ทำงานกับงานนำเสนอพร้อมกันกับผู้ร่วมงานของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft PowerPoint 2010 ผู้เขียนหลายคนสามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอเดียวกันที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเขียนร่วม

เขียนงานนำเสนอร่วมกัน

รีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้เขียนรายอื่น

กำหนดค่า PowerPoint เพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่ผู้เขียนทำการเปลี่ยนแปลง

ภาพรวมของการเขียนร่วม

หน้าที่การใช้งานการเขียนร่วมแบบใหม่ใน Microsoft Office 2010 ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเอกสารเดียวกันโดยไม่ก้าวก่ายงานของผู้ใช้อื่นหรือล็อกผู้ใช้อื่นออกไป

คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานการเขียนร่วมแบบใหม่นี้ในเอกสาร Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 และ Microsoft OneNote 2010 บน SharePoint Server 2010 ได้ หน้าที่การใช้งานการเขียนร่วมแบบใหม่ยังสนับสนุนใน Excel Web App และ OneNote Web App ด้วย

การเขียนร่วมจำเป็นต้องใช้ SharePoint Foundation 2010 หรือบัญชีผู้ใช้ Windows Live OneDrive เซิร์ฟเวอร์จะเก็บสำเนาส่วนกลางของงานนำเสนอและการแก้ไขระเบียนจากผู้เขียนหลายคน คุณและผู้เขียนร่วมของคุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังแก้ไขงานนำเสนอ และบุคคลนั้นกำลังทำงานตรงไหนในเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้นจะผสานรวมลงในงานนำเสนอของคุณ

PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนการเขียนร่วม เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้เขียนร่วมทั้งหมดต้องติดตั้ง PowerPoint 2010 ไว้ในคอมพิวเตอร์ของตน

ด้านบนของหน้า

เขียนงานนำเสนอร่วมกัน

 1. ใน PowerPoint 2010 ให้เปิดงานนำเสนอที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:  การแจ้งให้ทราบจะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านล่างของ PowerPoint ถ้าคุณไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ทำงานบนงานนำเสนอนั้น การแจ้งให้ทราบบอกให้คุณทราบถึงจำนวนผู้ใช้ที่กำลังทำงานในงานนำเสนอนั้น คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูชื่อของผู้เขียนร่วม

  การแจ้งให้ทราบว่าผู้อื่นกำลังแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ เพื่อดูงานนำเสนอของคุณในมุมมอง ปกติ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีแท็บ เค้าร่าง และ สไลด์ บนแท็บ สไลด์ ให้ค้นหาไอคอนขนาดเล็กที่มุมขวาล่างของรูปขนาดย่อของสไลด์ ซึ่งระบุว่าผู้เขียนร่วมกำลังทำการเปลี่ยนแปลงกับสไลด์นั้น คลิกที่ไอคอนเพื่อดูชื่อของผู้เขียนร่วม

  หมายเหตุ: 

  • วิธีอื่นในการดูชื่อของผู้เขียนร่วมของงานนำเสนอคือ การคลิกที่แท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ข้อมูล ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ชื่อของผู้เขียนร่วมจะปรากฏในบานหน้าต่างตรงกลาง

   บุคคลที่กำลังแก้ไขงานนำเสนอในขณะนี้ และวิธีการส่งข้อความถึงบุคคลเหล่านั้น

  • เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้เขียนร่วมของคุณ ให้คลิก ส่งข้อความ แล้วคลิก ส่งข้อความอีเมล หรือ ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

  • เมื่อผู้เขียนรายอื่นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา PowerPoint จะแจ้งให้คุณ ซึ่งเป็นผู้เขียนเริ่มแรกของงานนำเสนอ ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ สไลด์ บนแท็บ สไลด์ ไอคอนจะปรากฏที่มุมขวาล่างของรูปขนาดย่อของสไลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

   การแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

รีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้เขียนรายอื่น

 1. เมื่อต้องการดูว่าผู้เขียนอื่นได้เปลี่ยนแปลงงานนำเสนอของคุณหรือไม่ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ข้อมูล จากนั้น ถัดจาก มีการอัปเดตเอกสารที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก บันทึกและตรวจทาน

  แท็บ ไฟล์ ซึ่งเป็นวิธีดูว่าผู้เขียนรายอื่นเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอของคุณหรือไม่

 2. จากนั้น เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เขียนอื่นทำ ให้คลิก รีวิวการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่ม รีวิวการเปลี่ยนแปลง

 3. เมื่อคุณคลิก รีวิวการเปลี่ยนแปลง แท็บ ผสาน จะปรากฏบน Ribbon และบานหน้าต่าง การตรวจทานแก้ไข จะปรากฏทางด้านขวาของหน้าต่าง PowerPoint บานหน้าต่าง การตรวจทานแก้ไข มีแท็บ สไลด์ ที่แสดงรายการสไลด์ที่ผู้เขียนอื่นเปลี่ยนแปลง และแท็บ รายละเอียด ที่แสดงรายการการเปลี่ยนแปลงในสไลด์ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

บนแท็บ ผสาน คุณสามารถใช้ปุ่มในกลุ่ม การแก้ไขปัญหา เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงถัดไปและก่อนหน้าที่ทำโดยผู้เขียนรายอื่นๆ และยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เมื่อต้องการออกจากมุมมอง ผสาน ให้คลิก ปิดมุมมองการผสาน

หมายเหตุ: ขณะที่อยู่ในมุมมอง ผสาน คุณไม่สามารถผสานการอัปเดตใหม่จากผู้เขียนรายอื่นๆ หรืออัปโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ คุณต้องรีวิวให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการคลิก ปิดมุมมองการผสาน ซึ่งจะอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

แท็บ ผสาน และบานหน้าต่าง การตรวจทานแก้ไข

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่า PowerPoint เพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่ผู้เขียนทำการเปลี่ยนแปลง

คุณอาจต้องการรีวิว (แล้วยอมรับหรือปฏิเสธ) การเปลี่ยนแปลงที่ผู้เขียนอื่นทำกับงานนำเสนอทั้งหมดที่คุณทำงานอยู่ก่อนที่จะถูกผสาน ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก ทางด้านซ้ายของหน้าจอ แล้วในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการผสานไฟล์สำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์การทำงานร่วมกันในเอกสารที่แชร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเปลี่ยนแปลงการผสานอย่างละเอียดเมื่อมีการผสานเกิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×