ทำเครื่องหมายข้อความอีเมลเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนตัว หรือมีความสำคัญ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าระดับความสำคัญสำหรับข้อความอีเมลเพื่อระบุว่า ข้อความจำเป็นต้องให้ความสนใจของผู้รับได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถอ่านได้ในภายหลัง สำหรับข้อความที่มีการตั้งค่าระดับความสำคัญ ผู้รับเห็นตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพในกล่องจดหมายเข้า ของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่าระดับความลับซึ่งเป็นคำแนะนำแก่ผู้รับเกี่ยวกับวิธีการจัดการเนื้อหาของข้อความ

เปลี่ยนระดับความสำคัญของข้อความ

 • ในหน้าต่างข้อความจดหมาย บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกความสำคัญสูง หรือความสำคัญต่ำ

  กลุ่ม แท็ก บน Ribbon

เปลี่ยนแปลงสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย

 4. ภายใต้ส่งข้อความ ในรายการระดับความสำคัญเริ่มต้น คลิกสูงปกติ หรือต่ำ

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนระดับความลับของข้อความ

การตั้งค่าระดับความลับแต่ละค่าเป็นเพียงคำแนะนำ ผู้รับยังคงสามารถดำเนินการใดๆ กับข้อความตามที่ผู้รับต้องการได้ เช่น การส่งต่อข้อความลับเฉพาะไปยังบุคคลอื่น เพื่อช่วยจำกัดการกระทำที่ผู้รับจะสามารถดำเนินการกับข้อความได้ คุณควรใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ถ้ามีให้ใช้ในองค์กรของคุณ

ผู้รับจะเห็นข้อความต่อไปนี้ในแถบ อินโฟบาร์ ของข้อความ

 • สำหรับ ปกติ จะไม่มีการกำหนดระดับความลับให้กับข้อความ จึงไม่มีข้อความแสดงในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ส่วนตัว ผู้รับจะเห็น โปรดปฏิบัติกับรายการนี้ให้เป็นแบบส่วนตัว ในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ส่วนบุคคล ผู้รับจะเห็น โปรดปฏิบัติกับรายการนี้ให้เป็นแบบส่วนบุคคล ในแถบข้อมูล

 • สำหรับ ลับเฉพาะ ผู้รับจะเห็น โปรดปฏิบัติกับรายการนี้ให้เป็นแบบลับเฉพาะ ในแถบข้อมูล

 • ในหน้าต่างข้อความจดหมาย บนแท็บ ข้อความ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกข้อความ ภายใต้ การตั้งค่าข้อความ ในรายการ ระดับความลับ ให้เลือก ปกติส่วนบุคคลส่วนตัว หรือ ลับเฉพาะ

เปลี่ยนแปลงสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ Outlook ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย

 4. ภายใต้ ส่งข้อความ ในรายการ ระดับความลับเริ่มต้น ให้เลือก ปกติส่วนบุคคลส่วนตัว หรือ ลับเฉพาะ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×