ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานบันทึกการกิจกรรมของผู้ใช้แสดงเมื่อผู้ใช้ใช้การกระทำต่าง ๆ ในOneDrive for Business ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของเหตุการณ์บันทึกไว้ในรายงานบันทึกการกิจกรรมของผู้ใช้ของคุณ

ผู้ใช้ภายในเป็นผู้ใช้ภายในการสมัครใช้งาน Office 365 และผู้ใช้ภายนอก แก่ผู้ใช้ใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการผู้ใช้ของคุณภายใน Office 365

หมายเหตุ: OneDrive for Business รายงานบันทึกการกิจกรรมของผู้ใช้ใน Beta ได้ ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง แต่ลักษณะที่ปรากฏของรายงานนี้และเค้าร่างต้นแบบของรายงานนี้อาจเปลี่ยนไปตามเวลา

กิจกรรมการทำงานร่วมกัน

 • AccessInvitationAccepted:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ยอมรับการเชิญผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์

 • AccessInvitationCreated:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์การเชิญให้ผู้ใช้

 • AccessInvitationExpired:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพโดยอัตโนมัติหลังจาก 7 วัน เมื่อคำเชิญให้ผู้ใช้ภายนอกได้ไม่ถูกดำเนินการ

 • AccessInvitationRevoked:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ revokes เชิญผู้ใช้ภายนอกไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

 • AccessInvitationUpdated:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้อัปเดการเชิญผู้ใช้ภายนอกที่มีอยู่

 • AccessRequestApproved:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้อนุมัติผู้ใช้ภายในเพื่อเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์

 • AccessRequestCreated:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ภายร้องขอการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เขาหรือเธอไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้อื่น

 • AccessRequestExpired:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพโดยอัตโนมัติหลังจาก 7 วัน เมื่อการร้องขอ access มีไม่ถูกดำเนินการ โดยผู้ใช้

 • AccessRequestRejected:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธการร้องขอของผู้ใช้ภายถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์

Access ไฟล์และการจัดการ

 • FileCheckedIn:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้เช็คอินไฟล์ที่ก่อนหน้านี้ได้มีเช็คเอาท์

 • FileCheckedOut:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้เช็คเอาท์ไฟล์ นี่ยังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • FileCheckedOutDiscarded:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพเมื่อผู้ใช้ละทิ้ง lock ก่อนหน้านี้เช็คเอาท์ไฟล์

 • FileCopied:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้สร้างสำเนาของไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีเอกสาร

 • FileDeleted:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ลบไฟล์จากไคลเอ็นต์ของOneDrive for Business

 • FileDownloaded:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดสำเนาของไฟล์ หรือเธอฮาร์ดไดรฟ์

 • FileModified:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ที่จะบันทึกไฟล์หรือเมื่อไฟล์ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 • FileMoved:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ย้ายไปยังไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีเอกสารลงในโฟลเดอร์อื่นที่อยู่ในไลบรารีเอกสาร

 • FileRenamed:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนชื่อไฟล์

 • FileRestored:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้คืนค่าไฟล์ของตน เองจากไซต์กลับถัง

 • FileUploaded:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ไปยังไลบรารีเอกสาร

 • FileViewed:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ดูแฟ้มจากโปรแกรม Office Online มุมมองอื่นจับภาพไว้จับภาพของมุมมองอื่นเหตุการณ์จะถูกเพิ่มในระหว่างช่วงเบต้า

แชร์ไฟล์

 • SharedLinkCreated:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้สร้างลิงก์ดูหรือแก้ไข

 • SharedLinkDisabled:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ปิดใช้งานการแชร์ลิงก์ กล่าว ลิงก์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

 • SharingRevoked:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพไว้เมื่อผู้ใช้ revokes สิทธิ์ที่แชร์ไปยังไฟล์ หรือโฟลเดอร์ไปยังผู้ใช้กำหนด กล่าวกำหนดผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร

 • SharingSet:    เหตุการณ์นี้จะจับภาพเมื่อผู้ใช้สร้าง หรือปรับปรุงสิทธิ์การแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • รายงานกิจกรรมของผู้ใช้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบ ตัวอย่าง รายงานแสดงลูกค้าชื่อระบบปฏิบัติการ แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงOneDrive for Business จากระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ นี่คือเนื่องจากรายงานแยกวิเคราะห์สตริงตัวแทนผู้ใช้ของการร้องขอการแยกอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลของแอปพลิเคชัน เรียกใช้รายงานค่าเช่น " Windows NT 6.2" สำหรับระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง " Windows 8" หรือ Windows Server 2012

 • ในคอลัมน์ชื่อโฟลเดอร์แม่ ในขณะนี้ค่ามีแสดงขึ้น โดยมีเครื่องหมายทับขวาเพิ่มเติม ขวาตอนนี้เป็น"Documents\/ภาพ" แทน "เอกสาร/รูปภาพ" เรากำลังดำเนินการแก้ไขสำหรับปัญหานี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×