ทำให้คำปรากฏขึ้น หนึ่งบรรทัดครั้งใน PowerPoint

ทำให้คำปรากฏขึ้น หนึ่งบรรทัดครั้งใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำให้ข้อความปรากฏขึ้น หนึ่งบรรทัดครั้งบนสไลด์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาสไลด์ ให้ดูที่

ทำให้รูปภาพในสไลด์ของคุณเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint Online

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้น หนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

  ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint Online

  สำหรับบางภาพเคลื่อนไหว เช่นลอยเข้า คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ตามที่คุณต้องการเลือกทิศทางสำหรับให้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยลอยเข้ามาจาก เช่นล่าง บน ซ้าย หรือขวา

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กย่อหน้าโดย การทำให้ย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง (ในตัวเลือกอื่น ๆทั้งหมดในครั้งเดียว ทำให้บรรทัดทั้งหมดของข้อความปรากฏในเวลาเดียวกัน)

  เคลื่อนไหวตามย่อหน้า

  เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint ทันทีแสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของคุณ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวในPowerPoint Online ในมุมล่างขวาของแถบงาน คลิกมุมมองการนำเสนอสไลด์ แล้ว คลิ กเมื่อต้องการดูแต่ละย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง

  มุมมองการนำเสนอสไลด์

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณนำเสนอในการนำเสนอสไลด์ ย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏในการตอบสนองการคลิก วิธีนี้ คุณควบคุมเมื่อย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏขึ้น

ในเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โดยใช้ตัวควบคุมเริ่มต้นช่วงเวลา และหน่วงเวลา ในปลายทางด้านขวาของแท็บภาพเคลื่อนไหว ของ ribbon

ทำให้ข้อความปรากฏ ตัวอักษรหนึ่งครั้ง

ในเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint คุณยังสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ "พิมพ์" โดยการทำให้อักขระในย่อหน้าที่ปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เลือกเมนูดรอปดาวน์เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และเลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เลือกปุ่มบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  ตัวเลือก "เคลื่อนไหวตามตัวอักษร"

  เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบนด้านขวาของหน้าต่างPowerPoint

 4. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรสำหรับภาพเคลื่อนไหวของคุณ และเลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ตัวเลือก "เคลื่อนไหวตามตัวอักษร"
 5. ในกล่องโต้ตอบปรากฏ บนแท็บเอฟเฟ็กต์ เปิดรายการแบบหล่นลงทำให้เคลื่อนไหวข้อความ และเลือกตามตัวอักษร ค่าหน่วงเวลาเริ่มต้นสำหรับเวลาระหว่างตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นเป็นวินาที 0.5 แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่ในกล่องหน่วงเวลา

  ตัวเลือก "เคลื่อนไหวตามตัวอักษร"

  PowerPoint ภายภาพเคลื่อนไหวสำหรับคุณในทันทีเพื่อให้คุณสามารถดูกำหนดเวลาลักษณะที่ปรากฏอักขระแต่ละรายได้ คุณสามารถทำซ้ำการแสดงตัวอย่าง โดยการเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิกเล่นที่เลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×