ทำให้ข้อความแนวตั้งใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อที่ต่อเนื่องในแนวตั้งแทนที่จะตามแนวนอน คุณยังสามารถใช้อักษรศิลป์เพื่อสร้างเส้นแนวตั้งของข้อความที่อักษรจะแบบเรียงซ้อนกันอยู่จากบนลงล่าง

ทำขั้นตอนข้อความแนวตั้งภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อที่ต่อเนื่องในแนวตั้งแทนที่จะตามแนวนอน

 1. ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง เลือกข้อความที่คุณต้องการไหลตามแนวตั้ง

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความคลิกทิศทางของข้อความ

 3. ถ้าคุณต้องการให้ข้อความไปอื่น ๆ ทิศทาง (ด้านล่างเพื่อ top แทนบนลงล่าง), ลากจุดจับการหมุนกล่องข้อความหรือรูปร่างจนกว่าจะกลับทิศทางของข้อความ

  คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปร่างกล่องข้อความของคุณหรือรูปร่างเพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการ เริ่มต้นล่องข้อความแนวตั้งว่าง คลิกแทรก>วาดกล่องข้อความแนวตั้งแล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

กองข้อความตามแนวตั้ง โดยใช้อักษรศิลป์

คุณสามารถใช้อักษรศิลป์ เพื่อสร้างเส้นแนวตั้งของข้อความที่คำหรือตัวอักษรเป็นแบบเรียงซ้อนกันอยู่จากบนลงล่าง

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก อักษรศิลป์

 2. เลือกสไตล์จากแกลเลอรี แล้ว คลิ กตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อความอักษรศิลป์พิมพ์ข้อความที่คุณต้อง แบบเรียงซ้อนตามคุณต้อ (กด Enter หลังจากแต่ละคำหรือตัวอักษร), แล้ว คลิกตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ข้อความแบบเรียงซ้อนที่ มีข้อความธรรมดา คุณสามารถสร้างกล่องข้อความที่จะเป็นแคบเป็นค่าความกว้างของอักขระตัวเดียว

ในบทความนี้

ทำขั้นตอนข้อความแนวตั้งภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

กองข้อความตามแนวตั้ง โดยใช้อักษรศิลป์

เปิดแถบเครื่องมือของวัตถุ

ทำขั้นตอนข้อความแนวตั้งภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเพื่อที่ต่อเนื่องในแนวตั้งแทนที่จะตามแนวนอน

 1. ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ เลือกข้อความที่คุณต้องการไหลตามแนวตั้ง

 2. บนเมนูจัดรูปแบบคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัตินั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายหมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90 องศา

 4. ถ้าคุณต้องการให้ข้อความไปอื่น ๆ ทิศทาง (ด้านล่างเพื่อ top แทนบนลงล่าง), ลากจุดจับการหมุนกล่องข้อความหรือรูปร่างจนกว่าจะกลับทิศทางของข้อความ

  คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปร่างกล่องข้อความของคุณหรือรูปร่างเพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

กองข้อความตามแนวตั้ง โดยใช้อักษรศิลป์

คุณสามารถใช้อักษรศิลป์ เพื่อสร้างเส้นแนวตั้งของข้อความที่อักษรจะแบบเรียงซ้อนกันอยู่จากบนลงล่าง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุคลิกแทรกอักษรศิลป์ รูปภาพปุ่ม

 2. ในแกลเลอรีอักษรศิลป์ภายใต้เลือกสไตล์อักษรศิลป์คลิกเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์แนวตั้งหนึ่ง แล้ว คลิกตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อความอักษรศิลป์พิมพ์ข้อความที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ข้อความแบบเรียงซ้อนที่ มีข้อความธรรมดา คุณสามารถสร้างกล่องข้อความที่จะเป็นแคบเป็นค่าความกว้างของอักขระตัวเดียว

ด้านบนของหน้า

เปิดแถบเครื่องมือของวัตถุ

 • บนเมนูมุมมองคลิกแถบเครื่องมือแล้ว คลิ กวัตถุ

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแถบเครื่องมือวัตถุที่อยู่ถัดจากบานหน้าต่างงาน

วัตถุเครื่องมือ

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือวัตถุโดยชี้ไปที่ปุ่มปลดการเทียบชิด ปุ่มปลดการเชื่อมต่อ แล้วลากแถบเครื่องมือที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×