ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแท็บจัดรูปแบบกล่องข้อความใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องเลือกตัวเลือกสำหรับการวางและข้อความพอดี ในกล่องข้อความ หรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความในนั้น คุณสามารถใช้แท็บกล่องข้อความ ใน Publisher

หมายเหตุ: แท็บ กล่องข้อความ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อวัตถุที่เลือกเป็นกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง

เลือกว่าคุณต้องการจัดแนวข้อความที่ด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่างของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ระยะขอบของกล่องข้อความ

ซ้าย ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ขวา ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

บน ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ล่าง ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

การปรับพอดีอัตโนมัติ

ทำไม่พอดีอัตโนมัติ   ตัวเลือกนี้เก็บขนาดของข้อความเหมือนกับที่คุณตั้งค่าสำหรับกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน  ตัวเลือกนี้ช่วยลดขนาดพอยต์ของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในมากเกินไป

ดีที่สุดให้พอดี   ตัวเลือกนี้ย่อ หรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อคุณปรับขนาด

เพิ่มกล่องข้อความให้พอดี ตัวเลือกนี้ขยายกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อข้อความยาวเกิน

หมายเหตุ: กล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติอาจขยายออกนอกหน้ากระดาษหรือเข้าไปในวัตถุอื่นๆ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

หมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90 ด้วย   กล่องกาเครื่องหมายนี้เปิดข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ (90 องศา) ไปทางขวาขึ้นมา

รวม "Continued บนหน้า..."   กล่องกาเครื่องหมายนี้มีการแจ้งเตือนContinued บนหน้า [หมายเลขหน้า]ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

รวม "Continued จากหน้า..."   กล่องกาเครื่องหมายนี้มีการแจ้งเตือนContinued จากหน้า [หมายเลขหน้า]ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

คอลัมน์   ปุ่มนี้แสดงกล่องโต้ตอบคอลัมน์ ซึ่งคุณสามารถเลือกจำนวนคอลัมน์และช่องว่างระหว่างคอลัมน์

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างอัตโนมัติ ยกเว้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกลดขนาดข้อความเมื่อเกิน หรือเหมาะสม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×