ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สไลด์ PowerPoint ที่ชื่อ "เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ของคุณ” ที่ประกอบด้วยรายการกราฟิก ("ตั้งค่าวัน” "รักษาความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง" “เชิญผู้เข้าร่วม" “จัดเตรียมอาหารว่าง" และ "ติดตาม") พร้อมด้วยรูปถ่ายของห้องอาหาร

งานนำเสนอ PowerPoint มักจะมีภาพเป็นส่วนใหญ่ และบุคคลที่ตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานนำเสนอเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นถ้าคุณสร้างสไลด์โดยคำนึงถึงการเข้าถึง

Windows: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาแบบเป็นภาพรวมถึงรูปภาพ SmartArt กราฟิก รูปร่าง กลุ่ม แผนภูมิ วัตถุฝังตัว หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถอ่านเนื้อหาของสไลด์ในลำดับที่คุณต้องการ

ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อค้นหาสไลด์ที่อาจมีปัญหาในลำดับการอ่าน

เมื่อบุคคลที่สามารถดูอ่านสไลด์ พวกเขามักจะอ่านสิ่งต่างๆ เช่น ข้อความหรือรูปภาพ ตามลำดับที่องค์ประกอบปรากฏบนสไลด์ ในทางกลับกัน โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านองค์ประกอบของสไลด์ตามลำดับที่ถูกเพิ่มลงในสไลด์ ซึ่งอาจแตกต่างอย่างมากจากลำดับที่องค์ประกอบเหล่านั้นปรากฏ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนอ่านเนื้อหาในลำดับที่คุณต้องการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบลำดับการอ่าน

ตั้งค่าลำดับการอ่านเนื้อหาของสไลด์

เมื่อสร้างสไลด์ใหม่ ให้ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่ภายใน

PowerPoint ประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้วที่คุณสามารถนำไปใช้กับสไลด์ใดๆ ก็ได้ เมื่อคุณใช้กับสไลด์ใหม่ เค้าโครงเหล่านี้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับการอ่านถูกต้องสำหรับทุกคนโดยอัตโนมัติ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับลำดับการอ่านรวม

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

สลับไปยังแท็บมุมมอง และเลือกระดับสีเทา สแกนเห็นแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณสำหรับอินสแตนซ์ของสี

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อต้องการค้นหาความคมชัดของสีพอ ใช้ตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาข้อความในกระดาษคำนวณของคุณเป็นเรื่องยากเมื่อต้อง การอ่าน หรือเมื่อต้อง การแยกความแตกต่างจากพื้นหลัง

ใช้ข้อความที่มีความคมชัดสูงจากพื้นหลัง เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถเห็นและใช้เนื้อหาได้ ใช้ข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน หรือกลับกันแล้วใช้ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเข้ม

แบบแผนสีขาวและสีดำยังทำให้บุคคลที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

ให้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสไลด์

เมื่อต้องการค้นหาสไลด์ที่ไม่มีชื่อเรื่อง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถอ่านได้ ให้ใช้ชื่อเรื่องของสไลด์เพื่อนำทาง ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถสแกนผ่านรายการของชื่อเรื่องของสไลด์และไปยังสไลด์ที่พวกเขาต้องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการอ่านผ่านๆ หรือใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้ชื่อเรื่องสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน

ซ่อนชื่อเรื่องสไลด์

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์ที่แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน หรือแถวหรือคอลัมน์ว่าง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

เมื่อต้องการค้นหาปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์หรือช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบบริเวณที่หนาแน่นหรืออ่านไม่ออกในสไลด์ของคุณอีกครั้ง

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการฟัง

คำบรรยาย จะมีการถอดเสียง (หรือคำแปล) ของกล่องโต้ตอบ

คำบรรยายภาพแบบปิด จะอธิบายเสียง เช่น เสียงดนตรีหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่เกิดขึ้นนอกจอภาพ

คำอธิบายวิดีโอ หมายถึงคำอธิบายเสียงขององค์กอบที่มองเห็นที่สำคัญของวิดีโอ คำอธิบายเหล่านี้จะถูกแทรกลงในการหยุดปกติในบทสนทนาของโปรแกรม คำอธิบายวิดีโอจะทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นได้มากขึ้น

ใช้คำบรรยายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 365:

หมายเหตุ: สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

PowerPoint สร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปวาด เช่นไดอะแกรมหรือไอคอนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่มีไอคอน สกรีนช็อต หรือรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปถ่าย คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนด้วยตนเอง

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับรูปภาพ
  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกสร้างคำอธิบายสำหรับฉัน ต้องมีบริการของ Microsoft cloud เปิดการแก้ไขสร้างคำอธิบายให้กับคุณ ซึ่งใช้เวลาสักครู่ หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ในเขตข้อมูลรายการข้อความ โปรดอย่าลืมลบใด ๆ ข้อคิดเห็นPowerPoint เพิ่มมี เช่น "คำอธิบายที่สร้างขึ้น ด้วยความมั่นใจสูง"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

   เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปร่างหรือกราฟิก

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับรูปร่าง
  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แผนภูมิ และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับแผนภูมิ
  • เลือกแผนภูมิ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

รีวิวหรือแก้ไขข้อความแสดงแทนในรูปภาพที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

PowerPoint สำหรับพีซีในOffice 365 สร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ โดยใช้บริการการแก้ไขใน cloud คุณสามารถตรวจทาน และแก้ไขข้อความแสดงแทนสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

 2. ในบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้ตรวจทานคำอธิบายในกล่องข้อความ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับข้อความที่แนะนำ ให้ปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน แล้วย้อนกลับไปยังสไลด์ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความแสดงแทนที่แนะนำ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน และกลับไปยังสไลด์ PowerPoint

ทำเครื่องหมายรูปภาพเป็นการตกแต่ง

ถ้ารูปภาพของคุณเป็นเพียงการตกแต่งและเพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่สื่อถึงข้อมูล คุณสามารถทำเครื่องหมายรูปภาพโดยไม่ต้องเขียนข้อความแสดงแทน ตัวอย่างของวัตถุที่ควรทำเครื่องหมายเป็นการตกแต่งคือเส้นขอบที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินว่าวัตถุเหล่านี้เป็นการตกแต่ง ดังนั้นผู้ใช้จึงทราบว่าตนไม่ได้พลาดข้อมูลสำคัญ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความจะกลายเป็นสีเทา

  ทำเครื่องหมายว่ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับตกแต่งที่เลือกใน PowerPoint for Windows

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 2019:

หมายเหตุ: สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

PowerPoint สร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปวาด เช่นไดอะแกรมหรือไอคอนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่มีไอคอน สกรีนช็อต หรือรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปถ่าย คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนด้วยตนเอง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับรูปภาพ
  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกสร้างคำอธิบายสำหรับฉัน ต้องมีบริการของ Microsoft cloud เปิดการแก้ไขสร้างคำอธิบายให้กับคุณ ซึ่งใช้เวลาสักครู่ หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ในเขตข้อมูลรายการข้อความ โปรดอย่าลืมลบใด ๆ ข้อคิดเห็นPowerPoint เพิ่มมี เช่น "คำอธิบายที่สร้างขึ้น ด้วยความมั่นใจสูง"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวารูปร่างหรือกราฟิก SmartArt แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

   เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปร่างหรือกราฟิก

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับรูปร่าง
  • เลือกรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt และบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แผนภูมิ และเลือกการแก้ไขข้อความแสดงแทน

   เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

   ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับแผนภูมิ
  • เลือกแผนภูมิ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่ม AltText สำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Windows

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Windows

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ทำเครื่องหมายรูปภาพเป็นการตกแต่ง

ถ้ารูปภาพของคุณเป็นเพียงการตกแต่งและเพิ่มความน่าสนใจ แต่ไม่สื่อถึงข้อมูล คุณสามารถทำเครื่องหมายรูปภาพโดยไม่ต้องเขียนข้อความแสดงแทน ตัวอย่างของวัตถุที่ควรทำเครื่องหมายเป็นการตกแต่งคือเส้นขอบที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินว่าวัตถุเหล่านี้เป็นการตกแต่ง ดังนั้นผู้ใช้จึงทราบว่าตนไม่ได้พลาดข้อมูลสำคัญ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน

  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความจะกลายเป็นสีเทา

  ทำเครื่องหมายว่ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับตกแต่งที่เลือกใน PowerPoint for Windows

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 2016:

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้วางข้อความลงในเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น แล้วปล่อยให้ชื่อเรื่องว่างเปล่า ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่รวมทั้งโปรแกรมผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

รีวิวหรือแก้ไขข้อความแสดงแทนในรูปภาพที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

PowerPoint สำหรับพีซีใน Office 365 จะสร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพโดยอัตโนมัติโดยใช้บริการอัจฉริยะในระบบคลาวด์ คุณสามารถตรวจทานและแก้ไขข้อความแสดงแทนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 ที่เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก แก้ไขข้อความแสดงแทน เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

 3. ในบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้ตรวจทานคำอธิบายในกล่องข้อความ

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับข้อความที่แนะนำ ให้ปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน แล้วย้อนกลับไปยังสไลด์ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความแสดงแทนที่แนะนำ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน และกลับไปยังสไลด์ PowerPoint

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

PowerPoint สร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปวาด เช่นไดอะแกรมหรือไอคอนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่มีไอคอนหรือรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปถ่าย คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนด้วยตนเอง

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก ขนาดและตำแหน่ง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ ให้เลือก ข้อความแสดงแทน

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความแสดงแทนสำหรับรูป

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt แล้วเลือก ขนาดและตำแหน่ง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับกราฟิก

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่างพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก ขนาดและตำแหน่ง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่างพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ ให้เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างพื้นที่การจัดรูปแบบแผนภูมิพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายแผนภูมิที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิกขวา

 2. เลือกลิงก์ ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่องข้อความที่จะแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่โดยละเอียดสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์คำแนะนำบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

 6. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้เลือก ตกลง > ตกลง

สกรีนช็อตของการโต้ตอบการแทรกไฮเปอร์ลิงก์

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้เทมเพลสามารถเข้าถึงได้รวมเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณ สี ความคมชัด และฟอนต์จะสามารถเข้าถึงสำหรับผู้ชมทั้งหมด พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตสามารถเข้าถึงได้ เลือกไฟล์ >ใหม่

 2. ในเขตข้อมูลข้อความค้นหาเทมเพลตออนไลน์และธีม พิมพ์เทมเพลตสามารถเข้าถึงได้แล้วกด Enter

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม

 4. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างเทมเพลต เลือกสร้าง

มุมมองต้นแบบใน PowerPoint for Windows

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เลือกแท็บ ออกแบบ

 3. ใน ตัวเลือกสไตล์ตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

 4. ในตาราง ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

สกรีนช็อตของกล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัวในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตารางบนแท็บออกแบบเครื่องมือตาราง

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ฟอนต์ ที่มีตัวเลือกสำหรับชนิด ขนาด สไตล์ และสีของฟอนต์ ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบของคุณ

สกรีนช็อตของกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

ใช้สีข้อความที่สามารถเข้าถึงได้

นี่คือแนวทางบางอย่างที่ควรพิจารณา:

 • ใช้ ธีม Office ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบสไลด์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

 • ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์งานนำเสนอ และค้นหาความคมชัดของสีที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจะตรวจสอบข้อความในสไลด์กับองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • สีของหน้า

  • พื้นหลังเซลล์

  • ไฮไลต์

  • สีเติมกล่องข้อความ

  • การแรเงาย่อหน้า

  • สีเติม SmartArt

  • ส่วนหัวและส่วนท้าย

  • ลิงก์

ทำให้สไลด์สามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้สไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ชื่อเรื่องสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เมื่อต้องการคืนค่าพื้นที่ที่สำรองไว้ทั้งหมดสำหรับสไลด์ที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้เลือก รีเซ็ต

 2. บนสไดล์ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่อธิบายถึงเนื้อหาและไม่ซ้ำกัน

สกรีนช็อตของคำสั่งรีเซ็ตในกลุ่มสไลด์บนแท็บหน้าแรก

ซ่อนชื่อเรื่องสไลด์

ทำให้ชื่อเรื่องมองไม่เห็นบนสไลด์ แต่ยังคงออกเสียงด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้เลือก จัดเรียง

 2. ในเมนู จัดเรียง ให้เลือก บานหน้าต่างการเลือก

 3. ในบานหน้าต่าง การเลือก ให้ค้นหากล่องข้อความ ชื่อเรื่อง แล้วคลิกไอคอนรูปตาที่อยู่ด้านข้าง

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการเลือกที่แสดงไอคอนตาถัดจากพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อเรื่อง

ตั้งค่าลำดับการอ่านเนื้อหาของสไลด์

ใช้บานหน้าต่าง การเลือก เพื่อตั้งค่าลำดับที่โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านเนื้อหาของสไลด์ บานหน้าต่าง การเลือก จะแสดงวัตถุบนสไลด์ในลำดับย้อนกลับ เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านสไลด์นี้ โปรแกรมจะอ่านวัตถุตามลำดับย้อนกลับที่แสดงในบานหน้าต่าง การเลือก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้เลือก จัดเรียง

 2. ในเมนู จัดเรียง ให้เลือก บานหน้าต่างการเลือก

 3. ในบานหน้าต่าง การเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการอ่าน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากแล้วปล่อยรายการลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • เลือกรายการ แล้วเลือกปุ่มลูกศรขึ้น (นำไปข้างหน้า) หรือปุ่มลูกศรลง (ย้ายไปข้างหลัง)

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการเลือกแสดงวัตถุทั้งหมดบนสไลด์ในลำดับย้อนกลับ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับลำดับการอ่านรวม

PowerPoint มีดีไซน์สไลด์ที่มีอยู่ภายในแบบที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ พวกเขายังประกอบด้วยทั้งหมดจัดรูปแบบ เช่นธีมสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ เพื่อให้แน่ใจว่า ภาพนิ่งของคุณจะสามารถเข้าถึง เค้าโครงมีอยู่ถูกออกแบบเพื่อให้ลำดับการอ่านจะเหมือนกันกับบุคคลที่ดูและบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ให้ค้นหาตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ คลิกขวา แล้วเลือก สไลด์ใหม่ คลิกสไลด์ใหม่เพื่อเลือก

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้ขยายแกลเลอรี ธีม แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ PowerPoint จะนำเค้าโครงนี้ไปใช้กับสไลด์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 4. ไปที่สไลด์ใหม่ แล้วเพิ่มชื่อเรื่องและเนื้อหาที่คุณต้องการ

ใช้คำอธิบายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ 

ในปัจจุบัน เฉพาะPowerPoint สำหรับ Windows สนับสนุนแทรกและเล่นการได้ยินหรือคำบรรยายที่เก็บไว้ในไฟล์ที่แยกต่างหากจากวิดีโอ รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดของPowerPoint (เช่นPowerPoint สำหรับ macOS หรือรุ่นเคลื่อน), ปิดหรือคำบรรยายต้องถูกเข้ารหัสลงในวิดีโอก่อนที่พวกเขาจะถูกแทรกลงในPowerPoint

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนสำหรับคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบจะมีการตั้งค่าสำหรับปรับวิธีการแสดงคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยาย

คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงรองจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ บีบอัดสื่อ หรือ ปรับความเข้ากับได้ของสื่อให้เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ คำอธิบายภาพแบบปิด คำบรรยาย หรือแทร็กเสียงรองในวิดีโอที่ฝังจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่ถูกบันทึก

เมื่อคุณใช้คำสั่ง บันทึกสื่อเป็น บนวิดีโอที่เลือก คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงแหลายเสรยงที่ฝังในวิดีโอจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึก 

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่มีวิดีโอของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • วิดีโอจะมีแทร็กเสียงที่มีคำอธิบายวิดีโอ ถ้าจำเป็นต้องใช้ สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น

 • วิดีโอที่มีบทสนทนาจะมีคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยายในรูปแบบที่สนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีข้อบกพร่องด้านการฟัง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้เอกสาร Excel ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Mac: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

ใส่ข้อความแสดงแทนกับรูปภาพทั้งหมด

เนื้อหาภาพประกอบด้วยรูปภาพ, กราฟิก SmartArt, รูปร่าง, กลุ่ม, แผนภูมิ, วัตถุฝังตัว, หมึก และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถอ่านเนื้อหาของสไลด์ในลำดับที่คุณต้องการ

ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อค้นหาสไลด์ที่อาจมีปัญหาในลำดับการอ่าน

เมื่อบุคคลที่สามารถดูอ่านสไลด์ พวกเขามักจะอ่านสิ่งต่างๆ เช่น ข้อความหรือรูปภาพ ตามลำดับที่องค์ประกอบปรากฏบนสไลด์ ในทางกลับกัน โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านองค์ประกอบของสไลด์ตามลำดับที่ถูกเพิ่มลงในสไลด์ ซึ่งอาจแตกต่างอย่างมากจากลำดับที่องค์ประกอบเหล่านั้นปรากฏ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนอ่านเนื้อหาในลำดับที่คุณต้องการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบลำดับการอ่าน

ตั้งค่าลำดับการอ่านเนื้อหาของสไลด์

เมื่อสร้างสไลด์ใหม่ ให้ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่ภายใน

PowerPoint ประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้วที่คุณสามารถนำไปใช้กับสไลด์ใดๆ ก็ได้ เมื่อคุณใช้กับสไลด์ใหม่ เค้าโครงเหล่านี้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับการอ่านถูกต้องสำหรับทุกคนโดยอัตโนมัติ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับลำดับการอ่านรวม

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีความหมายและคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเคอร์เซอร์ของคุณโฮเวอร์อยู่เหนือข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ของรหัสสี ให้ตรวจดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอย่างละเอียด

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อต้องการค้นหาความคมชัดของสีพอ ใช้ตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาข้อความในกระดาษคำนวณของคุณเป็นเรื่องยากเมื่อต้อง การอ่าน หรือเมื่อต้อง การแยกความแตกต่างจากพื้นหลัง

ใช้ข้อความที่มีความคมชัดสูงจากพื้นหลัง เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถเห็นและใช้เนื้อหาได้ ใช้ข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน หรือกลับกันแล้วใช้ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเข้ม

แบบแผนสีขาวและสีดำยังทำให้บุคคลที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ให้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสไลด์

เมื่อต้องการค้นหาสไลด์ที่ไม่มีชื่อเรื่อง ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถอ่านได้ ให้ใช้ชื่อเรื่องของสไลด์เพื่อนำทาง ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถสแกนผ่านรายการของชื่อเรื่องของสไลด์และไปยังสไลด์ที่พวกเขาต้องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการอ่านผ่านๆ หรือใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้ชื่อเรื่องสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน

ซ่อนชื่อเรื่องสไลด์

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ประกอบด้วยตารางแยกเซลล์ เซลล์ที่ผสาน ตารางที่ซ้อนกัน ว่างทั้งหมดหนึ่งแถว หรือคอลัมน์ ใช้ตัวตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

เมื่อต้องการค้นหาปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์หรือช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบบริเวณที่หนาแน่นหรืออ่านไม่ออกในสไลด์ของคุณอีกครั้ง

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการฟัง

คำบรรยาย จะมีการถอดเสียง (หรือคำแปล) ของกล่องโต้ตอบ

คำบรรยายภาพแบบปิด จะอธิบายเสียง เช่น เสียงดนตรีหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่เกิดขึ้นนอกจอภาพ

คำอธิบายวิดีโอ หมายถึงคำอธิบายเสียงขององค์กอบที่มองเห็นที่สำคัญของวิดีโอ คำอธิบายเหล่านี้จะถูกแทรกลงในการหยุดปกติในบทสนทนาของโปรแกรม คำอธิบายวิดีโอจะทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นได้มากขึ้น

ใช้คำบรรยายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนในภาพใน Office 365

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 365:

หมายเหตุ: 

 • สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

 • เพื่อให้คลิกขวาบน Mac ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก การคลิกสำรอง ใน การกำหนดลักษณะของระบบ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูป

PowerPoint สร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่มีไอคอน สกรีนช็อต หรือรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปถ่าย คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนด้วยตนเอง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก
  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบรูปภาพ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนบน Ribbon ใน PowerPoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

ข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Mac

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปร่างที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาภายในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมด ไม่ภายในหนึ่งส่วน ที่ใดก็

  • เลือกรูปร่าง เลือกรูปแบบรูปร่าง >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างบน ribbon ใน Powerpoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายของบริบทกับบุคคลที่ไม่สามารถดูและรูปร่าง

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวากราฟิก SmartArt เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปร่างที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งกราฟิก SmartArt ไม่ภายในหนึ่งส่วน ที่ใดก็

  • เลือกกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนสำหรับ SmartArt บน ribbon ของ PowerPoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายกราฟิก SmartArt และบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

 2. เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

  เมนูบริบทสำหรับแผนภูมิที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก
 3. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับแผนภูมิใน PPT สำหรับ Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ทำให้การแสดงภาพตกแต่ง

ถ้างานนำเสนอของคุณมีการแสดงภาพที่จะใช้สำหรับตกแต่ง คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน เมื่อตัวอ่านหน้าจอค้นหารูปภาพดังกล่าว ได้เพียงแค่ทราบพวกเขาสำหรับตกแต่งจะ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า พวกเขาไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่ภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

  • เลือกภาพ เลือกแท็บรูปแบบ ของ visual >ข้อความแสดงแทน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายเป็นตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  ข้อความแสดงแทนรูปตกแต่งใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพใน Office 2019

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 2019:

หมายเหตุ: 

 • สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

 • เพื่อให้คลิกขวาบน Mac ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก การคลิกสำรอง ใน การกำหนดลักษณะของระบบ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเขียนข้อความแสดงแทนที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรูปได้กระชับและชัดเจน ข้อความแสดงแทนไม่ควรยาวเกินกว่าหนึ่งหรือสองประโยคสั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แค่ใช้คำที่เลือกสรรมาอย่างดีไม่กี่คำก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้เนื้อหาข้อความรอบข้างซ้ำๆ เป็นข้อความแสดงแทนหรือใช้วลีที่อ้างอิงถึงรูป เช่น "กราฟิก" หรือ "รูป"

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูป

เมื่อต้องการทำงานนำเสนอของคุณสามารถเข้าถึงได้ไปยังผู้ชมกว้าง เพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพในสไลด์ของคุณ PowerPoint สร้างข้อความแสดงแทนโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก
  • เลือกรูปภาพ เลือกรูปแบบรูปภาพ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนบน Ribbon ใน PowerPoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายรูปภาพและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

ข้อความแสดงแทนใน PowerPoint for Mac

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกสร้างคำอธิบายสำหรับฉัน ต้องมีบริการของ Microsoft cloud เปิดการแก้ไขสร้างคำอธิบายให้กับคุณ ซึ่งใช้เวลาสักครู่ หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ในเขตข้อมูลรายการข้อความ โปรดอย่าลืมลบใด ๆ ข้อคิดเห็นPowerPoint เพิ่มมี เช่น "คำอธิบายที่สร้างขึ้น ด้วยความมั่นใจสูง"

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปร่างที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาภายในกรอบที่ล้อมรอบรูปร่างทั้งหมด ไม่ภายในหนึ่งส่วน ที่ใดก็

  • เลือกรูปร่าง เลือกรูปแบบรูปร่าง >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างบน ribbon ใน Powerpoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายความหมายของบริบทกับบุคคลที่ไม่สามารถดูและรูปร่าง

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวากราฟิก SmartArt เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

   เมนูบริบทสำหรับรูปร่างที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก

   เคล็ดลับ: คุณจำเป็นต้องคลิกขวาภายในกรอบที่ล้อมรอบทั้งกราฟิก SmartArt ไม่ภายในหนึ่งส่วน ที่ใดก็

  • เลือกกราฟิก SmartArt เลือกรูปแบบ >ข้อความแสดงแทน

   ปุ่มข้อความแสดงแทนสำหรับ SmartArt บน ribbon ของ PowerPoint for Mac

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

 2. พิมพ์ประโยค 1-2 เพื่ออธิบายกราฟิก SmartArt และบริบทของกับบุคคลที่มองไม่เห็น

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ

  เคล็ดลับ: คุณต้องคลิกขวาที่ใดที่หนึ่งในกรอบที่ล้อมรอบแผนภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนภูมิ

 2. เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้นที่ด้านขวาของภาพนิ่ง

  เมนูบริบทสำหรับแผนภูมิที่มีตัวเลือกข้อความแสดงแทนที่เลือก
 3. พิมพ์ 1-2 ประโยคเพื่ออธิบายแผนภูมิและบริบทให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับแผนภูมิใน PPT สำหรับ Mac ใน Office 365

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจการสะกดและแก้ไขคำที่คุณพิมพ์ เพียงคลิกขวาที่คำนั้นแล้วเลือกจากคำอื่นๆ ที่แนะนำ

ทำให้การแสดงภาพตกแต่ง

ถ้างานนำเสนอของคุณมีการแสดงภาพที่จะใช้สำหรับตกแต่ง คุณสามารถทำเครื่องหมายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นเขียนข้อความแสดงแทน เมื่อตัวอ่านหน้าจอค้นหารูปภาพดังกล่าว ได้เพียงแค่ทราบพวกเขาสำหรับตกแต่งจะ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า พวกเขาไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกขวาที่ภาพ เลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

  • เลือกภาพ เลือกแท็บรูปแบบ ของ visual >ข้อความแสดงแทน

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายเป็นตกแต่ง เขตข้อมูลรายการข้อความกลายเป็นสีเทา

  ข้อความแสดงแทนรูปตกแต่งใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพใน Office 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนเมื่อต้องการแสดงภาพในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ในOffice 2016:

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ เช่น รูปภาพและสกรีนช็อต เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปภาพ

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ ให้เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 4. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปภาพ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปภาพที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt

 2. เลือก จัดรูปแบบ SmartArt แล้วเลือก ตัวเลือกรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 4. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่างพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายกราฟิก SmartArt ที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง รวมถึงใส่รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกขวาที่รูปร่าง

 2. เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 4. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่างพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายรูปร่างที่เลือก

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิ

 2. เลือก จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ บนแท็บ ตัวเลือกแผนภูมิ ให้เลือก ขนาดและคุณสมบัติ

 4. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างพื้นที่การจัดรูปแบบแผนภูมิพร้อมกล่องข้อความแสดงแทนที่อธิบายแผนภูมิที่เลือก

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความ และตารางในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์และคำแนะนำบนหน้าจอ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิกขวา

 2. เลือก ไฮเปอร์ลิงก์ ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง ข้อความที่จะแสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ปลายทางสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

 5. เลือกปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้น ในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์คำแนะนำบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

 6. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้เลือก ตกลง > ตกลง

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้เทมเพลสามารถเข้าถึงได้รวมเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณ สี ความคมชัด และฟอนต์จะสามารถเข้าถึงสำหรับผู้ชมทั้งหมด พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตสามารถเข้าถึงได้ เลือกไฟล์ >ใหม่จากเทมเพล

 2. ในการค้นหาเทมเพลทั้งหมด เขตข้อมูลข้อความ พิมพ์เทมเพลตสามารถเข้าถึงและกดส่งกลับ

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม

หน้าเทมเพลตใน PowerPoint for Mac

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

 3. พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

สกรีนช็อตของกล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัวบนแท็บออกแบบตาราง

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ใช้ตัวเลือกสำหรับชนิดฟอนต์ ขนาด สไตล์ และสีเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณ

สกรีนช็อตของกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในสไลด์ของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับแต่ละรายการหัวข้อย่อยในรายการ

สกรีนช็อตของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกลูกศรบนปุ่มแสดงหัวข้อย่อย

สร้างรายการจัดลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในสไลด์ของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกปุ่ม การใส่ลำดับเลข

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับแต่ละรายการแสดงหัวข้อย่อยในรายการ

สกรีนช็อตของสไตล์ลำดับเลขที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกลูกศรบนปุ่มลำดับเลข

ทำให้สไลด์สามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้สไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ชื่อเรื่องสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เมื่อต้องการคืนค่าพื้นที่ที่สำรองไว้ทั้งหมดสำหรับสไลด์ที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก รีเซ็ต

 2. บนสไดล์ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องอธิบายที่ไม่ซ้ำกัน

สกรีนช็อตของคำสั่งรีเซ็ตในกลุ่มสไลด์บนแท็บหน้าแรก

ซ่อนชื่อเรื่องสไลด์

ทำให้ชื่อเรื่องมองไม่เห็นบนสไลด์ แต่ยังคงออกเสียงด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก จัดเรียง

 2. ในเมนู จัดเรียง ให้เลือก บานหน้าต่างการเลือก

 3. ใน บานหน้าต่างการเลือก ให้ค้นหากล่องข้อความ ชื่อเรื่อง แล้วคลิกไอคอนรูปตาที่อยู่ด้านข้าง

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการเลือกที่แสดงไอคอนตาถัดจากพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อเรื่อง

ตั้งค่าลำดับการอ่านเนื้อหาของสไลด์

ใช้ บานหน้าต่างการเลือก เพื่อตั้งค่าลำดับที่โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านเนื้อหาของสไลด์ บานหน้าต่างการเลือก จะแสดงวัตถุบนสไลด์ในลำดับย้อนกลับ เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านสไลด์นี้ โปรแกรมจะอ่านวัตถุตามลำดับย้อนกลับที่แสดงใน บานหน้าต่างการเลือก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก จัดเรียง

 2. ในเมนู จัดเรียง ให้เลือก บานหน้าต่างการเลือก

 3. ใน บานหน้าต่างการเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการอ่าน ให้ลากแล้วปล่อยรายการลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการเลือกแสดงวัตถุทั้งหมดบนสไลด์ในลำดับย้อนกลับ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับลำดับการอ่านรวม

PowerPoint มีดีไซน์สไลด์ที่มีอยู่ภายในแบบที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ พวกเขายังประกอบด้วยทั้งหมดจัดรูปแบบ เช่นธีมสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ เพื่อให้แน่ใจว่า ภาพนิ่งของคุณจะสามารถเข้าถึง เค้าโครงมีอยู่ถูกออกแบบเพื่อให้ลำดับการอ่านจะเหมือนกันกับบุคคลที่ดูและบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้ค้นหาตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ แล้วคลิกขวา

 3. เลือก สไลด์ใหม่ แล้วเลือกสไลด์ที่แทรก

 4. บนแท็บ ออกแบบ ให้ขยายแกลเลอรี ธีม แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ PowerPoint จะนำเค้าโครงนี้ไปใช้กับสไลด์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. ไปที่สไลด์ใหม่ แล้วเพิ่มชื่อเรื่องและเนื้อหาที่คุณต้องการ

ใช้คำอธิบายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ 

คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะต้องถูกเข้ารหัสในวิดีโอก่อนจะแทรกลงใน PowerPointPowerPoint ไม่สนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่จัดเก็บอยู่ในไฟล์แยกจากไฟล์วิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนสำหรับคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบจะมีการตั้งค่าสำหรับปรับวิธีการแสดงคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยาย

คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงรองจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ บีบอัดสื่อ หรือ ปรับความเข้ากับได้ของสื่อให้เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ คำอธิบายภาพแบบปิด คำบรรยาย หรือแทร็กเสียงรองในวิดีโอที่ฝังจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่ถูกบันทึก

เมื่อคุณใช้คำสั่ง บันทึกสื่อเป็น บนวิดีโอที่เลือก คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงแหลายเสรยงที่ฝังในวิดีโอจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึก 

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่มีวิดีโอของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • วิดีโอจะมีแทร็กเสียงที่มีคำอธิบายวิดีโอ ถ้าจำเป็นต้องใช้ สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น

 • วิดีโอที่มีบทสนทนาจะมีคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยายในรูปแบบที่สนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีข้อบกพร่องด้านการฟัง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้เอกสาร Excel ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

iOS: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยภาพและตารางทั้งหมด

เนื้อหาที่มองเห็นประกอบด้วยรูปภาพ รูปร่าง แผนภูมิ วัตถุฝังตัว หมึก และวิดีโอ

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ ตาราง และรูปร่าง

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในงานนำเสนอของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

รูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการฟัง

คำบรรยาย จะมีการถอดเสียง (หรือคำแปล) ของกล่องโต้ตอบ

คำบรรยายภาพแบบปิด จะอธิบายเสียง เช่น เสียงดนตรีหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่เกิดขึ้นนอกจอภาพ

คำอธิบายวิดีโอ หมายถึงคำอธิบายเสียงขององค์กอบที่มองเห็นที่สำคัญของวิดีโอ คำอธิบายเหล่านี้จะถูกแทรกลงในการหยุดปกติในบทสนทนาของโปรแกรม คำอธิบายวิดีโอจะทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นได้มากขึ้น

ใช้คำบรรยายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ ตาราง และรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ ตาราง รูปภาพ หรือองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายองค์ประกอบให้ผู้ใช้ที่มองไม่เห็นสามารถเข้าใจได้

 1. เลือกองค์ประกอบ เช่น รูปภาพ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แท็บ รูปภาพ ให้แตะปุ่ม แสดง Ribbon ไอคอนแก้ไข

 3. แตะ ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น อธิบายเนื้อหาของรูปภาพ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้สไลด์รวมชุดรูปแบบ หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ ประโยชน์สูงสุดของธีมได้รับการออกแบบสำหรับสีที่สามารถเข้าถึงได้ ความคมชัด และฟอนต์ พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เลือกสไลด์

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ หน้าแรก ให้แตะปุ่ม แสดง Ribbon ไอคอนแก้ไข

 3. แตะ หน้าแรก > ออกแบบ

 4. แตะ ธีม แล้วเลือกธีมที่คุณต้องการ

คำสั่งธีมพร้อมอิออนที่เลือก

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ให้แตะปุ่ม แสดง Ribbon ไอคอนแก้ไข

 3. แตะ ตัวเลือกสไตล์ แล้วเลือก แถวส่วนหัว

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

คำสั่งตัวเลือกสไตล์ ที่เลือกแถวส่วนหัวไว้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ หน้าแรก ให้แตะปุ่ม แสดง Ribbon ไอคอนแก้ไข

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบของคุณ

แท็บหน้าแรกพร้อมตัวเลือกสไตล์ฟอนต์

ใช้คำอธิบายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ 

คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะต้องถูกเข้ารหัสในวิดีโอก่อนจะแทรกลงใน PowerPointPowerPoint ไม่สนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่จัดเก็บอยู่ในไฟล์แยกจากไฟล์วิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนสำหรับคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบจะมีการตั้งค่าสำหรับปรับวิธีการแสดงคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยาย

คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงรองจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ บีบอัดสื่อ หรือ ปรับความเข้ากับได้ของสื่อให้เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ คำอธิบายภาพแบบปิด คำบรรยาย หรือแทร็กเสียงรองในวิดีโอที่ฝังจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่ถูกบันทึก

เมื่อคุณใช้คำสั่ง บันทึกสื่อเป็น บนวิดีโอที่เลือก คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงแหลายเสรยงที่ฝังในวิดีโอจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึก 

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่มีวิดีโอของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • วิดีโอจะมีแทร็กเสียงที่มีคำอธิบายวิดีโอ ถ้าจำเป็นต้องใช้ สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น

 • วิดีโอที่มีบทสนทนาจะมีคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยายในรูปแบบที่สนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีข้อบกพร่องด้านการฟัง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้เอกสาร Excel ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Android: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนที่มีรูปภาพ รูปร่าง และตารางทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในงานนำเสนอของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

รูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการฟัง

คำบรรยาย จะมีการถอดเสียง (หรือคำแปล) ของกล่องโต้ตอบ

คำบรรยายภาพแบบปิด จะอธิบายเสียง เช่น เสียงดนตรีหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่เกิดขึ้นนอกจอภาพ

คำอธิบายวิดีโอ หมายถึงคำอธิบายเสียงขององค์กอบที่มองเห็นที่สำคัญของวิดีโอ คำอธิบายเหล่านี้จะถูกแทรกลงในการหยุดปกติในบทสนทนาของโปรแกรม คำอธิบายวิดีโอจะทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นได้มากขึ้น

ใช้คำบรรยายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตารางในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพเช่นรูปภาพและภาพหน้าจอเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปภาพ ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. เลื่อนลงไปยัง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปภาพ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปร่าง ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. เลื่อนลงไปยัง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. แตะที่ใดก็ได้ภายในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. เลื่อนลงไปยัง ข้อความแสดงแทน แล้วแตะ

 4. พิมพ์คำอธิบายสำหรับตาราง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

คำสั่งข้อความแสดงแทนบนแท็บตาราง

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้สไลด์รวมชุดรูปแบบ หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ ประโยชน์สูงสุดของธีมได้รับการออกแบบสำหรับสีที่สามารถเข้าถึงได้ ความคมชัด และฟอนต์ พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เลือกสไลด์

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ หน้าแรก ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. แตะ หน้าแรก > ออกแบบ

 4. แตะ ธีม แล้วเลือกธีมที่คุณต้องการ

คำสั่งธีม แสดงตัวเลือกธีม

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตาราง ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. แตะ ตัวเลือกสไตล์ แล้วเลือก แถวส่วนหัว

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกจะเป็นสีเทา

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

คำสั่งตัวเลือกสไตล์ ที่เลือกแถวส่วนหัวไว้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ หน้าแรก ให้แตะปุ่ม แสดงคำสั่ง ไอคอนแก้ไข

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบของคุณ

แท็บหน้าแรกพร้อมตัวเลือกสไตล์ฟอนต์

ใช้คำอธิบายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ 

คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะต้องถูกเข้ารหัสในวิดีโอก่อนจะแทรกลงใน PowerPointPowerPoint ไม่สนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่จัดเก็บอยู่ในไฟล์แยกจากไฟล์วิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนสำหรับคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ระบบปฏิบัติการแต่ละอย่างจะมีการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับวิธีการแสดงคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยาย 

คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงรองจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ บีบอัดสื่อ หรือ ปรับความเข้ากับได้ของสื่อให้เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ คำอธิบายภาพแบบปิด คำบรรยาย หรือแทร็กเสียงรองในวิดีโอที่ฝังจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่ถูกบันทึก

เมื่อคุณใช้คำสั่ง บันทึกสื่อเป็น บนวิดีโอที่เลือก คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงแหลายเสรยงที่ฝังในวิดีโอจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึก 

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • วิดีโอจะมีแทร็กเสียงที่มีคำอธิบายวิดีโอ ถ้าจำเป็นต้องใช้ สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น

 • วิดีโอที่มีบทสนทนาจะมีคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยายในรูปแบบที่สนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีข้อบกพร่องด้านการฟัง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้เอกสาร Excel ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

แอป Windows 10: แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนที่มีรูปภาพ รูปร่าง และตารางทั้งหมด

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและรูปร่าง

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

ข้อความในงานนำเสนอของคุณควรสามารถอ่านได้ในโหมดความคมชัดสูง เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น เซลล์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการฟัง

คำบรรยาย จะมีการถอดเสียง (หรือคำแปล) ของกล่องโต้ตอบ

คำบรรยายภาพแบบปิด จะอธิบายเสียง เช่น เสียงดนตรีหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่เกิดขึ้นนอกจอภาพ

คำอธิบายวิดีโอ หมายถึงคำอธิบายเสียงขององค์กอบที่มองเห็นที่สำคัญของวิดีโอ คำอธิบายเหล่านี้จะถูกแทรกลงในการหยุดปกติในบทสนทนาของโปรแกรม คำอธิบายวิดีโอจะทำให้วิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นได้มากขึ้น

ใช้คำบรรยายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในภาพและตารางในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

หมายเหตุ:  สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนเป็นรูปภาพเช่นรูปภาพและภาพหน้าจอเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปภาพ

 1. เลือกรูป

 2. ในแถบเครื่องมือ แตะที่ปุ่มข้อความแสดงแทน ปุ่มข้อความแสดงแทนใน PowerPoint Mobile สำหรับ Windows Phone

 3. พิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปภาพ

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. ในแถบเครื่องมือ แตะที่ปุ่มข้อความแสดงแทน ปุ่มข้อความแสดงแทนใน PowerPoint Mobile สำหรับ Windows Phone

 3. พิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปร่าง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับรูปร่างใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. แตะที่ใดก็ได้ภายในตาราง

 2. ในแถบเครื่องมือ แตะที่ปุ่มข้อความแสดงแทน ปุ่มข้อความแสดงแทนใน PowerPoint Mobile สำหรับ Windows Phone

 3. พิมพ์คำอธิบายสำหรับตาราง

  เคล็ดลับ: ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบรรทัดแรก และทำให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนสำหรับตารางใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้สไลด์รวมชุดรูปแบบ หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ ประโยชน์สูงสุดของธีมได้รับการออกแบบสำหรับสีที่สามารถเข้าถึงได้ ความคมชัด และฟอนต์ พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เลือกสไลด์

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บหน้าแรก แตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

 3. แตะ หน้าแรก > ออกแบบ

 4. แตะ ธีม แล้วเลือกธีมที่คุณต้องการ

เมนูธีมใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บตาราง แตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

 3. แตะ ตัวเลือกสไตล์ แล้วเลือก แถวส่วนหัว

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ตัวเลือกจะเป็นสีเทา

 4. ในตารางของคุณ ให้พิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์

เมนูสไตล์ตารางใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บหน้าแรก แตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบของคุณ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint โทรศัพท์มือถือสำหรับ Windows

ใช้คำอธิบายภาพ คำบรรยาย และแทร็กเสียงแทนในวิดีโอ

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ 

คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะต้องถูกเข้ารหัสในวิดีโอก่อนจะแทรกลงใน PowerPointPowerPoint ไม่สนับสนุนคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายที่จัดเก็บอยู่ในไฟล์แยกจากไฟล์วิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนสำหรับคำอธิบายภาพแบบปิดและคำบรรยายจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ระบบปฏิบัติการแต่ละอย่างจะมีการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับวิธีการแสดงคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยาย 

คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงรองจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ บีบอัดสื่อ หรือ ปรับความเข้ากับได้ของสื่อให้เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ คำอธิบายภาพแบบปิด คำบรรยาย หรือแทร็กเสียงรองในวิดีโอที่ฝังจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอที่ถูกบันทึก

เมื่อคุณใช้คำสั่ง บันทึกสื่อเป็น บนวิดีโอที่เลือก คำบรรยายภาพแบบปิด คำบรรยาย และแทร็กเสียงแหลายเสรยงที่ฝังในวิดีโอจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึก 

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • วิดีโอจะมีแทร็กเสียงที่มีคำอธิบายวิดีโอ ถ้าจำเป็นต้องใช้ สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น

 • วิดีโอที่มีบทสนทนาจะมีคำบรรยายภาพแบบปิดหรือคำบรรยายในรูปแบบที่สนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีข้อบกพร่องด้านการฟัง

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Office Online:วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สะดวกต่อการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint Online ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

สิ่งที่ต้องแก้ไข

วิธีค้นหา

ทำไมต้องแก้ไข

วิธีแก้ไข

รวมข้อความแสดงแทนด้วยภาพและตารางทั้งหมด

เนื้อหาแบบเป็นภาพมีรูปภาพ SmartArt กราฟิก รูปร่าง กลุ่ม วัตถุฝังตัว และวิดีโอ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความแสดงแทนที่หายไป ให้ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน PowerPoint Online

ข้อความแสดงแทนจะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นหน้าจอสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญในรูปภาพและสิ่งอื่นๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความในรูปภาพเป็นเมธอดเพียงของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ถ้าคุณต้องใช้รูป ด้วยข้อความในนั้น ทำซ้ำข้อความนั้นในงานนำเสนอ ในข้อความแสดงแทน สั้น ๆ อธิบายรูปภาพ และการกล่าวถึงที่มีอยู่ของข้อความและเจตนาของ

เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือวิดีโอแบบฝังตัว

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่สื่อความหมาย

เมื่อต้องการกำหนดให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์มีความหมายในตัวเอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางแก่ผู้อ่าน ให้ตรวจดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอย่างละเอียด

บางครั้ง ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออาจสแกนรายการลิงก์ ลิงก์ควรสื่อข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลิงก์กับข้อความ คลิกที่นี่ ให้ใส่ชื่อเต็มของหน้าปลายทาง

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนข้อความของไฮเปอร์ลิงก์

ทำให้แน่ใจว่า สีไม่ใช่การสื่อข้อมูลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ของรหัสสี ให้ตรวจดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอย่างละเอียด

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือตาบอดสีอาจพลาดความหมายที่สื่อด้วยสี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มขีดเส้นใต้ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นรหัสสี เพื่อให้บุคคลที่ตาบอดสีทราบว่าข้อความถูกลิงก์ แม้พวกเขาจะมองไม่เห็นสี สำหรับส่วนหัว ให้ใช้การเพิ่มตัวหนาหรือการใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่

วงกลมหรือใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเน้นข้อมูล แทนที่จะอาศัยแต่การใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์หรือสีเท่านั้น

เพิ่มรูปร่างถ้ามีการใช้สีเพื่อระบุสถานะ ตัวอย่าง เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกถ้าใช้สีเขียวเพื่อแสดงว่า "ผ่าน" และเพิ่ม X ตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าสีแดงแสดงว่า "ล้มเหลว"

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

ใช้ความคมชัดที่เพียงพอสำหรับข้อความและสีพื้นหลัง

เมื่อพบว่าความคมชัดของสีไม่เพียงพอ ให้มองหาข้อความบนสไลด์ที่อ่านยากหรือเพื่อแยกให้แตกต่างจากพื้นหลัง

ข้อความในงานนำเสนอของคุณควรจะสามารถอ่านได้เพื่อให้ทุกคน รวมถึงบุคคลที่ มีความบกพร่องทางร่างภาพ สามารถดูดี

ตัวอย่างเช่น ใช้สีสว่างหรือแบบแผนชุดสีความคมชัดสูงซึ่งตรงข้ามกับสเปกตรัมสี ชุดสีขาวดำจะทำให้ผู้ที่ตาบอดสีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความและรูปร่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการใช้สีส้ม แดง และสีเขียวในแม่แบบและข้อความของคุณ

ใช้รูปแบบกราฟ แทนที่จะใช้สี เพื่อเน้นจุดที่ควรสนใจ

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ให้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสไลด์

ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน PowerPoint Online เมื่อต้องการค้นหาสไลด์ที่ไม่มีชื่อเรื่อง

บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ จะได้ยินข้อความบนสไลด์ รูปร่าง และเนื้อหาที่อ่านตามลำดับ ดังนั้น จึงเป็นการดีที่จะใช้เค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint Online ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกอ่านตามลำดับเชิงตรรกะโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บุคคลที่ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถอ่านได้ ให้ใช้ชื่อเรื่องของสไลด์เพื่อนำทาง ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถสแกนผ่านรายการของชื่อเรื่องของสไลด์และไปยังสไลด์ที่พวกเขาต้องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการอ่านผ่านๆ หรือใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้ลำดับการอ่านเชิงตรรกะ

ใช้ชื่อเรื่องสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน

ใช้โครงสร้างตารางอย่างง่าย และระบุข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์

เพื่อให้แน่ใจว่าตารางไม่มีเซลล์แยก เซลล์ที่ผสาน ตารางซ้อน หรือแถวหรือคอลัมน์เปล่า ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน PowerPoint Online

ตัวอ่านหน้าจอติดตามตำแหน่งในตารางโดยนับเซลล์ตาราง ถ้าตารางซ้อนกันภายในตารางอื่น หรือถ้าเซลล์มีการผสานหรือแยก ตัวอ่านหน้าจอจะสูญเสียการนับจำนวนและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตารางหลังจากนั้น แถวหรือคอลัมน์เปล่าในตารางอาจจะทำผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจผิดว่าไม่มีเนื้อหาในตารางแล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้จะข้อมูลส่วนหัวเพื่อระบุแถวและคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของตาราง

ใช้ขนาดฟอนต์ที่ใหญ่กว่า (18pt หรือใหญ่กว่า) ฟอนต์ Sans Serif และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ

เมื่อต้องการค้นหาปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์หรือช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบบริเวณที่หนาแน่นหรืออ่านไม่ออกในสไลด์ของคุณอีกครั้ง

ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านบรรยายข้อความที่เห็น "ว่ายน้ำ" ด้วยกัน (การบีบอัดหนึ่งบรรทัดของข้อความลงในรายการด้านล่าง) พวกเขามักจะเห็นข้อความผสานกันหรือบิดเบือน

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือมีความบกพร่องทางสายตา ให้ลดปริมาณการอ่านลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยังได้รับประโยชน์จากฟอนต์ Sans Serif ที่คุ้นเคย เช่น Arial หรือ Calibri หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และตัวเอียงหรือการขีดเส้นใต้ที่มากเกินไป มีช่องว่างเพียงพอระหว่างประโยคและย่อหน้า

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและตารางในงานนำเสนอ PowerPoint Online ของคุณ

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้วางข้อความลงในเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น แล้วปล่อยให้ชื่อเรื่องว่างเปล่า ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่รวมทั้งโปรแกรมผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาเสียงและวิดีโอ ที่นอกเหนือจากข้อความแสดงแทน ให้ใส่คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีข้อจำกัดด้านการได้ยิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้เลือก รูปแบบ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปภาพ

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนที่มีเขตข้อมูลชื่อและคำอธิบาย

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกกราฟิก SmartArt

 2. บนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ให้เลือก ออกแบบ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt

สกรีนช็อตแสดงแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt มีเคอร์เซอร์ชี้ไปยังตัวเลือกข้อความแสดงแทน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่างหรือวิดีโอแบบฝังตัว

 1. เลือกรูปร่างหรือวิดีโอ

 2. บนแท็บ เครื่องมือการวาด ให้เลือก รูปแบบ

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับรูปร่าง

สกรีนช็อตแสดงแท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือรูปวาด มีเคอร์เซอร์ชี้ไปยังตัวเลือกข้อความแสดงแทน

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ของตาราง

 2. บนแท็บ เครื่องมือตาราง ให้เลือก เค้าโครง

 3. เลือก ข้อความแสดงแทน แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับตาราง

สกรีนช็อตแสดงแท็บ เค้าโครง ของเครื่องมือตาราง มีเคอร์เซอร์ชี้ไปยังตัวเลือกข้อความแสดงแทน

ทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และตารางสามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้ไฮเปอร์ลิงก์และตารางในงานนำเสนอ PowerPoint Online ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ คลิกขวา แล้วเลือก ลิงก์

  ข้อความที่คุณเลือกจะแสดงในกล่อง ข้อความที่แสดง นี่คือข้อความไฮเปอร์ลิงก์นั้น

  เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเรื่องบนหน้าปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อมูลสรุปอย่างถูกต้องถึงสิ่งที่อยู่บนหน้า ให้ใช้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ข้อความไฮเปอร์ลิงก์นี้ตรงกับชื่อเรื่องบนหน้าปลายทาง: เทมเพลตและธีมสำหรับ Office Online

 2. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือวาง URL ปลายทาง

 3. เลือก แทรก

สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ที่คุณสามารถให้แสดงข้อความและข้อมูลที่อยู่สำหรับไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนข้อความของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกข้อความของไฮเปอร์ลิงก์ คลิกขวา แล้วเลือกแก้ไขลิงก์

 2. ในกล่อง แสดงข้อความ ให้แก้ไขข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนไฮเปอร์ลิงก์

 3. เลือก ตกลง

ใช้ส่วนหัวของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. บนแท็บ เครื่องมือตาราง ให้เลือก ออกแบบ

 3. เลือก แถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง

สกรีนช็อตของกลุ่ม ตัวเลือกสไตล์ตาราง บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือตาราง เลือกส่วนหัวของแถวไว้

ทำให้สไลด์สามารถเข้าถึงได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำให้สไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint Online ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้การออกแบบสไลด์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ธีมที่สามารถเข้าถึงได้รวมอยู่กับเทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่า ดีไซน์สไลด์ของคุณ สี ความคมชัด และฟอนต์จะสามารถเข้าถึงสำหรับผู้ชมทั้งหมด พวกเขายังออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านเนื้อหาสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปกับOffice.comเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ และเปิดPowerPoint Online

 2. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่ PowerPoint เลือกธีมเพิ่มเติม

 3. บนหน้าเลือกธีม เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้า และเลือกสำรวจชุดรูปแบบทั้งหมด

 4. ในกล่องข้อความของเทมเพลตค้นหา Office พิมพ์ "เทมเพลสามารถเข้าถึง" และกด Enter

 5. ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม

 6. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างเทมเพลต เลือกแก้ไขในเบราว์เซอร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองที่ มีเทมเพลตใน PowerPoint Online

ใช้ลำดับการอ่านเชิงตรรกะ

ถ้าสไลด์ของคุณมีวัตถุที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทมเพลตสไลด์ คุณจำเป็นต้องจัดเรียงตามลำดับเชิงตรรกะ วัตถุจะถูกอ่านตามลำดับที่คุณสร้าง ซึ่งอาจทำให้ไม่เข้าใจเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

เป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะทดสอบลำดับการอ่านใน PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป เนื่องจากคุณสามารถจัดเรียงลำดับวัตถุในบานหน้าต่าง การเลือก ได้ ใน PowerPoint Online คุณจะสามารถคัดลอกและวางวัตถุเพื่อเปลี่ยนลำดับบนสไลด์

เมื่อต้องการทดสอบลำดับของวัตถุบนสไลด์ ให้เลือกวัตถุนั้นแล้วกดปุ่ม Tab เพื่อสลับโฟกัสจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการเข้าถึง

 1. เลือกข้อความของคุณ

 2. เลือกแท็บ หน้าแรก

 3. ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบของคุณ

กลุ่มฟอนต์ใน PowerPoint Online

ใช้ชื่อเรื่องของสไลด์ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกสไลด์ที่ไม่มีชื่อเรื่อง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก เค้าโครง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เค้าโครงสไลด์ ให้เลือกเค้าโครงสไลด์ที่มีตัวแทนชื่อเรื่อง แล้วเลือก เปลี่ยนเค้าโครง เค้าโครงใหม่จะปรับใช้กับสไลด์

 4. ในตัวแทนชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ชื่อเรื่องไม่จำเป็นต้องมองเห็นได้สำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินชื่อเรื่องของสไลด์แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ ใน PowerPoint 2016 เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง การเลือก เพื่อเปิดหรือปิดการมองเห็นชื่อเรื่องและวัตถุอื่นๆ บนสไลด์

สกรีนช็อตแสดงแท็บ Home มีเคอร์เซอร์ชี้ไปยังตัวเลือก เค้าโครง ในกลุ่ม สไลด์

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน PowerPoint Online

 1. เลือกแท็บ รีวิว

 2. เลือก ตรวจสอบการเข้าถึง

  สกรีนช็อตแสดงแท็บ รีวิว ที่มีชี้เคอร์เซอร์ไปยังตัวเลือก ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 3. รีวิวผลลัพธ์ในบานหน้าต่างการตรวจสอบสำหรับการเข้าถึง ผลลัพธ์ที่ถูกจัดประเภทโดยยึดตามความร้ายแรงของปัญหาที่พบ ดังนี้:

  • ข้อผิดพลาด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ยากมากหรือไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้ทุพพลภาพ

  • คำเตือน เนื้อหาที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ทุพพลภาพ

  • เคล็ดลับ เคล็ดลับจะช่วยให้คุณทราบว่า แม้ว่าบุคคลผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าใจเนื้อหา แต่อาจสามารถจัดระเบียบหรือนำเสนอให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา

 4. แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับปัญหาทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ สำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ เปิดงานนำเสนอของคุณในแอปบนเดสก์ท็อป และใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าบนเดสก์ท็อป for WindowsหรือMac

ดูเพิ่มเติม

กฎสำหรับตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้เอกสาร Excel ของคุณสามารถเข้าถึงแก่ผู้ทุพพลภาพ

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×