ทำงานบนงานนำเสนอพร้อมกับผู้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยังOneDriveหรือOffice 365 SharePointคุณสามารถแก้ไขได้ในเวลาเดียวกันกับผู้อื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำงานกับงานนำเสนอในเวลาเดียวกัน ผู้เขียนทั้งหมดจะต้องการใช้ PowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือเวอร์ชันล่าสุดPowerPoint Online

ผู้เขียนอื่นกำลังแก้ไขสไลด์นี้

 1. สร้างแบบร่างของงานนำเสนอ และบันทึกไปยังตำแหน่งที่ใช้ร่วมกัน เช่นOneDriveหรือSharePoint

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการให้สิทธิ์ผู้รีวิวของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของคุณ แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เท่านั้น

 2. เปิดและเริ่มต้นการทำงานบนงานนำเสนอนั้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีผู้อื่นทำงานอยู่กับงานนำเสนอ คุณจะเห็นไอคอน การเขียนร่วม ไอคอนบุคคล และตัวเลขในแถบสถานะ ซึ่งจะบอกคุณว่ามีผู้ทำงานบนงานนำเสนอนั้นกี่คน คลิกไอคอน การเขียนร่วม ไอคอนบุคคล เพื่อดูว่าใครกำลังทำงานบนงานนำเสนอบ้าง (ดังแสดงด้านล่างนี้)ไอคอนบุคคล

  มีผู้ใช้สองคนกำลังทำการเขียนร่วมกัน

 3. เมื่อคุณทำงานเสร็จแล้ว ให้คลิก ไฟล์ > บันทึก

  ถ้ามีคุณกำลังทำงานบนงานนำเสนอเพียงคนเดียว ไฟล์จะบันทึกและคุณทำเสร็จแล้ว ถ้าการอัปเดตของคุณและของผู้เขียนรายอื่นไม่มีข้อขัดแย้งกัน การอัปเดตจะผสานโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างอื่นอีก

  ถ้าผู้อื่นกำลังทำงานบนงานนำเสนอเดียวกัน คุณมากพบหนึ่งข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 • เมื่อผู้เขียนรายอื่นทำการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นดังต่อไปนี้

  รีวิวการเปลี่ยนแปลงหรืออัปโหลดเดี๋ยวนี้

 • ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่คุณและผู้เขียนรายอื่นได้ทำไว้เกิดขัดแย้งกัน ข้อความจะปรากฏขึ้นดังนี้

  แก้ไขข้อขัดแย้ง

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้อื่น

 1. บนแท็บ ผสาน ให้คลิก แสดงการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการอัปเดตที่มีข้อขัดแย้ง ให้คลิก แสดงเฉพาะข้อขัดแย้งเท่านั้น

   แสดงเฉพาะข้อขัดแย้งเท่านั้น

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 2. เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากไอคอนการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ไอคอนการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน (แสดงด้านล่าง)

   เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ไม่ต้องทำอะไรเลย กล่องที่ไม่มีการกาเครื่องหมายจะไม่ถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอ

   สำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ไม่ต้องทำอะไรเลย

   เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ทำโดยผู้อื่น

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ให้ล้างกล่อง

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงตรวจทาน เลือกปิดผสานมุมมอง

  หลังจากที่คุณเลือกปิดผสานมุมมอง เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ และอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกปิดผสานมุมมอง คุณไม่สามารถย้อนกลับ และดูการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสถานะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×