ทำงานร่วมกันบนเอกสารใน Word Online

การทำงานร่วมกันใน Word Online คุณจะแก้ไขเอกสารได้ตามปกติ ถ้ามีบุคคลอื่นกำลังแก้ไขอยู่ด้วย Word Online จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ และจะแสดงย่อหน้าที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ให้คุณเห็น ไม่มีโหมดการเขียนร่วมแบบพิเศษและคำสั่งในการเริ่มการเขียนร่วม

เนื่องจากผู้สร้างจะเข้ามาแล้วก็ไป โดย Word Online จะแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดสั้นๆ

การแจ้งให้ทราบเรื่องผู้สร้างหลายคน

คุณสามารถดูว่าใครกำลังทำงานในเอกสารในปัจจุบันได้โดยคลิกที่บริเวณใกล้ๆ กับด้านบนของหน้าต่าง

ดูผู้สร้างอื่น

ตัวบ่งชี้สีจะแสดงให้คุณเห็นว่าผู้อื่นกำลังแก้ไขอยู่ที่จุดใดในเอกสาร

Word Online แสดงให้คุณเห็นว่าผู้เขียนคนอื่นๆ กำลังทำงานอยู่ ณ จุดใดในเอกสาร

การเปิดเอกสารในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของคุณ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Word แล้วทำการแก้ไขต่อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มสารบัญหรือบรรณานุกรมที่รายการจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การเขียนร่วมในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อปต้องใช้ Word 2010, Word 2013 หรือ Microsoft Word for Mac 2011

ในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้ระมัดระวังไม่ใส่เนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สร้างรายอื่นๆ แก้ไขเอกสารใน Word Online ตัวอย่างเช่น อย่าใช้ฟีเจอร์สิทธิ์ต่างๆ เช่น ข้อจำกัดการแก้ไข หรือกำหนดให้เอกสารเป็นขั้นสุดท้าย ถ้าคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเอกสาร ให้ใช้ฟีเจอร์สิทธิ์สำหรับตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสาร (OneDrive, Office 365 หรือ SharePoint)

ถ้ามีคนบันทึกเอกสารด้วยฟีเจอร์ที่ Word Online ไม่สนับสนุน คุณยังสามารถเขียนร่วมกันได้ แต่ไม่ใช่ใน Word Online อีกต่อไป ถ้าทุกคนในกลุ่มมี Word 2010, Word 2013 หรือ Word for Mac 2011 สามารถทำงานร่วมกันต่อใน Word ได้ (คลิก เปิดใน Word และทำการแก้ไขต่อไป)

ถ้าคนในกลุ่มไม่มี Word เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งที่กล่าวมา คุณจะต้องเอาฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกจากเอกสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันต่อไปใน Word Online ได้ โดยทำดังต่อไปนี้

  1. ใน Word Online ให้คลิก เปิดใน Word (ต้องใช้ Word 2003 หรือใหม่กว่า หรือ Word for Mac 2008 12.2.9 หรือใหม่กว่า)

  2. ในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้เอาฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งได้รับการสนับสนุน ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างการใช้เอกสารในเบราว์เซอร์และใน Word

  3. บันทึกเอกสาร (กด Ctrl+S ใน Windows หรือ ⌘+S บน Mac)

  4. ถ้าคุณใช้ Word 2003, Word 2007 หรือ Word for Mac 2008 12.2.9 ให้ปิด Word เพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำการเขียนเอกสารร่วมกันใน Word Online ต่อได้

    ถ้าผู้สร้างอื่นบันทึกเอกสารด้วยฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนก่อนที่คุณจะบันทึกเอกสารของคุณใน Word Online คุณอาจไม่สามารถบันทึกงานของคุณใน Word Online ได้ ถ้าคุณมี Word 2010, Word 2013 หรือ Word for Mac 2011 คุณสามารถป้องกันการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้ด้วยการเปิดเอกสารในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป คลิก เปิดใน Word แล้วคัดลอกการเปลี่ยนแปลงของคุณจาก Word Online แล้ววางลงในเอกสารใน Word เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าการเขียนร่วมใน Word Online ไม่ทำงาน

ถ้าการเขียนร่วมไม่ทำงานใน Word Online อาจเนื่องมาจากมีการเปิดเอกสารใน Word เวอร์ชันที่ไม่สนับสนุนการเขียนร่วม เอกสารอาจมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการแก้ไขใน Word Online หรืออาจมีปัญหาอื่นๆ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ดูที่ แก้ไขปัญหาการเขียนร่วมในเอกสาร Word

หมายเหตุ: ใน SharePoint 2010 Word Online ไม่สนับสนุนการเขียนร่วม แต่คุณสามารถทำงานร่วมกันใน Word 2010, Word 2013 และ Microsoft Word for Mac 2011 ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×