ทำนายแนวโน้มข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถขยายชุดของค่าที่เหมาะสมกับเส้นแนวโน้มเชิงเส้นแบบง่ายหรือแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรขาคณิต โดยใช้จุดจับเติม

จุดจับเติม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแสดง และทำนายแนวโน้ม และสร้างการวางแผน

สร้างชุดแนวโน้มจากข้อมูลของคุณ

สร้างชุดแนวโน้ม best-fit เชิงเส้น

ในชุดข้อมูลโน้มแบบเส้นตรง ค่า step นั่นคือความแตกต่างระหว่างค่าเริ่มต้นและค่าถัดไปในชุดข้อมูลซึ่งจะเพิ่มไปยังค่าเริ่มต้นแล้ว เพิ่มไปยังแต่ละค่าต่อมา

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

  เมื่อต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม เลือกค่าเริ่มต้นมากกว่าสอง

 2. ลากจุดจับเติมในทิศทางของการเพิ่ม หรือลดลง

  ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกเซลล์ c1: e1 และค่าเริ่มต้นในเซลล์เหล่านี้คือ 3, 5 และ 8 ลากจุดจับเติมทางด้านขวาเพื่อเติม ด้วยการเพิ่มค่าแนวโน้ม หรือลากไปทางซ้ายเพื่อเติม ด้วยค่าที่ลดลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการควบคุมวิธีการสร้างชุดข้อมูล บนเมนูแก้ไข ด้วยตนเองชี้ไปที่เติม แล้ว คลิ กชุดข้อมูล

สร้างชุดข้อมูลมีแนวโน้มแบบเรขาคณิตโพเนนเชียล

ในชุดข้อมูลแนวโน้มแบบเรขาคณิต ค่าเริ่มต้นจะคูณ ด้วยค่า step เพื่อรับค่าถัดไปในชุดข้อมูล ผลคูณผลลัพธ์และผลิตภัณฑ์ที่ตามมาแต่ละจะคูณ ด้วยค่า step

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

  เมื่อต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม เลือกค่าเริ่มต้นมากกว่าสอง

 2. ควบคุม ค้างลากจุดจับเติมไปในทิศทางที่คุณต้องการเติม ด้วยการเพิ่ม หรือลดลงค่า นั้น

  ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกเซลล์ c1: e1 และค่าเริ่มต้นในเซลล์เหล่านี้คือ 3, 5 และ 8 ลากจุดจับเติมทางด้านขวาเพื่อเติม ด้วยการเพิ่มค่าแนวโน้ม หรือลากไปทางซ้ายเพื่อเติม ด้วยค่าที่ลดลง

 3. ปลดการควบคุม และปุ่มเมาส์ แล้ว บนเมนูบริบท คลิ กแนวโน้มแบบเรขาคณิต

  Excel คำนวณแนวโน้มแบบเรขาคณิตโดยอัตโนมัติ และยังคงชุดข้อมูลในเซลล์ที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการควบคุมวิธีการสร้างชุดข้อมูล บนเมนูแก้ไข ด้วยตนเองชี้ไปที่เติม แล้ว คลิ กชุดข้อมูล

แสดงชุดแนวโน้ม โดยใช้เส้นแนวโน้มในแผนภูมิ

คุณสามารถใช้เส้นแนวโน้ม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในแผนภูมิที่สองมิติเพื่อแสดงแนวโน้มแบบกราฟิก และวิเคราะห์ปัญหาของการคาดเดา (หรือที่เรียกว่าวิเคราะห์การถดถอย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อน smooths ไปมาในข้อมูล และแสดงลวดลายหรือแนวโน้มข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คุณสามารถขยายเส้นแนวโน้มในแผนภูมิถัดจากข้อมูลจริงการทำนายค่าในอนาคต

 1. บนแผนภูมิของคุณ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 2. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ และชี้ไปที่เส้นแนวโน้ม

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มเฉพาะกับพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง

 3. คลิกชนิดของเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนค่าค่า x ในแผนภูมิ เมื่อต้องการรับผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณอาจต้องการเรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อน

คุณสามารถใช้เส้นแนวโน้ม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในแผนภูมิที่สองมิติเพื่อแสดงแนวโน้มแบบกราฟิก และวิเคราะห์ปัญหาของการคาดเดา (หรือที่เรียกว่าวิเคราะห์การถดถอย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อน smooths ไปมาในข้อมูล และแสดงลวดลายหรือแนวโน้มข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คุณสามารถขยายเส้นแนวโน้มในแผนภูมิถัดจากข้อมูลจริงการทำนายค่าในอนาคต

 1. บนแผนภูมิของคุณ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 2. บนเมนูทางแผนภูมิ คลิกเพิ่มเส้นแนวโน้ม แล้ว คลิ กพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มเฉพาะกับพื้นที่ unstacked, 2-D แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง

 3. คลิกชนิดของเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คุณต้องการใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ถ้าคุณเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  โพลิโนเมีย

  ในกล่องลำดับ ใส่ตัวเลขสำหรับยกกำลังสูงสุดที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวแปรอิสระ

  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  ในกล่องช่วงเวลา ใส่จำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อน

 5. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนค่าค่า x ในแผนภูมิ เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณอาจต้องการเรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน FORECAST

ฟังก์ชัน TREND

ฟังก์ชัน GROWTH

ฟังก์ชัน LINEST

ฟังก์ชัน LOGEST

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×