ทำให้การออกแบบ Sway ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ศูนย์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office > ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Sway

ด้วยการออกแบบที่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหา Sway ของคุณสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เมื่อคุณเล่นการสร้างที่เสร็จสิ้นแล้ว Sway จะใส่มุมมองที่สามารถเข้าถึงได้ และคุณยังสามารถสร้างตัวเลือกการออกแบบที่ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ในหัวข้อนี้

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ Sway ของคุณสามารถเข้าถึงได้

 • เมื่อต้องการช่วยแยกพื้นที่เนื้อหาสำหรับผู้ที่ต้องใช้การฟังมากกว่าการมองเห็น Sway ของคุณ ให้ทำให้ชื่อเรื่องและหัวเรื่องของคุณไม่ซ้ำกัน

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความหัวเรื่อง ให้ใช้สไตล์หัวเรื่อง

 • ใช้ฟีเจอร์ เน้น เท่าที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงตัวเอียง คำที่เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และขีดเส้นใต้

 • ถ้า Sway ของคุณจะถูกเข้าดูโดยผู้ที่ตาบอดสี ให้ใช้การออกแบบความคมชัดสูง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถสลับเป็นมุมมองการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับความคมชัดสูง

 • ในข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้ใส่คำอธิบายที่ชัดเจนของปลายทางลิงก์ แทนที่จะเป็น URL หรือข้อความที่คลุมเครือ เช่น “คลิกที่นี่”

ทำให้ลิงก์สามารถเข้าถึงได้

ด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง คุณสามารถตรวจทานไฮเปอร์ลิงก์ใน Sway ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงลิงก์เหล่านั้นได้

 1. บนเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (แสดงเป็นจุดสามจุดบนแถบเครื่องมือ Sway เมื่อแก้ไขโครงเรื่อง) ให้เลือก ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 2. ในบานหน้าต่าง ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้เลือก ตรวจทานข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่ชัดเจน

 3. ในกล่อง แสดงข้อความ ให้แน่ใจว่าข้อความที่ลิงก์เข้าใจได้และช่วยอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในลิงก์ และไม่ใช่ “คลิกที่นี่” หรือวลีทั่วไปอื่นๆ

 4. ถ้าคุณมีลิงก์ที่ต้องการตรวจทานอีก ให้เลือกปุ่ม รายการถัดไป แล้วทำการตรวจทานข้อความแสดงแทนต่อไป หรือเลือก เสร็จ

ทำให้รูปภาพและวิดีโอสามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อความแสดงแทน

เมื่อต้องการทำให้รูปและวิดีโอสามารถเข้าถึงบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถตรวจทานข้อความแสดงแทนในโครงเรื่อง Sway จะสร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปโดยยึดตามชื่อของไฟล์ หรือถ้าคุณใช้รูปที่มีข้อความแสดงแทนอยู่แล้ว เช่น รูปถ่ายจากเว็บ Sway จะรวมข้อความนั้นด้วย

เมื่อต้องการตรวจทานข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพและวิดีโอ:

 1. บนเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (แสดงเป็นจุดสามจุดบนแถบเครื่องมือ Sway เมื่อแก้ไข Storyline) ให้เลือก ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 2. ในบานหน้าต่าง ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้เลือก ตรวจทานข้อความแสดงแทนเริ่มต้น หรือ ตรวจทานข้อความแสดงแทนทั้งหมด

 3. ในกล่อง ข้อความแสดงแทน ให้พิมพ์หรือแก้ไขข้อความ

 4. ถ้าคุณมีรูปหรือวิดีโอเพิ่มเติม ให้เลือกปุ่ม รายการถัดไป และดำเนินการเพิ่มและตรวจทานข้อความแสดงแทนต่อไป หรือเลือก เสร็จ

ทำให้เสียงและวิดีโอสามารถเข้าถึงได้ด้วยคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพไม่เพียงแต่ทำให้เนื้อหาเสียงและวิดีโอสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินหรือการเรียนรู้ แต่ยังคงถูกนำไปใช้เมื่อเสียงไม่ชัดเจน (เช่น มีเสียงรบกวน เช่น สนามบิน หรือในที่เงียบ เช่น ห้องสมุด)

เพิ่มไฟล์คำอธิบายภาพลงในไฟล์เสียงหรือวิดีโอใน Sway ของคุณ

 1. เพิ่มการ์ดวิดีโอหรือเสียงใหม่ใน Sway - ไม่ว่าจะโดยการอัปโหลดเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ การบันทึก หรือการเพิ่มเนื้อหาจาก OneDrive หรือ OneDrive for Business ของคุณ

 2. ขยายการ์ดโดยการเลือกปุ่ม รายละเอียด

 3. เลือกปุ่ม เพิ่มคำอธิบายภาพ ที่ด้านล่างของการ์ดที่ขยาย

 4. เลือกไฟล์คำอธิบายภาพจาก File Exploere (รูปแบบ .vtt และขนาดสูงสุด 1MB )

 5. เลือกภาษาสำหรับคำอธิบายภาพ

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพลงในไฟล์โดยยึดตามชนิดบัญชีของคุณและวิธีที่คุณอัปโหลดไฟล์

สำหรับไฟล์ที่อัปโหลดด้วยชนิดบัญชีนี้

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพลงในไฟล์ที่อัปโหลดจากตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

ไฟล์เสียงที่อัปโหลดด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 • คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • OneDrive

 • OneDrive for Business

ไฟล์เสียงที่อัปโหลดด้วยบัญชี Microsoft (ส่วนบุคคล)

 • คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • OneDrive

ไฟล์วิดีโอที่อัปโหลดด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 • คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • OneDrive for Business

ไฟล์วิดีโอที่อัปโหลดด้วยบัญชี Microsoft (ส่วนบุคคล)

ไม่ได้รับการสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Sway

แป้นพิมพ์ลัด Sway

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×