ทำงานกับขอบกระดาษใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แต่ละหน้าต้นแบบมีหน้าการตั้งค่าระยะขอบที่ถูกตั้งค่าสำหรับหน้าทั้งหมดที่ใช้หน้าต้นแบบนั้น เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบของหน้า คุณจะอาจตั้งค่าระยะขอบ สำหรับ หน้าต้นแบบทั้งหมด และขยายหน้าทั้งหมด หรือคุณจะตั้งค่าระยะขอบสำหรับหนึ่งหน้าต้นแบบและหน้าทั้งหมดที่ใช้หน้าต้นแบบนั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบให้กับหน้าต้นแบบและหน้าทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้

  1. คลิกออกแบบหน้า >ระยะขอบ

  2. เลือกหนึ่งในสี่ตัวเลือกระยะขอบซึ่งได้ดีไซน์ไว้แล้ว ดังนี้ กว้าง, ปานกลาง, แคบ, หรือ ไม่มี

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบให้กับหนึ่งหน้าต้นแบบให้ทำดังนี้

  1. คลิกออกแบบหน้า >หน้าต้นแบบ

  2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

  3. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ทางซ้ายของหน้าจอ ให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข

  4. คลิกออกแบบหน้า >ระยะขอบ

  5. คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง และใส่ค่าระยะขอบในส่วนเส้นบอกแนวระยะขอบ ของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง ดูกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×