เริ่มต้นใช้งานด่วน - OneDrive (ส่วนบุคคล)

ทำงานร่วมกัน

ทำงานร่วมกันใน OneDrive

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์

 2. เลือก แชร์ แชร์

 3. เลือก ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถแก้ไขรายการนี้ แล้วจึงตั้งค่าสิทธิ์:

  • เลือก อนุญาตให้แก้ไข ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นแก้ไขไฟล์ได้

  • ยกเลิกการเลือก อนุญาตให้แก้ไข ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นดูไฟล์ได้เท่านั้น

 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์:

  • รับลิงก์ - เลือก คัดลอก แล้วจึงวางลิงก์ลงในข้อความ ไฟล์ เว็บเพจ หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

  • อีเมล - ใส่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย จากนั้นเพิ่มข้อความ (ไม่บังคับ) แล้วเลือก แชร์

  • เครือข่ายสังคม - เลือก เพิ่มเติม แล้วจึงเลือกเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการ

สกรีนช็อตของไฟล์ที่เลือกและปุ่ม แชร์ ใน OneDrive

ตัวเลือก แชร์ทั้งหมด ของ OneDrive

หยุดหรือเปลี่ยนการแชร์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์หรือมีสิทธิ์แก้ไข คุณสามารถหยุดหรือเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก ข้อมูล ข้อมูล ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียด

 3. เลือก จัดการการเข้าถึง และ:

  • เลือก X ถัดจากลิงก์เพื่อปิดใช้งาน

  • เลือก สามารถแก้ไข หรือ สามารถดู แล้วจึงเลือก หยุดการแชร์

  • เลือก สามารถแก้ไข หรือ สามารถดู จากนั้นจึงเลือก เปลี่ยนเป็น...

สกรีนช็อตของส่วน การแชร์ ของบานหน้าต่าง รายละเอียด สำหรับไฟล์ที่แชร์
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×