ทำงานกับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แอไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ (.cub) เก็บข้อมูลในฟอร์มของแอคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) ข้อมูลนี้อาจเป็นตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล OLAP จากเซิร์ฟเวอร์ OLAP หรือจะถูกสร้างอย่างอิสระจากฐานข้อมูล OLAP ใด ๆ ใช้ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์เพื่อทำงานกับรายงาน PivotTable และ PivotChart เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน หรือ เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อจากเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ต้องระวังที่ใช้ หรือเผยแพร่ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ หรือเป็นส่วนตัว แทนที่เป็นไฟล์คิวบ์ พิจารณาเก็บข้อมูลในเวิร์กบุ๊กเพื่อให้คุณสามารถใช้การจัดการสิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการจัดการสิทธิ์ใน Office

เมื่อคุณทำงานกับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ที่ยึดตามแหล่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ OLAP คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์เพื่อคัดลอกข้อมูลต้นฉบับไปยังไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ที่แยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการสร้างไฟล์เหล่านี้แบบออฟไลน์ คุณต้องมีผู้ให้บริการข้อมูล OLAP ที่สนับสนุนความสามารถนี้ เช่น MSOLAP จาก Microsoft SQL Server Analysis Services ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: การสร้างและใช้ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์จาก Microsoft SQL Server Analysis Services จะอยู่ภายใต้คำและสิทธิ์การใช้งานการติดตั้ง Microsoft SQL Server ของคุณ การอ้างอิงไปยังข้อมูลสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมของเวอร์ชันของ SQL Server

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์

เมื่อต้องการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์เพื่อเลือกชุดย่อยของข้อมูลในฐานข้อมูล OLAP แล้ว บันทึกชุดย่อยนั้น รายงานของคุณไม่จำเป็นต้องรวมทุกเขตข้อมูลที่คุณรวมไว้ในไฟล์ และคุณสามารถเลือกจากขนาดและเขตข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล OLAP เมื่อต้องการเก็บขนาดไฟล์ของคุณต่ำสุด คุณสามารถรวมเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการให้สามารถแสดงในรายงาน คุณสามารถข้ามทั้งมิติ และ สำหรับชนิดของมิติส่วนใหญ่ คุณยังสามารถไม่รวมรายละเอียดในระดับต่ำกว่าและรายการระดับบนสุดที่คุณไม่จำเป็นต้องแสดง สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณรวมเขตข้อมูลคุณสมบัติ ที่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลสำหรับรายการเหล่านั้นจะถูกบันทึกในไฟล์ของคุณแบบออฟไลน์นั้น

รับข้อมูลแบบออฟไลน์แล้ว นำข้อมูลกลับไปออนไลน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ก่อนอื่นคุณสร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ที่ยึดตามเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล จากนั้นคุณสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์จากรายงาน คุณสามารถสลับรายงานระหว่างฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และไฟล์ออฟไลน์แล้วเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อดำเนินงาน home หรือเดินทาง และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครือข่ายของคุณในภายหลัง

กระบวนงานต่อไปนี้แสดงขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการดำเนินการข้อมูลแบบออฟไลน์แล้ว นำข้อมูลกลับไปออนไลน์

 1. สร้าง หรือเปิดรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่ยึดตามข้อมูลOLAP ที่คุณต้องการเข้าถึงแบบออฟไลน์

 2. สร้างแอไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูส่วนการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์จากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ OLAP

 3. หยุดการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ และทำงานกับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

 4. เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ และเชื่อมต่อไฟล์คิวบ์ offiline ดูในส่วนเชื่อมต่อไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล OLAP

 5. รีเฟรชไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์กับข้อมูลใหม่แล้ว สร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ดูส่วนการรีเฟรช และสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

 6. ทำซ้ำกระบวนงานนี้ ขึ้นต้น ด้วยขั้นตอนที่ 3

หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูล OLAP ของคุณมีขนาดใหญ่ และคุณต้องการให้การเข้าถึงชุดย่อยของข้อมูลขนาดใหญ่ไฟล์คิวบ์ คุณจะต้องมีเนื้อที่ดิสก์มากพอ และคุณจะพบว่า บันทึกไฟล์อาจพิสูจน์เป็นเวลานาน เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้พิจารณาสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ โดยใช้ MDX สคริปต์การ

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ — คุณยังสามารถคลิรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง สำหรับรายงาน PivotChart ได้

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

  ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแบบออฟไลน์ OLAP จะแสดงขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ให้บริการ OLAP ไม่สนับสนุนไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คำสั่งOLAP แบบออฟไลน์ ไม่พร้อมใช้งาน ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับผู้ให้บริการ OLAP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 3. คลิกสร้างแฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ หรือ ถ้าไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์แล้วสำหรับรายงาน คลิกแก้ไขไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์

  ตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์ จะปรากฏขึ้น

 4. ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป

 5. ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง เลือกแต่ละมิติ จากคิวบ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติเช่น และเลือกระดับที่คุณต้องการรวม

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถข้ามระดับกลางภายในขนาด

  • เมื่อต้องการลดขนาดของไฟล์คิวบ์ ละเว้นระดับที่คุณไม่จำเป็นต้องดูในรายงาน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมขนาดใด ๆ ที่คุณได้จัดกลุ่มรายการ เพื่อให้ Microsoft Office Excel สามารถรักษาการจัดกลุ่มเหล่านี้เมื่อคุณสลับระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและไฟล์แบบออฟไลน์

  • ขนาดที่มีกล่อง กล่องบวก ไม่อนุญาตให้คุณสามารถแยกระดับ คุณสามารถรวม หรือไม่รวมทั้งหมดของมิติชนิดนี้เท่านั้น

 6. ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากหน่วยวัด และเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเขตข้อมูลในรายงาน คุณต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งการวัด มิฉะนั้น มิติเกี่ยวข้องกับการวัดจะประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มี สำหรับแต่ละขนาดที่แสดงอยู่ภายใต้หน่วยวัด คลิกกล่อง กล่องบวก มิติอยู่ถัดจาก นั้นแล้ว เลือกรายการระดับสูงสุดจะรวมไว้ในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

  • เมื่อต้อง การจำกัดขนาดของไฟล์คิวบ์เพื่อให้คุณไม่ต้องเรียกใช้ไม่มีเนื้อที่ดิสก์ และลดจำนวนเวลาที่จำเป็นเพื่อบันทึกไฟล์ เลือกรายการที่คุณต้องการดูในรายงาน ใด ๆเขตข้อมูลคุณสมบัติ ที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการที่คุณเลือกจะถูกรวมโดยอัตโนมัติในคิวบ์

  • ถ้ารายการที่คุณต้องการรวมหายไป คุณอาจไม่ได้รวมมิติที่ประกอบด้วยเหล่านั้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คลิกย้อนกลับ ในตัวช่วยสร้าง และเลือกขนาดหายไปในขั้นตอนที่ 2 จากนั้น กลับไปยังขั้นตอนที่ 3

   หมายเหตุ: ในตัวช่วยสร้างในคิวบ์ OLAP ฟังก์ชันสรุปเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลถูกSum, Count, MinและMax

 7. ในขั้นตอนที่ 4 ของตัวช่วยสร้าง ใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งตัว แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกไฟล์ คลิกหยุดการ ในกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์คิวบ์ – ความคืบหน้า

 8. หลังจากที่ Excel เสร็จสิ้นการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า OLAP แบบออฟไลน์

ปัญหา: คอมพิวเตอร์ของฉันมีเนื้อที่ดิสก์ขณะกำลังบันทึกคิวบ์

ฐานข้อมูล OLAP ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการมากรายละเอียดข้อมูลจำนวนมาก และ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอาจใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จำนวนเก็บข้อมูลบนดิสก์กว่าฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณให้เป็นผลลัพธ์ ถ้าคุณระบุขนาดใหญ่ชุดย่อยของข้อมูลนี้สำหรับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ของคุณ ฮาร์ดดิสก์ของคุณอาจเรียกใช้ไม่มีช่องว่าง กลยุทธ์ต่อไปนี้จะช่วยลดขนาดของไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ของคุณ

ฟรีค่าเนื้อที่ดิสก์ หรือค้นหาดิสก์อื่น    ลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการจากดิสก์ของคุณ ก่อนการบันทึกไฟล์คิวบ์ หรือ บันทึกไฟล์ในไดรฟ์เครือข่าย

รวมข้อมูลน้อยลงในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์    ให้พิจารณาว่าคุณสามารถลดขนาดของข้อมูลในไฟล์ และยังคง มีสิ่งที่คุณต้องการสำหรับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ของคุณ ลองทำต่อไปนี้:

 • ขนาด Eliminate    ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์ เลือกขนาดที่จะแสดงเป็นเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ของคุณ

 • รายละเอียดในระดับ Eliminate     คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับระดับต่ำกว่าที่แสดงในรายงานของคุณ

 • เขตข้อมูล Eliminate    ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากหน่วยวัด จากนั้นเฉพาะเขตข้อมูลคุณกำลังใช้อยู่ในรายงาน

 • รายการ Eliminate ของข้อมูล    คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณไม่จำเป็นต้องดูในรายงาน

 1. คลิกรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง สำหรับการรายงาน PivotChart

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

 3. คลิกOLAP ออนไลน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ค้นหาแหล่งข้อมูล คลิกเรียกดู เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล จากนั้น ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ OLAP บนเครือข่ายของคุณ

การรีเฟรชแอไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ซึ่งสร้างอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลล่าสุดจากคิวบ์เซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่ สามารถกระบวนการใช้เวลามาก และจำเป็นต้องมีเนื้อที่ดิสก์ชั่วคราวจำนวนมาก เริ่มกระบวนการในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง immediate เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอเพื่อบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่สร้างจากแฟ้มคิวบ์ออฟไลน์

 2. ใน Excel 2016: บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มคิวรีและเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด แล้ว คลิ กรีเฟรช

  ใน Excel 2013: บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด แล้ว คลิ กรีเฟรช

ปัญหา: ข้อมูลใหม่ไม่ปรากฏขึ้นในรายงานของฉันเมื่อฉันรีเฟรช

ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลต้นฉบับจะพร้อมใช้งาน    ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เดิมเพื่อเรียกข้อมูลใหม่ ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่เดิมที่มีข้อมูลสำหรับคิวบ์ยังไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ หรือย้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน และคุณสามารถเชื่อมต่อไป

ให้แน่ใจว่า ข้อมูลใหม่จะพร้อมใช้งาน    ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อกำหนดว่า ฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงในพื้นที่รวมอยู่ในรายงานของคุณ

ให้แน่ใจว่า ยังไม่เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลองค์กร    ถ้าเซิร์ฟเวอร์ OLAP cube ได้ถูกสร้างใหม่ คุณอาจต้องการจัดระเบียบรายงานของคุณ หรือสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่หรือคิวบ์ OLAP คิวบ์ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลของคุณ

บันทึกไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ที่ปรับปรุงจะใช้เวลานาน และคุณไม่สามารถทำงานอื่น ๆ ใน Excel ในขณะที่กำลังบันทึกไฟล์ เริ่มกระบวนการในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง immediate เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอเพื่อบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ และคุณสามารถเข้าถึงเดิม OLAP เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสำหรับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

 2. คลิกรายงาน PivotTable ที่ยึดตามไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ หรือคลิกรายงาน PivotTable เกี่ยวข้องสำหรับรายงาน PivotChart

 3. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

 4. คลิกOLAP แบบออฟไลน์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์

 5. ทำตามขั้นตอนในการแบบออฟไลน์คิวบ์ตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับไฟล์ ในขั้นตอนสุดท้าย ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับไฟล์ที่มีอยู่ที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกไฟล์ คลิกหยุดการ ในกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์คิวบ์ – ความคืบหน้า

คำเตือน: ถ้าคุณลบไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์สำหรับรายงาน คุณสามารถไม่ใช้รายงานแบบออฟไลน์ หรือสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่สำหรับรายงาน

 1. ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ประกอบด้วยรายงานที่ใช้ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ หรือทำให้แน่ใจว่า รายงานทั้งหมดนั้นถูกลบออก

 2. ใน Windows ค้นหา และลบไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ (.cub)

หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูล OLAP ของคุณมีขนาดใหญ่ และคุณต้องการให้การเข้าถึงชุดย่อยของข้อมูลขนาดใหญ่ไฟล์คิวบ์ คุณจะต้องมีเนื้อที่ดิสก์มากพอ และคุณจะพบว่า บันทึกไฟล์อาจพิสูจน์เป็นเวลานาน เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้พิจารณาสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ โดยใช้ MDX สคริปต์การ

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ — คุณยังสามารถคลิรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง สำหรับรายงาน PivotChart ได้

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

  รูป Ribbon ของ Outlook

  ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแบบออฟไลน์ OLAP จะแสดงขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ให้บริการ OLAP ไม่สนับสนุนไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คำสั่งOLAP แบบออฟไลน์ ไม่พร้อมใช้งาน ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับผู้ให้บริการ OLAP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 3. คลิกสร้างแฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ หรือ ถ้าไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์แล้วสำหรับรายงาน คลิกแก้ไขไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์

  ตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์ จะปรากฏขึ้น

 4. ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป

 5. ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง เลือกแต่ละมิติ จากคิวบ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติเช่น และเลือกระดับที่คุณต้องการรวม

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถข้ามระดับกลางภายในขนาด

  • เมื่อต้องการลดขนาดของไฟล์คิวบ์ ละเว้นระดับที่คุณไม่จำเป็นต้องดูในรายงาน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมขนาดใด ๆ ที่คุณได้จัดกลุ่มรายการ เพื่อให้ Microsoft Office Excel สามารถรักษาการจัดกลุ่มเหล่านี้เมื่อคุณสลับระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและไฟล์แบบออฟไลน์

  • ขนาดที่มีกล่อง กล่องบวก ไม่อนุญาตให้คุณสามารถแยกระดับ คุณสามารถรวม หรือไม่รวมทั้งหมดของมิติชนิดนี้เท่านั้น

 6. ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากหน่วยวัด และเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเขตข้อมูลในรายงาน คุณต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งการวัด มิฉะนั้น มิติเกี่ยวข้องกับการวัดจะประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มี สำหรับแต่ละขนาดที่แสดงอยู่ภายใต้หน่วยวัด คลิกกล่อง กล่องบวก มิติอยู่ถัดจาก นั้นแล้ว เลือกรายการระดับสูงสุดจะรวมไว้ในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

  • เมื่อต้อง การจำกัดขนาดของไฟล์คิวบ์เพื่อให้คุณไม่ต้องเรียกใช้ไม่มีเนื้อที่ดิสก์ และลดจำนวนเวลาที่จำเป็นเพื่อบันทึกไฟล์ เลือกรายการที่คุณต้องการดูในรายงาน ใด ๆเขตข้อมูลคุณสมบัติ ที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการที่คุณเลือกจะถูกรวมโดยอัตโนมัติในคิวบ์

  • ถ้ารายการที่คุณต้องการรวมหายไป คุณอาจไม่ได้รวมมิติที่ประกอบด้วยเหล่านั้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คลิกย้อนกลับ ในตัวช่วยสร้าง และเลือกขนาดหายไปในขั้นตอนที่ 2 จากนั้น กลับไปยังขั้นตอนที่ 3

   หมายเหตุ: ในตัวช่วยสร้างในคิวบ์ OLAP ฟังก์ชันสรุปเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลถูกSum, Count, MinและMax

 7. ในขั้นตอนที่ 4 ของตัวช่วยสร้าง ใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งตัว แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกไฟล์ คลิกหยุดการ ในกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์คิวบ์ – ความคืบหน้า

 8. หลังจากที่ Excel เสร็จสิ้นการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า OLAP แบบออฟไลน์

ปัญหา: คอมพิวเตอร์ของฉันมีเนื้อที่ดิสก์ขณะกำลังบันทึกคิวบ์

ฐานข้อมูล OLAP ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการมากรายละเอียดข้อมูลจำนวนมาก และ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอาจใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จำนวนเก็บข้อมูลบนดิสก์กว่าฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณให้เป็นผลลัพธ์ ถ้าคุณระบุขนาดใหญ่ชุดย่อยของข้อมูลนี้สำหรับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ของคุณ ฮาร์ดดิสก์ของคุณอาจเรียกใช้ไม่มีช่องว่าง กลยุทธ์ต่อไปนี้จะช่วยลดขนาดของไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ของคุณ

ฟรีค่าเนื้อที่ดิสก์ หรือค้นหาดิสก์อื่น    ลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการจากดิสก์ของคุณ ก่อนการบันทึกไฟล์คิวบ์ หรือ บันทึกไฟล์ในไดรฟ์เครือข่าย

รวมข้อมูลน้อยลงในไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์    ให้พิจารณาว่าคุณสามารถลดขนาดของข้อมูลในไฟล์ และยังคง มีสิ่งที่คุณต้องการสำหรับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ของคุณ ลองทำต่อไปนี้:

 • ขนาด Eliminate    ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างคิวบ์แบบออฟไลน์ เลือกขนาดที่จะแสดงเป็นเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ของคุณ

 • รายละเอียดในระดับ Eliminate     คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับระดับต่ำกว่าที่แสดงในรายงานของคุณ

 • เขตข้อมูล Eliminate    ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากหน่วยวัด จากนั้นเฉพาะเขตข้อมูลคุณกำลังใช้อยู่ในรายงาน

 • รายการ Eliminate ของข้อมูล    คลิกกล่อง กล่องบวก ถัดจากแต่ละมิติในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณไม่จำเป็นต้องดูในรายงาน

 1. คลิกรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง สำหรับการรายงาน PivotChart

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

  รูป Ribbon ของ Outlook

 3. คลิกOLAP ออนไลน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ค้นหาแหล่งข้อมูล คลิกเรียกดู เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล จากนั้น ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ OLAP บนเครือข่ายของคุณ

การรีเฟรชแอไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ซึ่งสร้างอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลล่าสุดจากคิวบ์เซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่ สามารถกระบวนการใช้เวลามาก และจำเป็นต้องมีเนื้อที่ดิสก์ชั่วคราวจำนวนมาก เริ่มกระบวนการในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง immediate เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอเพื่อบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่สร้างจากแฟ้มคิวบ์ออฟไลน์

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด แล้ว คลิ กรีเฟรช

  รูป Ribbon ของ Excel

ปัญหา: ข้อมูลใหม่ไม่ปรากฏขึ้นในรายงานของฉันเมื่อฉันรีเฟรช

ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลต้นฉบับจะพร้อมใช้งาน    ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เดิมเพื่อเรียกข้อมูลใหม่ ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่เดิมที่มีข้อมูลสำหรับคิวบ์ยังไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ หรือย้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน และคุณสามารถเชื่อมต่อไป

ให้แน่ใจว่า ข้อมูลใหม่จะพร้อมใช้งาน    ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อกำหนดว่า ฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงในพื้นที่รวมอยู่ในรายงานของคุณ

ให้แน่ใจว่า ยังไม่เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลองค์กร    ถ้าเซิร์ฟเวอร์ OLAP cube ได้ถูกสร้างใหม่ คุณอาจต้องการจัดระเบียบรายงานของคุณ หรือสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่หรือคิวบ์ OLAP คิวบ์ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลของคุณ

บันทึกไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ที่ปรับปรุงจะใช้เวลานาน และคุณไม่สามารถทำงานอื่น ๆ ใน Excel ในขณะที่กำลังบันทึกไฟล์ เริ่มกระบวนการในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง immediate เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอเพื่อบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ และคุณสามารถเข้าถึงเดิม OLAP เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสำหรับไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

 2. คลิกรายงาน PivotTable ที่ยึดตามไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ หรือคลิกรายงาน PivotTable เกี่ยวข้องสำหรับรายงาน PivotChart

 3. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กOLAP แบบออฟไลน์

 4. คลิกOLAP แบบออฟไลน์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์

 5. ทำตามขั้นตอนในการแบบออฟไลน์คิวบ์ตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับไฟล์ ในขั้นตอนสุดท้าย ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับไฟล์ที่มีอยู่ที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกไฟล์ คลิกหยุดการ ในกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์คิวบ์ – ความคืบหน้า

คำเตือน: ถ้าคุณลบไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์สำหรับรายงาน คุณสามารถไม่ใช้รายงานแบบออฟไลน์ หรือสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ใหม่สำหรับรายงาน

 1. ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ประกอบด้วยรายงานที่ใช้ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ หรือทำให้แน่ใจว่า รายงานทั้งหมดนั้นถูกลบออก

 2. ใน Windows ค้นหา และลบไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ (.cub)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×