ทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพสามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  In Word, click a picture

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  Format Picture tab, Picture Styles group

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

PowerPoint

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  Click a picture

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  Format Picture tab, Picture Styles group

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

Excel

เพราะอะไร

คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติไปใช้กับรูปภาพ

ทำอย่างไร

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  Click a picture

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 2. คลิก เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้อง เช่น ไอโซเมตริกซ้ายล่าง

  Format Picture tab, Picture Styles group

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นคลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์สามมิติออก ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จาดนั้นชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุนสามมิติ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×