ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เช่าของ office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงหลายวิธีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เช่า Office 365 สอง นั้นมีไว้สำหรับ Office 365 ผู้ดูแลระบบ

สมมติว่า องค์กรสอง Fabrikam และ Contoso แต่ละรายการได้มี Office 365 สำหรับธุรกิจผู้เช่า และพวกเขาต้องการทำงานร่วมกันในโครงการหลาย บางอย่างที่ทำงานสำหรับช่วงเวลาที่จำกัด และบางอย่างที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันสามารถ Fabrikam และ Contoso ช่วยให้บุคคลและทีมของพวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างผู้เช่า Office 365 ของพวกเขาแตกต่างกันในลักษณะปลอดภัยหรือไม่ Office 365 ร่วมกับการทำงานร่วมกัน B2B ไดเรกทอรี Active Azure มีหลายตัวเลือก บทความนี้อธิบายถึงสถานการณ์คีย์มากมายที่สามารถพิจารณา Fabrikam และ Contoso

ตัวเลือกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เช่า office 365 รวมโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับไฟล์และนทนา การแชร์ปฏิทิน ใช้ IM เสียง/วิดีโอโทรหาสำหรับการติดต่อสื่อสาร และรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแอปพลิเคชัน ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อเลือกโซลูชัน และเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวเลือกการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ของ Exchange

แชร์เป้าหมาย

แอคชันดูแลจัดการระบบ

ข้อมูลวิธีใช้

แชร์ปฏิทินกับ Office 365 องค์กรอื่น

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระดับต่าง ๆ ของ access ปฏิทินใน Exchange Online เพื่ออนุญาตให้ธุรกิจเพื่อทำงานร่วม กับธุรกิจอื่น และ เพื่อให้ผู้ใช้ที่จัดกำหนดการ (ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง) ที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น

แชร์ใน Exchange Online

ความสัมพันธ์ขององค์กรใน Exchange Online

สร้างความสัมพันธ์ที่องค์กรใน Exchange Online

ความสัมพันธ์องค์กรและปรับเปลี่ยนใน Exchange Online

ลบความสัมพันธ์ที่องค์กรใน Exchange Online

แชร์ปฏิทินกับผู้ใช้ภายนอก

ควบคุมวิธีที่ผู้ใช้แชร์ปฏิทินของพวกเขากับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

ผู้ดูแลระบบนำนโยบายไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ในการแชร์การควบคุมผู้ที่ จะสามารถใช้ร่วมกับ และอนุญาตให้ระดับการเข้าถึง

การแชร์นโยบายใน Exchange Online

สร้างนโยบายการแชร์ใน Exchange Online

นำไปใช้นโยบายไปยังกล่องจดหมายแชร์ใน Exchange Online

ปรับเปลี่ยน ปิด หรือเอานโยบายการแชร์ใน Exchange Online

กำหนดค่าช่องทางต่าง ๆ ของอีเมลของความปลอดภัย และควบคุมลำดับจดหมายกับคู่ค้าองค์กร

ผู้ดูแลระบบสร้างตัวเชื่อมต่อกับแลกเปลี่ยนจดหมายกับองค์กรคู่ค้าหรือผู้ให้บริการความปลอดภัย ตัวเชื่อมต่อที่บังคับให้มีการเข้ารหัสลับผ่านความปลอดภัยเลเยอร์ส่งผ่าน (TLS) และอนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับชื่อโดเมน หรืออีเมลที่ส่งคู่ค้าของคุณจากช่วงที่อยู่ IP

ฉัน Exchange Online ใช้ TLS การรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่ออีเมลใน Office 365

กำหนดค่าการรับส่งจดหมายที่ใช้ตัวเชื่อมต่อใน Office 365

โดเมนระยะไกลใน Exchange Online

ตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการรับส่งจดหมายปลอดภัยด้วยองค์กรคู่ค้า

Mail ขั้นตอนวิธีปฏิบัติดีสำหรับ Exchange Online และ Office 365 (ภาพรวม)

SharePoint Online และ OneDrive for Business การตัวเลือกการทำงานร่วมกัน

แชร์เป้าหมาย

การดำเนินการด้านการดูแล

ข้อมูลวิธีใช้

แชร์ไซต์และเอกสารกับผู้ใช้ภายนอก

ผู้ดูแลกำหนดใช้ร่วมกันในผู้เช่า หรือไซต์คอลเลกชันระดับสำหรับบัญชีผู้ใช้ Microsoft รับรอง ทำงาน หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้พิสูจน์ หรือผู้เยี่ยมชม

จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อมของ SharePoint Online

โดเมนที่มีการจำกัดการใช้ร่วมกันใน Office 365 SharePoint Online และ OneDrive for Business

ทำงานร่วมกันเพื่อธุรกิจ SharePoint: เอกซ์ทราเน็ตสำหรับคู่ค้าด้วย Office 365

การติดตาม และการควบคุมการแชร์ภายนอกสำหรับผู้ใช้

OneDrive for เจ้าของไฟล์ Business และผู้ใช้ SharePoint Online กำหนดค่าไซต์และเอกสารร่วมกัน และสร้างการแจ้งเตือนเพื่อติดตามการแชร์

กำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับการแชร์ภายนอกสำหรับ OneDrive for Business

แชร์ไซต์หรือเอกสารกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

Skype สำหรับตัวเลือกการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ

แชร์เป้าหมาย

การดำเนินการด้านการดูแล

ข้อมูลวิธีใช้

Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ - IM โทรศัพท์ และการแสดงตน ด้วย Skype อื่นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งาน Skype ของพวกเขาเพื่อให้ผู้ใช้ IM ธุรกิจ Online ทำการสนทนาทางเสียง/วิดีโอ และดูการแสดงตนกับผู้ใช้ในผู้เช่า Office 365 อื่น

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ติดต่อ Skype ภายนอกสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ - IM โทรศัพท์ และการแสดงตนกับผู้ใช้ Skype (ผู้บริโภค)

ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งาน Skype ของพวกเขาเพื่อให้ผู้ใช้ IM ธุรกิจ Online โทร และดูการแสดงตนกับผู้ใช้ Skype (ผู้บริโภค)

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เพิ่มที่ติดต่อภายนอกจาก Skype

ตัวเลือกทำงานร่วมกัน B2B AD azure

เป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน

การดำเนินการด้านการดูแล

ข้อมูลวิธีใช้

Azure AD B2B ทำงานร่วมกัน - เนื้อหาที่แชร์ โดยการเพิ่มผู้ใช้ภายนอกไปยังกลุ่มในไดเรกทอรีขององค์กร

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับผู้เช่า Office 365 หนึ่งสามารถเชิญบุคคลภายในผู้เช่า Office 365 อื่นเพื่อเข้าร่วมไดเรกทอรีของพวกเขา เพิ่มผู้ใช้ภายนอกเหล่านั้นลงในกลุ่ม และอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหา เช่นไซต์ SharePoint และไลบรารีสำหรับกลุ่ม

แสดงตัวอย่างทำงานร่วมกัน Azure AD B2B คืออะไร?

Azure AD B2B: อัปเดตใหม่ง่าย collab ข้าม business

แชร์กับภายนอก office 365 และทำงานร่วมกัน B2B ไดเรกทอรี Active Azure

ทำงานร่วมกัน B2B ไดเรกทอรี Active azure API และกำหนดเอง

Azure AD และแสดงข้อมูลเฉพาะตัว: ทำงานร่วมกัน Azure AD B2B (เพื่อธุรกิจ

ตัวเลือกการทำงานร่วมกันของ office 365

แชร์เป้าหมาย

การดำเนินการด้านการดูแล

ข้อมูลวิธีใช้

กลุ่ม office 365 - อีเมล ปฏิทิน OneNote และแชร์ไฟล์ในศูนย์กลาง

กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนใน Business Essentials และ Business Premium และแผน Enterprise E1, E3 และ E5 บุคคลในผู้เช่า Office 365 หนึ่งสามารถสร้างกลุ่ม และเชิญบุคคลในผู้เช่า Office 365 อื่นเป็นผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม นำไปใช้กับ Dynamics CRM เช่นนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม Office 365

ผู้เยี่ยมชมการเข้าถึงใน Office 365 กลุ่ม

ปรับใช้ Office 365 กลุ่ม

ตัวเลือกการทำงานร่วมกันของ yammer

เป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน

การดำเนินการด้านการดูแล

ข้อมูลวิธีใช้

Yammer - การทำงานร่วมกันผ่านทางแอปานกลางทางสังคมขององค์กร

เว้นแต่ความสามารถในการสร้างกลุ่มภายนอกถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Yammer ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มภายนอกเพื่อทำงานร่วมกันใน Yammer ผ่านนทนา ความสามารถในการชอบ และติดตามข้อความติดประกาศ แชร์ไฟล์ และสนทนาแบบออนไลน์

สร้างและจัดการกลุ่มภายนอกใน Yammer

ชี้ไปยังจะทราบเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เช่าของ Office 365

องค์กรแต่ละรักษาแยกต่างหากบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลเฉพาะตัว กลุ่มความปลอดภัย การสมัครใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน และเก็บข้อมูล ผู้ใช้ฟีเจอร์ทำงานร่วมกันใน Office 365 พร้อมกับการตั้งค่าความปลอดภัยและนโยบายการแชร์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่ยังคงรักษาตัวควบคุมของสินทรัพย์บริษัท

  • บัญชีผู้ใช้:    บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถแชร์ และบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันระหว่างผู้เช่าหรือพาร์ติชันในบริการภายในไดเรกทอรี Active Directory

  • สิทธิ์การใช้งานและสมัครใช้งาน:    ใน Office 365 ใบอนุญาตจาก licensing แผน (ยัง Sku เรียกหรือ Office 365 แผน) ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ Office 365 ที่กำหนดไว้สำหรับแผนเหล่านั้น

  • เก็บ:    ในแผน Office 365 ซอฟต์แวร์ขอบเขตและขีดจำกัดสำหรับ SharePoint Online จะถูกจัดการโดยแยกต่างหากจากขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บกล่องจดหมายออก ขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บจดหมายมีตั้งค่า และจัดการ โดยใช้ Exchange Online ในสถานการณ์สมมติทั้งสองเก็บข้อมูลไม่สามารถแชร์ระหว่างผู้เช่า

ไม่ใช่ โดเมน vanity ที่ควบคุมบางส่วน เช่น fabrikam.com หรือ tailspintoys.com สามารถเท่านั้นเกี่ยวข้อง และใช้กับผู้เช่าหนึ่งในเวลา แต่ละผู้เช่าต้องมี namespace แยกต่างหาก ไม่สามารถแชร์ namespaces UPN, SMTP และ SIP ระหว่างผู้เช่า

ไม่สามารถแบ่งภายในองค์กรแบบไฮบริดของคอมโพเนนต์ เช่นแอองค์กร Exchange และเชื่อมต่อ AD Azure ข้ามหลายผู้เช่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×