ทำให้งานนำเสนอใน PowerPoint for Mac แบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถล็อกงานนำเสนอในPowerPoint 2016 for Mac เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถอ่านได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ล็อกงานนำเสนอเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ข้อควรระวัง: ถ้ามีแชร์งานนำเสนอของคุณ ทุกคนที่สามารถเขียนสิทธิ์สามารถยกเลิกเลือกสถานะถูกล็อก เพื่อปกป้องความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง (ในงานนำเสนอของคุณ คลิกไฟล์ >รหัสผ่าน )

  1. เปิดการค้นหา และเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการป้องกัน

  2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาไฟล์งานนำเสนอ และคลิกรับข้อมูล

  3. ภายใต้ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก

ปลดล็อกงานนำเสนอ

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์ หรือมีสิทธิ์การเขียน เมื่อต้องการล้างสถานะล็อคของงานนำเสนอ

  1. เปิดการค้นหา และเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการป้องกัน

  2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาไฟล์งานนำเสนอ และคลิกรับข้อมูล

  3. ภายใต้ทั่วไป ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×