ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

"นี้ซ้ำ ลง ป้ายชื่อคือ การบวกที่ดีเยี่ยม congrats ฟังก์ชัน VLOOKUP จะเหมือนกับสิ่งที่เรามักจะต้องการใช้ร่วมกับ pivots แต่อาจไม่ใช่ในเวอร์ชันก่อนหน้า "
~ Fabio F.

ใน Excel 2010 คุณสามารถทำซ้ำป้ายชื่อรายการ และเขตข้อมูล ในรายงาน PivotTable เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่าน PivotTable คุณสามารถทำซ้ำป้ายชื่อสำหรับรายการที่ซ้อนกันต่อหนึ่งเขตข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ คุณยังสามารถเปิดตัวเลือกในการทำซ้ำการเปิด หรือปิดป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดใน PivotTable ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อที่ซ้ำกันจะมีประโยชน์ในรายงาน PivotTable ที่มีเขตข้อมูลค่าในคอลัมน์ และผลรวมทั้งหมด และปิดใช้งานสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดในแถวผลรวมย่อย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในแถว

ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในคอลัมน์

รายการที่ซ้ำกันบน หรือปิดป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมด

ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในแถว

 1. ในรายงาน PivotTable คลิกป้ายชื่อแถวที่คุณต้องการทำซ้ำ

ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแอตัวเลือก และแท็บออกแบบ

 1. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกการตั้งค่าเขตข้อมูล

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง คลิกขวาป้ายชื่อแถวที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้ว คลิ กตั้งค่าเขตข้อมูล

 1. คลิกแท็บเค้าโครงและพิมพ์ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อซ้ำกัน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

 1. เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อซ้ำกันใน PivotTable ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดงป้ายชื่อรายการในแบบตาราง ถูกเลือกไว้

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณแก้ไข ใด ๆ ของป้ายชื่อซ้ำกันที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดมีป้ายชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมดโดยการเลือกป้ายชื่อรายการในแถวสรุปหรือป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมด รูปแบบจะถูกนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีป้ายชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันแต่ละป้ายได้โดยไม่นำการจัดรูปแบบเดียวกันไปใช้กับเซลล์อื่นที่มีป้ายชื่อเดียวกันก็ได้

 • ป้ายชื่อที่ซ้ำกันจะแสดงในตารางฟอร์มเท่านั้น พวกเขาจะไม่แสดงฟอร์มฟอร์มหรือเค้าร่างแบบกระชับจะนำไปใช้เมื่อ

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในคอลัมน์

 1. ในรายงาน PivotTable คลิกป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการทำซ้ำ

ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และมีตัวเลือก

 1. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกการตั้งค่าเขตข้อมูล

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกขวาป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการทำซ้ำ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเขตข้อมูล

 1. คลิกแท็บเค้าโครงและพิมพ์ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อซ้ำกัน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณแก้ไข ใด ๆ ของป้ายชื่อซ้ำกันที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดมีป้ายชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมดโดยการเลือกป้ายชื่อรายการในแถวสรุปหรือป้ายชื่อที่ซ้ำกันทั้งหมด รูปแบบจะถูกนำไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีป้ายชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อที่ซ้ำกันแต่ละป้ายได้โดยไม่นำการจัดรูปแบบเดียวกันไปใช้กับเซลล์อื่นที่มีป้ายชื่อเดียวกันก็ได้

 • ป้ายชื่อที่ซ้ำกันจะแสดงในแบบกะทัดรัดสำหรับเขตข้อมูลภายนอกเท่านั้น ป้ายชื่อที่ซ้ำกันจะแสดงเมื่อมีใช้ฟอร์มเค้าร่าง

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือปิดป้ายชื่อรายการที่ซ้ำกันสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการทำซ้ำป้ายชื่อ

ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และมีตัวเลือก

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเค้าโครงรายงาน

เครื่องมือ PivotTable: กลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 2. เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อรายการที่ซ้ำกัน คลิกทำซ้ำป้ายชื่อรายการทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อรายการที่ซ้ำกัน คลิกทำไม่ได้ทำซ้ำป้ายชื่อรายการ

 4. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการทำซ้ำป้ายชื่อ (Test_O15)

 5. ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มมีตัวเลือก และ tab(Test_O15) ตัวออกแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×