ทำงานกับไฮเปอร์ลิงก์ใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแฟ้มอื่นหรือบนเว็บเพจอื่นได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ลงในเซลล์บนแผ่นงาน คุณยังสามารถแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติในองค์ประกอบแผนภูมิที่ระบุได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ถ่ายภาพหน้าจอในบทความนี้ส่วนใหญ่ในExcel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ได้เว้นแต่ ระบุฟังก์ชันจะเหมือนกัน

การเชื่อมโยงหลายมิติคือ การเชื่อมโยงจากเอกสารที่เปิดอยู่ไปยังเพจหรือแฟ้มอื่นเมื่อคุณทำการคลิก โดยปลายทางมักจะเป็นเว็บเพจอื่น แต่ก็อาจจะเป็นรูปภาพ หรือที่อยู่อีเมล หรือโปรแกรมได้เช่นกัน โดยตัวของการเชื่อมโยงหลายมิติเองสามารถเป็นได้ทั้งข้อความหรือรูปภาพ

เมื่อผู้ใช้คลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติ ปลายทางจะแสดงขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดขึ้น หรือเรียกใช้อยู่ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของปลายทาง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปสู่เพจ จะแสดงเพจในเว็บเบราว์เซอร์ และการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้ม AVI จะเปิดแฟ้มในโปรแกรมเล่นสื่อ

วิธีใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ

คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • นำทางไปยังแฟ้มหรือเว็บเพจบนเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

 • นำทางไปยังแฟ้มหรือเว็บเพจที่คุณวางแผนที่จะสร้างในอนาคต

 • ส่งข้อความอีเมล

 • เริ่มการถ่ายโอนแฟ้ม เช่น กระบวนการดาวน์โหลดหรือ FTP

เมื่อคุณชี้ไปยังข้อความหรือรูปภาพที่มีไฮเปอร์ลิงก์ ตัวชี้จะกลายเป็นรูปมือ ตัวชี้ที่เป็นรูปมือ เพื่อบ่งบอกว่าคุณสามารถคลิกข้อความหรือรูปภาพนั้นได้

อะไรคือ URL และวิธีการทำงาน

เมื่อคุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ปลายทางของถูกเข้ารหัสเป็น Uniform Resource Locator (URL), เช่นเดียวกัน:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL ที่มีโพรโทคอล เช่น HTTPFTP หรือ FILE, เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือตำแหน่งบนเครือข่าย และเส้นทางและชื่อแฟ้ม ภาพตัวอย่างต่อไปนี้จะกำหนดส่วนต่างๆ ของ URL

คอมโพเนนต์ทั้งสี่ของ URL

1. โพรโทคอลที่ใช้ (http, ftp, file)

2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตำแหน่งบนเครือข่าย

3. เส้นทาง

4. ชื่อแฟ้ม

ไฮเปอร์ลิงก์แบบสัมบูรณ์ และแบบสัมพัทธ์

URL แบบสัมบูรณ์ จะมีที่อยู่เต็ม รวมทั้งโพรโทคอลเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเส้นทาง และชื่อแฟ้ม

URL แบบสัมพัทธ์ จะมีอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่หายไป ข้อมูลส่วนที่หายไปนั้นจะนำมาจากเพจที่มี URL ตัวอย่างเช่น ถ้า โพรโทคอลและเว็บเซิร์ฟเวอร์หายไป เว็บเบราว์เซอร์จะใช้โพรโทคอลและโดเมนเช่น .com .org หรือ.edu ของเพจปัจจุบัน

เป็นเรื่องปกติที่เพจบนเว็บจะใช้ URL แบบสัมพัทธ์ที่มีเส้นทางและชื่อแฟ้มเพียงบางส่วน ถ้ามีการย้ายแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น การเชื่อมโยงหลายมิติใดๆ จะยังคงทำงานต่อไปตราบเท่าที่ตำแหน่งที่อ้างอิงของเพจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงหลายมิติบน Products.htm ที่ชี้ไปยังเพจชื่อว่า apple.htm ในโฟลเดอร์ Food ถ้ามีการย้ายทั้งสองเพจไปยังโฟลเดอร์ Food บนเซิร์ฟเวอร์อื่น URL ในการเชื่อมโยงหลายมิตินี้จะยังคงถูกต้อง

ในสมุดงาน Microsoft Office Excel ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางที่ไม่ระบุไปยังแฟ้มปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติจะสัมพัทธ์กับสมุดงานที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถกำหนดที่อยู่พื้นฐานอื่นเพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อที่ว่าทุกครั้งที่คุณสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มในตำแน่งนั้นๆ คุณเพียงแต่ระบุชื่อแฟ้มโดยไม่ต้องระบุเส้นทาง ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่นรูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงแทนการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนูทางลัด หรือคุณสามารถกด CTRL+K ก็ได้

 2. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อของเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการระบุตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่แสดงภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งใหม่ใหม่นำหน้าชื่อในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ หรือคุณสามารถคลิก เปลี่ยน เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 4. ใน แก้ไขเมื่อไร ให้คลิก แก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือ แก้ไขเอกสารใหม่เดี๋ยวนี้ เพื่อระบุเวลาที่คุณต้องการเปิดแฟ้มใหม่เพื่อแก้ไข

 5. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนการเชื่อมโยงหลายมิติ

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่นรูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงแทนการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์หรือวัตถุ แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนูทางลัด หรือกด CTRL+K ก็ได้

 2. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกไฟล์ คลิกโฟลเดอร์ปัจจุบัน และคลิกแฟ้มที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

   คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ปัจจุบันได้ด้วยการเลือกโฟลเดอร์อื่นในรายการ มองหาใน

  • เมื่อต้องการเลือกเว็บเพจ ให้คลิก เพจที่ถูกเรียกดูแล้ว แล้วคลิกเว็บเพจที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  • เมื่อต้องการเลือกแฟ้มที่คุณใช้ล่าสุด ให้คลิก แฟ้มที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แล้วคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

  • เมื่อต้องการป้อนชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มหรือเว็บเพจที่รู้จักที่คุณต้องการเชื่อมโยง ให้พิมพ์ข้อมูลนั้นลงในกล่อง ที่อยู่

  • เมื่อต้องการค้นหาเว็บเพจ คลิกเรียกดูเว็บ เรียกดูปุ่มเว็บ เปิดเว็บเพจที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง และสลับกลับไปยัง Office Excel โดยไม่ต้องปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังตำแหน่งหนึ่งในแฟ้มหรือบนเว็บเพจ ให้คลิก ที่คั่นหน้า แล้วคลิกสองครั้งบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: แฟ้มหรือเว็บเพจที่คุณกำลังเชื่อมโยงต้องมีที่คั่นหน้า

 5. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนการเชื่อมโยงหลายมิติ

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในสมุดงานปัจจุบันหรือสมุดงานอื่น คุณสามารถกำหนดชื่อสำหรับเซลล์ปลายทาง หรือจะใช้การอ้างอิงเซลล์ก็ได้

 1. เมื่อต้องการใช้ชื่อ คุณต้องตั้งชื่อเซลล์ปลายทางในสมุดงานปลายทาง

  วิธีการตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงของเซลล์

  1. เลือกเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกัน ที่คุณต้องการตั้งชื่อ

  2. คลิกกล่อง ชื่อ ที่ด้านซ้ายสุดของ แถบสูตร รูปปุ่ม

   กล่องชื่อ

   รูปปุ่ม กล่องชื่อ

  3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเซลล์ แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ชื่อไม่สามารถมีช่องว่างได้ และต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร

 2. บนเวิร์กชีตของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่นรูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงแทนการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์หรือวัตถุ แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนูทางลัด หรือกด CTRL+K ก็ได้

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในสมุดงานปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในสมุดงานอื่น ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ ระบุตำแหน่งและเลือกสมุดงานที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก ที่คั่นหน้า

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง หรือเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ภายใต้ การอ้างอิงเซลล์ ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ในกล่อง พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

  • ในรายการภายใต้ ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิกชื่อที่แทนเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนการเชื่อมโยงหลายมิติ

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK เพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่เปิดเอกสารที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย บนอินทราเน็ต หรือบนอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณคลิกเซลล์ที่มีฟังก์ชัน HYPERLINK นั้น Excel จะเปิดแฟ้มที่เก็บอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งของการเชื่อมโยงนั้น

ไวยากรณ์

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Link_location   คือชื่อไฟล์และเส้นทางไปยังเอกสารเปิดเป็นข้อความ Link_location สามารถอ้างอิงไปยังตำแหน่งในเอกสารซึ่งเช่นบางอย่างของเซลล์หรือช่วงที่มีชื่อ ในเวิร์กชีต Excel หรือสมุดงาน หรือ ไปยังบุ๊กมาร์กในเอกสาร Microsoft Word ได้ คุณสามารถเส้นทางไปยังไฟล์ที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือเส้นทางอาจเป็นเส้นทางข้อตกลง (UNC) ตั้งชื่อสากลบนเซิร์ฟเวอร์ (ใน Microsoft Excel สำหรับ Windows) หรือเส้นทาง Uniform Resource Locator (URL) บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

 • Link_location อาจเป็นสตริงข้อความซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงเป็นสตริงข้อความ

 • ถ้าการข้ามที่ระบุไว้ใน link_location ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถนำทางไปได้ จะปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่เซลล์

Friendly_name     คือข้อความที่ข้ามหรือค่าตัวเลขที่แสดงในเซลล์ Friendly_name จะแสดงเป็นสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้ไว้ ถ้า friendly_name ถูกละไว้ เซลล์จะแสดง link_location เป็นข้อความที่ข้าม

 • friendly_name อาจเป็นค่า สตริงข้อความ ชื่อ หรือเซลล์ที่มีข้อความหรือค่าที่ข้าม

 • ถ้า friendly_name ส่งกลับค่าความผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น #VALUE!) เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาดแทนข้อความที่ข้าม

ตัวอย่าง

สูตรในตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่เปิดแผ่นงานที่ชื่อว่า Budget Report.xls ที่เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อว่า example.microsoft.com/report และแสดงข้อความ "คลิกเพื่อดูรายงาน"

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปยังเซลล์ F10 บนแผ่นงานที่ชื่อว่า Annual ภายในสมุดงาน Budget Report.xls ซึ่งเก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อว่า example.microsoft.com/report เซลล์บนแผ่นงานที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติจะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D1 เป็นรูปแบบข้อความตัวข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปยังช่วงของเซลล์ที่ชื่อว่า DeptTotal บนแผ่นงานที่ชื่อว่า First Quarter ภายในสมุดงาน Budget Report.xls ซึ่งเก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตในตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อว่า example.microsoft.com/report เซลล์บนแผ่นงานที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติจะแสดงข้อความ "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก"

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในเอกสาร Microsoft Word คุณต้องใช้ที่คั่นหน้าเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการข้ามไปไว้ในเอกสาร โดยสูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปยังที่คั่นหนังสือที่ชื่อว่า QrtlyProfits ในเอกสารที่ชื่อว่า Annual Report.doc ซึ่งเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้ง example.microsoft.com

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

ใน Microsoft Excel for Windows สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่แสดงเนื้อหาของเซลล์ D5 เป็นข้อความตัวข้ามในเซลล์ และเปิดแฟ้มที่มีชื่อว่า 1stqtr.xls ซึ่งบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า FINANCE ในหุ้น Statements ตัวอย่างนี้จะใช้เส้นทางแบบ UNC

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

สูตรตัวอย่างต่อไปนี้ทำหน้าที่เปิดแฟ้ม 1stqtr.xls ใน Microsoft Excel สำหรับ Windows ซึ่งบันทึกไว้ในไดเรกทอรีที่มีชื่อว่า Finance บนไดรฟ์ D และแสดงค่าตัวเลขที่บันทึกในเซลล์ H10 ดังนี้

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

ใน Microsoft Excel for Windows ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังพื้นที่ที่ชื่อว่า Totals ในสมุดงาน (ภายนอก) Mybook.xls อื่น

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

ใน Microsoft Excel สำหรับระบบ Macintosh ตามตัวอย่างด้านล่างแสดง "คลิกที่นี่" ในเซลล์ และเปิดชื่อแฟ้ม First Quarter ที่บรรจุอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Budget Reports บนฮาร์ดไดรฟ์ชื่อว่า Macintosh HD

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติภายในแผ่นงานเพื่อข้ามจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เป็นแผ่นที่มีชื่อว่า June ในสมุดงานชื่อว่า Budget สูตรต่อไปนี้จะสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเซลล์ E56 ตัวข้อความที่ถูกเชื่อมโยงจะกลายเป็นค่าในเซลล์ E56

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

เมื่อต้องการข้ามไปยังแผ่นงานอื่นในสมุดงานเดียวกัน ให้เปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยงของแผ่นงานนั้น และในตัวอย่างก่อนหน้านี้ หากจะสร้างการเชื่อมโยงที่ไปยังเซลล์ E56 บนแผ่นงานที่ชื่อว่า September ให้เปลี่ยนคำว่า "June" เป็น "September"

เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล โปรแกรมอีเมลของคุณจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสร้างข้อความอีเมลด้วยที่อยู่ที่ถูกต้องในกล่อง ถึง ซึ่งแสดงว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมอีเมลไว้

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

  คุณยังสามารถเลือกวัตถุ เช่นรูปภาพหรือองค์ประกอบในแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงแทนการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์หรือวัตถุ แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนูทางลัด หรือกด CTRL+K ก็ได้

 2. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 3. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ

 4. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องของข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจไม่รู้จักบรรทัดเรื่อง

 5. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนการเชื่อมโยงหลายมิติ

 6. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณวางตัวชี้บนการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วคลิก ตกลง

  คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมลในเซลล์ด้วยการพิมพ์ที่อยู่ลงในเซลล์โดยตรง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com

คุณสามารถแทรกการอ้างอิงภายนอกได้อย่างน้อยหนึ่งการอ้างอิง (หรือเรียกว่า การเชื่อมโยง) จากสมุดงานไปยังสมุดงานอื่นที่ตั้งอยู่บนอินทราเน็ตของคุณ หรือบนอินเทอร์เน็ต โดยสมุดงานนั้นจะต้องไม่บันทึกเป็นแฟ้ม HTML

 1. เปิดสมุดงานต้นฉบับและเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก
 3. สลับไปยังแผ่นงานที่คุณต้องการวางข้อมูล แล้วคลิกเซลล์ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก การวางแบบพิเศษ

 5. คลิก วางการเชื่อมโยง

  Excel สามารถสร้างการเชื่อมโยงการอ้างอิงภายนอกสำหรับเซลล์หรือแต่ละเซลล์ภายในช่วงของเซลล์ได้

หมายเหตุ: คุณอาจพบว่าสะดวกเพิ่มเติมเพื่อสร้างลิงก์การอ้างอิงภายนอกโดยไม่เปิดเวิร์กบุ๊กบนเว็บ สำหรับแต่ละเซลล์ในเวิร์กบุ๊กปลายทางที่คุณต้องการให้ลิงก์อ้างอิงภายนอก คลิกเซลล์ แล้ว พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=), อยู่ URL และตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่าง:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

เมื่อต้องการเลือกไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่เปิดใช้งานการเชื่อมโยงไปยังปลายทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ และคลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

 • ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • ถ้าการเชื่อมโยงหลายมิติถูกแสดงโดยกราฟิก ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกกราฟิก

คุณสามารถเปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ด้วยการเปลี่ยน ปลายทาง ลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์ หรือข้อความหรือกราฟิกที่นำมาใช้เพื่อแทนไฮเปอร์ลิงก์ได้

เปลี่ยนปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกเซลล์หรือกราฟิกที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องไปที่ตำแหน่งปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเซลล์ และปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบไขว้ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์ คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ เมื่อต้องการเลือกกราฟิก CTRL ค้างไว้ และคลิกที่กราฟิก

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์หรือกราฟิก แล้วคลิก แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนูทางลัด หรือกด CTRL+K ก็ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้เปลี่ยนตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าการเชื่อมโยงหลายมิติถูกสร้างโดยใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน HYPERLINK คุณต้องแก้ไขสูตรเพื่อเปลี่ยนปลายทาง โดยเลือกเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติอยู่ แล้วคลิกแถบสูตรเพื่อแก้ไขสูตร

คุณสามารถปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดในสมุดงานปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนลักษณะเซลล์สำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

 2. ภายใต้ ข้อมูลและแบบ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของการเชื่อมโยงหลายมิติที่ยังไม่ได้คลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังปลายทาง ให้คลิกขวาที่ การเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกคลิกเพื่อไปที่ปลายทางแล้ว ให้คลิกขวา การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

   หมายเหตุ: ลักษณะเซลล์ การเชื่อมโยงหลายมิติ จะมีอยู่ก็ต่อเมื่อสมุดงานนั้มีการเชื่อมโยงหลายมิติเท่านั้น ลักษณะเซลล์ การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว จะมีอยู่เมื่อสมุดงานนั้นมีการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกคลิกแล้วเท่านั้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิก รูปแบบ

 4. บนแท็บ แบบอักษร และแท็บ เติม ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่คุณเลือกในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏเหมือนเลือกภายใต้ ลักษณะนี้มี ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกใดๆ ที่คุณไม่ต้องการนำไปใช้

  • การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำกับลักษณะเซลล์ การเชื่อมโยงหลายมิติ และ การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว จะนำไปใช้กับการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดในสมุดงานปัจจุบัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของการเชื่อมโยงหลายมิติตามแต่ละรายการได้

 1. เลือกเซลล์หรือกราฟิกที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องไปที่ตำแหน่งปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเซลล์ และปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบไขว้ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์ คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ เมื่อต้องการเลือกกราฟิก CTRL ค้างไว้ และคลิกที่กราฟิก

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกในแถบสูตรแล้วแก้ไขข้อความ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟิก ให้คลิกขวารูปแบบ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในกราฟิก ให้คลิกสองครั้งที่กราฟิกที่เลือก แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนกราฟิกที่ใช้แสดงเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้แทรกกราฟิกรูปใหม่ แล้วกำหนดค่าให้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติที่มีปลายทางเหมือนเดิม แล้วลบกราฟิกและการเชื่อมโยงหลายมิติอันเดิม

 1. คลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย แล้วคลิก คัดลอก หรือ ตัด บนเมนูทางลัด

 2. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้ายการเชื่อมโยงหลายมิติไปวาง แล้วคลิก วาง บนเมนูทางลัด

ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางที่ไม่ระบุไปยังแฟ้มปลายทางที่มีไฮเปอร์ลิงก์ จะสัมพัทธ์กับตำแหน่งของสมุดงานที่ใช้งานอยู่ ใช้กระบวนการนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดเส้นทางเริ่มต้นอื่น และทุกครั้งที่คุณสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มในตำแหน่งนั้นๆ คุณเพียงระบุชื่อแฟ้มโดยไม่ต้องระบุเส้นทางในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

ทำตามขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Excel คุณกำลังใช้หนึ่ง:

 • ในExcel 2016, Excel 2013 และExcel 2010:

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ข้อมูล

  3. คลิก คุณสมบัติ แล้วเลือก คุณสมบัติขั้นสูง

   คุณสมบัติขั้นสูง
  4. ในแท็บสรุป ในกล่องข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: คุณสามารถแทนที่ที่อยู่พื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยใช้ที่อยู่เต็ม หรือที่อยู่สัมบูรณ์สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 • ในExcel 2007:

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกเตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  2. ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คลิกคุณสมบัติ แล้ว คลิ กคุณสมบัติขั้นสูง

   คุณสมบัติขั้นสูง
  3. คลิกแท็บ สรุป

  4. ในกล่อง ส่วนนำหน้าของการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: คุณสามารถแทนที่ที่อยู่พื้นฐานการเชื่อมโยงหลายมิติ โดยการใช้ที่อยู่เต็ม หรือที่อยู่สัมบูรณ์สำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติและข้อความที่แสดงแทนการเชื่อมโยงนั้น ให้คลิกขวาเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก ล้างเนื้อหา บนเมนูทางลัด

 • เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติและภาพกราฟิกที่แสดงแทนการเชื่อมโยงนั้น ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้และคลิกกราฟิกนั้น แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการปิดการเชื่อมโยงหลายมิติเพียงการเชื่อมโยงเดียว ให้คลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก บนเมนูทางลัด

 • เมื่อต้องการปิดการเชื่อมโยงหลายมิติหลายการเชื่อมโยงในครั้งเดียว ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในเซลล์ว่าง พิมพ์ตัวเลข1

  2. คลิกขวาเซลล์ แล้วคลิก คัดลอก บนเมนูทางลัด

  3. กด CTRL ค้างไว้ และเลือกแต่ละไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ในนั้นโดยไม่ต้องไปที่ตำแหน่งปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเซลล์ และปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบไขว้ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรอยู่ด้านล่างวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

   ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก
  5. ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก คูณ แล้วคลิก ตกลง

  6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  7. ภายใต้ ดี ไม่ดี และกลางๆ ให้เลือก ปกติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การเอาออก หรือปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×