ทำให้ตัวควบคุมยืด ลดขนาด หรือย้าย ตามที่คุณปรับขนาดฟอร์ม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมบนฟอร์ม Access เสมอยึดอยู่มุมซ้ายบนของฟอร์ม และปรับขนาดเมื่อคุณปรับขนาดฟอร์ม เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ คุณสามารถใช้คำสั่งAnchoring ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดกล่องข้อความเพื่อให้ได้ stretches ลง และ ไปทางขวา ตามฟอร์มกลายเป็นขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นข้อความเพิ่มเติมในตัวควบคุม

ในบทความนี้

ยึดตัวควบคุม

ข้อควรพิจารณาพิเศษเมื่อคุณใช้เค้าโครง

ยึดตัวควบคุม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในฟอร์ม คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการนำลักษณะการทำงานสร้างจุดยึด

 3. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตำแหน่ง คลิกAnchoring ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ในมุมมองออกแบบ บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มขนาด คลิกAnchoring

 4. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกสร้างจุดยึด

  ตัวเลือกสร้างจุดยึด

  ลักษณะการทำงานของตัวควบคุมเมื่อคุณปรับขนาดฟอร์ม

  ด้านบนซ้าย (ค่าเริ่มต้น)

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้มุมซ้ายบนของฟอร์ม และเปลี่ยนขนาด

  ยืดลง

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้มุมซ้ายบนของฟอร์ม และ stretches ลงเมื่อต้องการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

  ด้านล่างซ้าย

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้ไปยังมุมล่างซ้ายของฟอร์ม และเปลี่ยนขนาด

  ยืดด้านบน

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้มุมซ้ายบนของฟอร์ม และ stretches ตามแนวนอนเมื่อต้องการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

  ยืดลง และข้าม

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้มุมซ้ายบน ของฟอร์ม และ stretches ลงล่าง และในแนวนอนเมื่อต้อง การเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

  ยืดด้านล่าง

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้ไปยังมุมล่างซ้ายของฟอร์ม และ stretches ตามแนวนอนเมื่อต้องการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

  ด้านบนขวา

  ตัวควบคุมยึดไปมุมบนขวาของฟอร์ม และเปลี่ยนขนาด

  ยืดลง และไปทางขวา

  ตัวควบคุมยึดไปมุมบนขวาของฟอร์ม และ stretches ตามแนวตั้งเมื่อต้องการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

  ด้านล่างขวา

  ตัวควบคุมจะถูกยึดไว้ไปยังมุมล่างขวาของฟอร์ม และเปลี่ยนขนาด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณสมบัติการวางแนว ของฟอร์มถูกตั้งค่าเป็นแบบขวาไปซ้าย เป็นค่าเริ่มต้นสร้างจุดยึดสำหรับคำสั่ง "ยืดข้าม" ด้านขวาของฟอร์มแทนที่เป็นด้านซ้าย

  • ถ้าคุณระบุ หนึ่งในตัวเลือก "ยืด" สำหรับตัวควบคุมตัวควบคุมไม่เคยจะมีขนาดเล็กกว่ามิติที่ระบุไว้ในคุณสมบัติความกว้าง และความสูง ของตัวควบคุม นั้น

เมื่อต้องการหยุดตัวควบคุมจากกาง ลดขนาด หรือย้าย ตามที่คุณปรับขนาดฟอร์ม ชุดของตัวควบคุมตัวเลือกการสร้างจุดยึดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้านบนซ้าย

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณได้กำหนดค่าการเข้าถึงแสดงวัตถุเป็นหน้าต่างแทนที่จะเป็นเอกสารในแท็บซ้อนกัน สร้างจุดยึดลักษณะการทำงานที่คุณเลือกจะมองเห็นได้ เมื่อคุณปรับขนาดหน้าต่างฟอร์ม (หรือ ถ้าฟอร์มถูกขยายใหญ่ สุด เมื่อคุณปรับขนาดหน้าต่าง Access) ถ้าคุณได้ตั้งค่าฐานข้อมูลของคุณเมื่อต้องการแสดงวัตถุเป็นแท็บเอกสาร (การตั้งค่าเริ่มต้น), สร้างจุดยึดลักษณะการทำงานที่คุณเลือกจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณปรับขนาดหน้าต่าง Access

  ฉันจะตั้งค่าตัวเลือกของหน้าต่างเอกสารได้อย่างไร

  1. ที่แท็บ ไฟล์ ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ภายใต้ตัวเลือกแอปพลิเคชัน ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร เลือกเอกสารในแท็บ หรือWindows ที่ซ้อนทับกัน

เคล็ดลับ: ในมุมมองออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอร์มขนาดเพื่อให้ว่างเปล่าค่าต่ำสุด ของตารางออกแบบว่างที่ด้านล่างมีช่องว่าง และ ทางด้านขวาของตัวควบคุม ซึ่งช่วยให้แน่ ใจว่า ตัวควบคุมจะยึดยืดไปยังด้านล่างและขอบขวาของหน้าต่างฟอร์ม ยัง ตั้งความกว้างและความสูงของตัวควบคุมแต่ละ stretching ให้มีขนาดสูงสุดที่คุณจะใช้ภายใต้สถานการณ์ทั่วไป

การตั้งค่าขนาดของตัวควบคุมและระยะขอบบนฟอร์ม

1. กล่องคำอธิบาย ข้อความได้ถูกตั้งค่าเป็นยืดลง และข้าม และมีการตั้งค่าขนาดใช้น้อยที่สุด

2. ในตารางออกแบบฟอร์มถูกปรับขนาดลงเพื่อที่ยังคงอยู่จำนวนที่ว่างสีขาวเล็กน้อยเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการย้าย หรือปรับขนาดตัวควบคุมอื่น ๆ บนฟอร์ม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการในฟอร์มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ) ก่อนที่คุณสามารถปรับขนาดตารางออกแบบฟอร์มได้

ข้อควรพิจารณาพิเศษเมื่อคุณใช้เค้าโครง

เค้าโครงเป็นเส้นตารางเหมือนกับตารางที่ช่วยให้คุณสามารถจัดแนวหลายตัวควบคุมบนฟอร์ม เค้าโครงจะเป็นประโยชน์มากมายในฐานข้อมูลใด ๆ เนื่องจากจะช่วยให้คุณจัดแนว และจัดตำแหน่งกลุ่มของตัวควบคุมในเวลาเดียวกัน โดยไม่แรกเพื่อเลือกแต่ละตัวควบคุมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณสร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือ quick-create หนึ่งในกลุ่มฟอร์ม ของแท็บสร้าง Access แสดงเขตข้อมูลในเค้าโครงตามค่าเริ่มต้น

เค้าโครงมีสองแบบ: แบบเรียงซ้อน และแบบตาราง บนฟอร์มรายการเดียว (เหล่านั้นที่คุณสมบัติมุมมองเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็นฟอร์มเดี่ยว ) Access ใช้เค้าโครงแบบเรียงซ้อนตามค่าเริ่มต้น ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ฟีเจอร์การสร้างจุดยึดย้าย และ stretches ตัวควบคุมในแนวตั้ง และแนวนอน

บนฟอร์มหลายรายการ (เหล่านั้นที่คุณสมบัติมุมมองเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็นฟอร์มแบบต่อเนื่อง ) Access ใช้เค้าโครงตารางตามค่าเริ่มต้น ในเค้าโครงตาราง ฟีเจอร์การสร้างจุดยึดเท่านั้นย้าย และ stretches ตัวควบคุมในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่นยืดลง และในแต่ละ ตัวเลือกเฉพาะการสร้างจุดยึดทำให้ตัวควบคุมเพื่อยืดข้าม ไม่ลง

คุณสามารถระบุยึดสำหรับตัวควบคุมเดียวเท่านั้นในแต่ละเค้าโครง สร้างจุดยึดของตัวควบคุมในเค้าโครงถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ตามตารางต่อไปนี้:

ตัวเลือกสร้างจุดยึด

ตั้งค่าอัตโนมัติของตัวควบคุมอื่น ๆ ในเค้าโครงตัวควบคุมเดียวกัน

เค้าโครงแบบเรียงซ้อน

เค้าโครงตาราง

ด้านบนซ้าย (ค่าเริ่มต้น)

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนซ้าย

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนซ้าย

ยืดลง

ตัวควบคุมที่ด้านบนถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนซ้าย ตัวควบคุมที่ด้านล่างนี้ถูกตั้งค่าไว้ทางซ้ายล่าง

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้เป็นยืดลง

ด้านล่างซ้าย

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ทางซ้ายล่าง

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ทางซ้ายล่าง

ยืดด้านบน

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็นยืดข้ามด้านบนสุด

ตัวควบคุมไปทางซ้ายถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนซ้าย ตัวควบคุมที่ด้านขวาถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนขวา

ยืดลง และข้าม

ตัวควบคุมที่ด้านบนจะตั้งค่าเป็นยืดข้ามด้านบนสุด ตัวควบคุมที่ด้านล่างจะตั้งค่าเป็นยืดข้ามล่าง

ตัวควบคุมไปทางซ้ายถูกตั้งค่าไว้เป็นยืดลง ตัวควบคุมที่ด้านขวาจะตั้งค่าเป็นยืดลงและขวา

ยืดด้านล่าง

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็นยืดข้ามล่าง

ตัวควบคุมไปทางซ้ายถูกตั้งค่าไว้ทางซ้ายล่าง ตัวควบคุมที่ด้านขวาถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านล่างขวา

ด้านบนขวา

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนขวา

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนขวา

ยืดลง และไปทางขวา

ตัวควบคุมที่ด้านบนถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านบนขวา ตัวควบคุมที่ด้านล่างนี้ถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านล่างขวา

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็นยืดลงและขวา

ด้านล่างขวา

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านล่างขวา

ตัวควบคุมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกตั้งค่าไว้ที่ด้านล่างขวา

หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการเอาตัวควบคุมออกจากรูปแบบตัวควบคุมเพื่อให้ได้สร้างจุดยึดลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเอาตัวควบคุมออกจากรูปแบบตัวควบคุม ในขณะที่รายงานเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออกจากเค้าโครง และจัดเรียง แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกเอาออกเค้าโครง ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บจัดเรียง ในกลุ่มเค้าโครงควบคุม คลิกเอาออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×