ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละบรรทัดใน PowerPoint

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละบรรทัดใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำให้ข้อความปรากฏขึ้น หนึ่งบรรทัดครั้งบนสไลด์ของคุณ

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว จากนั้น เลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

  เลือกภาพเคลื่อนไหวจากแกลเลอรี

  สำหรับบางภาพเคลื่อนไหว เช่นลอยเข้า คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ตามที่คุณต้องการเลือกทิศทางสำหรับให้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยลอยเข้ามาจาก เช่นล่าง บน ซ้าย หรือขวา

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กย่อหน้าโดย การทำให้ย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง (ในตัวเลือกอื่น ๆทั้งหมดในครั้งเดียว ทำให้บรรทัดทั้งหมดของข้อความปรากฏในเวลาเดียวกัน)

  คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  PowerPoint ทันทีภายในภาพเคลื่อนไหวที่คุณ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณนำเสนอในการนำเสนอภาพนิ่ง ย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏในการตอบสนองคลิขึ้น วิธีนี้ คุณควบคุมเมื่อย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ โดยใช้ตัวควบคุมเริ่มต้นช่วงเวลา และหน่วงเวลา ในปลายทางด้านขวาของแท็บภาพเคลื่อนไหว ของ ribbon

ทำให้ข้อความปรากฏ ตัวอักษรหนึ่งครั้ง

คุณยังสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ "พิมพ์" โดยการทำให้อักขระในย่อหน้าที่ปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กเมนูดรอปดาวน์เพิ่มภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการเลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

  เลือกภาพเคลื่อนไหวจากแกลเลอรี

 3. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบนด้านขวาของหน้าต่างPowerPoint

 4. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากภาพเคลื่อนไหวของคุณ และเลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 5. ในกล่องโต้ตอบ บนแท็บเอฟเฟ็กต์ ภายใต้การปรับปรุง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากข้อความเคลื่อนไหว และเลือกตามตัวอักษร คุณสามารถเปลี่ยนระยะหน่วงเวลาในกล่องหน่วงเวลา%ระหว่างตัวอักษร

  บนแท็บเอฟเฟ็กต์ คลิกตามตัวอักษร

  PowerPoint ภายภาพเคลื่อนไหวสำหรับคุณในทันทีเพื่อให้คุณสามารถดูกำหนดเวลาลักษณะที่ปรากฏอักขระแต่ละรายได้ คุณสามารถทำซ้ำการแสดงตัวอย่าง โดยการเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิกเล่นที่เลือก

แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดของคุณในแต่ละครั้ง

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว จากนั้น เลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏจางหายใน หรือลอยเข้า

  เลือกภาพเคลื่อนไหว

  สำหรับบางภาพเคลื่อนไหว เช่นลอยเข้า คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการเลือกทิศทางสำหรับหัวข้อย่อยลอยเข้ามาจาก เช่นล่าง บน ซ้าย หรือขวา

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ อีก แล้ว คลิ กย่อหน้าโดย การทำให้ย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง (ในตัวเลือกอื่น ๆทั้งหมดในครั้งเดียว เคลื่อนไหวบรรทัดของข้อความในกล่องข้อความหรือพื้นที่ที่สำรองไว้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน)

  เลือกตัวเลือกโดยย่อหน้า

  PowerPoint ทันทีภายในภาพเคลื่อนไหวที่คุณ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณนำเสนอในการนำเสนอภาพนิ่ง ย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏในการตอบสนองคลิขึ้น วิธีนี้ คุณควบคุมเมื่อย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏขึ้น นอกจากนี้คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โดยใช้ตัวเลือกเริ่มต้นช่วงเวลา และหน่วงเวลา ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

ทำให้ข้อความปรากฏ ตัวอักษรหนึ่งครั้ง

คุณยังสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ "พิมพ์" โดยการทำให้อักขระในย่อหน้าที่ปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว เลือกเมนูดรอปดาวน์เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และเลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

  เลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกแท็บภาพเคลื่อนไหว จากนั้น เลือกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  (ในPowerPoint for Mac 2011: บนเมนูมุมมอง เลือกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง )

  เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบนด้านขวาของหน้าต่างPowerPoint

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวมีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ตัวเลือกการกำหนดเวลา และตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ
 4. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวคุณต้องการปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว เลือกลูกศรถัดจากภาพเคลื่อนไหวข้อความ

 5. ในกล่องข้อความเคลื่อนไหว เลือกตามตัวอักษร

  เลือกตัวเลือกตามตัวอักษร

  วินาที 0.5 เป็นค่าเริ่มต้นของหน่วงเวลาระหว่างตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่ โดยการคลิกลูกศรอยู่ถัดจากช่วงเวลา แล้ว เลือกค่าใหม่ในกล่องหน่วงเวลา

  PowerPoint ภายภาพเคลื่อนไหวสำหรับคุณในทันทีเพื่อให้คุณสามารถดูกำหนดเวลาลักษณะที่ปรากฏอักขระแต่ละรายได้ คุณสามารถทำซ้ำการแสดงตัวอย่าง โดยการเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิกเล่นที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ทำให้คำเคลื่อนไหวบนสไลด์

เปลี่ยนลำดับการเคลื่อนไหว ความเร็ว หรือวิธีการเริ่ม

เปลี่ยนแปลงหรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง

 1. บนสไลด์ เลือกกล่องที่ประกอบด้วยข้อความของคุณ

 2. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว จากนั้น เลือกภาพเคลื่อนไหว เช่นปรากฏค่อย ๆ ปรากฏ หรือลอยเข้า

  เลือกภาพเคลื่อนไหวจากแกลเลอรี

  สำหรับบางภาพเคลื่อนไหว เช่นลอยเข้า คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ตามที่คุณต้องการเลือกทิศทางสำหรับให้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยลอยเข้ามาจาก เช่นล่าง บน ซ้าย หรือขวา

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กย่อหน้าโดย การทำให้ย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง (ในตัวเลือกอื่น ๆทั้งหมดในครั้งเดียว ทำให้บรรทัดทั้งหมดของข้อความปรากฏในเวลาเดียวกัน)

  คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 4. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว บนแท็บมุมมอง ของ ribbon ในกลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน แล้ว คลิ กเมื่อต้องการดูแต่ละย่อหน้าของข้อความปรากฏขึ้นครั้งละหนึ่ง

  เริ่มการนำเสนอสไลด์จากสไลด์ปัจจุบัน

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณนำเสนอในการนำเสนอภาพนิ่ง ย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏในการตอบสนองคลิขึ้น วิธีนี้ คุณควบคุมเมื่อย่อหน้าแต่ละรายการปรากฏขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ทำให้รูปภาพในสไลด์ของคุณเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่มีให้ใช้งานใน PowerPoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×