ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

แต่ละเดือนคุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ใหม่ของคุณพร้อมใช้งานแล้วใน ศูนย์การจัดการ Office 365เรียนรู้วิธีการค้นหาและดูใบเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ของคุณ

ใบแจ้งหนี้ของคุณจะมีสองหน้า หน้า 1 เป็นสรุปใบแจ้งหนี้ และประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อ จำนวนเงินค้างชำระ วิธีการชำระเงิน และวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หน้า 1 ของตัวอย่างใบแจ้งหนี้

หน้า 2 ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

หน้า 2 ของตัวอย่างใบแจ้งหนี้

สำหรับคำอธิบายเขตข้อมูลและข้อกำหนดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ของคุณ โปรดดูอภิธานศัพท์เขตข้อมูลของใบแจ้งหนี้ในส่วนต่อๆ ไปของบทความนี้

ทำความเข้าใจแนวคิดการเรียกเก็บเงิน

การเข้าใจแนวคิดการเรียกเก็บเงินหลักบางส่วนก่อนที่จะดูใบแจ้งหนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ

ยอดดุลใบแจ้งหนี้กับยอดดุลในคำสั่งซื้อ

ยอดดุลใบแจ้งหนี้ เป็นจำนวนที่แสดงในใบแจ้งหนี้ และเป็นจำนวนเงินค้างชำระเพียงรายการเดียวสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนั้นๆ โดยเฉพาะ ยอดดุลรวมในคำสั่งซื้อของคุณคือ ผลรวมของใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด คุณสามารถดูยอดดุลในคำสั่งซื้อในส่วน การเรียกเก็บเงิน ของ ศูนย์การจัดการ Office 365

ความถี่ในการเรียกเก็บเงินกับความถี่ในการออกใบแจ้งหนี้

ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน หมายถึง จำนวนครั้งที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน การสมัครใช้งานจะมีการเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกระหว่างการซื้อการสมัครใช้งาน ความถี่ในการออกใบแจ้งหนี้ หมายถึง จำนวนครั้งที่คุณได้รับใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณเลือกการเรียกเก็บเงินรายปี คุณจะได้ใบแจ้งหนี้เพียงหนึ่งครั้งต่อปี เว้นแต่ว่ากิจกรรมในการสมัครใช้งานของคุณจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเครดิตเพิ่ม

ถ้าคุณมีคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

อภิธานศัพท์เขตข้อมูลของใบแจ้งหนี้

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่คุณอาจเห็นบนใบแจ้งหนี้ของคุณ เขตข้อมูลบางอย่างที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ หรือโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

ชื่อ

คำอธิบาย

ราคารายปี

การสมัครใช้งานจะมีการเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี ถ้าคุณเลือกการเรียกเก็บเงินรายปีระหว่างการซื้อการสมัครใช้งาน ราคาสิทธิ์การใช้งานรายปีจะมีผลในใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องยกเลิกการสมัครใช้งาน และ ซื้อการสมัครใช้งานใหม่เพื่อเลือกความถี่ในการเรียกเก็บเงินใหม่

ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน

ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินคือ ช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ใบแจ้งหนี้ล่าสุด ระยะเวลาบริการคือ ช่วงเวลาที่คุณได้รับการเรียกเก็บเงินเพื่อใช้บริการ

ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน

นี่คือที่อยู่ของแผนกการเรียกเก็บเงินของคุณ และมักเหมือนกับที่อยู่ของขายให้กับ เมื่อต้องการอัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน โปรดดู เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

ค่าใช้จ่าย

หน้า 1 ของใบแจ้งหนี้จะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของใบแจ้งหนี้ หน้า 2 จะแสดงค่าใช้จ่ายโดยละเอียดสำหรับการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

เช็ค

ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้และสามารถชำระเงินด้วยเช็คได้ในประเทศของคุณ ที่ด้านล่างของหน้า 1 จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะส่งการชำระเงินของคุณ โปรดอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้บนเช็คของคุณ

เครดิต

หน้า 1 ของใบแจ้งหนี้จะสรุปเครดิตทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของใบแจ้งหนี้ หน้า 2 จะแสดงเครดิตโดยละเอียดสำหรับการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

หมายเลข PO ของลูกค้า

หมายเลขใบสั่งซื้อ (PO) ของคุณ ถ้าคุณอัปเดตหมายเลข PO ใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะระบุหมายเลขที่อัปเดตไว้ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลข PO ลงในใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่

วัน

ธุรกรรมการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจะเชื่อมโยงกับระยะเวลาบริการ คอลัมน์วันจะระบุจำนวนวันในระยะเวลาบริการดังกล่าว

ส่วนลด

หน้า 1 ของใบแจ้งหนี้จะสรุปส่วนลดทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของใบแจ้งหนี้ หน้า 2 จะแสดงส่วนลดโดยละเอียดสำหรับการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

วันครบกำหนด

วันที่ครบกำหนดการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณจะชำระเงินการสมัครใช้งานด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร เราจะเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณในวันถัดจากวันใบแจ้งหนี้

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าคุณเลือก "ใบแจ้งหนี้" เป็นวิธีการชำระเงินการสมัครใช้งาน หน้า 1 จะมีข้อมูลบัญชีธนาคารของ Microsoft สำหรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (โอนผ่านธนาคาร, ACH, SEPA และอื่นๆ) โดยปกติ ธนาคารของคุณจะมีเขตข้อมูลอ้างอิงให้คุณกรอกเมื่อคุณส่งการชำระเงิน โปรดอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่แสดงในเขตข้อมูลนี้

ยอดรวม

แถวนี้จะรวมผลรวมสำหรับคอลัมน์ค่าใช้จ่าย ส่วนลด เครดิต ผลรวมย่อย ภาษี และผลรวมทั้งหมดของการสมัครใช้งานทั้งหมดที่แสดงอยู่บนใบแจ้งหนี้

วันที่ใบแจ้งหนี้

วันที่ที่ใบแจ้งหนี้ของคุณถูกสร้างขึ้น วันใบแจ้งหนี้คือ วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของคุณคือ 15 ม.ค. – 14 ก.พ. วันที่ใบแจ้งหนี้ของคุณจะเป็นวันที่ 15 ก.พ.

หมายเลขใบแจ้งหนี้

หมายเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งกำหนดให้กับใบแจ้งหนี้ของคุณ โปรดอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้กับการชำระเงินของคุณ

ราคารายเดือน

การสมัครใช้งานจะมีการเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี ถ้าคุณเลือกการเรียกเก็บเงินรายเดือนระหว่างการซื้อการสมัครใช้งาน ราคาสิทธิ์การใช้งานรายเดือนจะมีผลในใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ และซื้อการสมัครใช้งานใหม่เพื่อเลือกความถี่ในการเรียกเก็บเงินใหม่

หมายเลขคำสั่งซื้อ

ทุกครั้งที่คุณซื้อการสมัครใช้งานใหม่ ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อขึ้น ทุกๆ เดือนคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

คำแนะนำในการชำระเงิน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณจะเห็น "ไม่ต้องชำระเงิน - เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในไฟล์" ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ คุณจะเห็นคำแนะนำสำหรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) และเช็ค (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการชำระเงิน

จำนวนวันนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้เมื่อครบกำหนดชำระเงิน มาตรฐานคือ 30 วัน

ผลิตภัณฑ์

บนหน้า 1 ของใบแจ้งหนี้ คำว่า "บริการออนไลน์" เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในการอธิบายการสมัครใช้งานของคุณ บนหน้า 2 คุณจะเห็นชื่อการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

ปริมาณ

จำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อระหว่างระยะเวลาบริการ

ระยะเวลาบริการ

ระยะเวลาบริการคือ ช่วงเวลาที่คุณได้รับการเรียกเก็บเงินเพื่อใช้บริการ ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินคือ ช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ใบแจ้งหนี้ล่าสุด

ที่อยู่ที่ใช้บริการ

ที่อยู่ที่มีการใช้บริการ โดยปกติแล้วจะเหมือนกับที่อยู่ของขายให้กับ เมื่อต้องการอัปเดตที่อยู่ที่ใช้บริการ โปรดดู เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

ขายให้กับ

ชื่อและที่อยู่บริษัทของคุณ เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลนี้ ให้ดู เปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณ อีเมลที่ติดต่อด้านเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ

ผลรวมย่อย

การสมัครใช้งานแต่ละการที่แสดงอยู่บนใบแจ้งหนี้ของคุณมีแถวผลรวมย่อยแยกต่างหากสำหรับคอลัมน์ค่าใช้จ่าย ส่วนลด เครดิต ผลรวมย่อย ภาษี และผลรวมทั้งหมดสำหรับการสมัครใช้งานนั้นๆ

ภาษี

หน้า 1 ของใบแจ้งหนี้จะแสดงผลรวมภาษี หน้า 2 จะแสดงอัตราภาษีที่นำไปใช้ และผลรวมภาษีสำหรับแต่ละรายการ ถ้าใบแจ้งหนี้ของคุณมีข้อมูลภาษี แต่บริษัทของคุณได้รับยกเว้นภาษี โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ผลรวม

ยอดเงินครบกำหนดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของใบแจ้งหนี้

เปลี่ยนหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ

ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเลขใบสั่งซื้อ (PO) สำหรับการสมัครใช้งานของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลข PO ลงในใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หมายเลขใบสั่งซื้อจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ในอนาคตทั้งหมด

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

  2. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  3. ในศูนย์การจัดการ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  4. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และในส่วน วิธีการชำระเงิน ให้เลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

    สกรีนช็อตของส่วนวิธีการชำระเงินของบัตรการสมัครใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่ใช้วิธีการชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้
  5. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง เปลี่ยนรายละเอียดการชำระเงิน ให้ใส่หมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ จากนั้นเลือก ส่ง

    สกรีนช็อตของบานหน้าต่างรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ในฐานะผู้ดูแลระบบของ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสั่งซื้อล่วงหน้า บัญชี และการสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านเทคนิค คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนในนามของผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรของคุณ

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

ชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

การเรียกเก็บเงินใน Office 365 สำหรับธุรกิจ – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

Minecraft: ตัวเลือกการชำระเงิน Education Edition

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×