ทำซ้ำป้ายชื่อรายการใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การทำซ้ำป้ายชื่อ รายการ และ เขตข้อมูล ใน PivotTable จะจัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์เข้าด้วยกันแบบเป็นภาพ เพื่อให้สแกนข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้การทำซ้ำป้ายชื่อเมื่อผลรวมย่อยถูกปิดใช้งาน หรือมีหลายเขตข้อมูลสำหรับรายการ ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ ภูมิภาคจะซ้ำกันในแต่ละแถว และผลิตภัณฑ์จะซ้ำกันสำหรับแต่ละคอลัมน์

การทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

  1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  2. เลือกแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ และเลือกกล่อง ทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แสดงป้ายชื่อรายการในแบบตาราง ถูกเลือกไว้

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณแก้ไขป้ายชื่อที่ซ้ำกันใดๆ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะถูกนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีป้ายชื่อเดียวกัน คุณไม่สามารถแก้ไขเซลล์ที่ซ้ำกันแต่ละเซลล์ได้

  • เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมดโดยการเลือกป้ายชื่อรายการในแถวสรุปหรือป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมด รูปแบบจะถูกนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีป้ายชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันแต่ละป้ายได้โดยไม่นำการจัดรูปแบบเดียวกันไปใช้กับเซลล์อื่นที่มีป้ายชื่อเดียวกันก็ได้

  • ป้ายชื่อที่ซ้ำกันจะแสดงเฉพาะเมื่อ PivotTable อยู่ในแบบตารางเท่านั้น ป้ายชื่อจะไม่แสดงเมื่อฟอร์มแบบกะทัดรัดหรือแบบเค้าร่างถูกนำไปใช้ ถ้าคุณต้องการให้แสดง คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบในเค้าโครงรายงานได้

เปิดหรือปิดป้ายชื่อรายการที่ซ้ำกันสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมด

  1. คลิกที่ได้ก็ได้ใน PivotTable

  2. บนแท็บ ออกแบบ สำหรับ เครื่องมือ PivotTable ให้คลิก เค้าโครงรายงาน

เค้าโครงรายงาน

  1. เลือก ไม่ต้องทำป้ายชื่อรายการซ้ำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×