากนี้ยังสามารถผสานข้อความหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำ ช่องว่างขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบภายใน

หากต้องการทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านบันทึกย่อ ให้ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ภายใน OneNote

จัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณลงในกลุ่มตรรกะขนาดเล็ก ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับรายการที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ ใช้รายการจัดลำดับสำหรับรายการที่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก คลิปอาร์ต และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำอธิบายรูปภาพได้

 1. คลิกขวารูปภาพในสมุดบันทึกของคุณ แล้วคลิก รูปภาพ > ข้อความแสดงแทน

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายในเขตข้อมูล ทำให้สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: กรอกทั้งในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกอ่านต่างกันไปในโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ต่างกัน

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับการเพิ่มข้อความแสดงแทนใน OneNote สำหรับ Windows 10

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และข้อความสามารถเข้าถึงได้

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์และข้อความในสมุดบันทึก OneNote ของคุณให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังส่วนข้อความอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก ลิงก์ บน Ribbon

 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล ข้อความเพื่อแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือนิพจน์ที่ไม่มีความหมายที่คล้ายกัน ข้อความลิงก์ควรอธิบายหน้าปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่กระชับ

 4. พิมพ์ URL ของไฮเปอร์ลิงก์ลงในเขตข้อมูล ที่อยู่

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางที่อยู่

 5. คลิก แทรก

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบสำหรับการเพิ่มลิงก์ข้อความหลายมิติใน OneNote สำหรับ Windows 10

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บส่วนที่มีชื่อเรื่องที่มีความหมายและถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่ถูกต้อง

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อส่วน

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับการเปลี่ยนชื่อแท็บส่วนใน OneNote สำหรับ Windows 10
 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter

แท็บลบส่วน

หากต้องการช่วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและผู้ใช้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ให้นำแท็บส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการนำออก แล้วเลือก ลบส่วน

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับการลบแท็บส่วนใน OneNote สำหรับ Windows 10
 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิก ลบส่วน

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในเมนู หน้าแรก คุณสามารถเลือก เช่น ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นและฟอนต์ประเภท Sans-Serif คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ตัวหนาเพื่อเน้น

  ปุ่มจัดรูปแบบข้อความบน Ribbon เมนูหน้าแรกใน OneNote สำหรับ Windows 10

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความต่อเนื่องเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อข่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการนำทาง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ปุ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เลือกบน Ribbon เมนูหน้าแรกใน OneNote สำหรับ Windows 10
 3. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

ใช้รายการจัดลำดับ

ใช้รายการลำดับเลขสำหรับรายการที่มีลำดับ เพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความต่อเนื่อง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การใส่ลำดับเลข แล้วเลือกสไตล์

  ปุ่มรายการลำดับเลขบน Ribbon เมนูหน้าแรกใน OneNote สำหรับ Windows 10
 3. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมุดบันทึก OneNote Online ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้ผู้ที่มองไม่เห็นหน้าจอสามารถเข้าใจสิ่งสำคัญในรูปภาพและรูปภาพอื่นๆ เช่น คลิปอาร์ต กราฟิก SmartArt และรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเพียงวิธีเดียวในการสื่อข้อมูลสำคัญ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รูปภาพที่มีข้อความอยู่ภายใน ให้ทำซ้ำข้อความนั้นในเนื้อหา ในข้อความแสดงแทน ให้อธิบายย่อๆ เกี่ยวกับรูปภาพและเนื้อหาของรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์จากข้อความ “คลิกที่นี่” ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกส่วนในสมุดบันทึก และนำส่วนที่ว่างออก

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแท็บส่วน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในสมุดบันทึก ทำให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาของสมุดบันทึกและนำทางผ่านสมุดบันทึก

เปลี่ยนชื่อแท็บส่วน

แท็บลบส่วน

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่มีปัญหาทางสายตา ตาบอด หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สีบางสีต้องการสื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สีอย่างเดียวในการสื่อความหมาย สร้างข้อความที่จำลองความหมายของสีหรือลักษณะทางความรู้สึกอื่นๆ

หากต้องการหลีกเลี่ยง ให้ใช้สิ่งอื่นๆ ที่สื่อข้อมูล เช่น การเพิ่มตัวหน้าหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า เช่น เพิ่มเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสีเพื่อให้บุคคลรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นลิงก์แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นสีก็ตาม

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในสมุดบันทึกของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้สามารถรับประสบการณ์การเคลื่อนไหวของคำบนหน้า หรือข้อความที่เรียกใช้พร้อมกัน (การบีบอัดบรรทัดข้อความในบรรทัดด้านล่าง) นอกจากนี้ยังสามารถผสานข้อความหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

หากต้องการลดปริมาณการอ่าน คุณสามารถทำดังนี้ เช่น:

 • ใช้ฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri

 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป

 • รวมถึงพื้นที่ว่างให้เพียงพอระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

 • จัดย่อหน้าของคุณให้ชิดซ้ายแทนการใช้การจัดเต็มแนว ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างคำ ช่องว่างขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ภาพช่องว่างสีขาวเป็นแม่น้ำไหลผ่านย่อหน้า

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

ใช้หัวเรื่องและสไตล์ที่มีอยู่แล้ว

หากต้องการทำให้ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านบันทึกย่อ ให้ใช่ลำดับหัวเรื่องตามตรรกะและเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่ภายใน OneNote Online

ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบหัวเรื่องในลำดับตรรกะที่กำหนดไว้ ใช้หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 แล้วหัวเรื่อง 3 ไม่ใช่หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 1 แล้วจึงหัวเรื่อง 2 และ จัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณลงในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละหัวเรื่องควรมีเพียงสองสามย่อหน้า

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้รายการจัดลำดับ

เมื่อต้องการค้นหาหัวเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลำดับตรรกะ ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปภาพ เช่น รูปถ่าย กราฟิก คลิปอาร์ต และสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำอธิบายรูปภาพได้

 1. คลิกขวารูปภาพในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน…

 2. พิมพ์คำอธิบายในเขตข้อมูล ทำให้สั้น ให้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุด และมุ่งเป้าในการสื่อเนื้อหาและฟังก์ชันของรูปภาพ เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับ OneNote Online

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และข้อความสามารถเข้าถึงได้

วิธีการต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์และข้อความในสมุดบันทึก OneNote Online ของคุณให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีคำอธิบาย

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายกับข้อความของคุณเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังลิงก์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก ลิงก์ บน Ribbon

 3. ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในเขตข้อมูล แสดงข้อความ นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

  เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการใช้ “คลิกที่นี่” หรือนิพจน์ที่ไม่มีความหมายที่คล้ายกัน ข้อความลิงก์ควรอธิบายหน้าปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่กระชับ

 4. เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ URL ลงในเขตข้อมูล ที่อยู่

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์สำหรับ OneNote Online
 5. คลิก แทรก

แท็บเปลี่ยนชื่อส่วน

แท็บส่วนที่มีชื่อเรื่องที่มีความหมายและถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนที่ถูกต้อง

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ...

 2. พิมพ์ชื่อใหม่

  เปลี่ยนชื่อตัวเลือกส่วนใน OneNote Online

แท็บลบส่วน

หากต้องการช่วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและผู้ใช้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ให้นำแท็บส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการนำออก แล้วเลือก ลบ...

  ตัวเลือกเมนูลบส่วนใน OneNote Online
 2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิก ใช่

ใช้รูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการปรับปรุงการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกฟอนต์ Sans-Serif ทั่วไป ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่า จัดเรียงข้อความไปทางซ้าย และหลีกเลี่ยงการใช้บล็อกตัวอักษรใหญ่และตัวเอียงที่ไม่จำเป็น

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในเมนู หน้าแรก คุณสามารถเลือก เช่น ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นและฟอนต์ประเภท Sans-Serif คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ตัวหนาเพื่อเน้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงอย่างเหมาะสมในโหมดความคมชัดสูง ให้ใช้การตั้งค่า อัตโนมัติ สำหรับสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สีฟอนต์ แล้วคลิก อัตโนมัติ

  ตัวเลือกเมนูสีฟอนต์ใน OneNote Online

นำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในไปใช้

ใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายในเพื่อสร้างเค้าโครงของหน้าสมุดบันทึกสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่รบกวนส่วนของข้อความที่มีฟอนต์ขนาดใหญ่และตัวหนาที่เป็นหัวเรื่องจนกว่าจะนำสไตล์ที่มีอยุ่ภายในไปใช้

 1. เลือกข้อความสำหรับหัวเรื่อง

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้เลือกสไตล์หัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 2

  ตัวเลือกสไตล์หัวเรื่องใน OneNote Online

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ถ้าเป็นไปได้ ให้แบ่งข้อความเป็นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อข่อยเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านและการนำทาง

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  เมนูรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน OneNote Online
 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

  เคล็ดลับ: ใช้จุดจบประโยคหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ส่วนท้ายของแต่ละรายการเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอหยุดชั่วคราว

ใช้รายการจัดลำดับ

ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้รายการที่มีลำดับเลขเพื่อให้ง่ายในการติดตามมากกว่าเป็นบล็อกข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเพิ่มรายการในสมุดบันทึกของคุณ หรือเลือกส่วนของข้อความเพื่อรวมในรายการ

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การใส่ลำดับเลข

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ลำดับเลข ให้คลิกลูกศรลงข้างๆ ไอคอน การเรียงลำดับเลข

  ตัวเลือกเมนูรายการลำดับเลขใน OneNote Online
 4. ถ้าจำเป็น ให้พิมพ์รายการ

ใช้ระยะห่างข้อความที่เหมาะสม

เพิ่มหรือลดพื้นที่ว่างระหว่างประโยคและย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความยากในการอ่าน

 1. เลือกส่วนของข้อความเพื่อปรับเปลี่ยน

 2. ในเมนู หน้าแรก ให้คลิกไอคอน การจัดแนวย่อหน้า

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกเมนูการจัดแนวย่อหน้าใน OneNote Online

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×