ทำงานกับปุ่มแอคชันในแอป Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณสร้าง หรือใช้แอ Microsoft Access คุณใช้ปุ่มแอคชันบนแถบการกระทำการดำเนินการต่าง ๆ เช่นเพิ่ม ปรับเปลี่ยนหรือลบระเบียน ปุ่มการกระทำจะ somewhat เช่นตัวควบคุมในมุมมอง ปุ่มการกระทำบางอย่างจะกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แต่คุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองลงในแถบแอคชันเพื่อให้ตรงกับความต้องการทำงานของแอป แต่ละมุมมองในแอป Access แสดงปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเฉพาะในแถบการกระทำที่สามารถทำได้จากมุมมอง บทความนี้ให้ภาพรวมของปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอธิบายวิธีการที่คุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองลงในมุมมอง ถ้าแถบการกระทำถูกซ่อนอยู่ โดยนักพัฒนาแอป ปุ่มการกระทำจะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าแหล่งระเบียนของมุมมองถูกตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ปุ่มการกระทำจะยังไม่พร้อมใช้งาน ตามที่คุณจะไม่สามารถดูข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแอป Access

บทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์มและการนำทางในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป ให้ดู สร้างฟอร์ม Access

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวม

มุมมองและแอคชัน

แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใช้แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เพิ่มระเบียน

ลบระเบียน

แก้ไขระเบียน

บันทึกระเบียน

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงไปยังระเบียน

ดาวน์โหลดใน Excel

การย้าย และการซ่อนการดำเนินการ

แสดง และซ่อนแถบแอคชัน

สร้าง และใช้การกระทำแบบกำหนดเอง

เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

แก้ไขแอคชันแบบกำหนดเอง

ลบแอคชันแบบกำหนดเอง

ยกเลิกการกระทำแบบกำหนดเองที่ถูกลบ

ย้ายปุ่มแอคชันบนแถบแอคชัน

ภาพรวม

ชนิดของปุ่มการกระทำที่แสดงอยู่บนแถบการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้ แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณโฮเวอร์เหนือปุ่มแอคชัน หน้าที่การใช้งานจะปรากฏขึ้น รูปต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแอคชันบนแถบการกระทำ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง:

การดำเนินการ:

ปุ่มต่างๆ บนแถบแอคชันในแอป Access

หน้าที่การใช้งาน:

เพิ่ม

ลบ

แก้ไข

บันทึก

ยกเลิก

การดำเนินการเช่นการเพิ่ม ลบ และบันทึกถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า โดย Access และเหล่านี้สามารถทำได้ในบริบทที่ปรากฏ ถ้าคุณเอาแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าออกจากมุมมอง คุณไม่สามารถเพิ่มนั้นกลับมา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากมุมมองชนิดต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองในมุมมองส่วนใหญ่ และเราจะเห็นวิธีในภายหลังในบทความนี้ ในส่วนถัดไป ลองมาดูวิธีที่คุณสามารถใช้การกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

มุมมองแผ่นข้อมูลรวมถึงการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำของ Excel

ด้านบนของหน้า

มุมมองและแอคชัน

Access แสดงปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเฉพาะในแถบการกระทำกับมุมมองโดยยึดตามงานที่คุณสามารถทำได้จากมุมมอง ตารางต่อไปนี้แสดงความพร้อมใช้งานของปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สำหรับมุมมองต่าง ๆ และ เมื่อพวกเขาได้เปิดใช้งาน

รายการ   : มุมมองนี้แสดงจำนวนสูงสุดของการกระทำ เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และยกเลิกการกระทำมีปุ่มจากมุมมองรายการ

เงื่อนไข

การดำเนินการเปิดใช้งาน

เมื่อเพิ่มระเบียนแรก

บันทึกและยกเลิก

เมื่อเพิ่มระเบียนต่างๆ เมื่อมีระเบียนอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว

บันทึกและยกเลิก

เมื่ออ่านข้อมูลที่สามารถอัปเดตได้

เพิ่ม ลบ และแก้ไข

เมื่ออ่านข้อมูลที่ไม่สามารถอัปเดตได้

ไม่มี

เมื่อแก้ไขระเบียนแต่คุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระเบียน

ยกเลิก

เมื่อแก้ไขระเบียนและคุณมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลง

บันทึกและยกเลิก

มุมมองแผ่นข้อมูล   : เพิ่ม ลบ และดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel จะพร้อมใช้งานจากมุมมองแผ่นข้อมูล เพิ่ม และลบจะเปิดใช้งานในเวลาทั้งหมดยกเว้นเมื่อใส่ข้อมูลบนระเบียนใหม่ การดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ถูกเปิดใช้งานครั้งทั้งหมดในมุมมองแผ่นข้อมูล

ดูข้อมูลสรุป   : ไม่มีปุ่มการกระทำจะพร้อมใช้งานจากมุมมองสรุป

มุมมองเปล่า   : ปุ่มการกระทำเท่านั้นปรากฏในแถบการกระทำสำหรับมุมมองเปล่าเมื่อคุณสมบัติแหล่งระเบียนถูกตั้งค่า ปุ่มการกระทำที่ปรากฏในว่างมุมมองจะสืบทอดมาจากมุมมองของรายการ

หมายเหตุ: ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่เปิดใช้งานสำหรับมุมมองถ้าเปิดมุมมองจะเป็นแบบป็อปอัพโดยใช้มุมมองสรุป เมื่อเปิดมุมมองเป็นป็อปอัพจากมุมมองสรุป Access ตั้งค่าข้อมูลเป็นไม่สามารถอัปเดตได้

ด้านบนของหน้า

แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แอป access มีปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหกที่แสดงอยู่บนแถบแอคชันโดยยึดตามชนิดของมุมมองที่คุณเลือก จำนวนของแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแสดงขึ้นอยู่กับชนิดของมุมมอง ในขณะที่คุณไม่สามารถแก้ไขปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่พวกเขาปรากฏบนแถบการกระทำ หรือซ่อนแถบแอคชันทั้งหมดในมุมมอง

หมายเหตุ: ซ่อนแถบแอคชันที่ไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณมีตัวเลือกการนำทางอื่นสำหรับแอปของคุณ

ตารางต่อไปนี้มีปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หน้าที่การใช้งานของพวกเขาและแป้นพิมพ์ลัด:

ปุ่ม

การดำเนินการ

คีย์ลัด

ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ

เพิ่มระเบียนใหม่

N หรือ Alt + N

ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ

ลบระเบียน

ลบ

ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ

แก้ไขระเบียน

E หรือ Alt + E

ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ

บันทึกระเบียน

Ctrl + S

ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ บนแถบการกระทำ

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

Escape

ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ

ดาวน์โหลดใน Excel

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างมุมมองเปล่าใหม่ในแอป Access ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่ปรากฏจนกว่าคุณกำหนดแหล่งระเบียนสำหรับมุมมอง

การใช้แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เพิ่มระเบียน

เพิ่มการกระทำระเบียนปุ่มใหม่จะมีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลและรายการถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้ ปุ่มเพิ่มการกระทำระเบียนใหม่จะมีอยู่ในมุมมองเปล่าถ้ามีแหล่งระเบียนที่กำหนดมุมมอง และสามารถอัปเดตได้ ใช้ปุ่มการกระทำเพิ่มเพื่อเพิ่มระเบียนใหม่ลงในตาราง เมื่อต้องการใช้แอคชัน ทำขั้นตอนต่อไปนี้จากแอป Access เปิด:

 1. คลิกมุมมองรายการ (คุณยังสามารถเพิ่มระเบียนจากแผ่นข้อมูลและมุมมองเปล่า)

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้วคลิก เปิดในเบราว์เซอร์

  เมนูป็อปอัพแสดง เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ

 3. หลังจากมุมมองรายการเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกเพิ่ม ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ และเขตข้อมูลจะถูกแสดง

  เพิ่มระเบียนลงในรายการ

  หมายเหตุ: เฉพาะบันทึก และยกเลิกการ กระทำจะพร้อมใช้งานในขณะนี้

 4. ใส่ข้อมูลสำหรับระเบียนใหม่ แล้วคลิกบันทึก ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเพิ่มระเบียนเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ลบระเบียน

ปุ่มลบแอคชันบันทึกจะพร้อมใช้งานในมุมมองรายการ ว่าง และแผ่นข้อมูลถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้

 1. เมื่อต้องการลบระเบียน เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล ค่าว่าง หรือรายการ

 2. เลือกระเบียน แล้ว คลิ กแอคชันลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ

 3. เมื่อ Access ขอให้คุณยืนยันแอคชัน ลบ ดังกล่าว ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำลบ คลิไม่.

  • เมื่อต้องการดำเนินต่อกับแอคชันลบ คลิใช่

เมื่อคุณลบระเบียน ระเบียนดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปในมุมมอง และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้คือ

 • ระเบียนที่อยู่ด้านล่างติดกับระเบียนที่ถูกลบไปจะถูกเน้น

 • ระเบียนก่อนหน้าจะถูกเน้นถ้าคุณได้ลบระเบียนสุดท้ายในตาราง

 • ระเบียนที่เหลืออยู่ในตารางจะแสดงขึ้น ถ้ามีเพียงระเบียนเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ มุมมองจะเปลี่ยนมาแสดงมุมมองที่ไม่มีระเบียน

ด้านบนของหน้า

แก้ไขระเบียน

ปุ่มการกระทำระเบียน ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ แก้ไข ได้ในรายการและมุมมองเปล่าเมื่อมุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้ เมื่อคุณเปิดรายการหรือมุมมองเปล่า แก้ไข ปุ่มการกระทำเพิ่มและลบมีเท่านั้น

 1. เมื่อต้องการแก้ไขระเบียนที่มีอยู่ เปิดตารางในมุมมองรายการ ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และคลิกปุ่มแอคชันบันทึกแก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นแล้ว คลิ กปุ่มแอคชันบันทึก

  เมื่อคุณเริ่มปรับเปลี่ยนข้อมูลในเขตข้อมูล แอคชัน ยกเลิก และ บันทึก จะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

บันทึกระเบียน

ปุ่มการกระทำระเบียนบันทึกจะมีอยู่หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนข้อมูลสำหรับระเบียนในรายการหรือมุมมองเปล่า เมื่อคุณคลิกปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกในแอป Access ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถ้ามีการบันทึกข้อขัดแย้ง Access แสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ปุ่มการกระทำระเบียนบันทึกจะไม่มีอยู่เมื่อระเบียนนั้นอยู่ในโหมดการอ่านหรือเมื่อมุมมองที่มีแหล่งระเบียนที่จะไม่สามารถอัปเดตได้

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลไม่มีปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกเนื่องจาก Access โดยอัตโนมัติพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียนเมื่อคุณย้ายไปยังระเบียนที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียน

คุณสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลใด ๆ จากรายการและมุมมองเปล่าถ้า ระเบียนยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงและถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่จะสามารถอัปเดตได้

ถ้าต้องการยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับระเบียน ไม่นานหลังจากที่คุณได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ให้ทำดังนี้

 • คลิกปุ่มแอคชันยกเลิก เขตข้อมูลที่แก้ไขล่าสุดแสดงค่าเก็บไว้ในฐานข้อมูล

  บันทึก และปุ่มแอคชันยกเลิกจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณทำแอคชันยกเลิก และเขตข้อมูลเปลี่ยนเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดใน Excel

คุณสามารถดาวน์โหลดระเบียนจากแอป Access ของคุณลงใน Excel จากมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel:

 1. คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อดูแอปในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่มการกระทำ ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel

  ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel บนมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกเปิด เพื่อเปิดสเปรดชีต Excel คลิกบันทึก เพื่อบันทึกกระดาษคำนวณไปยังโฟลเดอร์ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการดาวน์โหลดข้อมูลลงใน Excel

 4. Excel แสดงระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูล

  สเปรดชีต Excel แสดงระเบียนของข้อมูลสามระเบียนตลอดทั้งสามคอลัมน์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ตัวกรองในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อจำกัดระเบียนที่แสดงให้ชุดที่มีขนาดเล็กของระเบียนก่อนคลิกดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel, Access ยังคงดาวน์โหลดระเบียนทั้งหมดจากแหล่งระเบียนมุมมองไปยัง Excel ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดชุดระเบียนมีขนาดเล็ก คุณสามารถเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลจากมุมมองอื่นโดยใช้แมโครแอคชัน OpenPopup และใช้เครื่องหมายอาร์กิวเมนต์อนุประโยคเมื่อต้องการกรองระเบียนต้องการชุดย่อยที่มีขนาดเล็กได้ ถ้าคุณคลิกดาวน์โหลดใน Excel ปุ่มปฏิบัติการบนมุมมองแผ่นข้อมูลในกรณีนี้ Access ดาวน์โหลดย่อยของระเบียนที่มีขนาดเล็กลงใน Excel

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ไม่สามารถเอาออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงปุ่มการกระทำนี้ คุณจะต้องการซ่อนแถบการกระทำสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การย้าย และการซ่อนการดำเนินการ

Access แสดงปุ่มการกระทำบนแต่ละมุมมองในลำดับกำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มการกระทำใด ๆ คลิกปุ่มค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน เปลี่ยนลำดับของปุ่มการกระทำไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของพวกเขาเมื่อใช้แอป Access ของคุณ เปลี่ยนลำดับแท็บโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลำดับใหม่

ถ้าคุณเอาปุ่มแอคชันจากมุมมอง คุณไม่สามารถคืนค่าปุ่มการกระทำในภายหลัง ถ้าคุณต้องการคืนค่าปุ่มการกระทำที่ถูกลบ สร้างมุมมองใหม่อื่น

คุณสามารถซ่อนปุ่มการกระทำที่ใช้แมโคส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้แมโครแอคชันSetProperty และเลือกมองเห็นได้ ในกล่องคุณสมบัติ และใส่ใช่ หรือไม่ใช่ ในกล่องค่า ในกล่องชื่อตัวควบคุม ป้อนชื่อปุ่มการกระทำที่เหมาะสม เมื่อต้องการค้นหาชื่อของแอคชันแบบกำหนดเอง เปิดมุมมองในโหมดออกแบบใน Access คลิกการกระทำแบบกำหนดเอง และจากนั้น คลิกปุ่มคุณสมบัติข้อมูล ชื่อของแอคชันแบบกำหนดเองจะปรากฏในกล่องชื่อตัวควบคุม

การกระทำ

ชื่อปุ่มการกระทำ

เพิ่มระเบียนใหม่

addActionBarButton

ลบระเบียน

deleteActionBarButton

แก้ไขระเบียน

editActionBarButton

บันทึกระเบียน

saveActionBarButton

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

cancelActionBarButton

หมายเหตุ: ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณไม่สามารถเอาการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ย้ายไปยังตำแหน่งอื่นแสดง หรือซ่อนโดยใช้แมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ ไม่มีแสดงชื่อของการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำของ Excel

เรียนรู้เกี่ยวกับ กำหนดมุมมองที่มีแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

แสดง และซ่อนแถบแอคชัน

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแอป Access คุณสามารถเลือกที่จะแสดง หรือซ่อนแถบแอคชันทั้งหมดสำหรับมุมมองที่ระบุ เมื่อคุณเลือกที่จะซ่อนแถบการกระทำสำหรับมุมมอง ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเองทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิดมุมมองในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการมองเห็นได้ของแถบการกระทำ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จากแอป Access เปิด:

 1. คลิกมุมมองที่จะต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเลือกมุมมองรายการ ว่าง หรือแผ่นข้อมูล

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กแก้ไข เพื่อเปิดมุมมองในโหมดแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติจัดรูปแบบสำหรับมุมมอง

  คุณสมบัติ แถบแอคชันที่มองเห็นได้ บนเมนู การจัดรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่พบปุ่มคุณสมบัติการจัดรูปแบบสำหรับมุมมอง คลิกพื้นที่ว่างในตารางมุมมองตัวควบคุมที่มีอยู่

 4. เมื่อต้องการแสดงแถบแอคชัน เลือกมองเห็นได้ ในกล่องคุณสมบัติActionBar ที่มองเห็นได้ เมื่อต้องการซ่อนแถบแอคชัน เลือกซ่อน ในกล่องคุณสมบัติActionBar ที่มองเห็นได้

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างและใช้แอคชันแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแอป Access คุณจะสามารถเพิ่มแอคชันใหม่ต่างๆ ลงในแถบแอคชัน แล้วกำหนดแอคชันนั้นๆ เองเพื่อให้แอคชันดังกล่าวทำงานเมื่อคลิกโดยใช้แมโครได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงแอคชันแมโครที่มีอยู่แล้วจากตัวออกแบบแอป Access ได้อีกด้วย

คุณสามารถเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองได้ถึงเจ็ดลงในมุมมอง เมื่อคุณถึงขีดจำกัดสูงสุด Access แสดงข้อความที่ระบุว่า ขีดจำกัดการใช้แล้ว ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ คุณสามารถลบแอคชันแบบกำหนดเองที่มีอยู่ และเพิ่มแอคชัน

ไม่เหมือนกับการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอคชันแบบกำหนดเองสามารถสร้าง และปรับเปลี่ยน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไอคอนสำหรับแอคชันแบบกำหนดเองและตำแหน่งบนแถบแอคชัน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงการกระทำแบบกำหนดเอง คลิกที่ปุ่มการกระทำแบบกำหนดเอง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน เปลี่ยนลำดับแท็บโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลำดับใหม่

เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

 1. เปิดแอป Access จากบานหน้าต่างนำทางคลิกขวาที่คุณต้องการเพิ่มแอคชัน จากนั้น คลิกเปิด มุมมองใหม่

  เคล็ดลับ:  ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง จากแท็บ หน้าแรก ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกปุ่มเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

  เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองใหม่ให้กับแถบแอคชัน

 3. คลิกเพื่อเลือกแอคชันแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิกปุ่มคุณสมบัติข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง

  เพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองในแอป Access

 4. เมื่อต้องการกำหนดแอคชันเอง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่อไปนี้

  • ชื่อตัวควบคุม: พิมพ์ชื่อสำหรับแอคชัน

  • ไอคอน คลิกลูกศรถัดจากไอคอนเริ่มต้นแล้วเลือกไอคอนจากแกลเลอรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกไอคอนที่ไม่ได้มีอยู่แล้วบนแถบแอคชัน มิฉะนั้นแล้วคุณจะมีไอคอนซ้ำกันแสดงอยู่

  • คำแนะนำเครื่องมือ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ของแอคชันได้ การเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ แต่ก็สามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ถ้าคนเหล่านั้นสามารถเห็นคำอธิบายได้ว่าแอคชันอะไรบ้างที่จะถูกดำเนินการเมื่อคลิกที่ปุ่มนั้น

 5. คลิก เมื่อคลิก และเพิ่มแอคชันแมโครสำหรับปุ่มดังกล่าว

 6. คลิกขวาที่แท็บแมโคร บันทึกแล้วปิด

เรียนรู้เกี่ยวกับ กำหนดมุมมองที่มีแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

แก้ไขแอคชันแบบกำหนดเอง

 1. คลิกเพื่อเลือกแอคชัน

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติ ข้อมูล แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ลบแอคชันแบบกำหนดเอง

 • เลือกแอคชันแล้วกดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและลบแอคชันแบบกำหนดเองได้หลายแอคชันในคราวเดียวกันได้ด้วย เมื่อคุณลบแอคชัน ไอคอนจะถูกเอาออกไปจากแถบแอคชัน แต่จะยังอยู่ในแกลเลอรีไอคอน

เลิกทำแอคชันแบบกำหนดเองที่ถูกลบ

 • คลิกปุ่มเลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ย้ายปุ่มการดำเนินการแบบกำหนดเองบนแถบการดำเนินการ

 • คลิกปุ่มค้างเอาไว้ แล้วลากไปที่ตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×