ทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพสามมิติ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  ใน Word คลิกรูปภาพ

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

PowerPoint

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  คลิกรูปภาพ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

Excel

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  คลิกรูปภาพ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×