ทำเครื่องหมายอีเมลของคุณให้เป็นสถานะปกติ ส่วนบุคคล ส่วนตัว หรือลับเฉพาะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ที่ได้รับอีเมลของคุณสามารถดำเนินการ กับข้อความตามที่ต้องการเช่นการส่งต่อข้อความลับเฉพาะไปยังบุคคลอื่น เพื่อช่วยจำกัดการกระทำที่ผู้รับจะสามารถใช้กระทำกับข้อความที่คุณส่งไปเราขอแนะนำให้คุณใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ถ้ามีให้ใช้ในองค์กรของคุณ

 1. ในหน้าต่างของข้อความอีเมล คลิกไฟล์ >คุณสมบัติ

 2. ภายใต้การตั้งค่า ในรายการระดับความลับ เลือกปกติPersonalส่วนตัว หรือเป็นความลับ

 3. คลิก ปิด

  ตัวเลือกระดับความลับ
  ทำเครื่องหมายอีเมลของคุณให้เป็นสถานะปกติ ส่วนบุคคล ส่วนตัว หรือลับเฉพาะ

ผู้รับจะเห็นข้อความต่อไปนี้ในแถบ อินโฟบาร์ ของข้อความ

 • สำหรับ ปกติ ไม่มีการกำหนดระดับความลับไปกับข้อความ ดังนั้นจึงไม่มีข้อความแสดงในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ส่วนตัว ผู้รับจะเห็น โปรดเก็บเป็นส่วนตัว ในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ส่วนบุคคล ผู้รับจะเห็น โปรดเก็บเป็นส่วนบุคคล ในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ลับเฉพาะ ผู้รับจะเห็น โปรดเก็บเป็นความลับ ในแถบข้อมูล

  อีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นความลับ
  อีเมลถูกทำเครื่องหมาย 'เป็นความลับ' ว่าได้รับโดยผู้รับ

เปลี่ยนแปลงสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้ ส่งข้อความ ในรายการระดับความลับเริ่มต้น ให้คลิก ปกติ ส่วนบุคคล ส่วนตัว หรือ ความลับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×