ทำเครื่องหมายข้อความว่ามีความสำคัญสูงหรือต่ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าข้อความของคุณเป็นข้อความเร่งด่วน ให้ตั้งค่าข้อความว่ามีความสำคัญสูง ถ้าข้อความเป็นเพียงเพื่อให้คุณทราบหรือถ้าคุณส่งจดหมายไปหาเพื่อนร่วมงานในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน ให้ตั้งค่าความสำคัญต่ำในตัวบ่งชี้

  • คลิก ข้อความ > ความสำคัญสูง ปุ่ม ความสำคัญสูง หรือ ความสำคัญต่ำ ปุ่ม ความสำคัญต่ำ

ในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ ผู้รับจะเห็นตัวบ่งชี้พิเศษในรายการข้อความหรือส่วนหัว

บน Ribbon คุณสามารถบอกได้ว่าความสำคัญถูกตั้งค่าเมื่อใดโดยดูว่าปุ่มนั้นถูกเน้นหรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×