ทำงานด้วยโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบข้อความของคุณใน Outlook บนเว็บ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถตั้งกฎขึ้นมาเพื่อให้ Outlook บนเว็บ ย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณระบุไว้

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นทดลองบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • กล่องจดหมายเข้า ข้อความที่รับเข้าจะมาอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ยกเว้นว่าคุณได้สร้าง กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า เพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางจดหมายเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือระบุว่าเป็นอีเมลขยะ

 • อีเมลขยะเป็นข้อความที่มีคุณลักษณะของอีเมลขยะแต่ตัวกรองสแปมไม่ได้บล็อกไว้ก่อนที่จะมาถึงกล่องจดหมายของคุณ ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี กรองอีเมลขยะและสแปมใน Outlook บนเว็บ.

 • แบบร่าง ถ้าคุณเริ่มเขียนข้อความแต่ไม่เสร็จในทันที ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาที่ข้อความนี้เพื่อทำการแก้ไขแล้วส่งในภายหลังได้

 • รายการที่ถูกส่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สำเนาของทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 • รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

คำสั่งที่สามารถทำกับโฟลเดอร์ส่วนใหญ่ได้นั้นจะอยู่ในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์

 • สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ ใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณคลิกขวา

 • ลบโฟลเดอร์ ย้ายทั้งโฟลเดอร์และเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ลบทั้งหมด ย้ายรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว ทำเครื่องหมายว่าอ่านรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกแล้ว

 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยชื่ออื่น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในค่าเริ่มต้นได้ เช่น โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับโครงการเฉพาะ สำหรับข้อความทั้งหมดที่มาจากเฉพาะบุคคล หรือสำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่ที่อยู่ด้านล่างของบานหน้าต่างโฟลเดอร์

 2. ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อย

 2. เลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มาจากค่าเริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่าง หรือรายการที่ถูกลบ

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. เลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่น Inbox และ Sent Items ได้

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. เลือก ลบโฟลเดอร์

 3. เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

ใน Outlook บนเว็บ โฟลเดอร์รายการโปรดจะรวมโฟลเดอร์เหล่านี้เข้าไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว: กล่องจดหมายขาเข้า รายการที่ส่ง และรายการที่ลบ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เข้าไปในรายการโปรดเพื่อช่วยให้สามารถติดตามโฟลเดอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้ง่ายขึ้น การเพิ่มโฟลเดอร์ในรายการโปรดจะไม่ใช่การย้ายโฟลเดอร์ แต่จะสร้างลิงก์ไปยังโฟลเดอร์นั้นแทน โฟลเดอร์ที่เพิ่มไปในรายการโปรดจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังรายการโปรด ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ และเลือก เพิ่มไปยังรายการโปรด

 • หากต้องการจัดระเบียบโฟลเดอร์ในรายการโปรด ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นของโฟลเดอร์ หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้นเลือก ขยับขึ้นในรายการ หรือขยับลงในรายการ

 • หากต้องการลบโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบออกจากรายการโปรด และเลือก นำออกจากรายการโปรด การดำเนินการนี้จะลบลิงก์ไปยังโฟลเดอร์เท่านั้น แต่โฟลเดอร์ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจไม่สามารถเพิ่มโฟลเดอร์สาธารณะลงในรายการโปรดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์สาธารณะในOutlook บนเว็บ และเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณ ให้ดูที่สร้างและแชร์โฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ: นโยบายต่างๆ จะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ นโยบายต่างๆ อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

นโยบายการเก็บถาวรและนโยบายการเก็บข้อมูลทำให้คุณสามารถย้ายหรือลบข้อความได้โดยอัตโนมัติหลังจากข้อความเหล่านั้นอยู่ในกล่องจดหมายของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และวิธีการกำหนดนโยบาย ให้ดูที่กำหนดป้ายชื่อการเก็บข้อมูลและนโยบายการเก็บถาวรในเว็บไซต์ของ Outlook

เมื่อคุณลบข้อความหรือโฟลเดอร์ มันจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ Deleted Items (รายการที่ถูกลบ) คุณสามารถลบข้อความจากโฟลเดอร์ได้ด้วยตนเอง หรืออาจตั้งค่า Outlook บนเว็บ เพื่อล้างโฟลเดอร์ Deleted Items ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงชื่อออก

หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ:

สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ล้างโฟลเดอร์ Deleted Items เมื่อคุณลงชื่อออกจากระบบ

 1. คลิกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. เลือกจดหมาย>การจัดการข้อความ

 3. ในหัวข้อตัวเลือกข้อความ เลือกช่องที่อยู่ถัดจากล้างโฟลเดอร์รายการที่ลบ

 4. คลิก บันทึก

หากต้องการเรียนรู้วิธีการกู้คืนข้อความที่ถูกลบ ให้ดูที่กู้คืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook บนเว็บ

ใช้คำสั่งบนแถบคำสั่งOutlook บนเว็บ หรือตั้งค่ากฎให้ Outlook บนเว็บ ย้ายข้อความไปในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับ

ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

คำสั่งต่างๆ เช่นล้างและย้ายไปยัง จะช่วยให้คุณสามารถลบหรือย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุไว้ได้โดยอัตโนมัติ คำสั่งจะปรากฏบนแถบคำสั่งOutlook บนเว็บ เมื่อคุณเลือกข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • ล้าง จะช่วยให้คุณลบอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถลบอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากผู้ส่งคนนั้นโดยอัตโนมัติ เก็บอีเมลล่าสุดเท่านั้นและลบส่วนที่เหลือ หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 • ย้ายไปยัง ช่วยให้คุณย้ายข้อความเฉพาะบางรายการไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

ตั้งค่ากฎเพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

ใช้กฎเพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความเหล่านั้น

 1. ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการกำหนดกฎ และเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม บนแถบคำสั่ง

 2. เลือกสร้างกฎ แล้วกล่องโต้ตอบสร้างกฎ จะเปิดขึ้น

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความจากผู้ส่งนั้นเข้าไป

 4. เมื่อต้องการเลือกเงื่อนไขและการดำเนินการอื่น ๆ ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม

  ตามค่าเริ่มต้น กล่องหยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเลือกไว้แล้ว เมื่อเลือกสิ่งนี้ กฎจะถูกละเว้น แม้ว่าพวกเขาจะนำไปใช้กับข้อความ

 5. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกกฏที่คุณเลือก

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มต้นด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

โฟลเดอร์จดหมายเริ่มต้นภายใต้ รายการโปรด
 • กล่องจดหมายเข้า ข้อความที่รับเข้าจะมาอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าคุณได้สร้างกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า ให้เปลี่ยนเส้นทางจดหมายเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือกรณีถูกระบุว่าเป็นอีเมลขยะ

 • กองข้อความ ช่วยให้คุณกรองจดหมายโดยยึดตามวิธีที่่คุณจัดการข้อความขาเข้าในอดีต เมื่อเปิดใช้งาน เซิร์ฟเวอร์อีเมลจะติดตามข้อความที่คุณอ่านหรือไม่อ่าน ข้อความที่คุณไม่อ่านจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความ

 • รายการที่ถูกส่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สำเนาของทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 • รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ใน Outlook บนเว็บ ถ้าคุณเลือกเพิ่มเติมภายใต้โฟลเดอร์ คุณจะพบว่า โฟลเดอร์เริ่มต้นเหล่านั้นได้รับการจัดระเบียบภายใต้รายการโปรด นอกจากนี้ โฟลเดอร์เริ่มต้นเดียวกันยังถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรายการโฟลเดอร์ ซึ่งหลายโฟลเดอร์นั้นอาจถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบของคุณ โดยโฟลเดอร์ที่ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเพิ่มเอาไว้นั้นมีดังนี้

 • แบบร่าง ถ้าคุณสร้างหรือตอบกลับข้อความ แต่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ในทันที จะมีการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาที่ข้อความนี้เพื่อทำการแก้ไขแล้วส่งได้ในภายหลัง

 • อีเมลขยะ ข้อความที่มีลักษณะของอีเมลขยะแต่ตัวกรองสแปมยังไม่ได้บล็อกก่อนที่จะมาถึงกล่องจดหมายของคุณ จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ บทความเรียนรู้เกี่ยวกับอีเมลขยะและฟิชชิ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 • บันทึกย่อ เป็นโฟลเดอร์แบบอ่านอย่างเดียว คุณต้องใช้ Outlook ในการสร้างหรือแก้ไขรายการในโฟลเดอร์นี้

 • ประวัติการสนทนา ตามค่าเริ่มต้น สำเนาของทุกการสนทนาที่คุณมีใน Skype for Business จะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของคุณ

ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะพบคำสั่งสำหรับโฟลเดอร์ได้ในเมนูทางลัด (บริบท) ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกขวา ทางลัดที่ปรากฏนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกโฟลเดอร์ในรายการโปรดหรือในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

โฟลเดอร์รายการโปรด

โฟลเดอร์รายการโปรดจะแสดงโฟลเดอร์จดหมายที่ด้านบน เมนูทางลัดประกอบไปด้วยตัวเลือกที่ได้รับการใช้หรือจำเป็นต้องใช้บ่อยที่สุดเมื่อทำงานกับโฟลเดอร์เหล่านี้

เมนูบริบทหรือเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิ๊กขวาที่กล่องจดหมายเข้า

 • ย้ายขึ้นไปด้านบนรายการ หรือย้ายลงมาด้านล่างรายการ ให้ใช้หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งโฟลเดอร์ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในลำดับชั้นโฟลเดอร์

 • เอาออกจากรายการโปรด ลบโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด การลบโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรดไม่ได้เป็นการลบออกจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • ล้างโฟลเดอร์ ลบทุกสิ่งทุกอย่างในโฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อยทั้งหลาย

 • ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด จะทำเครื่องหมายทุกรายการในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้ว

 • กำหนดนโยบาย กำหนดนโยบายการเก็บถาวรหรือนโยบายการเก็บข้อมูลให้กับข้อความในโฟลเดอร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน

 • สิทธิ์ คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้อื่นเข้าถึงโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณได้

โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

โฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณเป็นการรวมโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดที่พร้อมให้คุณใช้งาน โดยเมนูลัด (บริบท) ที่แนบมากับโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณนั้นจะมีตัวเลือกมากกว่าเมนูลัดของโฟลเดอร์รายการโปรด อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเหล่านี้อาจไม่พร้อมให้ใช้สำหรับทุกโฟลเดอร์ และตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมนูบริบทหรือเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิ๊กขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

เมนูลัดสำหรับโฟลเดอร์ส่วนตัวมีสี่ตัวเลือกที่ไม่มีในเมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์รายการโปรด:

 • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณคลิกขวา

 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยชื่ออื่น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น เช่นโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

 • เพิ่มในรายการโปรด เพิ่ม (หรือลิงก์) โฟลเดอร์ปัจจุบันไปยังรายการโปรดของคุณ

 • ย้าย เปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเลือกและลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับโครงการเฉพาะ สำหรับข้อความทั้งหมดที่มาจากเฉพาะบุคคล หรือสำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ ให้เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือปุ่ม เพิ่มเติม ในหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถัดจากรายการโปรด หรือชื่อของโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ ให้คลิกที่ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ จากนั้นเลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่

เคล็ดลับ: 

 • โฟลเดอร์ใหม่ที่เพิ่งสร้างจะปรากฏด้านล่างของโฟลเดอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

 • โฟลเดอร์ใหม่ใดๆ ที่เพิ่งสร้างขึ้นในโฟลเดอร์รายการโปรด จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ แต่จะลบได้จากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น

 • อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ใหม่ใด ๆ ที่เพิ่งสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์รายการโปรดเท่านั้นหากคุณคลิกขวาแล้วเลือกเพิ่มลงในรายการโปรด

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือปุ่ม เพิ่มเติม ในหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยลงไป แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์ย่อยและกด Enter

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่่าง หรือรายการที่ถูกลบได้

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือปุ่ม เพิ่มเติม ในหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกดป้อนข้อมูล

คุณสามารถลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ของคุณ หรือใช้ตัวเลือกย้าย ในเมนูลัด

หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือปุ่ม เพิ่มเติม ในหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย และเลือกย้าย

 3. ในหน้าต่างย้ายโฟลเดอร์ ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์เข้าไป และเลือกย้าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์เข้าไป โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์แม่ที่คุณต้องการ แล้วเลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใช้ กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อย้ายข้อความขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่น Inbox และ Sent Items ได้

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือปุ่ม เพิ่มเติม ในหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

 3. เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

ในOutlook บนเว็บ โฟลเดอร์รายการโปรดจะรวมโฟลเดอร์ต่อไปนี้อยู่โดยอัตโนมัติ: กล่องจดหมายเข้า กองข้อความ รายการที่ถูกส่ง รายการที่ถูกลบ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดเพื่อทำให้ง่ายต่อการติดตามโฟลเดอร์ที่สำคัญกับคุณมากที่สุด การเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดจะไม่ใช่การย้ายโฟลเดอร์ แต่จะสร้างลิงก์ไปที่โฟลเดอร์นั้นแทน โฟลเดอร์ที่ถูกเพิ่มลงในรายการโปรดจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ

 • หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ในรายการโปรด ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ และเลือก Add to Favorites

 • เมื่อต้องการจัดระเบียบโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้นเลือกย้ายขึ้นในรายการ หรือ ย้ายลงในรายการ

 • เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์ออก ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบออกจากรายการโปรด แล้วเลือกเอาออกจากรายการโปรด การกระทำนี้จะเป็นการลบลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ออกเท่านั้น แต่โฟลเดอร์จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณ

คุณอาจไม่สามารถเพิ่มโฟลเดอร์สาธารณะลงในรายการโปรดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์สาธารณะในOutlook บนเว็บ และเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณ ให้ดูที่สร้างและแชร์โฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ: นโยบายต่างๆ จะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ นโยบายต่างๆ อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

นโยบายการเก็บถาวรและนโยบายการเก็บข้อมูลทำให้คุณสามารถย้ายหรือลบข้อความได้โดยอัตโนมัติหลังจากข้อความเหล่านั้นอยู่ในกล่องจดหมายของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และวิธีการกำหนดนโยบาย ให้ดูที่กำหนดป้ายชื่อการเก็บข้อมูลและนโยบายการเก็บถาวรในเว็บไซต์ของ Outlook

เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถลบข้อความออกจากโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่าให้ Outlook บนเว็บ ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งค่านโยบายในการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบให้ว่างเปล่าหลังจากรายการเหล่านี้คงค้างอยู่ในโฟลเดอร์เป็นเวลาหลายวัน

ล้างโฟลเดอร์ Deleted Items เมื่อคุณลงชื่อออกจากระบบ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิก การตั้งค่า ไอค่อน การตั้งค่า

 2. ภายใต้ การตั้งค่าแอปของคุณ ให้เลือก จดหมาย

 3. เลือก การประมวลผลอัตโนมัติ > ตัวเลือกข้อความ > ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันออกจากระบบ

 4. คลิก บันทึก ปุ่ม สร้างกลุ่ม

หากต้องการเรียนรู้วิธีกู้คืนข้อความที่ถูกลบ ให้ดูที่ กู้คืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook บนเว็บ

ใช้คำสั่งบนแถบเมนูOutlook บนเว็บ หรือตั้งค่ากฎเพื่อให้ Outlook บนเว็บ ย้ายข้อความลงในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับ

ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

คำสั่งต่าง ๆ เช่นล้าง และ ย้ายไปยัง จะช่วยคุณลบหรือย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุไว้ได้โดยอัตโนมัติ คำสั่งดังกล่าวจะปรากฏบนแถบเมนู Outlook บนเว็บ เมื่อคุณเลือกข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

สกรีนช็อตของแถบเมนู

 • ล้าง ช่วยให้คุณลบอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเลือกข้อความแล้ว คุณจะสามารถลบอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากผู้ส่งนั้นได้โดยอัตโนมัติ เก็บอีเมลล่าสุดเท่านั้น หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 • ย้ายไปยัง ช่วยให้คุณสามารถย้ายข้อความเฉพาะใด ๆ หรือย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นได้โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ากฎการจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

ใช้กฎเพื่อย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์เมื่อได้รับข้อความเหล่านั้น

 1. ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการกำหนดกฎ แล้วคลิก ไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม บนแถบเมนู Outlook บนเว็บ

  สกรีนช็อตของปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบเมนู Outlook

 2. คลิกสร้างกฎ แล้วกล่องโต้ตอบ (แบบฟอร์ม) กฎกล่องจดหมายเข้าใหม่ จะเปิดขึ้น

  • ชื่อ แสดงชื่อของผู้ส่ง

  • เมื่อข้อความมาถึง และตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีสามเงื่อนไขที่ตั้งไว้สำหรับข้อความได้รับ ให้เลือกลูกศรเพื่อเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม ให้เลือกเพิ่มเงื่อนไข

  • ทำต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น จะมีการตั้งค่าหนึ่งในสามแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือกลูกศรเพื่อเลือกแอคชันอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแอคชันอื่น เลือกเพิ่มแอคชัน

  • เว้นแต่ว่าจะตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้ ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการตั้งข้อยกเว้น คุณสามารถเลือกลูกศรเพื่อตั้งค่าข้อยกเว้นให้กับเงื่อนไขด้านบน เลือกเพิ่มข้อยกเว้น หากจำเป็นมีต้องมากกว่าหนึ่งรายการ

  • หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะมีการกากล่องเครื่องหมายนี้ในค่าเริ่มต้น เมื่อถูกเลือกไว้ กฎต่อ ๆ ไปจะถูกละเว้นแม้จะนำไปใช้กับข้อความได้ก็ตาม

 3. คลิกตกลง เพื่อบันทึกกฎ คุณอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขกฎของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบของคุณถ้าจำเป็น

หมายเหตุ: ถ้าคุณจำเป็นต้องย้ายข้อความออกจากกล่องจดหมายของคุณแต่ต้องการบันทึกเอาไว้ คุณสามารถใช้ Outlook เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นไฟล์ .pst ข้อความดังกล่าวจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ Outlook และสามารถเข้าถึงไฟล์ .pst ได้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ บทนำสู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) และ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×