ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

หลังจากที่คุณสร้างไซต์ SharePoint แล้ว คุณอาจต้องการมอบสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไปยังไซต์หรือเนื้อหาของไซต์ เช่น คุณอาจต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับสมาชิกในทีมของคุณเท่านั้น หรือคุณอาจต้องการมอบสิทธิ์ให้กับทุกคนแต่จำกัดการแก้ไขเฉพาะบางคนเท่านั้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำงานกับสิทธิ์คือการใช้กลุ่มและระดับสิทธิ์เริ่มต้นที่มอบให้ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์โดยละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากระดับเริ่มต้นได้ บทความนี้อธิบายสิทธิ์อื่นๆ และระดับสิทธิ์ วิธีการทำงานร่วมกันของกลุ่ม SharePoint และสิทธิ์ และวิธีที่สิทธิ์เคลื่อนผ่านไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: ต้องการไปยังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหรือการตั้งค่าระดับสิทธิ์โดยตรงใช่ไหม ดู วิธีการสร้างและแก้ไขระดับสิทธิ์

สำหรับภาพรวมที่เป็นรูปภาพ ให้ดู วิดีโอ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณทำงานกับไซต์ นั่นคือคุณกำลังทำงานภายใน ไซต์คอลเลกชัน ไซต์ทุกไซต์จะอยู่ในไซต์คอลเลกชัน ซึ่งเป็นกลุ่มของไซต์ภายใต้ไซต์ระดับบนสุดแบบไซต์เดียว ไซต์ระดับบนสุดจะเรียกว่าไซต์รากของไซต์คอลเลกชัน

ภาพประกอบต่อไปนี้ของไซต์คอลเลกชันแสดงลำดับชั้นอย่างง่ายของไซต์ รายการ และข้อมูลในรายการ ขอบเขตสิทธิ์จะถูกกำหนดหมายเลขโดยเริ่มต้นที่ระดับกว้างที่สุดที่สามารถกำหนดสิทธิ์ได้ และสิ้นสุดที่ระดับแคบที่สุด (ข้อมูลเดียวในรายการ)

กราฟิกที่แสดงขอบเขตความปลอดภัย SharePoint ที่ระดับไซต์ ไซต์ย่อย รายการ และข้อมูล

การสืบทอด

คอนเซ็ปต์ที่สำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบทอดสิทธิ์ ตามการออกแบบ ไซต์ทั้งหมดและเนื้อหาไซต์ในการตั้งค่าคอลเลกชันการสืบทอดสิทธิ์ของไซต์ที่มีระดับรากหรือระดับสูงสุด เมื่อคุณกำหนดสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันไปยังไซต์ ไลบรารี และรายการ รายการเหล่านั้นจะไม่มีการสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่อีกต่อไป ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ภายในการสืบทอดสิทธิ์:

 • สิทธิ์การกำหนดค่าผู้ดูแลคอลเลกชันสำหรับไซต์ระดับสูงสุดหรือไซต์รากสำหรับคอลเลกชันทั้งหมด

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับไซต์ ซึ่งจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์สำหรับไซต์

 • รายการและไลบรารีจะสืบทอดสิทธิ์จากไซต์ที่รายการและไลบรารีเหล่านั้นอยู่ ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายการหรือไลบรารีได้

 • ข้อมูลในรายการและไฟล์ไลบรารีจะสืบทอดสิทธิ์จากรายการหรือไลบรารีแม่ ถ้าคุณสามารถควบคุมรายการหรือไลบรารีได้ คุณจะสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์และเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์โดยตรงบนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้

  คุณควรทราบว่า่ผู้ใช้สามารถขัดจังหวะการสืบทอดสิทธิ์เริ่มต้นของข้อมูลในรายการหรือไลบรารีได้โดยการแชร์เอกสารหรือข้อมูลกับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ในกรณีนี้ SharePoint จะตัดการสืบทอดบนเอกสารนั้นโดยอัตโนมัติ

ระดับสิทธิ์เริ่มต้นจะอนุญาตให้คุณมอบสิทธิ์ระดับทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือกลุ่มผู้ใช้

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังระดับสิทธิ์เริ่มต้นใดๆ ยกเว้น ควบคุมทั้งหมด และ การเข้าถึงที่ถูกจำกัด ซึ่งถูกอธิบายเพิ่มเติมในตารางด้านล่าง

ระดับสิทธิ์

คำอธิบาย

ควบคุมทั้งหมด

มีสิทธิ์ SharePoint ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์นี้จะถูกกำหนดให้กับกลุ่มเจ้าของ ไม่สามารถกำหนดเองหรือลบได้

การออกแบบ

สร้างรายการและไลบรารีเอกสาร แก้ไขหน้า และนำธีม เส้นขอบ และสไตล์ชีตไปใช้กับไซต์ ไม่มีกลุ่ม SharePoint ที่ถูกกำหนดระดับสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

แก้ไข

เพิ่ม แก้ไข และลบรายการ; ดู เพิ่ม อัปเดต และลบข้อมูลในรายการและเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์นี้ถูกกำหนดให้กลุ่ม สมาชิก เท่านั้น

สนับสนุน

ดู เพิ่ม อัปเดต และลบข้อมูลในรายการและเอกสาร

อ่าน

ดูหน้าและรายการในรายการและไลบรารีเอกสารที่มีอยู่และดาวน์โหลดเอกสารได้

การเข้าถึงที่จำกัด

อนุญาตผู้ใช้หรือกลุ่มให้เรียกดูไปยังหน้าไซต์หรือไลบรารีเพื่อเข้าถึงรายการเนื้อหาเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเปิดหรือแก้ไขรายการอื่นๆ ในไซต์หรือไลบรารี ระดับนี้จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดย SharePoint เมื่อคุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงไปยังรายการเฉพาะรายการหนึ่ง คุณไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูกจำกัดไปยังผู้ใช้หรือกลุ่มโดยตรงด้วยตนเอง ในทางกลับกัน เมื่อคุณกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปิดไปยังรายการเดี่ยว SharePoint จะกำหนดสิทธิ์ที่ถูกจำกัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่จำเป็นอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เช่น ไซต์หรือไลบรารีในตำแหน่งที่ตั้งของรายการเดี่ยว

อนุมัติ

แก้ไขและอนุมัติหน้า ข้อมูลในรายการ และเอกสาร ตามค่าเริ่มต้นกลุ่ม ผู้อนุมัติ มีสิทธิ์นี้

จัดการลำดับชั้น

สร้างไซต์และแก้ไขหน้า ข้อมูลในรายการ และเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์นี้ถูกกำหนดให้กับกลุ่มผู้จัดการลำดับชั้น

การอ่านแบบจำกัด

ดูหน้าและเอกสารแต่ไม่สามารถดูเวอร์ชันในอดีตหรือสิทธิ์ของผู้ใช้

ดูเท่านั้น

ดูหน้า หัวข้อ และเอกสาร เอกสารใดก็ตามที่มีตัวจัดการไฟล์ด้านเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถแสดงในเบราว์เซอร์ได้แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ชนิดไฟล์ที่ไม่มีตัวจัดการไฟล์ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ไม่สามารถเปิดในเบราว์เซอร์ได้) เช่น ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ .pdf และไฟล์ .png ยังสามารถดาวน์โหลดได้

หมายเหตุด้านความปลอดภัย:  แผน Office 365 สร้างกลุ่มความปลอดภัยที่เรียกว่า "ทุกคนยกเว้นผู้ใช้ภายนอก" ซึ่งมีทุกคนที่คุณเพิ่มลงในไดเรกทอรีของ Office 365 (ยกเว้นผู้ที่คุณเพิ่มเป็น ผู้ใช้ภายนอก อย่างชัดเจน) กลุ่มความปลอดภัยนี้ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม สมาชิก โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้ใน Office 365 สามารถเข้าถึงและแก้ไขไซต์ SharePoint Online ได้ นอกจากนี้ แผน Office 365 ยังจะสร้างกลุ่มความปลอดภัยที่เรียกว่า "ผู้ดูแลระบบของบริษัท" ซึ่งมี Office 365 Admin (เช่น ผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน) กลุ่มความปลอดภัยนี้จะถูกเพิ่มลงในกลุ่มผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ระดับสิทธิ์ทำงานร่วมกับกลุ่ม SharePoint กลุ่ม SharePoint เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ทุกคนมีระดับสิทธิ์เท่ากัน

วิธีนี้จะได้ผลเมื่อคุณใส่สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในระดับสิทธิ์ จากนั้นกำหนดระดับสิทธิ์ดังกล่าวไปยังกลุ่ม SharePoint

กล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับไซต์ภายใต้การตั้งค่าไซต์/ผู้ใช้และสิทธิ์/สิทธิ์สำหรับไซต์

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ SharePoint แต่ละชนิดจะมีบางกลุ่ม SharePoint ตัวอย่างเช่น ไซต์ทีมจะมีกลุ่มเจ้าของ สมาชิก และผู้เยี่ยมชมไว้โดยอัตโนมัติ ไซต์พอร์ทัลการประกาศมีกลุ่มเหล่านั้น และกลุ่มอื่นๆ อีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้อนุมัติ ผู้ออกแบบ ตัวจัดการลำดับชั้น และอื่นๆ เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint จะสร้างชุดของกลุ่ม SharePoint ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ SharePoint สามารถกำหนดกลุ่มและระดับสิทธิ์แบบกำหนดเองได้

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint ให้ดู การทำความเข้าใจกลุ่ม SharePoint

กลุ่ม SharePoint และระดับสิทธิ์ที่มีอยู่ตามค่าเริ่มต้นในไซต์ของคุณอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

 • เทมเพลตที่คุณเลือกสำหรับไซต์

 • ไม่ว่าจะเป็นไซต์ภายในหรือไซต์สาธารณะ

 • ผู้ดูแลระบบ SharePoint สร้างชุดสิทธิ์เฉพาะตัวไว้บนไซต์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การค้นหา ไว้หรือไม่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายระดับสิทธิ์เริ่มต้นและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับสามกลุ่มมาตรฐาน ได้แก่ ผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของ

จัดกลุ่ม

ระดับสิทธิ์

ผู้เยี่ยมชม

อ่าน    ระดับนี้ประกอบด้วยสิทธิ์เหล่านี้

 • เปิด

 • ดูรายการ เวอร์ชัน หน้า และหน้าแอปพลิเคชัน

 • เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

 • สร้างการแจ้งเตือน

 • ใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

 • ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

 • ใช้ฟีเจอร์การรวมกับไคลเอ็นต์

สมาชิก

แก้ไข    ระดับนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดใน อ่าน รวมถึงสิทธิ์เหล่านี้:

 • ดู เพิ่ม อัปเดต และลบข้อมูล

 • เพิ่ม แก้ไข และลบรายการ

 • ลบเวอร์ชัน

 • เรียกดูไดเรกทอรี

 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 • จัดการมุมมองส่วนบุคคล

 • เพิ่ม อัปเดต หรือเอา Web Part ส่วนบุคคลออก

เจ้าของ

ควบคุมทั้งหมด    ระดับสิทธิ์นี้มีสิทธิ์ทั้งหมดของ SharePoint

สิทธิ์สำหรับไซต์จะนำไปใช้โดยทั่วไปทั่วทั้งไซต์ SharePoint ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิทธิ์ที่นำไปใช้กับไซต์ และแสดงระดับสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

การออกแบบ

แก้ไข

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

อนุมัติ

จัดการลำดับชั้น

การอ่านแบบจำกัด

ดูเท่านั้น

จัดการสิทธิ์

X

X

ดูข้อมูล Web Analytics

X

X

สร้างไซต์ย่อย

X

X

จัดการเว็บไซต์

X

X

เพิ่มและกำหนดหน้าเอง

X

X

X

นำธีมและเส้นขอบไปใช้

X

X

นำสไตล์ชีตไปใช้

X

X

สร้างกลุ่ม

X

เรียกดูไดเรกทอรี

X

X

X

X

X

X

ใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

X

X

X

X

X

X

X

X

แสดงหน้า

X

X

X

X

X

X

X

X

X

แจกแจงสิทธิ์

X

X

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

X

X

X

X

X

X

X

X

X

จัดการการแจ้งเตือน

X

X

ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

X

X

X

X

X

X

X

X

ใช้ฟีเจอร์การรวมกับไคลเอ็นต์

X

X

X

X

X

X

X

X

X

เปิด

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

X

X

X

X

X

X

สิทธิ์สำหรับรายการจะนำไปใช้กับเนื้อหาในรายการและไลบรารี ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิทธิ์ที่นำไปใช้กับรายการและไลบรารี และแสดงระดับสิทธิ์ที่ใช้งานสิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

การออกแบบ

แก้ไข

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

อนุมัติ

จัดการลำดับชั้น

การอ่านแบบจำกัด

ดูเท่านั้น

จัดการรายการ

X

X

X

X

แทนที่การเช็คเอาท์

X

X

X

X

เพิ่มรายการ

X

X

X

X

X

X

แก้ไขรายการ

X

X

X

X

X

X

ลบรายการ

X

X

X

X

X

X

แสดงรายการ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

อนุมัติรายการ

X

X

X

รายการที่เปิดอยู่

X

X

X

X

X

X

X

X

แสดงเวอร์ชัน

X

X

X

X

X

X

X

X

ลบเวอร์ชัน

X

X

X

X

X

X

สร้างการแจ้งเตือน

X

X

X

X

X

X

X

X

ดูหน้าแอปพลิเคชัน

X

X

X

X

X

X

X

X

สิทธิ์ส่วนบุคคลจะนำไปใช้กับเนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้รายเดียว ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิทธิ์ที่นำไปใช้กับมุมมองส่วนบุคคลและ Web Part และแสดงระดับสิทธิ์ที่ใช้งานสิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

การออกแบบ

แก้ไข

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

อนุมัติ

จัดการลำดับชั้น

การอ่านแบบจำกัด

ดูเท่านั้น

จัดการมุมมองส่วนบุคคล

X

X

X

X

X

X

เพิ่ม/เอา Web Parts ส่วนตัวออก

X

X

X

X

X

X

อัปเดต Web Part ส่วนบุคคล

X

X

X

X

X

X

สิทธิ์ของ SharePoint สามารถขึ้นอยู่กับสิทธิ์ SharePoint อื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องสามารถเปิดรายการเพื่อดูได้ ด้วยวิธีนี้ สิทธิ์ แสดงรายการ จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ การเปิด

เมื่อคุณเลือกสิทธิ์ของ SharePoint ที่ขึ้นอยู่กับอีกสิทธิ์ SharePoint จะเลือกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณล้างสิทธิ์ SharePointSharePoint จะล้างสิทธิ์ SharePoint ใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์นั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณล้าง ดูรายการ SharePoint จะล้าง จัดการรายการ โดยอัตโนมัติ (คุณจะไม่สามารถจัดการรายการถ้าคุณไม่สามารถดูรายการได้)

เคล็ดลับ:  สิทธิ์ของ SharePoint ที่ไม่มีการขึ้นต่อกันคือ เปิด สิทธิ์ของ SharePoint อื่นๆ ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการเปิดนี้ เมื่อต้องการทดสอบระดับสิทธิ์แบบกำหนดเอง คุณสามารถล้างสิทธิ์ “เปิด” ได้ ซึ่งจะล้างสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ส่วนต่อไปนี้มีตารางที่อธิบายสิทธิ์ของ SharePoint สำหรับแต่ละประเภทสิทธิ์ สำหรับแต่ละสิทธิ์ ตารางดังกล่าวจะแสดงสิทธิ์ที่ขึ้นต่อกันด้วย

สิทธิ์สำหรับไซต์และสิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิทธิ์ที่นำไปใช้กับไซต์ และแสดงสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

จัดการสิทธิ์

สร้างและเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์ในเว็บไซต์ และกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้และกลุ่ม

อนุมัติรายการ แจกแจงสิทธิ์ เปิด

แสดงข้อมูล Web Analytics

แสดงรายงานการใช้เว็บไซต์

อนุมัติรายการ เปิด

สร้างไซต์ย่อย

สร้างไซต์ย่อย เช่น ไซต์ทีม ไซต์เวิร์กสเปซการประชุม และไซต์เวิร์กสเปซเอกสาร

แสดงหน้า เปิด

จัดการเว็บไซต์

ดำเนินงานด้านการจัดการทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการจัดการเนื้อหา

แสดงหน้า เปิด

เพิ่มและกำหนดหน้าเอง

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบหน้า HTML หรือหน้า Web Part และแก้ไขเว็บไซต์โดยใช้ตัวแก้ไขที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services

ดูรายการ เรียกดูไดเรกทอรี แสดงหน้า เปิด

นำธีมและเส้นขอบไปใช้

นำธีมหรือเส้นขอบไปใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมด

แสดงหน้า เปิด

นำสไตล์ชีตไปใช้

นำสไตล์ชีต (ไฟล์ .css) ไปใช้กับเว็บไซต์

แสดงหน้า เปิด

สร้างกลุ่ม

สร้างกลุ่มของผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ภายในไซต์คอลเลกชัน

แสดงหน้า เปิด

เรียกดูไดเรกทอรี

แจกแจงไฟล์และโฟลเดอร์ในเว็บไซต์โดยใช้ส่วนติดต่อ เช่น SharePoint Designer หรือ Distributed Authoring and Versioning บนเว็บ (Web DAV)

แสดงหน้า เปิด

ใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

สร้างเว็บไซต์โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

แสดงหน้า เปิด

แสดงหน้า

แสดงหน้าในเว็บไซต์

เปิด

แจกแจงสิทธิ์

แจกแจงสิทธิ์บนเว็บไซต์ รายการ โฟลเดอร์ เอกสาร หรือข้อมูลในรายการ

ดูรายการ เปิดรายการ แสดงเวอร์ชัน เรียกดูไดเรกทอรี แสดงหน้า เปิด

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเว็บไซต์

เปิด

จัดการการแจ้งเตือน

จัดการการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์

ดูรายการ สร้างการแจ้งเตือน แสดงหน้า เปิด

ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

ใช้ส่วนติดต่อของ Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV หรือ SharePoint Designer ในการเข้าถึงเว็บไซต์

เปิด

เปิด*

เปิดเว็บไซต์ รายการ หรือโฟลเดอร์เพื่อเข้าถึงรายการภายในคอนเทนเนอร์นั้น

ไม่มีสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพิ่มรูปภาพ

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้ เปิด

สิทธิ์สำหรับรายการและสิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิทธิ์ที่นำไปใช้กับรายการและไลบรารีและแสดงสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

จัดการรายการ

สร้างและลบรายการ เพิ่มหรือเอาคอลัมน์ในรายการออก และเพิ่มหรือเอามุมมองสาธารณะของรายการออก

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด จัดการมุมมองส่วนบุคคล

แทนที่การเช็คเอาท์

ละทิ้งหรือเช็คอินเอกสารที่ถูกเช็คเอาท์แก่ผู้ใช้อื่น

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

เพิ่มรายการ

เพิ่มข้อมูลลงในรายการ เพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสาร และเพิ่มข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บ

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

แก้ไขรายการ

แก้ไขข้อมูลในรายการ แก้ไขเอกสารในไลบรารีเอกสาร แก้ไขข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บในเอกสาร และกำหนดหน้า Web Part ในไลบรารีเอกสารเอง

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

ลบรายการ

ลบข้อมูลออกจากรายการ ลบเอกสารออกจากไลบรารีเอกสาร และลบข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บในเอกสาร

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

แสดงรายการ

ดูข้อมูลในรายการ ดูเอกสารในไลบรารีเอกสาร และดูข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บ

แสดงหน้า เปิด

อนุมัติรายการ

อนุมัติเวอร์ชันรองของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

แก้ไขรายการ ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

เปิดรายการ

ดูต้นฉบับเอกสารที่ใช้ตัวจัดการไฟล์ด้านเซิร์ฟเวอร์

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

ดูเวอร์ชัน

ดูเวอร์ชันในอดีตของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

ลบเวอร์ชัน

ลบเวอร์ชันในอดีตของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

ดูรายการ ดูเวอร์ชัน แสดงหน้า เปิด

สร้างการแจ้งเตือน

สร้างการแจ้งเตือนทางอีเมล

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

ดูหน้าแอปพลิเคชัน

ดูเอกสารและดูในรายการหรือไลบรารีเอกสาร

เปิด

สิทธิ์ส่วนบุคคลและสิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิทธิ์ที่นำไปใช้กับมุมมองส่วนบุคคลและ Web Part และแสดงสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เหล่านั้น

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นต่อกัน

จัดการมุมมองส่วนบุคคล

สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบมุมมองส่วนบุคคลของรายการ

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

เพิ่ม/เอา Web Part ส่วนตัวออก

เพิ่มหรือเอา Web Part ส่วนตัวบนหน้าของ Web Part ออก

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด อัปเดต Web Part ส่วนบุคคล

อัปเดต Web Part ส่วนบุคคล

อัปเดต Web Part เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกปรับให้เป็นแบบส่วนตัว

ดูรายการ แสดงหน้า เปิด

โหมดการจำกัดการเข้าถึงสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงจำกัดคือฟีเจอร์ของคอลเลกชันไซต์ที่คุณใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ไซต์สาธารณะ เมื่อเปิดโหมดการจำกัดการเข้าถึง สิทธิ์ที่ละเอียดอ่อนสำหรับระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัดจะถูกลด ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดสิทธิ์เริ่มต้นของระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัดและสิทธิ์ที่ลดลงเมื่อคุณเปิดฟีเจอร์โหมดการจำกัดการเข้าถึง

สิทธิ์

การเข้าถึงที่จำกัด — ค่าเริ่มต้น

การเข้าถึงที่จำกัด — โหมดการจำกัดการเข้าถึง

สิทธิ์รายการ: ดูหน้าแอปพลิเคชัน

X

สิทธิ์สำหรับไซต์ เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

X

X

สิทธิ์สำหรับไซต์ ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

X

สิทธิ์สำหรับไซต์ ใช้ฟีเจอร์การรวมกับไคลเอ็นต์

X

X

สิทธิ์สำหรับไซต์ เปิด

X

X

โหมดการจำกัดการเข้าถึงจะเปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับไซต์สาธารณะทั้งหมด รวมถึงถ้าใช้เทมเพลตไซต์การเผยแพร่ดั้งเดิมกับคอลเลกชันไซต์ โหมดการจำกัดการเข้าถึงคือการกำหนดค่าที่แนะนำถ้าคุณต้องการการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าในไซต์ของคุณ

ถ้าคุณปิดใช้งานฟีเจอร์โหมดการจำกัดการเข้าถึงของสิทธิ์ผู้ใช้การเข้าถึงที่จำกัดของคอลเลกชันไซต์ ผู้ใช้ในระดับสิทธิ์ "การเข้าถึงที่จำกัด" (เช่น ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ) จะสามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในไซต์ของคุณได้

ขณะนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ การสืบทอด และระดับสิทธ์ต่างๆ แล้ว คุณอาจต้องการวางแผนกลยุทธุ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถตั้งแนวทางสำหรับผู้ใช้ของคุณ ลดการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด และให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎด้วยนโยบายการควบคุมข้อมูลขององค์กรของคุณ สำหรับเคล็ดลับในการวางแผนกลยุทธุ์ของคุณ ให้ดู วางแผนกลยุทธุ์สิทธิ์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×