ทำให้พื้นหลังแบบโปร่งใสใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำให้พื้นหลังในสิ่งพิมพ์โปร่งใส หรือสีจางกว่าเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความได้ดียิ่งขึ้น

  1. เปิดสิ่งพิมพ์หรือเทมเพลต คลิกออกแบบหน้า >หน้าต้นแบบ >แก้ไขหน้าต้นแบบ และเลือกหน้าต้นแบบ

    สกรีนช็อตของดรอปดาวน์ แก้ไขหน้าต้นแบบ ใน Publisher

  2. คลิกออกแบบหน้า >พื้นหลัง >พื้นหลังที่เพิ่มเติม

    พื้นหลังเพิ่มเติม

  3. คลิกเติมรูปภาพหรือพื้นผิว และภายใต้ความโปร่งใส พิมพ์ใน80% หรือน้อยกว่าเพื่อทำให้พื้นหลังรูปภาพของคุณที่สีจางกว่า

    แถบเลื่อนโปร่งใสบนกล่อง จัดรูปแบบพื้นหลัง

  4. ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพพื้นหลังเพื่อแสดงทั้งข้อความ ทำให้กล่องข้อความโปร่งใส คลิกกล่องข้อความ และคลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ >สีและเส้น >เอฟเฟ็กต์แบบเติม >ไม่เติม

หมายเหตุ: บางเทมเพลตถูกออกแบบ กับกล่องข้อความทึบ และ เพื่อทำให้โปร่งใสคุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้สำหรับกล่องข้อความทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×