ทำให้ตัวควบคุมที่จำเป็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่าลงในแบบตัวควบคุม เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ คุณต้องทำให้เขตข้อมูลที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้ผู้ใช้ คุณสามารถทำให้เขตข้อมูลเกี่ยวข้องกับกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องมีเขตข้อมูล

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อทำให้ตัวควบคุมที่จำเป็นต้องมี และว่าผู้ใช้โดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อาจแสดงในตัวควบคุมที่จำเป็นต้องมีหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • เป็นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดง หรือเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประ และคำแนะนำบนหน้าจอ ที่อ่านไม่ว่างเปล่า

 • เป็นข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง ซึ่งแสดงในกล่องโต้ตอบ

ในบทความนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แสดงข้อความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

แสดงข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของตัวควบคุมที่สามารถตั้งค่าเป็นเขตข้อมูลที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมMicrosoft Office InfoPath 2007 ที่สามารถตั้งค่าตามที่ต้อง และระบุว่า แต่ละตัวควบคุมจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่องข้อความแบบ Rich

ใช่

สัญลักษณ์ ลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

หมายเหตุ: ตัวควบคุมส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการตั้งค่าตามที่ต้องมีกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ทำให้เขตข้อมูลเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลจำเป็นต้องมีควบคุม อย่างไรก็ตาม กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ดังนั้นคุณต้องสร้างข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองได้ โดยทำตามขั้นตอน "แสดงข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมเป็นว่าง" ในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

ตัวควบคุมส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการตั้งค่าตามที่ต้องมีกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณทำให้เขตข้อมูลสำหรับตัวควบคุมที่จำเป็นต้องมีเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า หรือถ้ากล่องกาเครื่องหมายปรากฏ คุณต้องสร้างข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการทำให้จำเป็น

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกคุณสมบัติตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้การตรวจสอบและกฎ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ว่างเปล่า

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อตัวควบคุมว่างเปล่า

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองสำหรับ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตรวจสอบข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องแรกภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับ

 5. ในกล่องสอง คลิกว่างเปล่า

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่างเปล่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความในกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ จะเห็นเฉพาะคำแนะนำ

 7. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 8. ในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความ ที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบอาจทันที หรือเมื่อผู้ใช้ที่ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลจะไม่แสดงสำหรับตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นการตั้งค่าคำแนะนำบนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมจะถูกต้องสื่อความหมายกับผู้ใช้ที่กำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×