ทำงานด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขใน PowerPoint 2016 for Mac

คุณสามารถเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขในงานนำเสนอ PowerPoint 2016 for Mac ได้ และคุณสามารถกำหนดสไตล์ สี และขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนหมายเลขที่คุณต้องการให้เป็นลำดับเริ่มต้น เพิ่มหรือลดการเยื้อง และเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความได้

PowerPoint ไม่สนับสนุนรายการแบบหลายระดับ แต่คุณสามารถ เพิ่มรายการที่เยื้องภายในรายการ ได้

แทรกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. คลิกในกล่องข้อความหรือพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข รูปปุ่ม แล้วเริ่มพิมพ์รายการของคุณ กด Return เพื่อสร้างรายการใหม่

  หรือ เลือกบรรทัดข้อความที่มีอยู่แล้วบนสไลด์ของคุณ จากนั้น คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข เพื่อจัดรูปแบบข้อความนั้นเป็นรายการ

เปลี่ยนลักษณะของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกลูกศรบนแท็บ หน้าแรก ที่อยู่ถัดจากปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข รูปปุ่ม แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก รูปภาพ บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้งเลื่อนเพื่อค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการเพิ่มอักขระจากรายการสัญลักษณ์ไปยังแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข ให้คลิกไอคอนรูปเฟือง ไอคอนรูปเฟือง ภายใต้ กำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถนำสัญลักษณ์ไปใช้ในสไลด์ของคุณจากรายการสไตล์ได้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการลำดับเลขให้เริ่มต้นจากหมายเลขที่กำหนด ให้พิมพ์หมายเลขนั้นในกล่อง เริ่มที่ บนแท็บ ลำดับเลข

  กล่องโต้ตอบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขของ Office for Mac

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีหรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือตัวเลข ให้เลือกตัวเลือกภายใต้ สี หรือ ขนาด

เปลี่ยนการเยื้องหรือระยะห่างระหว่างข้อความกับจุด

 • เมื่อต้องการสร้างรายการที่เยื้อง (ย่อย) ภายในรายการ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง จากนั้นคลิก เยื้องมากขึ้น บนแท็บ หน้าแรก เพิ่มการเยื้องใน Office for Mac คุณยังสามารถกด TAB เพื่อเพิ่มการเยื้องได้ด้วยเช่นกัน

 • เมื่อต้องการเลื่อนข้อความกลับไปที่ระดับที่เยื้องน้อยลงในรายการ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด แล้วคลิก เยื้องน้อยลง ลดการเยื้องใน Office for Mac

 • เมื่อต้องการสร้างระยะห่างระหว่างจุดรายการ ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด บนแท็บ หน้าแรก คำสั่งระยะห่างบรรทัด ใน Office for Mac

เอาสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขออก

 • เลือกรายการของคุณ แล้วคลิกปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก เพื่อเอาการจัดรูปแบบออก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ การเยื้อง และระยะห่างใน PowerPoint 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×